Видання

Алерта


ID: 1921
Кількість показів: 659
дата змінення: 19.08.2014 19:29:05
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Видано:  в Україні

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Етнополітологія: Історія та теорія


Філософський факультет
Політичних наук
Коршук Роман Миколайович
2020
Алерта
c.1-316
2
Монографія
Адміністративно-правовий статус Міністерства інформаційної політики України


Військовий інститут
Правового забезпечення
Бериславська Оксана Михайлівна
2019
Алерта
c.1-112
3
Навчальний посібник
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн.


Інститут права
Правосуддя
Погорецький Микола Анатолійович
Кучинська Оксана Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Сергєєва Діана Борисівна
Яновська Олександра Григорівна
Костюченко Олена Юріївна
2019
Алерта
4
Навчальний посібник
Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар


Інститут права
Правосуддя
Погорецький Микола Анатолійович
Кучинська Оксана Петрівна
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Прилуцький Сергій Валентинович
Костюченко Олена Юріївна
Захарова Олена Семенівна
2019
Алерта
5
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: навч. посібн. теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. прав. позиц. Верховного Суду


Інститут права
Правосуддя
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
Сергєєва Діана Борисівна
Кучинська Оксана Петрівна
Яновська Олександра Григорівна
2019
Алерта
6
Монографія
Лотереї: 50 питань і відповідей: наук.-практ. вид.


Інститут права
Правосуддя
Топорецька Зоряна Миколаївна
2019
Алерта
7
Підручник
Військове право


Військовий інститут
Науково-організаційне відділення
Правового забезпечення
Коропатнік Ігор Михайлович
Гущин Олег Олександрович
Бериславська Оксана Михайлівна
Шопіна Ірина Миколаївна
Стецюк Сергій Петрович
2018
Алерта
c.1-564
8
Наукова стаття
Передмова / Правові висновки Верховного Суду у справах про банкрутство за перше півріччя 2018 року


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного права
Бірюков Олександр Миколайович
2018
Алерта
c.2-3
9
Підручник
Речове право України: підручник


Інститут права
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2018
Алерта
10
Навчальний посібник
Робочий зошит для практичних та самостійних занять з розділу «Криміналістична техніка» навчальної дисципліни «Криміналістика»


Інститут права
Правосуддя
Сергєєва Діана Борисівна
2018
Алерта
11
Навчальний посібник
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар


Інститут права
Правосуддя
Притика Юрій Дмитрович
Ясинка М.М.
2018
Алерта
12
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит


Інститут права
Правосуддя
Погорецький Микола Анатолійович
Кучинська Оксана Петрівна
Яновська Олександра Григорівна
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Алерта
13
Навчальний посібник
Криміналістична тактика


Інститут права
Правосуддя
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
2017
Алерта
14
Наукова стаття
Міжнародна договірна підсудність сімейно-правових спорів: допустимість і проблеми правового регулювання


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного права
Черняк Юлія Валеріївна
2016
Алерта
c.182-199
15
Монографія
Міжнародне сімейне право: принципи та особливості колізійного і уніфікаційного регулювання


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного права
Калакура Віктор Ярославович
2017
Алерта
16
Монографія
Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія та практика


Інститут права
Правосуддя
Кучинська Оксана Петрівна
2017
Алерта
17
Монографія
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми доказування стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні


Інститут права
Правосуддя
Погорецький Микола Анатолійович
Баганець Олексій Васильович
Чернявський Сергій Сергійович
2017
Алерта
18
Підручник
Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н, доцента Бакаянової Н.М. – 2-ге вид. доповн. і перероб.


Інститут права
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Фурса Світлана Ярославівна
Бондар Ірина Вадимівна
Дерій Олена Олександрівна
Кучер Тетяна Миколаївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
2016
Алерта
c.1-864
19
Монографія
Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми


Інститут права
Правосуддя
Набруско Марія Степанівна
2016
Алерта
c.1-172
20
Підручник
Загальний порядок визнання та звернення до виконання рішень іноземних судів, що підлягають примусовому виконанню в Україні. Загальний порядок визнання та звернення до виконання рішень іноземних судів, що не підлягають примусовому виконанню в Україні


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного права
2016
Алерта
c.511-523
21
Навчальний посібник
Криміналістична тактика


Інститут права
Правосуддя
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна

Дунаєвська Людмила Григорівна
Набруско Марія Степанівна

Топорецька Зоряна Миколаївна
2016
Алерта
c.1-244
22
Навчальний посібник
Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання


Інститут права
Цивільного права
Діковська Ірина Андріївна
2016
Алерта
c.1-322
23
Монографія
Речові права


Інститут права
Цивільного права
Харченко Георгій Георгійович
2016
Алерта
c.1-555
24
Монографія
Розвиток приватного права України


Інститут права
Цивільного права
Майданик Роман Андрійович
2016
Алерта
25
Навчальний посібник
Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні


Інститут права
Господарського права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Малюга Леся Юріївна
2016
Алерта
c.1-324
26
Навчальний посібник
Адміністративно-земельне право


Інститут права
Адміністративного права
Бевзенко Володимир Михайлович
2015
Алерта
т.1 c.1-180
27
Навчальний посібник
Договори в сфері інвестування


Інститут права
Трудового права та права соціального забезпечення
Гришина Юлія Миколаївна
2015
Алерта
т.1 c.1-192
28
Підручник
Нотаріат України: Книга 1. Організація нотаріату з практикумом.


