Видання

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»


ID: 166457
Кількість показів: 701
дата змінення: 05.11.2019 17:41:41
Ким змінено (ім'я): (econom16) Василина Филюк
Посилання на журнал, показники:  http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/ / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=24788396&org=%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20,p24788396,6.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Ужгород

Значення показника Index Copernicus
IC: 32.42 | 2015
IC: 37.96 | 2017
IC: 50.79 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Ендогенні чинники диференціації експортної активності українських підприємств


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Софіщенко Ірина Ярославівна
2020
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.31 c.111-119
2
Наукова стаття
Постіндустріальна трансформація як передумова модифікації методів дослідження споживчої поведінки індивіда


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Шумей Анна Олександрівна
2020
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.154-159
3
Наукова стаття
Забезпечення ефективності впровадження технологічних інновацій на підприємстві


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Фінансів
Кальний Сергій Володимирович
Шелудько Валентина Миколаївна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.2 c.47-52
4
Наукова стаття
Національні механізми боротьби з ухиленням від оподаткування через офшорні юрисдикції в країнах ОЕСР


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного бізнесу
Мудрак Наталія Олександрівна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.25 c.5-11
5
Наукова стаття
Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності українських аграрних підпрємств


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Вітько Даніїл Олександрович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.1 c.36-40
6
Наукова стаття
Дослідження підходів до визначення економічної сутності поняття акціонерного капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.50-54
7
Наукова стаття
Засоби забезпечення системної організації інтегрованих інноваційних процесів


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Кальний Сергій Володимирович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.2 c.14-19
8
Наукова стаття
Зовнішньоекономічний потенціал підприємств харчової промисловості та можливості його нарощування


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.45-54
9
Наукова стаття
Інституційні засади реалізації відносин інтелектуальної власності в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.87―90
10
Наукова стаття
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Лозова Ганна Матвіївна
Шорубалко Богдана Володимирівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.2 c.102-107
11
Наукова стаття
Конкуренція бізнес-платформ на ринках медичних товарів та послуг


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.1 c.108-112
12
Наукова стаття
Міжнародні відносини та дипломатичні європейські практики в історичному спадку Франческо Гвіччардіні (1483-1540): зовнішньополітичний та інституціональний дискурси доби раннього Нового часу


Історичний факультет
Історії світового українства
Ціватий Вячеслав Григорович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.78-86
13
Наукова стаття
Пріоритетність методів управління в різних умовах


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Бодрецький Михайло Вікторович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.23-26
14
Наукова стаття
Ризики настання вікової непрацездатності.


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Березіна Світлана Борисівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.42-47
15
Наукова стаття
Використання базису в міжнародній торгівлі сировинними продовольчими товарами


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.6 c.119-121
16
Наукова стаття
Гносеологічні засади дослідження сутності економічної категорії «послуга»


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.15-20
17
Наукова стаття
Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.19-24
18
Наукова стаття
Концептуальна структура теорії портфеля як парадигмальна основа сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Дзюба Павло Валерійович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.1 c.100–106
19
Наукова стаття
Методические подходы к учету и калькулированию затрат на подготовку кадров военнослужащих в Ливии и Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.163-168
20
Наукова стаття
Напрямки вдосконалення регулятивної бази діяльності страхових посередників в забезпеченні сталого розвитку страхового ринку


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Кудрявська Наталія Володимирівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.172-174
21
Наукова стаття
Проблеми оцінки результатів вкладення коштів в інформаційні системи та технології страхових компаній


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.98-102
22
Наукова стаття
Регіональні торговельні угоди як інструмент політики економічного патріотизму в контексті інтеграційного неопротекціонізму


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Панченко Володимир Григорович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.21-24
23
Наукова стаття
Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.14 c.111-115
24
Наукова стаття
Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.91-94
25
Наукова стаття
Трансформація економічної системи в умовах постіндустріалізму та необхідність зміни парадигми теорії сервісної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.81-86
26
Наукова стаття
Формування міжнародного туристичного бренду України на Європейському ринку


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.1 c.104-111
27
Наукова стаття
Глобальні тенденції розвитку міжнародної кризової міграції в умовах геополітичної нестабільності


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.53-66
28
Наукова стаття
Довгострокові орієнтири розвитку сфери послуг


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вітренко Андрій Олександрович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.32-37
29
Наукова стаття
Злиття та поглинання в Україні: проблеми визначення дефініцій та основні мотиви укладання угод


Економічний факультет
Економіка підприємства
Єгорова Ганна Андріївна
Єгорова Ганна Андріївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.105-108
30
Наукова стаття
Моделювання впливу податкових пільг та видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу та сільського господарства в Україні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.82-85
31
Наукова стаття
Организация эффективной системы внутреннего контроля природоохранной деятельности на предприятии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.3 c.139-142
32
Наукова стаття
Розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Дербеньова Яна Валеріївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.46-50

Повернення до списку

Вгору