Видання

Бізнес Інформ


ID: 1995
Кількість показів: 946
дата змінення: 03.03.2020 10:24:26
Ким змінено (ім'я): (econom13) Алла Степанова
Посилання на журнал, показники:  http://www.business-inform.net/main/ / http://www.business-inform.net/indexing/ / http://journals.indexcopernicus.com/+,p1549,3.html / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28792 / https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=1549&org=%20,p1549,3.html
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Значення показника Index Copernicus
IC: 69,30 | 2015
IC: 56,10 | 2014
IC: 81.8 | 2017
IC: 82,71 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Investment Attractiveness of the Plant Extracts Market of Ukraine


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Степанова Алла Адамівна
Павленко Ірина Ігорівна
2019
Бізнес Інформ
c.171-177
2
Наукова стаття
Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів.


Економічний факультет
НДЧ
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
Бізнес Інформ
c.182-191
3
Наукова стаття
Міжнародний конкурентний потенціал дослідницьких університетів України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
2020
Бізнес Інформ
c.170-181
4
Наукова стаття
Стратегічне управління інтелектуальною власністю організації в контексті процесного підходу


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
2019
Бізнес Інформ
c.99–107
5
Наукова стаття
Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Поляновський Гліб Аркадійович
2019
Бізнес Інформ
c.185-191
6
Наукова стаття
Conceptual model of strengthening the economic security og Azerbaijan


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Жилінська Оксана Іванівна
Салаєв Кянан Гаджі огли
2019
Бізнес Інформ
c.50-59
7
Наукова стаття
Regulatory Framework for the Institutional Development of Research Universities in Ukraine


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
НДЧ
Ситницький Максим Васильович
2019
Бізнес Інформ
c.189–198
8
Наукова стаття
Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
Каніщенко Олена Леонідівна
Россо Мартіна
2019
Бізнес Інформ
c.51-62
9
Наукова стаття
Економічна сутність та роль бюджетної безпеки держави: вітчизняний і зарубіжний досвід


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Гриб Тетяна Миколаївна
2019
Бізнес Інформ
c.362-366
10
Наукова стаття
Зовнішні державні запозичення в стратегії фінансової стабілізації України


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
Бізнес Інформ
c.210-218
11
Наукова стаття
Інноваційні засоби діджиталізації послуг в об’єднаних територіальних громадах


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Залізко Василь Дмитрович
Старинець О.Г.
Микула Р. Л.
2019
Бізнес Інформ
c.62-66
12
Наукова стаття
Конвергентно-дивергентний розвиток національних економік в умовах фінансіалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна
Шемахіна Ірина Вадимівна
2019
Бізнес Інформ
c.14–19
13
Наукова стаття
Методичне забезпечення обґрунтування трансферу технологій


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Корнілова Ірина Миколаївна
Руденко Єлізавета Олексіївна
2019
Бізнес Інформ
c.85-94
14
Наукова стаття
Основні напрями впливу фінансіалізації на функціонування національних економік і суб’єктів господарювання


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
Анзіна Ганна Вікторівна
2019
Бізнес Інформ
c.296-302
15
Наукова стаття
Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору


Економічний факультет
Навчально-організаційний сектор по забезпеченню навчального процесу
Краус Н.М.
Краус К.М.
2019
Бізнес Інформ
c.132-138
16
Наукова стаття
Роль скрам-майстра в розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Чорний Антон Валерійович
2019
Бізнес Інформ
c.296-301
17
Наукова стаття
Статистичні профілі мілітаризації глобального простору


Економічний факультет
Статистики та демографії
Єріна Антоніна Михайлівна
2019
Бізнес Інформ
c.193-199
18
Наукова стаття
Традиційні та сучасні методи бюджетування: переваги і недоліки


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2018
Бізнес Інформ
c.239-245
19
Наукова стаття
Трансформація конкурентних відносин в умовах глобалізації


Економічний факультет
Підприємництва
Бутенко Наталія Василівна
Богуславський Олександр Володимирович
2018
Бізнес Інформ
c.32-39
20
Наукова стаття
Чинники і механізми формування соціальних ризиків поведінкового типу


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Березіна Світлана Борисівна
2018
Бізнес Інформ
c.264-272
21
Наукова стаття
Якість життя як чинник підвищення соціально-економічного розвитку країни


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Демидюк Ольга Олександрівна
2019
Бізнес Інформ
c.8-13
22
Наукова стаття
Methodology for Assessing the Impact of IFRS on the Company’s Financial Position


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Бізнес Інформ
c.269-274
23
Наукова стаття
Problems and prospects of international trade development in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Харченко Тетяна Борисівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
Бізнес Інформ
c.28-33
24
Наукова стаття
Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 c.133-140
25
Наукова стаття
Методологічний інструментарій дослідження інституційних впливів на організації


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Жилінська Оксана Іванівна
2018
Бізнес Інформ
т.1 c.20-26
26
Наукова стаття
Місія та сфери прояву феномена дослідницького університету


