Видання

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика


ID: 1895
Кількість показів: 792
дата змінення: 28.10.2014 19:06:03
Ким змінено (ім'я): (fil2) Олена Тютенко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
"Якщо куля в лоб...": про маніпулятивні тактики нових фразеологізмів ідіоматичного характеру


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Сизонов Дмитро Юрійович
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.76-91
2
Наукова стаття
Аксіологічний статус лексем цнотливий, цнотливість і цнота в українському політичному медіадискурсі медіадискурсі


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Левко Олександр Вадимович
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.60-75
3
Наукова стаття
Маніпулятивні прийоми в українському релігійному медіадискурсі


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Левко Олександр Вадимович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.56-70
4
Наукова стаття
Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології


Інститут філології
Мови та стилістики
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.56-70
5
Наукова стаття
Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Левко Олександр Вадимович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.18-29
6
Наукова стаття
До лінгвостилістичної інтерпретації однієї з думових формул. Стаття перша


Інститут філології
Фольклористики
Росовецький Станіслав Казимирович
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.17-31
7
Наукова стаття
Концепт «Перемога» в російській та англійській лінгвокультурах


Інститут філології
Російської філології
Росовецький Станіслав Станіславович
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.145-154
8
Наукова стаття
Лірична сюжетика як продукт поетичної мови


Інститут філології
Фольклористики
Копаниця Любов Миколаївна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.32-52
9
Наукова стаття
Мас-медіа як джерело нової фразеології сучасної української літературної мови


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.87-97
10
Наукова стаття
Прецедентні номени культури в українських медіа


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Шевченко Лариса Іванівна
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.7-18
11
Наукова стаття
Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Шевченко Лариса Іванівна
Сизонов Дмитро Юрійович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.76-85
12
Наукова стаття
Роль старослов’янізмів у формуванні художнього стилю нової української літературної мови в концепції В. Русанівського


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.61-76
13
Наукова стаття
Синкретизм стоматологічної термінології в науковій репрезентації медичного знання


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.125-134
14
Наукова стаття
Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.7-17
15
Наукова стаття
Стилістична перспектива як вимір інтелектуальної потужності наукової особистості: В.М. Русанівський


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.9-16
16
Наукова стаття
Стоматологічна термінологія в метамові сучасної науки


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.167-176
17
Наукова стаття
Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Сизонов Дмитро Юрійович
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.87-97
18
Наукова стаття
Англомовна науково-популярна статття в українському та російському перекладах


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Михайленко Олена Олександрівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.84-95
19
Наукова стаття
Еволюція відтворення фразеології в українському художньому перекладі ХХ–ХХІ ст.


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Мовчан Богдан Володимирович
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.95 – 113
20
Наукова стаття
Інтертекстуальність сучасної української медійної рецензії мистецької тематики


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шулінова Лариса Василівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.18-35
21
Наукова стаття
Іронічна метафора та проблеми і шляхи її відтворення в перекладі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
Циркунова Ірина Володимирівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.70-84
22
Наукова стаття
Лексикон латинських tabullae defixiones у прагматико-сугестивному висвітленні


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.204-221
23
Наукова стаття
Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.50-64
24
Наукова стаття
Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики: наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.7-18
25
Наукова стаття
Мовна особистість у мас-медійному дискурсі:вербально-семантичний рівень


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.64-72
26
Наукова стаття
Нова медійна фразеологія в бізнес-комунікації


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Сизонов Дмитро Юрійович
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.44-57
27
Наукова стаття
Прецедентність української медійної рецензії мистецької тематики


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Шулінова Лариса Василівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.18-33
28
Наукова стаття
Синергетика і «образи» перекладу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.111-124
29
Наукова стаття
Слідами давньої наукової загадки: церковнослов'янізми в народних думах


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.113-130
30
Наукова стаття
Фразеологізми в сучасному рекламному тексті: медіалінгвістичний аналіз


