Видання

Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання


ID: 2238
Кількість показів: 519
дата змінення: 22.05.2015 13:12:26
Ким змінено (ім'я): (psycholog1) Оксана Пігіда
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Хмельницький

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Деякі аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні англійської мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Заярна Інна Сергіївна
2015
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання
c.1-9
2
Наукова стаття
Відбір текстового матеріалу для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання
т.2 c.1-13
3
Наукова стаття
Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім’ях з різним типом подружньої взаємодії


Факультет психологїі
Соціальної психології
Іващенко Анна Сергіївна
2012
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання
c.1-12
4
Наукова стаття
Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Колісник Олег Леонідович
2012
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання
5
Наукова стаття
Категоризація поняття етнічного архетипу та проблема його відмежування від етнічного стереотипу


Факультет психологїі
Соціальної психології
2011
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання
т.4 c.1-11
6
Наукова стаття
Психологічний аналіз проблеми дезінформації у міжособистісному спілкуванні у сучасних психологічних дослідженнях


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Колісник Олег Леонідович
2011
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання
7
Вплив життєвих цінностей молодого подружжя на формування емоційних стосунків та сімейної системи цінностей у парі // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / голов. ред. Діденко О.В. - Режим доступу


Факультет психологїі
Соціальної психології
Вісник Національної академії прикордонної служби України: електронне наукове фахове видання

Повернення до списку

Вгору