Видання

Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів


ID: 185
Кількість показів: 2374
дата змінення: 25.10.2017 11:03:42
Ким змінено (ім'я): (chem7) Тетяна Любчук
Посилання на журнал, показники:  http://conference.chem.univ.kiev.ua/index.php?id=3&Sect=2&Year=2014
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
421
Тези
Синтез калікс[4]аренмалеїнімідів


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
Хоменко Андрій Віталійович


2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.128
422
Тези
Синтез конформаційно обмеженого аналогу гама-аміномасляної кислоти


Хімічний факультет
Органічної хімії
Григоренко Олександр Олегович


2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.106
423
Тези
Синтез нових похідних 1,5-дигідро-4,1-бензотіазепін-2(3Н)-ону


Хімічний факультет
Органічної хімії

Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.125
424
Тези
Синтез ортогонально захищеної похідної (1S, 4S)-2,5-діазабіцикло[2.2.1]гептан-1-карбонової кислоти


Хімічний факультет
Органічної хімії


Григоренко Олександр Олегович
Комаров Ігор Володимирович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.94
425
Тези
Синтез похідних азоло[a]піридинійолату


Хімічний факультет
Органічної хімії

Ковтуненко Володимир Олексійович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.129
426
Тези
Синтез та властивості твердих розчинів на основі ванадатів РЗЕ


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини
Оптики
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Войтенко Тетяна Анатоліївна
Неділько Сергій Герасимович
Неділько Сергій Андрійович
Чукова Оксана Володимирівна
Щербацький Василь Петрович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.21
427
Тези
Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів, що містять фосфорильовані сульфаміди


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Каряка Наталія Сергіївна
Слива Тетяна Юріївна

2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.40
428
Тези
Синтез та дослідження заміщених нікелатів неодиму


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії

Неділько Сергій Андрійович
Дзязько Олександр Григорович
Фесич Ігор Володимирович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.19
429
Тези
Синтез та дослідження координаційних сполук паладію (ІІ) на основі 3-(2- піридил)-1,2,4- триазоліл вмісних лігандів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

Лампека Ростислав Дмитрович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.27
430
Тези
Синтез та дослідження координаційних сполук d- та f-металів з лігандами, що містять замісники із зв'язками алільного типу


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Овчинніков Володимир Анатолійович
Амірханов Володимир Михайлович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.29

Повернення до списку

Вгору