Видання

Біологія


ID: 2000
Кількість показів: 234
дата змінення: 19.08.2014 19:29:07
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Видано:  в Україні

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Isolation of infectious pancreatic necrosis virus from wild-life rainbow trout oncorhynchus mykiss in western ukraine


ННЦ "Інститут біології та медицини"
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудь Юрій Петрович

Бучацький Леонід Петрович
2013
Біологія
т.3 c.63-65
2
Cодержание интерлейкинов-1 и6 в сыворотке крови крыс при хронической алкогольной интоксикации и введении уксуснокислого цинка// Актуальные проблемы биологии. Чебоксары, 2012


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Харченко Ольга Іванівна
Компанець Ірина Володимирівна

Остапченко Людмила Іванівна
2012
Біологія
т.1 c.54.0000
3
Тези
Активність 2',5'-олігоаденілатсинтетази в лімфоцитах селезінки і тимусу щурів за умов хронічної алкогольної інтоксикації//Матер.VII міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів"Молодь і поступ", 3-6 квітня 2012, м. Львів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Компанець Ірина Володимирівна
Харченко Ольга Іванівна
2012
Біологія
т.1 c.10.0000
4
Наукова стаття
Активность Na, К-АТФазы плазматических мембран клеток печени и мозга крыс при хронической алкогольной интоксикации и при введении уксуснокислого цинка


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Харченко Ольга Іванівна

Остапченко Людмила Іванівна
2012
Біологія
т.1 c.26-35
5
Наукова стаття
Вміст метаболітів оксиду азоту в печінці та сироватці крові щурів за умов інтоксикації важкими металами// Біологія тварин,2012


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії


2012
Біологія
т.14 c.347.0000
6
Тези
Дія активних форм кисню на стан ДНК тимоцитів щурів за умов срес-індукованого ульцерогенезу. Матер. міжнародної наук.-практ. конф. "Актуальні питання медицини", Одеса, 26-27 жовтня 2012


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
2012
Біологія
т.1 c.98.0000
7
Тези
Дія сквалену на активність антиоксидантних ферментів у клітинах шлунка щурів за умов етанол-індукованої виразки//2 наукова конференція молодих вчених "Фізіологія: від молекул до організму" 9-10 жовтня 2012, Київ


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
2012
Біологія
т.1 c.40.0000
8
Тези
Ідентифікація вірусу інфекційного панкреатичного некрозу методом полімеразної ланцюгової реакції// Матер. конф. "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", 2012


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Рудь Юрій Петрович
Бучацький Леонід Петрович
2012
Біологія
т.1 c.67.0000
9
Наукова стаття
Роль антиоксидантной системы и оксида азота в формировании стресс-индуцированой язвы желудка у крыс// Проблемы развития биологии, химии, физики. Новосибирск, 2012


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Остапченко Людмила Іванівна
Сокур Олеся Вадимівна
2012
Біологія
т.1 c.19.0000
10
Тези
Роль атрактора Енона при онкогенній поліомавірусній трансформації клітин// Матер. конф. "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", 2012


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Бучацький Леонід Петрович
2012
Біологія
т.1 c.68.0000

Повернення до списку

Вгору