Видання

Держава та регіони. Серія: Право


ID: 223558
Кількість показів: 141
дата змінення: 07.11.2019 15:55:14
Ким змінено (ім'я): (voin3) Наталія Савчинська
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Запоріжжя

Значення показника Index Copernicus
IC: 56.6 | 2018
IC: 57.15 | 2017


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ


Інститут права
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Малюга Леся Юріївна
Васильчук В.С.
2020
Держава та регіони. Серія: Право
т.1 c.8-13
2
Наукова стаття
Винесення суддями окремої думки: ґендерний дискурс


Військовий інститут
Правового забезпечення
Боброва Юлія Юріївна
2019
Держава та регіони. Серія: Право
c.4-8
3
Наукова стаття
Наукові погляди на сутність правового статусу фізичної особи - платника податку на доходи


Інститут права
Фінансового права
Маринчак Євген Степанович
2018
Держава та регіони. Серія: Право
c.85-89
4
Наукова стаття
Основний Закон держави в умовах сучасного етапу правового реформування України


Інститут права
Конституційного права
Черняк Євгенія Валеріївна
2019
Держава та регіони. Серія: Право
c.38-43
5
Наукова стаття
Періодизація розвитку церковного судочинства у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій (ХІV – сер. ХVIІ ст.).


Інститут права
Історії права та держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2018
Держава та регіони. Серія: Право
c.16-21
6
Наукова стаття
Принципи здійснення державної влади в Україні: поняття та юридична природа


Інститут права
Конституційного права
Кравцова Зоріна Сергіївна
2018
Держава та регіони. Серія: Право
c.10-15
7
Наукова стаття
Проблеми існування взаємонеузгоджених норм права на прикладі Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Біла-Кисельова Анна Анатоліївна
2018
Держава та регіони. Серія: Право
c.117-122
8
Наукова стаття
Проблемні аспекти окремого провадження у справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин


Інститут права
Нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою
Бондар Ірина Вадимівна
2018
Держава та регіони. Серія: Право
т.4 c.41-46
9
Наукова стаття
Державна підтримка реалізації інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування


Інститут права
Господарського права
Гуренко М.А.
2017
Держава та регіони. Серія: Право
c.36-39
10
Наукова стаття
Поняття та склад земель міських територіальних громад: правові питання


Інститут права
Земельного та аграрного права
Кулинич Антон Павлович
2017
Держава та регіони. Серія: Право
c.32-37

Повернення до списку

Вгору