Видання

Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii


ID: 2349
Кількість показів: 2236
дата змінення: 21.11.2019 15:56:08
Ким змінено (ім'я): (chem12) Анна Трохименко
Посилання на журнал, показники:  http://vhht.dp.ua/menu/about / https://www.scopus.com/sourceid/21100825292
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0.05 | 2017

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.212 | 2018

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.131 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
71
Наукова стаття
Улучшение метрологических характеристик электротермического сорбционно-атомно-абсорбционного определения свинца (II) и кадмия (II) в шахтных водах.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.9.0000
72
Наукова стаття
Фотоініційована радикальна полімеризація диметакрилатів на основі похідних амінофенолу


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Вретік Людмила Олександрівна2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.76.0000
73
Наукова стаття
Взаємодія платинових металів та ауруму (І, ІІІ) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.23-27
74
Наукова стаття
Лужний гідроліз прищеплених кополімерів декстран-поліакриламід. Вплив молекулярної структури кополімеру на ступінь перетворення.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Єжова Тетяна Григорівна

Куцевол Наталія Володимирівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.57-60
75
Наукова стаття
Модифікація b-циклодекстрину о-(4-оксо-3б4-дигідро-2-хіназолініл)бензоатним фрагментом та її механізм.


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.25.0000
76
Наукова стаття
Прищеплені кополімери декстран-поліакриламід. Вплив довжини основного полісахаридного ланцюга на молекулярні параметри кополімеру у розчині.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Мельник Наталія Петрівна
Куцевол Наталія Володимирівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.1 c.53-56
77
Наукова стаття
Влияние внутримолекулярного переноса энергии возбуждения на фотолиз азидной группы в азидобензолсульфонамидах


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Крупка Оксана Михайлівна
Колендо Олексій Юрійович
2005
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.103-107
78
Наукова стаття
Вплив хімічної природи полісахаридів на механізм комплексоутворення макроліганда з йонами перехідних металів


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Мельник Наталія Петрівна
Безугла Тетяна Миколаївна
2005
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.3 c.86-89
79
Наукова стаття
Применение комплекса железа(ІІІ) с о-фенантролином для фотометрического определения малых количеств аскорбиновой кислоты


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Зуй Марина Федорівна
2005
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.3 c.13-17
80
Наукова стаття
Влияние температуры на состояние интер и интрамолекулярных поликомплексов на основе поливинилового спирта и полиакриламида в растворе


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Мельник Наталія Петрівна2004
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.99-103

Повернення до списку

Вгору