Видання

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки


ID: 2320
Кількість показів: 740
дата змінення: 22.06.2015 13:50:05
Ким змінено (ім'я): (psycholog1) Оксана Пігіда
Посилання на журнал, показники:  http://chnpu.edu.ua/lib/_envoy/index.php / http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9671858:%D0%86%D1%81%D1%82. / http://old.mon.gov.ua/ua/activity/563/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/6797/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Чернігів

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Соціальне благополуччя: між сім'єю і суспільством, або tabula rasa української громади


Факультет психологїі
Соціальної психології


2015
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
c.85-90
2
Наукова стаття
Вплив сенсомоторного розвитку на інтелектуальний розвиток дошкільника


Факультет психологїі
Психології розвитку
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.121 c.213-217
3
Наукова стаття
Вплив формування поняття "обмежена осудність" на розвиток судово-психологічної експертизи


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Завязкіна Наталія Володимирівна
2015
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
c.112-115
4
Наукова стаття
Методичні проблеми вивчення суб'єктивного соціального благополуччя


Факультет психологїі
Соціальної психології
2015
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.126 c.57-62
5
Наукова стаття
Навчання іноземних мов у педагогічних коледжах України в умовах гуманізації освітнього процесу


Факультет психологїі
Педагогіки
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.122 c.273-276
6
Наукова стаття
Особливості вивчення соціальних потреб як предиктора суб'єктивного благополуччя особистості


Факультет психологїі
Соціальної психології
2015
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.126 c.63-69
7
Наукова стаття
Психологічні особливості сприймання міфологічних просторово-часових конструктів телевізійної реклами


Факультет психологїі
Соціальної психології
Клименко Ірина Вадимівна
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.6 c.160-164
8
Наукова стаття
Реляційна складова я-концепції


Факультет психологїі
Психології розвитку
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.121 c.179-181
9
Наукова стаття
Соціальне порівняння як фактор суб'єктивного благополуччя


Факультет психологїі
Соціальної психології
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.121 c.103-109
10
Наукова стаття
Статеві особливості зв’язку ставлення батьків до дитини та психологічних ресурсів особистості


Факультет психологїі
Загальної психології
Погорільська Наталія Іванівна
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.121 c.94-97

Повернення до списку

Вгору