Видання

Право.ua: науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та ін. галузей права


ID: 170620
Кількість показів: 112
дата змінення: 07.10.2016 15:54:01
Ким змінено (ім'я): (voin3) Наталія Савчинська
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ж101211
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Актуальні питання здійснення законного представництва батьками (усиновлювачами)


Юридичний факультет
Цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2016
Право.ua: науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та ін. галузей права
2
Наукова стаття
Особливості адміністративно-правового регулювання взаємодії Збройних Сил України з засобами масової інформації


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Право.ua: науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та ін. галузей права
c.61-68

Повернення до списку

Вгору