Видання

System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція


ID: 172022
Кількість показів: 217
дата змінення: 25.04.2017 11:57:47
Ким змінено (ім'я): (cyb4) Тетяна Коробко
Посилання на журнал, показники:  http://sait.kpi.ua/
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Матрична множинна регресiя та класичнi методи бiометрiї для прогнозування бiологiчних показникiв: приклади


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДС проблем системного аналізу
Назарага Інна Михайлівна
2018
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.79
2
Тези
Методы прикладного нелинейного анализа в игровых задачах динамики


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДС проблем системного аналізу
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
2018
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.13
3
Тези
SVD та псевдообернення в обробцi сигналiв: векторнi та матричнi представники


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДС проблем системного аналізу
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.65
4
Тези
Матрична множинна регресiя для прогнозування макроекономiчних та медiйних показникiв: приклади використання


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДС проблем системного аналізу
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Донченко Володимир Степанович
Назарага Інна Михайлівна
Тарасова Ольга Валеріївна
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.66
5
Тези
Мультиагентная оптимизация функционирования предприятий отрасли. Восстановление пропусков в данных


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Снитюк Віталій Євгенович
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.171-172
6
Тези
Просторово-часове моделювання забруднення повiтря внаслiдок аварiй на хiмiчних об’єктах з використанням iнструментарiю ГIС


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.103-104
7
Тези
Розробка магістерського стандарту підготовки зі спецільності 126 «Інформаційні системи та технології»


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Снитюк Віталій Євгенович
Іларіонов Олег Євгенович
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.336-337
8
Тези
Синтез двох фундаментальних пiдходiв розв’язання задачi лiнiйної дискримiнацiї


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Донченко Володимир Степанович
2017
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.64
9
Тези
Базовi структури евклiдових просторiв в прикладних задачах: кортежнi оператори для матричних кортежiв


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДС проблем системного аналізу
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Донченко Володимир Степанович
Зінько Тарас Петрович

2016
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
c.84
10
Наукова стаття
Дослiдження процесiв самоорганiзацiї у тематично близькiй групi наукових публiкацiй


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Комп'ютерної інженерії
Погорілий Сергій Дем'янович

2016
System Analysis and Information Technologies (SAIT): Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.142-144

Повернення до списку

Вгору