Видання

Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii


ID: 2349
Кількість показів: 2237
дата змінення: 21.11.2019 15:56:08
Ким змінено (ім'я): (chem12) Анна Трохименко
Посилання на журнал, показники:  http://vhht.dp.ua/menu/about / https://www.scopus.com/sourceid/21100825292
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Дніпро

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0.05 | 2017

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.212 | 2018

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.131 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Газочутливі властивості адсорбційно-напівпровідникового cенсора на основі нанорозмірного матеріалу CеO2/SnO2–Sb2O5


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
Федоренко Георгій Васильович
Максимович Неллі Петрівна
2020
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.134-139
2
Наукова стаття
Зв’язування катіонів цезію, цинку та хрому в умовах формування кальцій фосфатів апатитового та вітлокітового структурних типів


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Струтинська Наталя Юріївна
Слободяник Микола Семенович
2020
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.80-85
3
Наукова стаття
Кристалохімічні аспекти ізоморфізму в системі Na0,5Bi0,5MoO4–BiVO4


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Теребіленко Катерина Володимирівна
Петренко Ольга Василівна
Слободяник Микола Семенович
2020
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.197 -201
4
Наукова стаття
Особливості будови двошарової структури SrLa2Sc2-xInxO7


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Фізика металів та кераміки
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Тітов Юрій Олександрович
Білявина Надія Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Наконечна Олеся Іванівна
Чумак Володимир Валентинович
2020
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.118 - 124
5
Наукова стаття
Особливості будови двошарової структури SrLa2Sñ2–xInхO7


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Тітов Юрій Олександрович
Білявина Надія Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Наконечна Олеся Іванівна
Чумак В.В.
2020
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.118-124
6
Наукова стаття
Синтез та кристалічна структура ізовалентнозаміщених шаруватих скандатів SrLa2-xDyxSc2O7


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Фізика металів та кераміки
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Тітов Юрій Олександрович
Білявина Надія Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Наконечна Олеся Іванівна
Чумак Володимир Валентинович
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.228 - 235
7
Наукова стаття
Формування фаз Sr9Bi(PO4)7-x(VO4)x в умовах твердофазної взаємодії та їх характеризація


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Струтинська Наталя Юріївна
Слободяник Микола Семенович
Слива Тетяна Юріївна
Тітов Юрій Олександрович
2020
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.4 c.157-162
8
Наукова стаття
Catalytic activity of activated carbon with supported phosphorus-tungsten acid in a reaction of alcohols dehydration


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Гріщенко Людмила Миколаївна
Матушко Ігор Павлович
Діюк Віталій Євгенович
Новіченко Н.
Місчанчук Олександр Володимирович
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.53-59
9
Наукова стаття
Effect of composition on the SrNDSc1-xInxO4 slab structure


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Тітов Юрій Олександрович
Білявина Надія Миколаївна
Слободяник Микола Семенович
Наконечна Олеся Іванівна
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.53-58
10
Наукова стаття
Effect of isovalent substitution of lanthanum atoms on the slab structure of indates SrLa1–xNdxInO4


Фізичний факультет
Хімічний факультет

НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Тітов Юрій Олександрович
Слободяник Микола Семенович
Білявина Надія Миколаївна
Наконечна Олеся Іванівна
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.67-72
11
Наукова стаття
Influence of the nature of MIII on the crystallization of complex phosphates in the self-flux system Rb2O–P2O5–TiO2–MIII2O3


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Струтинська Наталя Юріївна
Слободяник Микола Семенович
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.157-162
12
Наукова стаття
Photovoltaic properties of photosensitive oligomeric film compositions based on halogenated derivatives of carbazole


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Микола Олександрович
Мокринська Олена Вікторівна
Студзинський Сергій Леонідович
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2019 c.28-34
13
Наукова стаття
Synthesis and investigation of binuclear rare earth complexes based on bis-chelating carbacylamidophosphate


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Каряка Наталія Сергіївна
Труш Віктор Олександрович
Слива Тетяна Юріївна
Амірханов Володимир Михайлович
Горнійчук Олекандр
Смола Сергій Сергійович
Русакова Наталія Володимирівна
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.5 c.27-33
14
Наукова стаття
Synthesis, structural and spectral studies of anionic tetrakis-complexes of lanthanides CsLnL4 with SAPh-ligand – dimethyl(phenylsulfonyl)amidophosphate


