Видання

Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки


ID: 2246
Кількість показів: 476
дата змінення: 18.10.2017 09:45:15
Ким змінено (ім'я): (geo9) Олексій Гнатюк
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Одеса

Значення показника Index Copernicus
IC: 29,18 | 2015
IC: 29,18 | 2015
IC: 29,18 | 2015
IC: 55,67 | 2015


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України: теорія, методика, практика


Географічний факультет
Географії України
Удовиченко Вікторія Віталіївна
2016
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.21 c.107-122
2
Наукова стаття
Просторові трансформації території житлового мікрорайону постсоціалістичного міста (на прикладі Вінниці)


Географічний факультет
Гнатюк Олексій Михайлович
Орещенко Андрій Васильович
2017
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.22 c.149-161
3
Наукова стаття
Територіальне управління ризиками: використання ГІС - інструментів


Географічний факультет
Економічної та соціальної географії
Денисенко Олена Олександрівна
Філозоф Роман Сергійович
2016
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.21 c.159-171
4
Наукова стаття
Дослідження змін наземного покриву басейну Чорної Тиси та його факторів на основі аналізу космознімків


Географічний факультет
Фізичної географії та геоекології
Свідзінська Дар'я Валеріївна

2015
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.20 c.60-73
5
Наукова стаття
Раціональне використання водних ресурсів в контексті освоєння прогнозних ресурсів нафти і газу в межах Харківської області


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин2015
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.20 c.11-23
6
Наукова стаття
Територіальне управління ризиками: використання ГІС-інструментів


Географічний факультет
Економічної та соціальної географії

Денисенко Олена Олександрівна
Філозоф Роман Сергійович
2016
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.21 c.159-170
7
Наукова стаття
До питання вразливості питних підземних вод в межах Київської міської агломерації з врахуванням природної захищеності


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Гідрогеології та інженерної геології
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
Диняк Оксана Василівна
2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.269-275
8
Наукова стаття
Еволюція макрокомпонентного складу питних підземних вод в умовах техногенезу на території Херсонської області


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології

Калініченко Любов Олександрівна
2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.289-299
9
Наукова стаття
Економічні трансформації та регіональний розвиток в Україні


Географічний факультет
Економічної та соціальної географії
Мезенцев Костянтин Володимирович
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна

2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.1 c.26-41
10
Наукова стаття
Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Андрєєва Олена Олександрівна

2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.251-257
11
Наукова стаття
Значення економічної геології та геолого-економічних досліджень у розвитку та відтворенні вітчизняної мінерально-сировинної бази


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Курило Марія Михайлівна
2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.243-250
12
Наукова стаття
Новая схема геодинамического контроля неогенового магматизма Закарпатья.


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології

Шевчук Віктор Васильович
2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.16 c.198-205
13
Наукова стаття
Роль гідрогеохімічних факторів у процесі карстоутворення на території впливу Рівненської АЕС


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.293-299
14
Наукова стаття
Техногенний вплив на якість питної води у бюветах м. Києва (на прикладі сеноман-келовейського водоносного комплексу)


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
Кошляков Олексій Євгенович


2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.311-318
15
Наукова стаття
Modeling workflow for distribution of seismic waves velocities in the central part of Dnieper-Donets basin


ННІ "Інститут геології"
Геофізики


Вижва Сергій Андрійович

2013
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.18 c.84-89
16
Наукова стаття
Використання геоінформаційних баз даних для оптимізації інженерно-геологічних досліджень на урбанізованих територіях


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Гідрогеології та інженерної геології
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2013
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.18 c.96-101
17
Наукова стаття
Досвід організації системи моніторингу рівнів ґрунтових вод території м. Києва на основі геоінформаційного підходу


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
Кошляков Олексій Євгенович
2013
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.18 c.90-95
18
Наукова стаття
Зміна природної захищеності підземних вод в умовах підтоплення на території Херсонської області


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2013
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.18 c.249-253

Повернення до списку

Вгору