Видання

Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа


ID: 2364
Кількість показів: 973
дата змінення: 22.11.2018 13:36:50
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Імітації нефриту з природного каміння…


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
Квасниця Ірина Вікторівна
Рибнікова Олена Андріївна
2019
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.8 c.149-152
2
Матеріали конференції
Особливості рудних мінералів золоторудного родовища Сауляк


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Бабіч Юрій Юрійович
2019
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.25-29
3
Матеріали конференції
Петрографія гранітоїдів Barchans (Аргентинські острови, Західна Антарктика)


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
Митрохин Олександр Валерійович
Марущенко Олександра Леонідівна
2019
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.8 c.139-141
4
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика Горішнє-Плавнинського та Біланівського родовищ з метою оптимізації видобутку та збагачення залізних руд


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Замковська Ганна Юрієвна
2019
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.32-34
5
Матеріали конференції
Геолого-геоморфологічні чинники формування селевих процесів в межах долини р.Абранка (Українські Карпати)


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Іванік Олена Михайлівна
2018
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.158-160
6
Матеріали конференції
Аналіз умов формування бурштиноносних товщ на основі геоінформаційного підходу (на прикладі родовища "Олексіївка" Прип'ятського бурштиноносного басейну


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Іванік Олена Михайлівна
Коваль Д.М.
2017
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.11-14
7
Матеріали конференції
Взаємозв’язок водоносних горизонтів з газоносністю вуглепородних масивів Донбасу


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
Вергельська Вікторія Валеріївна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.18-20
8
Матеріали конференції
Macerals of Devonian and Carboniferous Petroleum Source Rocks within Southern Border Zone of DnieperDonets Basin


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.32-34
9
Тези
Petroleum potential study of Taranaki basin (New Zealand)


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу
Чуприна Анастасія Михайлівна
Волобоєва Катерина Олександрівна
Іванова Катерина Віталіївна
Кузь Юлія Василівна
Тітенко Іванна Олександрівна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.20-23
10
Матеріали конференції
Аналіз петрофізичних досліджень зразків Островерхівської площі для виділення порід-колекторів


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики

Безродна Ірина Миколаївна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.143-146
11
Матеріали конференції
Вплив зміни гідрогеологічних умов на стан грунтового масиву Києво-Печерського заповідника


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
Диняк Оксана Василівна

2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.81-83
12
Матеріали конференції
Вплив направленості випромінювання сейсмічних хвиль із сейсмогенних зон при визначенні сейсмічної небезпеки будівельних майданчиків


ННІ "Інститут геології"
Геофізики


2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.90-93
13
Матеріали конференції
Вплив температури на епігенетичні перетворення порід та виникнення АВПТ (на прикладі Березівського родовища, ДДЗ)


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.55-57
14
Матеріали конференції
Генезис вуглеводнів Дніпрово-Донецької западини та Донецького басейну як складова їх пошукової методики


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.58-61
15
Матеріали конференції
Геоелектричні дослідження Коростенського блоку УЩ


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.96-99
16
Матеріали конференції
Геоелектричні особливості шовних зон


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.167-170
17
Матеріали конференції
Дослідження акустичної та пружної анізотропії піроксен-магнетитових руд Піщанської залізорудної структури


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Безродний Дмитро Анатолійович

2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.93-96
18
Матеріали конференції
Застосування електрометричних методів і резонансно-акустичного профілювання для вивчення впливу геологічного середовища на трубопровідні транспортні системи


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Гідрогеології та інженерної геології
Данилов Олексій Володимирович2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.102-105
19
Матеріали конференції
Ідентифікації відбитих електромагнітних випромінювань модульованих низькочастотними сейсмічними хвилями на даних дистанційного зондування та їх зв'язок з глибинною будовою Землі


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.180-182
20
Матеріали конференції
Ізотопно-геохімічні особливості ендогенних порід Українського щита


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.73-75
21
Матеріали конференції
Літолого-фаціальний аналіз відкладів олігоцен-нижньоміоценового нафтогазоносного комплексу північно-західного шельфу Чорного моря


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Загальної та історичної геології
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики