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Труш Віктор Олександрович
Амірханов Володимир Михайлович
Слива Тетяна Юріївна
Олишевець Ірина П.
Шишкіна Світлана Валентинівна
Дьяконенко Вікторія В.
2018
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.6 c.56-62
15
Наукова стаття
Будова та поведінка в розчині різнолігандного комплексу кобальту(ІІІ) з піридином, 2-гідроксиіміно-3-фенілпропіоновою кислотою та тіокарбамідом


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Распертова Ілона Володимирівна
Лампека Ростислав Дмитрович
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.. 177-183
16
Наукова стаття
Синтез і флюоресценція похідних тріазолоазинів (Synthesis and fluorescence of triazoloazines derivatives)


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Органічної хімії
Кеда Тетяна Євгенівна
Потіха Людмила Михайлівна
Запорожець Ольга Антонівна
Макеєв Анатолій Миколайович
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.71-76
17
Наукова стаття
Синтез, будова та властивості бромотрикарбоніл-етил 3-(2-піридин-2-іл)-1H-1,2,4-триазол-5-карбоксилат ренію(I)


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Дорощук Роман Олександрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Лампека Ростислав Дмитрович
Смола Сергій Сергійович
Русакова Наталія Володимирівна
Штеменко Олександр В.
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.247-254
18
Наукова стаття
Фотокаталітичні властивості полімерного композиту на основі цинк оксиду


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Неділько Сергій Андрійович
Дзязько Олександр Григорович
Фесич Ігор Володимирович
Войтенко Тетяна Анатоліївна
Зеленько Микола Анатолійович
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
19
Наукова стаття
Isovalent substitution of atoms in layered structure of titanates Ban-4La4Tin-1O3n(n=4-6)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Тітов Юрій Олександрович
Слободяник Микола Семенович
Чумак Володимир Валентинович
Полубінський Володимир .
2018
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.46-50
20
Наукова стаття
Oxygen non-stoichiometry and superconducting properties of solid solution Y1-xBixBa2Cu3O7-8(0≤x≤0.25)


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
Неділько Сергій Андрійович
Фесич Ігор Володимирович
Пилипенко Анастасія Олегівна
Булачок Андрій Станіславович
2017
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.5-10
21
Наукова стаття
Spectrophotometric determination of bromide with N,N-diethylaniline


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Запорожець Ольга Антонівна
Погребняк Олег Степанович
Pavlenko A. N.
2017
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c. 39-43
22
Наукова стаття
Synthesis and investigation of apatite-related cesium-containing calcium phosphates


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Струтинська Наталя Юріївна
Слободяник Микола Семенович
Лівіцька Ольга Володимирівна
2018
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.77-81
23
Наукова стаття
Synthesis of diphenyl-N-trichloroacetylamidophosphate and IR spectroscopic investigations of REE anionic coordination compounds on its base


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Ліціс Олена Олегівна
Слива Тетяна Юріївна
Труш Віктор Олександрович
Амірханов Володимир Михайлович
Савчук Марія
2017
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.44-49
24
Наукова стаття
Закрепленные на активированном клиноптилолите галогенидные комплексы палладия (II) и меди (II) в реакции низкотемпературного окисления монооксида углерода


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хіміїОлексенко Людмила Петрівна

2015
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.3 c.66-72
25
Наукова стаття
Каталітична активність активованого вугілля модифікованого S-вмісними групами в реакції дегідратації ізопропілового спирту


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Гріщенко Людмила Миколаївна
2015
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.4 c.17-23
26
Наукова стаття
Особливості бромування вуглецевого волокна у рідкій фазі та у низькотемпературному газовому розряді


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Гріщенко Людмила Миколаївна
Безугла Тетяна Миколаївна

Вакалюк Анна Василівна
Задерко Олександр Миколайович
Діюк Віталій Євгенович
Іщенко Олена Вікторівна
2015
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.1 c.13-19
27
Наукова стаття
Влияние содержания воды на активность нанесенного на природный трепел палладий-медного-катализатора окисления монооксида углерода кислородом


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь


Олексенко Людмила Петрівна
2014
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.3 c.56-60
28
Наукова стаття
Функціоналізація поверхневого шару активованого вугілля Br-, N- та S-вмісними функціональними групами


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Задерко Олександр Миколайович
Гріщенко Людмила Миколаївна
Безугла Тетяна Миколаївна
Місчанчук Олександр Володимирович
Діюк Віталій Євгенович
2014
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.22-28
29
Наукова стаття
Іммобілізований реактив Фоліна для оцінки вмісту поліфенолів у фітопрепаратах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна

2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.1 c.105-108
30
Наукова стаття
Сорбційно-спектрофотометричне визначення платини у різних ступенях окиснення