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Сизонов Дмитро Юрійович
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.32-40
31
Наукова стаття
The concept of ''dialect'' in the east Slavic tradition and in western European languages


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.29 c.7-20
32
Наукова стаття
Лексичні латинізи у старослов'янській мові


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.80-88
33
Наукова стаття
Лінгвістична аспектологія дослідження стилю масової інформації у слов'янському мовознавстві


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.164-171
34
Наукова стаття
Лінгвостилістика нових інформаційних жанрів у сучасних мас-медіа


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дергач Дмитро Валерійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.30 c.45-53
35
Наукова стаття
Методи лінгвістичного дослідження медіатексту: до проблеми наукової інтерпретації


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Сизонов Дмитро Юрійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.30 c.53-62
36
Наукова стаття
Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум ХІХ – початку ХХ ст.


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.30 c.163-177
37
Наукова стаття
Синонімізація перифрастичних конструкцій у мас-медіа: семантичний аспект


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.29 c.112-121
38
Наукова стаття
Синтаксис в антропоцентричному вимірі новітньої лінгвістики


Інститут філології
Російської мови
Палатовська Олена Володимирівна
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.29 c.52-65
39
Наукова стаття
Соціальна культура в медійному інтертексті


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.30 c.7-17
40
Наукова стаття
Стилістичний потенціал сучасної фразеології в українських мас-медіа


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Сизонов Дмитро Юрійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.29 c.98-107
41
Наукова стаття
Аспектологія лінгвістичної інтерпретації медійних перифразів


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.156-166
42
Наукова стаття
Вербальні і невербальні засоби впливу в текстах релігійної тематики стилю масової інформації (на матеріалі інтерв’ю Патріарха Філарета)


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.52-59
43
Наукова стаття
Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дергач Дмитро Валерійович
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.32-41
44
Наукова стаття
До характеристики типів повторів в українській ліричній пісенності (на матеріалі збірника зорана Доленги-Ходаковського)


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.130-139
45
Наукова стаття
Евфемізми в мас-медійних текстах: функціонально-стилістичний аспект


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.59-69
46
Наукова стаття
Журналістське розслідування в системі жанрів стилю масової інформації сучасної української літературної мови


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.59-65
47
Наукова стаття
Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шулінова Лариса Василівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.120-129
48
Наукова стаття
Категорія оцінки в семантиці медійних перифразів


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.51-58
49
Наукова стаття
Лексичні латинізми у старослов'янській мові


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.80-88
50
Наукова стаття
Лінгвостилістика концепту “душа” в епістолярній спадщині Ольги Кобилянської


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.140-147
51
Наукова стаття
Медичні лексеми як маркери актуальних подій: медіалінгвістичний контекст


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Сизонов Дмитро Юрійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.35-44
52
Наукова стаття
Медійна жанрологія в дискурсі сучасного філологічного знання


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дергач Дмитро Валерійович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.26-35
53
Наукова стаття
Медійна лексикографія в лінгвістичній перспективі


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.7-17
54
Наукова стаття
Мови спеціального призначення в аспекті горизонтального й вертикального членування


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Калєтнік Антоніна Андріївна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.95-105
55
Наукова стаття
Первинна та вторинна функції футбольної лексики в мас-медіа


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.69-79
56
Наукова стаття
Поняття «лексема-ярлик» в сучасній медіалінгвістиці: функціональний аспект


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.42-51
57
Наукова стаття
Прецедентні тексти Святого Письма в епідейктичних промовах Григорія Богослова


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Левко Олександр Вадимович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.101-109
58
Наукова стаття
Проект створення українського словника туристичних термінів (на прикладі назв вузлів).