2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.46-49
22
Матеріали конференції
Методика вивчення просторового розподілу хімічних елементів на великих площинах та структурних ділянках гірських порід за допомогою електронно-зондового мікроаналізатора


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.198-201
23
Матеріали конференції
Можлива петрогенетична інформативність просторового розподілу елементів гранофірових (мікропегматитових) структурах гранітоїдів Коростенського плутону (Український щит)


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
Рибнікова Олена Андріївна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.208-211
24
Матеріали конференції
Моніторинг впливу розробки родовищ урану на екологію України


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.171-173
25
Матеріали конференції
Нові підходи до використання супутньо-пластових вод


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
Рева Максим Валерійович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.83-86
26
Матеріали конференції
Огляд проблемних питань георадарних досліджень


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Чернов Анатолій Петрович
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.161-164
27
Матеріали конференції
Особливості розподілу геохімічних параметрів в межах тектонічно-екранованих покладів Недільної структури


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.40-42
28
Матеріали конференції
Особливості розподілу термо-атмогеохімічних показників на території Недільної площі


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин


2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.78-80
29
Матеріали конференції
Оцінка фільтраційно-ємнісних параметрів зразків Коломацької площі для визначення перспективності порід при пошуках нафти і газу


ННІ "Інститут геології"
Геофізики

Безродна Ірина Миколаївна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.146-148
30
Матеріали конференції
Петрографія шлакоподібних порід з алювіальних відкладів річки Тростяниця Житомирської області


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень

Митрохин Олександр Валерійович
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.206-208
31
Матеріали конференції
Петрологічні особливості монцонітоїдів Коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
Білан Олена Володимирівна
Митрохин Олександр Валерійович

Андреєв Олександр В’ячеславович
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.188-192
32
Матеріали конференції
Порівняльний аналіз методів інтерполяції та апроксимації при застосуванні до геофізичних даних


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.174-177
33
Матеріали конференції
Проблеми методики сейсмічного районування будівельних майданчиків в Україні


ННІ "Інститут геології"
Геофізики


2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.164-167
34
Матеріали конференції
Просторовий розподіл критеріїв оцінки зрілості органічної речовини в межах південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Геології нафти і газу
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики


Карпенко Олексій Миколайович
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.26-28
35
Матеріали конференції
Речовинний склад та умови утворення Жовтянського золоторудного прояву (Криворізького басейну)


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.67-70
36
Матеріали конференції
Розрахунок статичних поправок при обробці сейсмічних даних МСГТ


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Тищенко Андрій Павлович

2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.151-154
37
Тези
Спікулові вапняки та спікуліти у нижньому карбоні Доно-Дніпровського прогину


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.6 c.42-44
38
Матеріали конференції
Стан фінансування геологічної галузі в структурі видатків державного бюджету України


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Балега Анастасія Володимирівна
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.64-67
39
Матеріали конференції
Сучасні підходи до виділення та моделювання магнітного поля літосфери


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.124-127
40
Матеріали конференції
Сущано-Пержанська рудна зона як унікальний природній об’єкт берилієвої мінералізації


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.75-77
41
Тези
Ранжування та бальна оцінка золоторудних об`єктів за факторами, що визначають їх промислову цінність


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
Любчик Оксана Сергіївна
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.26-27
42
Тези
Вивчення та оцінка перспективності площі північного узбережжя Мексиканскої затоки (о. Марш, Луїзіана))


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Віршило Іван Вікторович

Рачова Мирослава Олександрівна
Матвійчук Богдан Віталійович
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
43
Тези
Структурна еволюція Коростишівського масиву порфіровидних гранітів


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.8 c.112-115
44
Тези
Анізотропія фазових швидкостей і поляризація пружних хвиль в анізатропному геологічному середовищі


ННІ "Інститут геології"
Геофізики

Безродний Дмитро Анатолійович

2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1
45
Тези
Геологія та декоративні властивості мармурового оніксу Пакистану


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу
Острянська Інна Юріївна
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.1 c.57
46
Тези
Головні чинники промислової цінності Киштинського родовища бентонітових глин


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Андрєєва Олена Олександрівна
Курило Марія Михайлівна
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.1 c.1-5
47
Тези
Деякі SYRINGOPORA з нижнього карбону південної прибортової зони ДДЗ


