Видання

Банківська справа


ID: 1969
Кількість показів: 871
дата змінення: 28.11.2014 13:05:23
Ким змінено (ім'я): (econom6) Катерина Крицун
Посилання на журнал, показники:  http://bs.econom.univ.kiev.ua/index.php/ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Аналіз інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі України та Польщі


Економічний факультет
Статистики та демографії
Приходько Катерина Русланівна
Моторина Тетяна Михайлівна
Моторин Руслан Миколайович
2019
Банківська справа
c.64-77
2
Наукова стаття
Вплив ефективної інноваційної інфраструктури країни на процеси софтизації і сервісизації національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вітренко Андрій Олександрович
Селезньова Віолетта Михайлівна
2020
Банківська справа
c.119-127
3
Наукова стаття
Інституційно-організаційні послуги в контексті підтримки розвитку підприємництва


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вітренко Андрій Олександрович
Петренко Валентина Петрівна
2019
Банківська справа
c.87-100
4
Наукова стаття
Банківське кредитування в країнах Східного партнерства: виклики та тенденції розвитку


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Версаль Наталія Іванівна
2019
Банківська справа
c.103 – 117
5
Наукова стаття
Феномен електронних платіжних систем в українському банківництві


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2018
Банківська справа
c.94-101
6
Наукова стаття
Біхевіористичний підхід до формування селозберігаючої моделі розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки країни


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Салаєв Кянан Гаджі огли
Жук Валерій Миколайович
2018
Банківська справа
c.11-23
7
Наукова стаття
Компаративний аналіз кредитної діяльності банків з вітчизняним та іноземним капіталом


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Версаль Наталія Іванівна
Глущенко Галина Володимирівна
2017
Банківська справа
c.101-111
8
Наукова стаття
Інституційні чинники підвищення ефективності функціонування та розвитку сучасних економічних систем


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2017
Банківська справа
c.74-85
9
Наукова стаття
Похідні фінансові інструменти в сучасних системах ризик-менеджменту


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Васильченко Зоя Миколаївна
2017
Банківська справа
c.32- 43
10
Наукова стаття
Сучасні тенденції на ринку електронних банківських розрахунків у зарубіжній та вітчизняній практиці


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Васильченко Зоя Миколаївна
2017
Банківська справа
c.115- 127.
11
Наукова стаття
Типологія економічних систем: критичний аналіз традиційних підходів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2017
Банківська справа
12
Наукова стаття
Арбітраж та спекуляція на сучасних фондових ринках


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Шелудько Валентина Миколаївна
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Банківська справа
c.32-46
13
Наукова стаття
Зарубіжний досвід застосування середньострокового бюджетного планування


Факультет інформаційних технологій
Прикладних інформаційних систем
Плескач Валентина Леонідівна
2016
Банківська справа
т.139 c.3-19
14
Наукова стаття
Кредитна діяльність комерційних банків і грошова маса


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2015
Банківська справа
c.52-58
15
Наукова стаття
Методологічні засади антикризового управління банком


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Васильченко Зоя Миколаївна
2016
Банківська справа
c.94-106
16
Наукова стаття
Оцінка вартості складської нерухомості при кредитуванні: методологічні аспекти та проблеми взаємодії заінтересованих осіб


Економічний факультет
Економіка підприємства
Чубук Леся Петрівна
2016
Банківська справа
c.99-112
17
Наукова стаття
Регулювання зовнішніх ефектів: що повинна і чого не повинна робити держава


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2016
Банківська справа
c.39-44
18
Наукова стаття
Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович

2016
Банківська справа
c.43-57
19
Наукова стаття
Фінансово-економічне оздоровлення проблемних банків в умовах системної кризи


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Васильченко Зоя Миколаївна
2016
Банківська справа
c.54-65
20
Наукова стаття
Ефективність діяльності державних банків в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2015
Банківська справа
т.4 c.47 - 55
21
Наукова стаття
конкуренції соціальних груп добровільне безробіття


Фізичний факультет
Теоретичної фізики
Васильєв Олексій Миколайович
Решетняк Віктор Юрійович
2015
Банківська справа
c.92
22
Наукова стаття
Модель конкуренції соціальних груп добровільне безробіття


Фізичний факультет
Теоретичної фізики
Васильєв Олексій Миколайович
Решетняк Віктор Юрійович
2015
Банківська справа
c.1801-1807
23
Наукова стаття
Стимулювання довгострокового інвестицій в економіку: канал цін на фінансові активи