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.1 c.114-118
31
Наукова стаття
Визначення рухливих форм цинку в грунтах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Смик Наталія Іванівна
Запорожець Ольга Антонівна

2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.139-144
32
Наукова стаття
Вплив термообробки на формування та каталітичну активність в окисненні монооксиду вуглецю Се-вмісних цеолітних систем


Хімічний факультет
НДЛ Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
Луценко Лариса Вікторівна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.6 c.89-91
33
Наукова стаття
Дослідження термічних властивостей модельних оксифенілімідів для створення нових стабілізуючих систем полістиролу


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук

Юхименко Наталія Миколаївна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.56-60
34
Наукова стаття
Нелінійно-оптичні властивості азополімерів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Крупка Оксана Михайлівна
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.3 c.60-64
35
Наукова стаття
ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОВОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО РУХУ АМІНOАМІДІВ КИСЛОТ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Лазаренко Максим Михайлович
Алєксєєв Олександр Миколайович
2012
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.3 c.64-69
36
Наукова стаття
Біфункціональний арилестерний мономер, перспективний для приготування фотоактивних полімерних шарів


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Вретік Людмила Олександрівна


2010
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.6 c.42.0000
37
Наукова стаття
Влияние добавок 3d-металлов на каталитические и сенсорные свойства материалов на основе диоксида олова


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Максимович Неллі Петрівна
Матушко Ігор Павлович
Яцимирський Андрій Віталійович
Ручко Володимир Петрович
Сколяр Галина Іванівна
2011
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.148.0000
38
Наукова стаття
Дослідження системи La – Li – Sr – Co – O на повітрі


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Неорганічної хімії
Дзязько Олександр Григорович
Неділько Сергій Андрійович


Фесич Ігор Володимирович
2011
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.1 c.107-110
39
Наукова стаття
Імідовмісні інгібітори деструкції полістиролу


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук


2011
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.63.0000
40
Наукова стаття
Каталитические системы на основе двойных дифосфатов Mo(III) с добавками палладия в реакции окисления водорода


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Лісняк Владислав ВладиславовичБолдирєва Ольга Юріївна
2011
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.147.0000
41
Наукова стаття
Каталітична активність іммобілізованих метало комплексних сполук Pd в реакції окиснення Н2


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
2011
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.169.0000
42
Наукова стаття
Синтез и фотооптические свойства азобензольных полимеров на основе полиметакриловой кислоты.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Надтока Оксана Миколаївна

2010
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.47.0000
43
Наукова стаття
Адсорбционно-полупроводниковый газовый сенсор Н2 на основе оксидного наноматериала


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Бувайло Андрій Іванович
Олексенко Людмила Петрівна
Максимович Неллі Петрівна
Матушко Ігор Павлович

Сколяр Галина Іванівна
2009
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.151.0000
44
Наукова стаття
Одержання полімерів з біологічно активними функціональними групами


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Крупка Оксана Михайлівна
2010
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.1 c.45-48
45
Наукова стаття
Будова, морфологія та дослідження кристалів KTiOPO4, щодоповано молібденом.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії

Слободяник Микола Семенович
2009
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.84.0000
46
Наукова стаття
Полімерні щітки декстран-поліакриламід. Вплив структурного фактора на параметри процесу флокуляції.


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук


Єжова Тетяна Григорівна
Куцевол Наталія Володимирівна
2008
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.73-78
47
Наукова стаття
Термічна стабільність та механізми трансформації поверхневого шару активованого вугілля, модифікованого кислотними центрами


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Діюк Віталій Євгенович
Гріщенко Людмила Миколаївна
Савицька Ангеліна Миколаївна

2008
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.96.0000
48
Наукова стаття
Электрокатализаторы восстановления кислорода на основе продуктов пиролиза гетерометаллического амино-оксалатного Co(III)/Mn(II) комплекса


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Маханькова Валерія Григорівна
Кокозей Володимир Миколайович2008
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.137-140
49
Наукова стаття
Specific conformations of poly(vinyl alcohol)-graft-poly(acrylamide-co-acrylic acid) in aqueous solutions.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук


2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8
50
Наукова стаття
Влияние индолкарбоцианиновых красителей на радикальную полимеризацию в растворе ДМФА.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Колендо Олексій Юрійович
Грабчук Галина Петрівна
Іщенко Олександр Олександрович
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.64.0000
51
Наукова стаття
Влияние интрамолекулярного комплексообразования на структуру триблок-сополимеров, включающих полиакриламид и полиэтиленоксид.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук


