Видання

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія


ID: 2197
Кількість показів: 1648
дата змінення: 22.11.2018 13:36:52
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://visnyk.chem.univ.kiev.ua/ / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vknyx
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ, Україна

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,05 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Влияние природи заместителя в азобензольных хромофорах на дифракционную эффективность поляризационных голограмм.


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Микола Олександрович
Давиденко Ірина Іванівна
Мокринська Олена Вікторівна
Чуприна Микола Григорович
Павлов Валерій Олександрович
Тонкопієва Лариса Сергіївна
Студзинський Сергій Леонідович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.30-33
2
Наукова стаття
Синтез та фотовольтаїчні властивості симетричних біс-азометинів з акцепторними замісниками у 4,4'-положенні


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Овденко Валерія Миколаївна
Вишневський Дмитро Георгійович
Студзинський Сергій Леонідович
Давиденко Микола Олександрович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.36-39
3
Наукова стаття
3-(2-піридил)-5-(2-гідроксіфеніл)-1,2,4-тріазол як реагент для флюорометричного визначення мікрокількостей цинку


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Неорганічної хімії
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.6-9
4
Наукова стаття
Вплив макроциклічних координаційних сполук міді (ІІІ) на продуктивність вірусінфікованих рослин пшениці ярої


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

НДЛ Біохімії
Міщенко Лідія Трохимівна
Павленко Вадим Олександрович
Дуніч Аліна Анатоліївна
Криницька Кристина
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.72-76
5
Наукова стаття
Вплив поверхнево-активних речовин на флуоресцентні властивості флуоресцеїну


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Лелюшок Сергій Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Кловак Вікторія Олегівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.42-45
6
Наукова стаття
Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MnO2, для визначення гідроген пероксиду


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Тананайко Оксана Юріївна
Ковалик Анастасія А.
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.41-45
7
Наукова стаття
Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійної системи Ge-Mn-Gd


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Головата Наталія Валеріївна
Котова Наталія Володимирівна
Усенко Наталія Ігорівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 c.18-22
8
Наукова стаття
Окремі випадки утворення о-алкоксикоричних кислот на основі кумаринів в умовах O-алкілування


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шилін Сергій Володимирович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Хиля Володимир Петрович
Нагорна З. В.
Шабликін О. В.
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 c.25-30
9
Наукова стаття
Синтез 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шокол Тетяна Віталіївна
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 c.54-57
10
Наукова стаття
Синтетичні піридиновмісні амінокислоти та їхні похідні


Хімічний факультет
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Шилін Сергій Володимирович
Войтенко Зоя Всеволодівна
Нечай М. П.
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 c.22-25

Повернення до списку

Вгору