Економічний факультет
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
2014
Банківська справа
т.11 c.108-116
24
Наукова стаття
Характерні риси послуги, як економічної категорії, в умовах постіндустріального розвитку


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вітренко Андрій Олександрович
2015
Банківська справа
т.6 c.79-90
25
Наукова стаття
Боргові цінні папери у фондуванні супранаціональних інститутів


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2014
Банківська справа
c.26 - 40
26
Наукова стаття
Використання вейвлет-перетворень для аналізу часових рядів у економіці


Фізичний факультет
Теоретичної фізики
Васильєв Олексій Миколайович
2014
Банківська справа
c.12-16
27
Наукова стаття
Інтелектуалізація систем підтримки прийняття рішень у банку


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Чорноус Галина Олександрівна
2013
Банківська справа
т.9 c.97-115
28
Наукова стаття
Координація бюджетної та грошово-кредитної політики України з метою стимулювання економічного зростання


Економічний факультет
Фінансів
2014
Банківська справа
т.9 c.86-96
29
Наукова стаття
Методи бюджетного регулювання та їх використання в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2014
Банківська справа
т.2 c.194-199
30
Наукова стаття
Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Банківська справа
т.3 c.53-65
31
Наукова стаття
Основні суперечності розвитку акціонерного капіталу в Україні та шляхи їх подолання


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Банківська справа
т.7 c.114-127
32
Наукова стаття
Особливості застосування методики факторного аналізу витрат на сучасних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Банківська справа
c.31-35
33
Наукова стаття
Перспективне прогнозування видатків в Україні


Факультет інформаційних технологій
Програмних систем і технологій
Плескач Валентина Леонідівна

2013
Банківська справа
т.4 c.28-44
34
Наукова стаття
Роздрібний ринок внутрішніх державних запозичень: валютні інструменти


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович

2013
Банківська справа
т.3 c.3-13
35
Наукова стаття
Система регулювання ринку акцій в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2014
Банківська справа
т.3 c.83-92
36
Наукова стаття
Удосконалення податкового механізму на основі супроводу змін до норм податкового законодавства


Факультет інформаційних технологій
Програмних систем і технологій
Плескач Валентина Леонідівна
2013
Банківська справа
т.7 c.75-93
37
Наукова стаття
Фінансово-економічні механізми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Банківська справа
т.115 c.23-31
38
Наукова стаття
Активізація впровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес


Факультет інформаційних технологій
Програмних систем і технологій
Плескач Валентина Леонідівна

2012
Банківська справа
т.2 c.109-127
39
Наукова стаття
Аналіз інформаційної економіки Дж. Стігліцем в межах нового кейнсіанства


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Банківська справа
c.30-38
40
Наукова стаття
Інформація та її асиметрія на ринку праці


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Маслов Анатолій Олександрович
2012
Банківська справа
т.6 c.35-43
41
Наукова стаття
Кейнсіанська модель стабілізаційної фіскальної політики: вразливі місця


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2013
Банківська справа
т.5 c.22-27
42
Наукова стаття
Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Ігнатюк Аліна Олегівна
Пікус Антон Юрійович
2013
Банківська справа
c.104-113
43
Наукова стаття
Переуступка боргу пайовому інвестиційному фонду як схема управління проблемною заборгованістю


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2013
Банківська справа
т.1 c.104-114
44
Наукова стаття
Розвиток кредитування у посткризових умовах


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Банківська справа
т.1 c.3-19
45
Наукова стаття
Управління ризиками міжнародних розрахунків у банку


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Банківська справа
т.1 c.44.0000
46
Наукова стаття
Аналітична оцінка вартості компаній банківського сектору України при злитті й поглинанні


Економічний факультет
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна

2012
Банківська справа
т.6 c.102-116
47
Наукова стаття
Деякі аспекти методологічної основи розробки антикризових заходів у банку


Економічний факультет
Банківської справи
Васильченко Зоя Миколаївна

2012
Банківська справа
c.70-80
48
Наукова стаття
Концентрація в банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Банківська справа
т.2 c.3-18
49
Наукова стаття
Концентрація капіталу та ринків в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Ігнатюк Анжела Іванівна
2011
Банківська справа
c.54.0000
50
Наукова стаття
Моделі організаційного забезпечення управління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України


