Видання

Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України


ID: 2430
Кількість показів: 1010
дата змінення: 25.11.2014 18:05:03
Ким змінено (ім'я): (geol9) Ірина Цюпа
Посилання на журнал, показники:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35958
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Донные карбонатные постройки – объекты для поисков углеводородного сырья


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Омельчук Олександр Васильович
Сокур Олег Миколайович
2019
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.38-48
2
Наукова стаття
Результати комплексних екологічних досліджень осадової речовини геохімічними та магнітними методами


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Бондар Ксенія Михайлівна
Цюпа Ірина Вікторівна
Насєдкін Є. І.
Довбиш Сергій Миколайович
Іванова Ганна Миколаївна
2019
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.15-23
3
Наукова стаття
U-Pb возраст (LA-ICP-MS) кластогенного циркона глееватской свиты Кривбасса (Украинский щит)


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень
Артеменко Г.В.
Шумлянський Леонід Владиславович
Беккер А.Ю.
2018
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.42-57
4
Наукова стаття
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНО РУДОНОСНИХ ВУЗЛІВ МЕТОДАМИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ І ДИСТАНЦІЙНИХ ДАНИХ


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Буніна Анастасія Яківна
Азімов Олександр Тельманович
Станкевич Сергій Арсенійович
Чепурний В.С.
2017
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.4 c.67-76
5
Наукова стаття
Видатний геолог України – професор Сергій Амвросійович Мороз


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Загальної та історичної геології
Михайлов Володимир Альбертович
Іванік Олена Михайлівна
Шаталов В.В.
Огняник Микола Степанович
2017
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.107-109
6
Наукова стаття
Проблемы формирования гранитного слоя планеты (массового гранитообразования) в свете сейсмографических данных


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Шевчук Віктор Васильович
2017
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.1 c.93-106
7
Наукова стаття
Типізація гранітоїдних утворень та їх рудоносність


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Грінченко Олександр Вікторович


2016
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.27-36
8
Наукова стаття
Regularities of hydrocarbon deposits location in the crystalline basement and sedimentary cover within Yuliyivsko-Skvortsivsky polygon from the stadpoint of technology STAGR


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Гордєєва Юлія Констянтинівна
Стародубець К.М.
Гордєєва Юлія Констянтинівна
Стародубець К.М.
Багрій І.Д.
Божежа Дмитро Миколайович
2016
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.3 c.13-22
9
Наукова стаття
Принципи та методи моделювання стану геологічного середовища з метою прогнозування газодинамічних явищ


ННІ "Інститут геології"
Геофізики
Загальної та історичної геології
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Вижва Сергій Андрійович
Іванік Олена Михайлівна


Бондар Ксенія Михайлівна
2016
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.95-102
10
Наукова стаття
Рифтогенные и протоплатформенные формации в раннем докембрии Криворожского бассейна Украинского щита


ННІ "Інститут геології"
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики

Покалюк Володимир Васильович
2015
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.51-58
11
Наукова стаття
Геохімічні та петрологічні особливості лужних гранітоїдів Українського щита


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Дубина Олександр Володимирович

2014
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.3 c.83-94
12
Наукова стаття
Перше нафтове родовище, відкрите Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» в Україні


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин

2013
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.3 c.26-32
13
Наукова стаття
Розмаїтість і нові типи порід Пенизевицького кар’єру (Коростенський плутон)


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин
Мінералогії, геохімії та петрографії
НДЛ Мінерало-геохімічних досліджень

Митрохин Олександр Валерійович
Дубина Олександр Володимирович

Митрохіна Тетяна Володимирівна

2013
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.2 c.43-50
14
Наукова стаття
Зіставлення та петрогеохімічна кореляція однотипних гранітоїдних утворень Західного Забайкалля та Українського щита


ННІ "Інститут геології"
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід


2013
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.1 c.20-29
15
Наукова стаття
Особенности строения титон-берриасских отложений юго-восточного Крыма


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Анікеєва Олена Володимирівна
2013
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.4 c.33-45
16
Наукова стаття
Рудоносність на рідкісні метали протерозойських магматичних комплексів Українського щита


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин

Дубина Олександр Володимирович
2012
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.4 c.44-56
17
Наукова стаття
Характеристика схем збагачення графітових руд Завалівського, Балахівського та Буртинського родовищ Українського щита


ННІ "Інститут геології"
Геології родовищ корисних копалин

2013
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.2 c.51-58
18
Наукова стаття
Гранитоиды обрамления Криворожской структуры. Проблемы корреляции геологических тел и комплексов


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
Покалюк Володимир Васильович
2012
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.22-31
19
Наукова стаття
Ефекти анізотропії в складних напружено-деформаційних умовах порід-колекторів Волино-Подільської плити за результатами ультразвукових досліджень


Фізичний факультет
ННІ "Інститут геології"

Геофізики
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
Фізики функціональних матеріалів
Онанко Анатолій Петрович

Вижва Сергій Андрійович
2011
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.1 c.126-130
20
Наукова стаття
Методичні засади моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціювання трубопровідно-транспортних природно-техногенних систем


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Лавренюк Микола Васильович

Іванік Олена Михайлівна
2012
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.1 c.66.0000
21
Наукова стаття
Рідкіснометальність та походження плюмазитових гранітів Українського щита


ННІ "Інститут геології"
НДЛ Теоретичної та прикладної геофізики
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід


Шабатура Олександр Вікторович
2012
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.1 c.39-48
22
Наукова стаття
Основні закономірності розподілу хімічних елементів у гранітоїдах формації рапаківі Українського і Балтійського щитів та особливості умов їх утворення


ННІ "Інститут геології"
НДС Фізико-хімічних досліджень гірських порід2011
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.1 c.59-65
23
Наукова стаття
Основные закономерности распределения химических элементов в гранитоидах формации рапакиви Украинского и Балтийского щитов и особенности условий их образования


ННІ "Інститут геології"
Мінералогії, геохімії та петрографії2011
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.59-65
24
Наукова стаття
Тектоника глубоких горизонтов литосферы Украины и ее отражение в приповерхностных структурах на уровне эрозионного среза раннего рифея


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології


2011
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.22.0000
25
Наукова стаття
Зміна рівня Чорного моря в пізньому плейстоцені-голоцені


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Тимченко Юлія Анатоліївна
2008
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.48.0000
26
Наукова стаття
Комплексні геолого-геоморфологічні дослідження чинників формування та активізації сучасних небезпечних геологічних процесів


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Іванік Олена Михайлівна
2008
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.1 c.58-67
27
Наукова стаття
Литологические особенности отложений Глядовской свиты


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Крочак Марина Дмитрівна
2008
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
c.111.0000
28
Наукова стаття
Заходи з інженерного захисту території Битківського нафтогазоконденсатного родовища


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2006
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.2 c.198-201
29
Наукова стаття
Структурно-тектонічний контроль розвитку водно-гравітаційних процесів у межах Свалявського та Воловецького районів Закарпатської області


ННІ "Інститут геології"
Загальної та історичної геології
Іванік Олена Михайлівна
2007
Геологічний журнал. Інститут геологічних наук НАН України
т.1 c.36-41

Повернення до списку

Вгору