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 c.96-101
27
Наукова стаття
Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 c.447-452
28
Наукова стаття
Організаційне забезпечення формування та розвитку бренда компанії роботодавця


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Бізнес Інформ
т.1 c.314-326
29
Наукова стаття
Оцінювання рівня виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Кравець Тетяна Вікторівна
Вергай Тетяна
2017
Бізнес Інформ
c.112-119
30
Наукова стаття
Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
Сербін Олег Олегович
2018
Бізнес Інформ
т.1 c.117-127
31
Наукова стаття
Оцінювання стратегічних позицій бренда компанії роботодавця у сфері ритейлу


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Фірсова Світлана Германівна
Юрченко Каріна Юріївна
2018
Бізнес Інформ
т.1 c.418-424
32
Наукова стаття
Стратегія розвитку освітніх послуг та навчальних програм у Варшавському університеті


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
2017
Бізнес Інформ
т.1 c.54-59
33
Наукова стаття
Університетські рейтинги як інструменти розвитку: досвід функціонування рейтингових систем Польщі


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
2018
Бізнес Інформ
т.1 c.296–303
34
Наукова стаття
Акумулювання зовнішнього державного боргу України: сподівання на зростання економіки чи занепад (емпіричні аспекти)


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Баженова Олена Володимирівна
2017
Бізнес Інформ
c.237-242
35
Наукова стаття
Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ситницький Максим Васильович
2017
Бізнес Інформ
т.1 c.43-49
36
Наукова стаття
Підходи до реформування розвитку сільських територій за аспектами та рівнями економічної безпеки сільського господарства


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Луценко Ігор Олександрович
Мартиненков Валентин Ігорович
Костюк Тетяна Олександрівна
2017
Бізнес Інформ
т.1 c.152-157
37
Наукова стаття
Прогнозування курсів акцій на основі даних із соціальних мереж


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Чорноус Галина Олександрівна
Ярмоленко Юлія Артурівна
2016
Бізнес Інформ
c.222-228
38
Наукова стаття
Сутність та критерії ефективності сучасних економічних систем


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Демидюк Ольга Олександрівна
2017
Бізнес Інформ
c.8-14
39
Наукова стаття
Фінансова система як продуцент фінансових шоків


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Версаль Наталія Іванівна
2017
Бізнес Інформ
c.218-223
40
Наукова стаття
Досвід побудови стратегій економічного розвитку Німеччини: уроки для України


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2016
Бізнес Інформ
c.62-66
41
Наукова стаття
Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України


Економічний факультет
Економічної кібернетики

Ляшенко Олена Ігорівна
2015
Бізнес Інформ
т.10 c.142-148
42
Наукова стаття
Ключові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна

2016
Бізнес Інформ
т.5 c.128-133
43
Наукова стаття
Концептуальні основи формування поняття «організаційний розвиток»


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Тимченко Інна Петрівна
2016
Бізнес Інформ
т.1 c.99-107
44
Наукова стаття
Методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань корпорацій


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Бізнес Інформ
45
Наукова стаття
Ресурсні мотиви злиття та поглинання корпорацій різних видів економічної діяльності


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Бізнес Інформ
c.179-184
46
Наукова стаття
Розвиток інституту патентування у моделі відкритих інновацій


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Жилінська Оксана Іванівна
2016
Бізнес Інформ
т.1 c.16-30
47
Наукова стаття
Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Кравець Тетяна Вікторівна

2015
Бізнес Інформ
т.1 c.125-131
48
Наукова стаття
Improvement of the ecological and economic efficiency of recycling: government incentives and barriers


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Бізнес Інформ
т.1 c.72-77
49
Наукова стаття
Державний сектор економіки: сучасний стан та перспективи розвитку


Економічний факультет
Підприємництва
Бутенко Наталія Василівна
2015
Бізнес Інформ
c.248-254
50
Наукова стаття
Ефективність Наглядової ради промислових підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Бізнес Інформ
т.12 c.473-478
51
Наукова стаття
Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Бізнес Інформ
т.9 c.68-79
52
Наукова стаття
Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна

2015
Бізнес Інформ
т.2 c.288-296
53
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами


Економічний факультет
Підприємництва
Бутенко Наталія Василівна
2015
Бізнес Інформ
c.248-254
54
Наукова стаття
Роль великих вітчизняних банків у кредитуванні національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Бізнес Інформ
т.7 c.41-45
55
Наукова стаття
Economic analysis of enterprises of the book-publishing industry


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Бізнес Інформ
т.4 c.180-187
56
Наукова стаття
Аналіз впливу зміни грошових потоків на чутливість інвестиційної діяльності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Бізнес Інформ
т.8 c.6-10
57
Наукова стаття
Економічна сутність та призначення фінансових посередників в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Лобода Анна Борисівна
2014
Бізнес Інформ
т.3 c.334-340
58
Наукова стаття
Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мірошниченко Ольга Юріївна