Економічний факультет
Фінансів
Боринець Станіслав Якович

2012
Банківська справа
т.4 c.43-50
51
Наукова стаття
Необхідність рекламної діяльності банківських установ в умовах кризових явищ в економіці України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вітренко Андрій Олександрович
2012
Банківська справа
т.3 c.73.0000
52
Наукова стаття
Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2011
Банківська справа
т.5 c.12-29
53
Наукова стаття
Оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Банківська справа
т.105 c.110.0000
54
Наукова стаття
Перспективи регіональної економічної інтеграції України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2012
Банківська справа
т.5 c.92-102
55
Наукова стаття
Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека-Шоуза в оцінках опціонних контрактів


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2011
Банківська справа
т.1 c.67.0000
56
Наукова стаття
Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП Україн


Фізичний факультет
Теоретичної фізики
Васильєв Олексій Миколайович
2012
Банківська справа
т.1 c.59─67
57
Наукова стаття
Аналіз функціонування банківських відділень залежно від місця їх розташування


Економічний факультет
Економічної кібернетики


2010
Банківська справа
c.43.0000
58
Наукова стаття
Екологічна складова системи показників інвестиційної привабливості регіонів України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна

2010
Банківська справа
т.1 c.133.0000
59
Наукова стаття
Порівняльний аналіз нейронних мереж та моделі Блека-Шоулза в оцінюванні опціонних контрактів


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
2011
Банківська справа
c.67.0000
60
Наукова стаття
Теоретичні підходи до моделювання вартості опціонів


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2011
Банківська справа
c.44.0000
61
Наукова стаття
Формування конкурентного середовища в банківському секторі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2011
Банківська справа
c.34.0000
62
Наукова стаття
Альтернативні підходи до оцінки інвестиційних проектів при банківському кредитуванні


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
2010
Банківська справа
c.39.0000
63
Наукова стаття
Моделювання оптимальності проектів та аналіз їх чутливості при банківському інвестуванні


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
2010
Банківська справа
т.2 c.60.0000
64
Наукова стаття
Моделювання та аналіз чутливості проектів при банківському інвестуванні


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Васильченко Зоя Миколаївна

2010
Банківська справа
65
Наукова стаття
Удосконалення регулювання і нагляду за реорганізацією банків


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2010
Банківська справа
c.3.0000
66
Наукова стаття
Доларизація грошового обігу як гальмо інвестиційної активності в Україні


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2009
Банківська справа
c.32.0000
67
Наукова стаття
Зовнішні валютні запозичення – інвестиційне джерело чи перешкода на шляху інвестиційного процесу?


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2009
Банківська справа
c.32.0000
68
Наукова стаття
Методи оцінки ефективності інвестицій у банківській діяльності


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
2009
Банківська справа
c.81.0000
69
Наукова стаття
Моделювання очікувань інфляції в Україні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Комашко Олег Валентинович

2009
Банківська справа
c.82.0000
70
Наукова стаття
Оптимізація розподілу капіталу банку за групами активів


Механіко-математичний факультет
Загальної математики
2009
Банківська справа
c.35.0000
71
Наукова стаття
Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Грищенко Тетяна Василівна
2009
Банківська справа
c.20.0000
72
Наукова стаття
Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2009
Банківська справа
c.40.0000
73
Наукова стаття
Синдиковане кредитування та єврооблігаційні позики - боргові інструменти довгострокового фінансування


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Циганов Сергій Андрійович
2009
Банківська справа
c.31.0000
74
Наукова стаття
Банківське фінансування зовнішньоторговельних операцій в Україні


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Грищенко Тетяна Василівна

2008
Банківська справа
c.0.0000
75
Наукова стаття
Вдосконалення інституційної структури нагляду за фінансовим сектором


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2007
Банківська справа
c.41.0000
76
Наукова стаття
Визначення основних факторів розвитку та ефективності функціонування фінансового сектору України


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2008
Банківська справа
c.31.0000
77
Наукова стаття
Відверта розповідь про професійне відвернення буремних потрясінь у фінансовій системі України


Інститут права
Конституційного права
2008
Банківська справа
c.0.0000
78
Наукова стаття
Інвестиційна складова в інноваційній системі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2008
Банківська справа
79
Наукова стаття
Капіталізація як провідна компонента підвищення конкурентоспроможності банківської системи