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.1 c.31-35
48
Тези
Дослідження о. Зміїний методами МТЗ та МВП


ННІ "Інститут геології"
Геофізики


2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.44-48
49
Тези
Еволюція поглядів на геолого-геофізичну модель нафтогазового родовища Субботіна


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
50
Тези
Завалівське родовище як об’єкт комплексного використання


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.2 c.22-25
51
Матеріали конференції
Застосування гама-методу у промисловій геофізиці


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Тішаєв Іван Васильович
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-3
52
Матеріали конференції
Комплексний аналіз даних петрофізичних досліджень зразків Зарічної площі для визначення їх колекторських властивостей


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Безродна Ірина Миколаївна

2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.15-19
53
Тези
Концепція аналізу та синтезу різнорідних геопросторових даних


ННІ "Інститут геології"
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики


2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.2.0000
54
Тези
Особливості визначення параметрів кондицій на мінеральну сировину для родовищ залізистих кварцитів, які розробляються, із застосуванням програмних продуктів GEMS


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Курило Марія Михайлівна

2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.1 c.6-8
55
Матеріали конференції
Оцінка навантаження поверхневих вод важкими металами (на прикладі Полтавської області) на основі моделей композиційного розподілу їх вмісту


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Клипа Андрій Володимирович
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.5 c.12-15
56
Тези
Оцінка перспектив освоєння геологічних об’єктів Криворіжжя з метою наукової, пізнавальної та туристичної діяльності


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин

Курило Марія Михайлівна
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.2 c.6-8
57
Матеріали конференції
Перспективи промислового освоєння вуглеводнів нетрадиційного типу в межах Євгенівської площі


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.44-47
58
Тези
Пошуки нових родовищ вуглеводнів в межах слабо вивчених територій на прикладі Волвенківської площі


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.1 c.13-15
59
Тези
Про перспективи застосування педомагнетизму при пошуках та видобуванні вуглеводнів з ущільнених порід-колекторів


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Меньшов Олександр Ігоревич
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.62-64
60
Праці конференції
Про перспективи застосування педомагнетизму при пошуках та видобуванні вуглеводнів з ущільнених порід-коллекторів


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Меньшов Олександр Ігоревич
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.5 c.62-64
61
Праці конференції
Про перспективи застосування педомагнитизму при пошуках та видобуванні вуглеводнів з ущільнених порід-колекторів


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Меньшов Олександр Ігоревич
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.5
62
Тези
Просторове прогнозування нафто- та газогенеруючих товщ в ДДЗ на основі оцінки коефіцієнта відбивної здатності вітриніта у межах Торсько-Дробишівсько-Північно-Волвенківського антиклінального валу та в зоні зчленування ДДЗ з північними окраїнами Донбасу


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу

Карпенко Олексій Миколайович
2013
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
63
Праці конференції
Автоматизація процесу перерахунку прямокутних координат з організацією користувацького інтерфейсу в ArcInfo


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Рачова Мирослава Олександрівна
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-4
64
Матеріали конференції
Акустичні дослідження в петрофізиці та їх аналіз на прикладі результатів вивчення Ліщинської площі Волино-Поділля


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Безродна Ірина Миколаївна

2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.6-10
65
Тези
Аналіз застосовності методів гідродинамічних досліджень для нафтових родовищ ДДЗ


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
66
Тези
Використання GPU для обробки інформації. Основні аспекти технології CUDA


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Матвійчук Богдан Віталійович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-4
67
Матеріали конференції
Використання систем управління базами даних для обробки просторової геологічної інформації


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики

Данилов Олексій Володимирович
Демидов Всеволод Кирилович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.42-47
68
Тези
Деякі особливості неперервної магнітної зйомки


ННІ "Інститут геології"
Геофізики

Безродний Дмитро Анатолійович

2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.1
69
Наукова стаття
Дослідження ємнісних параметрів в петрофізиці та їх застосування при аналізі акустичних даних на прикладі результатів вивчення зразків Лудинської площі Волино-Поділля


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Безродна Ірина Миколаївна
Чернов Анатолій Петрович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.1-5
70
Матеріали конференції
Дослідження стану якості повітряного середовища м. Києва


