Видання

Актуальні проблеми економіки


ID: 1865
Кількість показів: 2540
дата змінення: 13.05.2020 00:04:16
Ким змінено (ім'я): (econom100) Тетяна Костінова
Посилання на журнал, показники:  http://eco-science.net/ / http://jml2012.indexcopernicus.com/passport.php?id=3185&id_lang=3 / http://jml2012.indexcopernicus.com/passport.php?id=3185&id_lang=3
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.190 | 2013
SNIP: 0.137 | 2014
SNIP: 0.124 | 2015
SNIP: 0.11 | 2010

Значення показника Index Copernicus
IC: 97,31 | 2014

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0,141 | 2012
SJR: 0,190 | 2013
SJR: 0,201 | 2014
SJR: 0,124 | 2015


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Factors of the development of innovative economy in conditions of institutional changes


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
2019
Актуальні проблеми економіки
т.1 c.51-58
2
Наукова стаття
Інвестиційна політика держави в умовах глобальної конкуренції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2018
Актуальні проблеми економіки
c.43-51
3
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку підприємств агропромислового комплексу України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Актуальні проблеми економіки
c.90-103
4
Наукова стаття
нвестиційна політика держави в умовах глобальної конкуренції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2018
Актуальні проблеми економіки
c.43-51
5
Наукова стаття
Оцінювання сукупної факторної продуктивності економіки України


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДС проблем системного аналізу
Назарага Інна Михайлівна
2017
Актуальні проблеми економіки
т.8 c.107-116
6
Наукова стаття
Українсько-європейський досвід розрахункових відносин: сучасні реалії та перспективи розвитку


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Фінансового права
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
Ковалко Наталія Миколаївна
2016
Актуальні проблеми економіки
т.12 c.322-330
7
Наукова стаття
Accounting policy of business entities according to the legislation of Ukraine


Інститут права
Господарського права
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Орлова О.С.
2015
Актуальні проблеми економіки
c.372-381
8
Наукова стаття
Adaptive Dynamic Mechanism OF Modified Double Electronic Auction


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2016
Актуальні проблеми економіки
c.432-445
9
Наукова стаття
Монетарні цикли в економіці України


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна


2016
Актуальні проблеми економіки
т.11 c.363-372
10
Наукова стаття
Сек’юритизація споживчих кредитів


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна


2016
Актуальні проблеми економіки
т.12 c.1-12
11
Наукова стаття
Еволюція використання інструменту конкурентної девальвації лідерами світового господарства


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного бізнесу
2015
Актуальні проблеми економіки
т.8 c.66-75
12
Наукова стаття
Методичні підходи оцінки еколого-економічної ефективності переробки відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Актуальні проблеми економіки
т.5 c.321-328
13
Наукова стаття
Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Актуальні проблеми економіки
т.1 c.451-456
14
Наукова стаття
Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Актуальні проблеми економіки
т.5 c.454-462
15
Наукова стаття
Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правовий аспект


Інститут права
Господарського права
Пацурія Ніно Бондівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2015
Актуальні проблеми економіки
c.125-135
16
Наукова стаття
Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Актуальні проблеми економіки
c.363-371
17
Наукова стаття
Information technologies within the system of novel factors of labour productivity growth: trends and paradoxes


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2014
Актуальні проблеми економіки
т.2 c.462-469
18
Наукова стаття
Особливості маркетингу військових технологій


Економічний факультет
Фінансів

Петленко Юлія Володимирівна
2014
Актуальні проблеми економіки
т.10 c.101-111
19
Наукова стаття
Перспективи та загрози розвитку інноваційної діяльності


Економічний факультет
Підприємництва
Євтушевська Ольга Володимирівна
2014
Актуальні проблеми економіки
c.8-14
20
Наукова стаття
Сутність та застосування методу "Cash Flow Waterfall" в управлінні грошовими потоками підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Актуальні проблеми економіки
21
Наукова стаття
Фінансова система України в контексті глобалізації міжнародної фінансово-економічної співпраці


Економічний факультет
Фінансів
Рак Роман Володимирович
2014
Актуальні проблеми економіки
т.9 c.417-424
22
Наукова стаття
Иностранные инвестиции в контексте устойчивого экономического развития Республики Казахстан


