Видання

Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія


ID: 2298
Кількість показів: 471
дата змінення: 28.10.2014 19:25:26
Ким змінено (ім'я): (fil2) Олена Тютенко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Актуальні епістеми української модерної класичної філології


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Голубовська Ірина Олександрівна
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.140-149
2
Наукова стаття
Візуальний і вербальний компоненти латинськомовної хронограми


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Корольова Наталія Василівна
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.159-166
3
Наукова стаття
Людина та Світ: поетична антропологія К. Кавафіса та Й. Сефериса


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Савенко Андрій Олександрович
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.118-124
4
Наукова стаття
Семантичний розвиток лексем σώφρων, σωφροσύνη і дериватів у давньогрецькій мові (від Гомера до Нового Завіту)


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Левко Олександр Вадимович
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.79 c.166-171
5
Наукова стаття
Синтаксичні та семантичні характеристики прагматичних ідіом (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Мизин Тетяна Олексіївна
2017
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.132-138
6
Наукова стаття
Мовленнєвий жанр жарту в лінгводидактичному аспекті // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Зб.наук.праць.


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Швець Ганна Дмитрівна
2016
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.144-153
7
Наукова стаття
Синтаксис мини-лекций в режиме онлайн


Інститут філології
Російської філології
Палатовська Олена Володимирівна
2015
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.151-155
8
Наукова стаття
Сопряжение когнитивных и языковых способностей человека в концепции А.А.Потебни


Інститут філології
Російської філології
Палатовська Олена Володимирівна
2016
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.46-51
9
Наукова стаття
Лінгвістичні особливості реалізації прагматичних інтенцій в англомовних рекламних текстах залежно від обраної комунікативної стратегії


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2015
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.72 c.176-180
10
Наукова стаття
Майк Йогансен як "оформлювач" альманаху "Літературний ярмарок"


Інститут філології
Новітньої української літератури
2014
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.71 c.282-286
11
Наукова стаття
Объективизация информации в информационно-аналитическом интернет-тексте: ссылки на источник и цитаты


Інститут філології
Російської мови
2014
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.71 c.37-40
12
Наукова стаття
Синтаксис мини-лекций в режиме онлайн


Інститут філології
Російської мови
Палатовська Олена Володимирівна
2015
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.72 c.151-155
13
Наукова стаття
Поетика кіноповісті О. Довженка "Мічурін"


Інститут філології
Новітньої української літератури
Ткаченко Роман Петрович
2013
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.69 c.69-72
14
Наукова стаття
Тема охорони історико-культурної спадщини України у вітчизняній пресі періоду незалежності (історіографія питання)


Інститут журналістики
Періодичної преси
Мадей Анна Сергіївна
2012
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.66 c.370-374
15
Наукова стаття
Google Doodles – креолізація логотипу та частковий ребрендинг у віртуальному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2011
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.146-153
16
Наукова стаття
Modern Ukrainian publications of translated children’s literature


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2013
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.187-191
17
Наукова стаття
Стратегії відтворення метафори й метонімії у перекладі художнього дискурсу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Андрієнко Тетяна Петрівна
2012
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.1002 c.146 – 151
18
Наукова стаття
Г.С.Сковорода в сучасному українському навчально-освітньому процесі: середня VS вища школа


Інститут філології
Історії української літератури і шевченкознавства
Усатенко Галина Олегівна
2012
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.167.0000
19
Наукова стаття
Оксиморон і нові смисли у «Видимій темряві» В. Ґолдінґа


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Мірошниченко Лілія Ярославівна
2012
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.64 c.184.0000
20
Наукова стаття
Володіння фоновими знаннями як засіб об’єктивно-критичного мислення адресата (на матеріалі англомовного літературно-критичного медійного дискурсу)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Петренко Сергій Володимирович
2011
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.66 c.72.0000
21
Наукова стаття
Міфопоетичний код російської прози 1930 х років: вектори естетичного пошуку


Інститут філології
Історії російської літератури
2010
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.60 c.172.0000
22
Наукова стаття
Стереотип квітки в польській мові та культурі (на матеріалі словників польської мови)


Інститут філології
Полоністики
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
2008
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.52
23
Наукова стаття
Перекладознавчі та термінологічні проблеми фахових мов


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Кияк Тарас Романович
2007
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
c.0.0000
24
Наукова стаття
Складність і своєчасність створення анотованого покажчика преси Харкова і Харківської губернії (1812–1917)


Інститут журналістики
Історії журналістики
Сидоренко Наталія Миколаївна
2007
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.50 c.204.0000
25
Наукова стаття
Фахові стандарти роботи репортера теленовин


Інститут журналістики
Періодичної преси
2007
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.51 c.145.0000
26
Наукова стаття
Щоденники Олеся Гончара як чернетки і заготовки для трилогії «Прапороносці»


Інститут журналістики
Історії журналістики
Возна Марина Олександрівна
2007
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.51 c.183.0000

Повернення до списку

Вгору