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Стахів Ірина Романівна
Клипа Андрій Володимирович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.40-42
71
Тези
Експресна діагностика бентонітових глин та можливості її використання в геолого-економічній оцінці


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Андрєєва Олена Олександрівна
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.8-9
72
Праці конференції
Застосування методів дистанційного зондування Землі для оцінки динаміки розвитку карстових процесів


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.25
73
Наукова стаття
Кількісна оцінка структури пустотного простору теригенних порід за результатами досліджень в умовах змінного тиску зразків Володимирської площі Волино-Поділля


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Безродна Ірина Миколаївна

2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.77-81
74
Праці конференції
Ксеноліти в гранітоїдах Коростенського плутону як засіб для петрогенетичних реконструкцій


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень

Митрохин Олександр Валерійович

Білан Олена Володимирівна
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.3 c.21-27
75
Тези
Магнетизм грунтового покриву


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
76
Тези
Математичні моделі та інформаційні технології інтегральної інтерпретації комплексу геолго-геофізичних даних


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1
77
Матеріали конференції
Моніторинг сейсмічної активності землі. Вплив системи Місяць-земля на виникнення землетрусів


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.31-32
78
Матеріали конференції
Оцінка стану забруднення поверхневих вод Полтавської області важкими металами


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Клипа Андрій Володимирович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.36-39
79
Праці конференції
Петрографічні типи анортозитових порід Корсунь-Новомиргородського плутону (Український щит)


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень

Митрохин Олександр Валерійович
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.3 c.35-39
80
Праці конференції
Петрологічні особливості формування титаноносних габроїдних інтрузій Коростенського плутону та їх рудогенеруюча роль


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
Митрохіна Тетяна Володимирівна
Митрохин Олександр Валерійович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.20-24
81
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика баз даних з метою побудови сервера геологічної бази даних


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики

Демидов Всеволод Кирилович
Данилов Олексій Володимирович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.199-204
82
Матеріали конференції
Порівняння критеріїв та ознак золотого зруденіння Сорокинської та Берестівської зеленокам’яних структур


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології


2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.1 c.35-36
83
Матеріали конференції
Порівняння ступеня вивченості Луценківського газоконденсатного і Скоробагатьківського нафтогазоконденсатного родовищ на основі геолого-технічних показників


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.30-32
84
Праці конференції
Походження та умови формування комплексів анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
Митрохин Олександр Валерійович
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.1
85
Тези
Про структуру магнітної бази даних ґрунтового покриву України


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики

Хоменко Руслан Володимирович
Меньшов Олександр Ігоревич
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.41-44
86
Тези
Пружна та акустична анізотропія глибокозалягаючих метаморфічних порід Криворіжської надглибокої свердловини


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Безродний Дмитро Анатолійович


2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.10-12
87
Наукова стаття
Розробка петрофізичних моделей порід на прикладі результатів акустично-ємнісних досліджень зразків Великомостівської площі Волино-Поділля


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Безродна Ірина Миколаївна

2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.11-14
88
Тези
Розробка спеціалізованої обробки сейсмічних даних Каркінітського прогину


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Тищенко Андрій Павлович
Кузьменко Тетяна Миколаївна

2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.1-4
89
Наукова стаття
Сейсмічна активність Землі та вплив на неї положення Земля – Місяць (за даними головного центру спеціального контролю (ГЦСК) 2001 – 2011 років)


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-4
90
Праці конференції
Умови залягання та петрографічні особливості «чарнокіт-мігматитів» Бехінського блоку складчастого фундаменту Коростенського плутону


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії

Митрохин Олександр Валерійович

2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.3 c.31-35
91
Праці конференції
Умови кристалізації гранітоїдів Корсунь-Новомиргородського плутону за результатами мінеральної геотермометрії


ННІ "Інститут геології"
Геології нафти і газу
Мінералогії, геохімії та петрографії
Митрохин Олександр Валерійович

2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.3 c.64-69
92
Праці конференції
Хімічний склад базитових дайок східної частини Волинського мегаблоку Українського щита


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
Омельченко Алла Миколаївна
Митрохин Олександр Валерійович