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна

2012
Актуальні проблеми економіки
т.10 c.487-495
23
Наукова стаття
Інформаційна асиметричність на ринку праці та «аукціон Вікрі»


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Актуальні проблеми економіки
т.11 c.41-48
24
Наукова стаття
Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.103-113
25
Наукова стаття
Теорія інформаційних сигналів М. Спенса в контексті теорії інформаційної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Актуальні проблеми економіки
c.21-32
26
Наукова стаття
Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса і концепція циклу «нових класиків»


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Актуальні проблеми економіки
c.47-54
27
Наукова стаття
Role of portfolio analysis in formation of enterprise competitive strategies


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Балан Валерій Григорович
Ситницький Максим Васильович
2012
Актуальні проблеми економіки
т.5 c.141-148
28
Наукова стаття
Інвестиції: підхід до прогнозування


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДС проблем системного аналізу
Системного аналізу і теорії прийняття рішень

Назарага Інна Михайлівна
2012
Актуальні проблеми економіки
т.9 c.213-222
29
Наукова стаття
Класифікація екологічного аудиту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Актуальні проблеми економіки
т.11 c.194-201
30
Наукова стаття
Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна2012
Актуальні проблеми економіки
т.9 c.344-356
31
Наукова стаття
Особливості функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів України в сучасних умовах


Економічний факультет
Фінансів
2012
Актуальні проблеми економіки
т.7 c.201-207
32
Наукова стаття
Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Софіщенко Ірина Ярославівна
2012
Актуальні проблеми економіки
т.10 c.52-57
33
Наукова стаття
Проблеми та перспективи євроінтеграції Туреччини: економічний ракурс


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Чугаєв Олексій Анатолійович
2011
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.26-30
34
Наукова стаття
Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2012
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.198-204
35
Наукова стаття
Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.106-111
36
Наукова стаття
Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Маслов Анатолій Олександрович
2011
Актуальні проблеми економіки
т.3 c.13-23
37
Наукова стаття
Макроеконометричні моделі інвестиційного потенціалу України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2009
Актуальні проблеми економіки
т.12 c.232-239
38
Наукова стаття
Проблеми бухгалтерського обліку зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Актуальні проблеми економіки
т.2 c.234-240
39
Наукова стаття
Проблеми бухгалтерського обліку зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2010
Актуальні проблеми економіки
т.2 c.234-240
40
Наукова стаття
Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Маслов Анатолій Олександрович
2010
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.31-40
41
Наукова стаття
Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Актуальні проблеми економіки
т.106 c.212-218
42
Наукова стаття
Ефекти конвергенції\дивергенції у інвестиційному кліматі України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2009
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.18-190
43
Наукова стаття
Індикатори інвестиційної привабливості України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2009
Актуальні проблеми економіки
т.3 c.45-56
44
Наукова стаття
Дослідження впливу прямого іноземного інвестування на рівень розвитку людського капіталу приймаючої країни


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2008
Актуальні проблеми економіки
т.2 c.172-183
45
Наукова стаття
Оцінювання привабливості об’єктів інвестування


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2008
Актуальні проблеми економіки
т.9 c.73-79
46
Наукова стаття
Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Бердар Маргарита Михайлівна
2008
Актуальні проблеми економіки
c.133.0000
47
Наукова стаття
Вплив прямих іноземних інвестицій на забезпечення розвитку національної економіки України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2007
Актуальні проблеми економіки
т.7 c.174-181
48
Наукова стаття
Дослідження та моделювання впливу прямого іноземного інвестування на зниження рівня бідності приймаючої країни


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2007
Актуальні проблеми економіки
т.4 c.151-160
49
Наукова стаття
Теоретичні аспекти адаптації підприємства до ринкових умов господарювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2007
Актуальні проблеми економіки
50
Наукова стаття
З історії становлення вітчизняної банківської системи ринкового типу другої половини ХІХ – початку ХХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2006
Актуальні проблеми економіки
c.3-9
51
Наукова стаття
Формування маркетингової цінової політики


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2005
Актуальні проблеми економіки
т.12 c.80-93
52
Наукова стаття
Розвиток бізнес-інкубаторів та їх роль в підтримці малого підприємництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2003
Актуальні проблеми економіки
c.98-106

Повернення до списку

Вгору