Інститут права
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Фурса Світлана Ярославівна
Нікітюк Олена Миколаївна
2015
Алерта
т.1 c.1-484
29
Наукова стаття
Особенности деятельности адвоката по защите прав интеллектуальной собственности в гражданском производстве


Інститут права
Інтелектуальної власності
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
2015
Алерта
т.1 c.30-37
30
Підручник
Розслідування окремих видів злочинів


Інститут права
Правосуддя
Сергєєва Діана Борисівна
Дунаєвська Людмила Григорівна
Набруско Марія Степанівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2015
Алерта
т.1 c.1-536
31
Монографія
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні


Інститут права
Правосуддя
Сергєєва Діана Борисівна
2014
Алерта
т.1 c.1-272
32
Монографія
Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України


Інститут права
Правосуддя
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Алерта
т.1 c.1-272
33
Навчальний посібник
Кримінальне право


Інститут права
Кримінального права та кримінології
Хавронюк Микола Іванович
2014
Алерта
т.1 c.1-944
34
Підручник
Міжнародне приватне право


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного права
Довгерт Анатолій Степанович
Кисіль Василь Іванович
2014
Алерта
т.1 c.656
35
Монографія
Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою


Інститут права
Правосуддя
2014
Алерта
т.1 c.1-226
36
Наукова стаття
Практикум з кримінального процесу України


Фізичний факультет
Правосуддя
Сиза Наталія Петрівна
Шибіко Василь Петрович
Дунаєвська Людмила Григорівна
Задоєнко Олексій Володимирович
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
Старенький Олександр Сергійович
2014
Алерта
т.1 c.226
37
Навчальний посібник
Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів


Інститут права
Правосуддя
Ахтирська Наталія Миколаївна
Дунаєвська Людмила Григорівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
Старенький Олександр Сергійович
2014
Алерта
т.1 c.1-168
38
Навчальний посібник
Розслідування зайняття гральним бізнесом


Інститут права
Правосуддя
Топорецька Зоряна Миколаївна
2014
Алерта
т.1 c.1-213
39
Навчальний посібник
Розслідування порушень законодавства про захист рослин


Інститут права
Правосуддя
Виноградова Анна Ігорівна
2014
Алерта
т.1 c.1-231
40
Монографія
Системно-рефлексивный маркетинг


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2014
Алерта
c.1-400
41
Навчальний посібник
Тактико-психологічне забезпечення проведення окремих слідчих (розшукових) дій


Інститут права
Правосуддя
2014
Алерта
т.1 c.1-254
42
Монографія
Экономика налоговых реформ


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2013
Алерта
c.161-170
43
Монографія
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене


Інститут права
Земельного та аграрного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Марусенко Роман Ігорович
2013
Алерта
c.544
44
Навчальний посібник
Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері земельних відносин


Інститут права
Земельного та аграрного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Козьяков Ігор Миколайович
Салков В.В.
Матвієць А.А.
2012
Алерта
c.272
45
Навчальний посібник
Земельне право України


Інститут права
Земельного та аграрного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2012
Алерта
c.392
46
Розділ монографії
Особливості правового регулювання контролю в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу


Інститут права
Земельного та аграрного права
Марченко Світлана Іванівна
2012
Алерта
c.454-473
47
Розділ монографії
Правове забезпечення контролю за додержанням режиму територій та об”єктів природно-заповідного фонду України


Інститут права
Земельного та аграрного права
Заєць Олена Іванівна
2012
Алерта
c.498-509
48
Наукова стаття
Правові аспекти державного контролю та нагляду у сфері забезпечення якості та безпечності продуктів харчування і побуту


Інститут права
Земельного та аграрного права
Коваленко Тетяна Олександрівна
2012
Алерта
c.652-708
49
Монографія
Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України, 3-тє видання, змінене і доповнене.


Інститут права
Земельного та аграрного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Марусенко Роман Ігорович
2011
Алерта
c.516
50
Монографія
Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України, 4-те видання, змінене і доповнене.


Інститут права
Земельного та аграрного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Марусенко Роман Ігорович
2011
Алерта
c.520
51
Розділ монографії
Розділ VIII. Екологічний податок


Інститут права
Земельного та аграрного права
Третяк Тарас Олексійович
Малишева Наталія Рафаелівна
2011
Алерта
52
Розділ монографії
Розділ XIII. Плата за землю


Інститут права
Земельного та аграрного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Марусенко Роман Ігорович
2011
Алерта
c.217-281
53
Підручник
Земельне право України


Інститут права
Земельного та аграрного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Алерта
c.712
54
Монографія
Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні


Інститут права
Земельного та аграрного права
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Алерта
c.268
55
Монографія
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України


Інститут права
Земельного та аграрного права
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Алерта
c.507

Повернення до списку

Вгору