Видання

Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"


ID: 170477
Кількість показів: 233
дата змінення: 07.10.2016 08:26:31
Ким змінено (ім'я): (chem16) Володимир Кокозей
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Публікації у виданні





Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
In situ імобілізація на поверхні силікагелю і адсорбційна здатність похідних азобензолу щодо йонів токсичних металів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Савченко Ірина Олександрівна
Ольховик Лідія Андріївна
2017
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.165
2
Тези
Адсорбційні властивості щодо йонів токсичних металів Тушинського кліноптилоліту, іn situ модифікованого поліметакриламідом 4-амінобензойної кислоти


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Савченко Ірина Олександрівна
Яновська Еліна Станіславівна
2017
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.47
3
Тези
Сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів подільського сапоніту, іn situ іммобілізованого поліметакриламідом 4-амінобензойної кислоти


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Савченко Ірина Олександрівна
Яновська Еліна Станіславівна
2017
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.72
4
Тези
2-Стирилхінолінові полімери: синтез і властивості


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук

Колендо Олексій Юрійович
Смокал Віталій Олегович
2016
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.160
5
Тези
Біосумісні покриття металічних імплантатів на основі фосфатів кальцію


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії


Слободяник Микола Семенович
Струтинська Наталя Юріївна
2016
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.28
6
Тези
Вплив заміщення в катіонній та аніонній підгратці на формування шеєлітоподібних структур


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Бичков Костянтин Леонідович
Теребіленко Катерина Володимирівна
Слободяник Микола Семенович
2016
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.5
7
Тези
Вплив концентрації європію(ІІІ) на структуру та люмінесценцію K3La1-xEux(PO4)2


Хімічний факультет
Неорганічної хімії

Теребіленко Катерина Володимирівна
Слободяник Микола Семенович
2016
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.17
8
Тези
Вплив легування Eu(III) на люмінесцентні властивості ZrO2:F


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Теребіленко Катерина Володимирівна
Слободяник Микола Семенович

Чорній Віталій Петрович
Неділько Сергій Герасимович
2016
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.26
9
Тези
Кристалізація молібдату церію(ІІІ) з розплавів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Теребіленко Катерина Володимирівна
Бичков Костянтин Леонідович
Слободяник Микола Семенович
2016
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.18
10
Тези
Купрум- та цинквмісні Na+, CO32- -заміщені апатити: Синтез і характеристика


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Струтинська Наталя Юріївна

Бабарик Артем Анатолійович
Слободяник Микола Семенович
2016
Сімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.21

Повернення до списку

Вгору