Видання

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


ID: 2272
Кількість показів: 689
дата змінення: 24.09.2019 17:25:49
Ким змінено (ім'я): (histor7) Ольга Лагунова
Посилання на журнал, показники:  http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/394 / https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51014 / http://resources.ukrintei.ua/refer/view/5b1925e17847426a2d0ab2c0
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Сєвєродонецьк


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Розвиток соціально-відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2017
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
c.39-44
2
Наукова стаття
Становище робітників цукроварень Правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Історичний факультет
Етнології та краєзнавства
Казьмирчук Марія Григорівна
2017
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
c.54 – 60
3
Наукова стаття
"Трансгресія" в контексті естетичного досвіду


Філософський факультет
Етики, естетики і культурології
Гудзенко (Буцикіна) Євгенія Олександрівна
2014
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.21 c.203-212
4
Наукова стаття
Изменение жесткости и pH воды в процессе плазменной обработки


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
НДС Теорії і моделювання плазмових процесів
Фізичної електроніки
Цимбалюк Олександр Миколайович


2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.10 c.137-140
5
Наукова стаття
Поняття «золотого мігранта» в контексті державного регулювання міжнародної міграції робочої сили


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Черняк Євген Олександрович
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.199 c.76-80
6
Наукова стаття
Инновации и социально-экономическое неравенство


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
Онисенко Тетяна Сергіївна
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.5 c.147-150
7
Наукова стаття
Інтелектуальна безпека підприємства та шляхи її забезпечення


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
c.51.0000
8
Наукова стаття
Критичний аналіз сучасних теорій курсоутворення


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Булкот Оксана Вікторівна
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.1 c.2.0000
9
Наукова стаття
Мережеві структури як спосіб концентрації продавців на ринку


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.7 c.331-336
10
Наукова стаття
Механізм укладання угод злиття та поглинання в зовнішньому середовищі


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.1 c.135-143
11
Наукова стаття
Моделирование и оптимизация процесса восполнения ресурса сложных объектов радиоэлектронной техники


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Цицарєв Вадим Миколайович
Лєнков Сергій Васильович
Браун Вадим Олегович
Пашков Сергій Олександрович
Селюков А. В.
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.15 c.107-115
12
Наукова стаття
Спосіб алгоритмізації задачі прийняття рішення на розміщення військових підрозділів в межах зони відповідальності з використанням положень теорії графів та методу аналізу ієрархій


Військовий інститут
Науково-дослідний центр

Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.12 c.198.0000
13
Наукова стаття
Трансформація пруденційного банківського нагляду в умовах інтеграції фінансових ринків


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.201 c.210-214
14
Наукова стаття
Алгоритм побудови тестів діагностування об’єктів радіоелектронної техніки для енергодинамічного і електромагнітного методів


Військовий інститут
Науково-дослідний центр

Лєнков Сергій Васильович

Охрамович Михайло Миколайович
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.12 c.201-208
15
Наукова стаття
Глобальні виклики в контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Ткаченко Юлія Володимирівна
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.1 c.178-184
16
Наукова стаття
Перевірка адекватності діагностичної моделі радіоелектронного компонента для електромагнітного методу діагностування


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Лєнков Сергій Васильович
Глухов Сергій Іванович
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.8 c.107-110
17
Наукова стаття
Передумови інноваційно-технологічної модернізації національної економіки


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.7 c.93-102
18
Наукова стаття
Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення Одеського регіону


Географічний факультет
Економічної та соціальної географії
Олійник Ярослав Богданович
Мельничук Анатолій Леонідович
Кононенко Олена Юріївна
2010
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.9 c.232-236
19
Наукова стаття
Проблеми інформаційної безпеки використання описів онтологій прикладного рівня


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Красовська Ганна Валеріївна

2009
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.6 c.24-27
20
Наукова стаття
Информационные технологи в управлении научно-образовательным процессом высшего ученого заведения


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Тесля Юрій Миколайович2008
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.1 c.287-293
21
Наукова стаття
Державне регулювання відкритої економіки (методологічні питання математичного моделювання)


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ляшенко Олена Ігорівна
2005
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
c.156-165

Повернення до списку

Вгору