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Циганов Сергій Андрійович
Сизоненко Віктор Онісимович
2008
Банківська справа
т.6 c.27.0000
80
Наукова стаття
Конкурентна політика на ринку банківських послуг у контексті глобалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2008
Банківська справа
c.55.0000
81
Наукова стаття
Макроекономічне рахівництво: концепції, принципи та напрями розвитку


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2008
Банківська справа
c.37.0000
82
Наукова стаття
Методологічні аспекти дослідження сутності банківських установ як фінансових посередників


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2008
Банківська справа
c.0.0000
83
Наукова стаття
Системні трансформації ринку корпоративних облігацій України


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2008
Банківська справа
c.26.0000
84
Наукова стаття
Теоретичні й методологічні підходи до ідентифікації грошових переказів як різновиду капіталу


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Гайдуцький Андрій Павлович
2008
Банківська справа
т.6 c.34.0000
85
Наукова стаття
Вплив міграційного капіталу на розвиток реального сектору економіки країни


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2007
Банківська справа
c.3.0000
86
Наукова стаття
Загальні закономірності глобальних системних трансформацій


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна
2007
Банківська справа
т.6 c.60-68
87
Наукова стаття
Комплексний підхід до вибіркових досліджень у банківській системі України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Черняк Олександр Іванович
Камінський Андрій Борисович
2006
Банківська справа
т.4 c.79-84
88
Наукова стаття
Міграційний капітал як чинник людського розвитку


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2007
Банківська справа
c.6.0000
89
Наукова стаття
Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Васильченко Зоя Миколаївна
2006
Банківська справа
c.44.0000
90
Наукова стаття
Моделювання обсягу активів у банківському менеджменті


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Васильченко Зоя Миколаївна
2007
Банківська справа
c.21.0000
91
Наукова стаття
Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Осецький Валерій Леонідович
2006
Банківська справа
т.3 c.39-45
92
Наукова стаття
Необхідність та шляхи адаптації податкового обліку до потреб бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2006
Банківська справа
c.57.0000
93
Наукова стаття
Проблеми асиметричного руху неофіційних потоків міграційного капіталу


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2007
Банківська справа
c.0.0000
94
Наукова стаття
Розробка теоретичних засад розвитку кредитно-банківської системи в працях українських економістів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2007
Банківська справа
c.57.0000
95
Наукова стаття
Розробка теоретичних засад розвитку кредитно-банківської системи в працях українських економістів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Банківська справа
c.57-65
96
Наукова стаття
Роль банків у фінансовому регулюванні розвитку земельних відносин на рубежі ХІХ–ХХ ст.


Економічний факультет
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2007
Банківська справа
c.74-82
97
Наукова стаття
Теоретична концепція оцінки економічної безпеки банку


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Васильченко Зоя Миколаївна
2006
Банківська справа
c.36.0000
98
Наукова стаття
Управління портфелем банківських активів


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Васильченко Зоя Миколаївна
2007
Банківська справа
c.24.0000
99
Наукова стаття
Фінансова глобалізація: основні детермінанти та особливості прояву.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2007
Банківська справа
100
Наукова стаття
Шляхи детінізації економіки України та її особливості


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2007
Банківська справа
c.56.0000
101
Наукова стаття
Застосування теорії графів в управлінні стратегічною гнучкістю вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
2006
Банківська справа
c.34-41
102
Наукова стаття
М.Х.Бунге як теоретик і практик ринкового реформування вітчизняної фінансової системи у другій половині XIX ст.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гайдай Тетяна Вікторівна
2006
Банківська справа
c.13.0000
103
Наукова стаття
Фінансова консолідація в стратегії розвитку банківського сектору України


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Сніжко Оксана Володимирівна
2003
Банківська справа
т.4 c.66-82
104
Наукова стаття
Аналіз економічної ситуації в Україні за допомогою індексів


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ставицький Андрій Володимирович
Черняк Олександр Іванович
Іванік Наталія Миколаївна
2000
Банківська справа
c.8-13
105
Наукова стаття
Конкуренція та антимо-нопольні важелі держави


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2000
Банківська справа
106
Наукова стаття
Нові можливості експоненціального згладжування


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ставицький Андрій Володимирович
Черняк Олександр Іванович
2000
Банківська справа
c.28-32
107
Наукова стаття
Принципи вибору моделі для прогнозу-вання


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ставицький Андрій Володимирович
2000
Банківська справа
c.58-59

Повернення до списку

Вгору