2012
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.4 c.1-7
93
Праці конференції
Вивчення акустичних властивостей теригенних порід в умовах змінного тиску (на прикладі свердловин Волино-Поділля)


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Безродна Ірина Миколаївна

2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1
94
Тези
Виділення пріоритетних зсувоутворюючих факторів південного узбережжя Криму для прогнозного картографічного моделювання


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.6
95
Тези
Врахування невизначеності і ризиків при проведенні вартісної оцінки


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2010
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.53-54
96
Тези
ГІС як засіб аналізу змін гідрогеологічних умов


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.9
97
Тези
Застосування спеціалізованої системи SU для обробки сейсмічних даних


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1
98
Тези
Інженерно-геологічні умови будівництва хвостосховища в м.Кривий Ріг, на прикладі Північного гірничо-збагачувального комбінату


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.5
99
Тези
Інженерно-геологічні умови та прогноз стійкості схилу Дніпра в районі Києво-Печерської Лаври


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.38-39
100
Матеріали конференції
Інтерпретація горизонту В-26в Коржівського родовища за даними ГДС


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
101
Тези
Комбінування гідродинамічного та гідрохімічно-балансового методів при вивченні умов формування мінеральних вод


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
102
Тези
Магнітотелуричні зондування і профілювання на Придобруджському прогині


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1
103
Матеріали конференції
Методика побудови геомагнітних розрізів по аномаліям магнітного поля Землі


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Гадяцька (Кравчук) Катерина Павлівна
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
104
Тези
Методика побудови геомагнітних розрізів по аномаліям магнітного поля Землі (на прикладі дайок Приазов'я)


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Гадяцька (Кравчук) Катерина Павлівна
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.1 c.1
105
Тези
Основні принципи вибору методу розрахунку стійкості схилів


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.7-8
106
Тези
Оценка уязвимости водоносного горизонта при помощи ГИС


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Матвійчук Богдан Віталійович
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-4
107
Тези
Переформування правобережжя Канівського водосховища


Історичний факультет
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.3-4
108
Тези
Петроелектричні дослідження керну пошукової свердловини Західно-Шебелинської площі


ННІ "Інститут геології"
Геофізики

Онищук Віктор Іванович
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1
109
Тези
Порівняльний аналіз методів оцінки стійкості схилів (на прикладі ділянки будівництва по вул. Мічуріна в м. Києві


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.10
110
Тези
Порівняльний розрахунок стійкості природного схилу в різних гідрогеологічних умовах


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.40-47
111
Тези
Радіоактивність порід-колекторів деяких площ Волино-Поділля


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Геофізики

Онищук Віктор Іванович
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1
112
Тези
Сейсмічна активність Землі та вплив на неї положення Земля– Місяць (за даними головного центру спеціального контролю (ГЦСК) 2001 – 2011 років)


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Вижва Сергій Андрійович

Казанцев Анатолій Михайлович
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-4
113
Тези
Способи обілку впливу рельєфу місцевості у гравірозвідці


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
114
Тези
Тенденції змін стану питних підземних вод території м. Києва


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2011
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.16
115
Матеріали конференції
Аналіз оптимального типу сейсмічної інверсії для сучасного стану обробки сейсмічних даних в Україні


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2010
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.2 c.1-4
116
Тези
Електронно-мікроскопічні дослідження глинистої речовини Черкаського родовища бентонітових глин


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Андрєєва Олена Олександрівна

2010
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.2 c.5-6
117
Тези
Застосування методу Монте-Карло в геології


ННІ "Інститут геології"
Геоінформатики
Рачова Мирослава Олександрівна
2010
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-4
118
Матеріали конференції
Магнітна сприйнятливість деяких видів декоративної косметики


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2010
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1-2
119
Тези
Магнітотелуричні зондування. Обробка даних МТЗ на ПК


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2010
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.2 c.1-4
120
Тези
Математичне моделювання впливу глинистості на пружні властивості складнопобудованих вапняків Волино-Поділля


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Кузьменко Тетяна Миколаївна
2010
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
т.2 c.1
121
Тези
Оцінка вкладу деяких форм рельєфу в аномальне магнітне поле


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
2010
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.1

Повернення до списку

Вгору