Інститут філології
Російської мови
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.105-119
59
Наукова стаття
Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики неспеціалізованих інтернет-видань


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шулінова Лариса Василівна
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.17-25
60
Наукова стаття
Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: передювілейна ситуація


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.7-18
61
Наукова стаття
Алюзії та ремінісценції в сучасних українських мас-медійних текстах


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2012
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.24 c.140-148
62
Наукова стаття
Діалог у системі засобів адресації наукових текстів середньоукраїнського періоду


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.68-80
63
Наукова стаття
Історія української літературної мови в системі нового знання


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Ніка Оксана Іванівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.57-68
64
Наукова стаття
Лінгвістичний аналіз української митної термінології в аспекті конфігуративності


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Калєтнік Антоніна Андріївна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.31-41
65
Наукова стаття
Мас-медійний жанр ток-шоу: природа, функції, аспектологія дослідницького пошуку


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дергач Дмитро Валерійович
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.41-47
66
Наукова стаття
Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.3-12
67
Наукова стаття
Стаття в системі жанрів сучасної української мови


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шулінова Лариса Василівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.23-30
68
Наукова стаття
Сучасна медіалексикографія: лінгвопрагматичний потенціал


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.47-56
69
Наукова стаття
Фахова мова та мова спеціального призначення: до історії формування понять


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Калєтнік Антоніна Андріївна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.80-90
70
Наукова стаття
Аксіологічність в українській мемуаристиці початку ХХ століття


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2012
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.25 c.201-208
71
Наукова стаття
Медійний кларизм і масова мовна свідомість: когніція зумовленостей


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.24 c.0.0000
72
Наукова стаття
Перифраз як засіб інтертекстуальності у мас-медіа


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2012
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.25 c.143-148
73
Наукова стаття
Семантика перетворення та особливості її об"єктивації в українській мові


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Звонко Ганна Олександрівна
2012
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.25 c.235-238
74
Наукова стаття
Функціональна перспектива евіденційних маркерів у проповідницькому дискурсі І.Галятовського


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2012
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.25 c.208-214
75
Наукова стаття
Функціонально-стильові засади формування мовної компетенції студентів-нефілологів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2012
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.435.0000
76
Наукова стаття
Концепт τὸ φῶς в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Левко Олександр Вадимович
2010
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.73-88
77
Наукова стаття
Ідіостиль епідейктичних творів Іоанна Златоуста: Лінгвістичний підхід


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2009
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.82-90
78
Наукова стаття
Формування навичок наукового мовлення у студентів-іноземців гуманітарних спеціальностей на основі курсу «Коментоване читання наукових текстів»Дем'янюк Анжела Анатоліївна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.17 c.148.0000
79
Наукова стаття
Активні процеси в розмовному стилі української мови: культурний простір і мовна свідомість соціуму


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.3.0000
80
Наукова стаття
Дискурс-аналіз та історична реконструкція


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Ніка Оксана Іванівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
81
Наукова стаття
З історії формування визначальних жанрових ознак документів купівлі-продажу


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
82
Наукова стаття
Поетичний синтаксис М.Вороного: структура і стилістичні функції питальних конструкцій


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шулінова Лариса Василівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.16 c.59.0000
83
Наукова стаття
Польський мовний образ незабудки (назва, гіпероніми, гіпоніми)


Інститут філології
Полоністики
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.16
84
Наукова стаття
Роль прецедентних текстів у формуванні художньо-естетичного змісту поетичного твору (на прикладі вірша І.Жиленко "Похорон" )


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.15 c.142.0000
85
Наукова стаття
Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.17
86
Наукова стаття
Формування навичок науковго мовлення у студентів-іноземців гуманітарних спеціальностей на основі курсу "Коментоване читання наукових текстів"


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Дем'янюк Анжела Анатоліївна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.16 c.108.0000
87
Наукова стаття
Словотворчі префікси та префіксоїди іменників


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Дем'янюк Анжела Анатоліївна
2007
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.42.0000
88
Наукова стаття
Реконструкція староукраїнської літературної мови ХІУ – першої половини ХУІ ст


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Ніка Оксана Іванівна
2005
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика

Повернення до списку

Вгору