2014
Бізнес Інформ
т.5 c.280-285
59
Наукова стаття
Моделювання залежності економічного розвитку від реалізації бюджетної та грошово-кредитної політики України в посткризовий період


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Фінансів

Шпирко Віктор Васильович
2013
Бізнес Інформ
т.3 c.97-105
60
Наукова стаття
Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Бізнес Інформ
т.4 c.330-334
61
Наукова стаття
Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2014
Бізнес Інформ
т.6 c.365-372
62
Наукова стаття
Сценарний підхід до управління національною економікою в контексті підвищення глобальної інвестиційної привабливості


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2014
Бізнес Інформ
т.10 c.16-22
63
Наукова стаття
Теоретико-методичні аспекти визначення вартості компанії


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
Анзіна Ганна Вікторівна
2013
Бізнес Інформ
т.10 c.37-46
64
Наукова стаття
Теоретичні та практичні проблеми модернізації податкової системи та розширення дохідної бази державного бюджету України


Економічний факультет
Фінансів
2014
Бізнес Інформ
т.1 c.292-296
65
Наукова стаття
Бюро кредитних історій в системі ризик-менеджменту споживчого кредитування


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Камінський Андрій Борисович
2013
Бізнес Інформ
т.1 c.372.0000
66
Наукова стаття
Гібридне використання методів інтелектуального аналізу даних для моделювання процесів проактивного управління


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Чорноус Галина Олександрівна
2013
Бізнес Інформ
т.4 c.172-177
67
Наукова стаття
Державне фінансування і стимулювання розвитку венчурного інвестуваня у моделі відкритих інновацій


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Жилінська Оксана Іванівна
2013
Бізнес Інформ
т.6 c.330-337
68
Наукова стаття
Етапи формування стратегій інноваційного розвитку в країнах ЄС


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Козлова Анна Ігорівна
2013
Бізнес Інформ
т.1 c.82-86
69
Наукова стаття
Комерціалізація інноваційної продукції у реальному секторі економіки


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Фірсова Світлана Германівна

2013
Бізнес Інформ
т.1 c.100.0000
70
Наукова стаття
Моделі оцінки кредитного ризику позичальників з часовим параметром для систем аплікаційного кредитного скорингу


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Писанець Костянтин Костянтинович
2013
Бізнес Інформ
т.2 c.127.0000
71
Наукова стаття
Моделювання доходностей фондових індексів методами вейвлет-аналізу


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Кравець Тетяна Вікторівна
2013
Бізнес Інформ
т.1 c.103.0000
72
Наукова стаття
Моделювання загально-системної інвестиційної стратегії у великих фінан-сово-промислових корпораціях


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2013
Бізнес Інформ
т.1 c.105.0000
73
Розвиток «зеленої економіки»: національний аспект


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2013
Бізнес Інформ
т.1 c.1.0000
74
Наукова стаття
Теоретико-методичні аспекти оцінки економіко-екологічної ефективності рециклінгу твердих побутових відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Бізнес Інформ
c.125.0000
75
Наукова стаття
Дистанційне навчання з програмних рішень SAP


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Чорноус Галина Олександрівна
2012
Бізнес Інформ
т.7 c.229-231
76
Наукова стаття
Зайнятість в посткризовий період: національний аспект


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2012
Бізнес Інформ
т.1 c.85.0000
77
Наукова стаття
Напрями вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Кухта Павло Володимирович
2012
Бізнес Інформ
т.11 c.55-58
78
Наукова стаття
Парадигмальні трансформації корпоративної соціальної відповідальності в умовах глобальних процесів


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ільїна Галина Володимирівна
2012
Бізнес Інформ
т.1 c.165-169
79
Наукова стаття
Розширення міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва - Форда


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики


2012
Бізнес Інформ
т.1 c.75.0000
80
Наукова стаття
Теоретичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємства на засадах бенчмаркінгу


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Жилінська Оксана Іванівна

2012
Бізнес Інформ
т.10 c.96-101
81
Наукова стаття
Фінансові аспекти державної екологічної політики у контексті природоохоронної діяльності гірничозбагачувальних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Бізнес Інформ
c.138.0000
82
Наукова стаття
ERP-системи у навчальному процесі: теорія та практика


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Черняк Олександр Іванович
Чорноус Галина Олександрівна
Рибальченко Сергій Анатолійович
2011
Бізнес Інформ
т.6 c.208-210
83
Наукова стаття
Застосування байєсівських мереж для класифікації фінансового стану підприємств основних галузей економіки України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Черняк Олександр Іванович

2010
Бізнес Інформ
т.4 c.109-115
84
Наукова стаття
Стратегічні пріоритети реінтеграції України до глобального світогосподарського середовища


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гражевська Надія Іванівна
2009
Бізнес Інформ
т.11 c.25-26

Повернення до списку

Вгору