Видання

Regulatory Mechanisms in Biosystems


ID: 198579
Кількість показів: 240
дата змінення: 29.10.2018 12:06:00
Ким змінено (ім'я): (bio_30) Вікторія Мартинюк
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0 | 2015
IF: 0 | 2016
IF: 0 | 2017

Значення показника Index Copernicus
IC: 73,46 | 2015


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Antianemic action of the iron (IV) clathrochelate complexes


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Плутенко Максим Олександрович
Фрицький Ігор Олегович
Dukhnitsky V.B.
Derkach I.M.
Derkach S.S.
2020
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.11 c.419-424
2
Наукова стаття
Functional polarization of macrophages of rats with progesterone-induced obesity treated with melanin from the Antarctic yeast Nadsoniella nigra


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Командування
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Конопельнюк Вікторія Василівна
Моложава Ольга Станіславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Компанець Ірина Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2019
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.10 c.538-543
3
Наукова стаття
Ontogenesis of Pelargonia sidoides (Geraniaceae) under greenhouse conditions


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біології рослин
БОТАНІЧНИЙ САД
Гайдаржи Марина Миколаївна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Нужина Наталія Володимирівна
Футорна Оксана Андріївна
Сенчило Олександр Олексійович
2019
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.10 c.159-164
4
Наукова стаття
The influence of clonal micropropagation on productivity and differentiation of Mentha pіperіta plant tissues


ННЦ "Інститут біології та медицини"
БОТАНІЧНИЙ САД
Голубенко Анастасія Володимирівна
Нужина Наталія Володимирівна
Таланкова-Середа Т.Є
2019
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.10 c.337-344
5
Наукова стаття
Biological peculiarities of a rare medicinal mushroom Fomitopsis officinalis (Fomitopsidaceae, Polyporales) on agar media and plant substrates


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Сухомлин Марина Миколаївна
Петричук Юрій Васильович
Бісько Н А
Ломбер Маргарита Леонідівна
Григанский Андрій Филипович
2017
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.8 c.469-475
6
Наукова стаття
Species-specific response to acute hyperthermal stress of Haworthia (Asphodelaceae)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
БОТАНІЧНИЙ САД
Нужина Наталія Володимирівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Авєкін Я.В.
2018
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.8 c.506-511
7
Наукова стаття
Вплив світлового режиму на ростові параметри та пігментний склад культивованих in vitro рослин Gentiana lutea


ННЦ "Інститут біології та медицини"
БОТАНІЧНИЙ САД
Нужина Наталія Володимирівна
2018
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.9 c.258-266
8
Наукова стаття
Protein kinase C (PKC) involved in enhancement of а1-adrenoreceptor-mediated responses of the main pulmonary artery in rats with diabetes mellitus


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра фундаментальної медицини
Харченко Ольга Іванівна

Костюк Олександра Сергіївна
Остапченко Людмила Іванівна
2017
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.8 c.287-292
9
Наукова стаття
Вплив 3-ариламіно-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біофізики та медичної інформатики
Шелюк Ольга Вікторівна
Мартинюк Віктор Семенович
Кабанова Т.А.
Павловский В. І.
Андронати С.А.
2017
Regulatory Mechanisms in Biosystems
c.30-35
10
Наукова стаття
Вплив 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів намаксимальну нормовану швидкість брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м’язів за присутності блокаторів кальцієвих каналів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біофізики та медичної інформатики
Шелюк Ольга Вікторівна
Мартинюк Віктор Семенович

Кабанова Т.А.
Андронати С.А.
2017
Regulatory Mechanisms in Biosystems
c.224-230

Повернення до списку

Вгору