Желтоножська Тетяна Борисівна
Пермякова Наталія Михайлівна


2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.78.0000
52
Наукова стаття
Влияние природы носителя на формирование активных центров Со-содержащих цеолитных катализаторов окисления монооксида углерода


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
Луценко Лариса Вікторівна


2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.31.0000
53
Наукова стаття
Вплив молекулярної архітектури поліакриламідів на їх флокуляційну активність


Хімічний факультет
Навчальна лабораторія хімії високомолекулярних сполук
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Фізичної хімії
Безугла Тетяна Миколаївна
Куцевол Наталія Володимирівна

Висоцька Валентина Іванівна
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.115-119
54
Наукова стаття
Кінетика блок-кополімеризації акриламіду з монометиловими етерами поліетиленгліколю.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Куницька Лариса Ремівна
Желтоножська Тетяна Борисівна

2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.74.0000
55
Наукова стаття
Модифікація -циклодекстрину о-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолінил) бензоатним фрагментом та її механізм


Хімічний факультет
Органічної хімії
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.25.0000
56
Наукова стаття
Модифікація циклодекстрину о-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолінил) бензоатним фрагментом та її механізм


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.25.0000
57
Наукова стаття
Новые оксазолонсодержащие метакриловые мономеры.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Колендо Олексій Юрійович
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.84.0000
58
Наукова стаття
Синтез та поведінка у розчині міцелоутворюючих триблок-кополімерів з поліетиленоксидом та поліакриламідом.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Желтоножська Тетяна Борисівна
Пермякова Наталія Михайлівна2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.108.0000
59
Наукова стаття
Структура и функциональные возможности привитых поверхностных соединений на основе кремнезема и полиакриламида с разной длиной прививок


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук


Желтоножська Тетяна Борисівна

2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.138.0000
60
Наукова стаття
Термостабильность полистирола легированного малеимидофенилметакрилатами


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук

Колендо Олексій Юрійович


2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.8 c.96.0000
61
Наукова стаття
Улучшение метрологических характеристик электротермического сорбционно-атомно-абсорбционного определения свинца (II) и кадмия (II) в шахтных водах.


Хімічний факультет
Неорганічної хімії
Трохимчук Анатолій Костянтинович
2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.9.0000
62
Наукова стаття
Фотоініційована радикальна полімеризація диметакрилатів на основі похідних амінофенолу


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Вретік Людмила Олександрівна2007
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.76.0000
63
Наукова стаття
Взаємодія платинових металів та ауруму (І, ІІІ) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.23-27
64
Наукова стаття
Лужний гідроліз прищеплених кополімерів декстран-поліакриламід. Вплив молекулярної структури кополімеру на ступінь перетворення.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Єжова Тетяна Григорівна
Висоцька Валентина Іванівна
Куцевол Наталія Володимирівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.57-60
65
Наукова стаття
Модифікація b-циклодекстрину о-(4-оксо-3б4-дигідро-2-хіназолініл)бензоатним фрагментом та її механізм.


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.25.0000
66
Наукова стаття
Прищеплені кополімери декстран-поліакриламід. Вплив довжини основного полісахаридного ланцюга на молекулярні параметри кополімеру у розчині.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Мельник Наталія Петрівна
Куцевол Наталія Володимирівна
2006
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.1 c.53-56
67
Наукова стаття
Влияние внутримолекулярного переноса энергии возбуждения на фотолиз азидной группы в азидобензолсульфонамидах


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Крупка Оксана Михайлівна
Колендо Олексій Юрійович
2005
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.103-107
68
Наукова стаття
Вплив хімічної природи полісахаридів на механізм комплексоутворення макроліганда з йонами перехідних металів


Хімічний факультет
НДЛ Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Мельник Наталія Петрівна
Безугла Тетяна Миколаївна
2005
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.3 c.86-89
69
Наукова стаття
Применение комплекса железа(ІІІ) с о-фенантролином для фотометрического определения малых количеств аскорбиновой кислоты


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва
Зуй Марина Федорівна
2005
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.3 c.13-17
70
Наукова стаття
Влияние температуры на состояние интер и интрамолекулярных поликомплексов на основе поливинилового спирта и полиакриламида в растворе


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Куцевол Наталія Володимирівна
Мельник Наталія Петрівна2004
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
т.2 c.99-103
71
Наукова стаття
Особенности молекулярной структуры биоразлагаемых систем на основе природного полисахарида декстрана


Фізичний факультет
Хімічний факультет

Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Лазаренко Максим Михайлович
Мельник Наталія Петрівна
Куцевол Наталія Володимирівна
Алєксєєв Олександр Миколайович
2004
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
c.90-94

Повернення до списку

Вгору