Видання

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія


ID: 2442
Кількість показів: 1925
дата змінення: 02.11.2020 15:07:56
Ким змінено (ім'я): (geo8) Олена Почаєвець
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=glghge / https://hydro-chemistry-ecology.knu.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Багаторічна мінливість статистичних параметрів розподілу середнього річного стоку води річок України з найдовшими рядами спостережень


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
НДС Гідроекології і гідрохімії
Лук'янець Ольга Іванівна
2020
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3 c.39-48
2
Наукова стаття
Вплив сучасних змін у співвідношенні сніго-дощового живлення річок на структуру водного балансу їх басейнів (на прикладі річкового басейну Ворскли


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
НДС Гідроекології і гідрохімії
Лук'янець Ольга Іванівна
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.4 c.40-52
3
Наукова стаття
Гидроэкологическое состояние малых исторических рек Лыбедь и Почайна в бассейне Днепра и Волги в начале ХХІ века


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
Хільчевський Валентин Кирилович
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.4 c.74-88
4
Наукова стаття
Застосування різночасових супутникових знімків для моніторингу гідрографічних умов в дельті Дунаю


Географічний факультет
ННІ "Інститут геології"

Гідрології та гідроекології
Геоінформатики
Зацерковний Віталій Іванович
Хільчевський Валентин Кирилович
Забокрицька Мирослава Романівна
2020
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.30-38
5
Наукова стаття
Исследование трансформации химического состава поверхностных вод с использованием модернизированной классификации Алекина


Географічний факультет
НДС Гідроекології і гідрохімії
Хільчевський Валентин Кирилович
Курило Святослав Михайлович
2020
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.1 c.6-14
6
Наукова стаття
Лінійні морфоструктури території Європи


Географічний факультет
Землезнавства та геоморфології
Кравчук Ілля Володимирович
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.204-206
7
Наукова стаття
Максимальний стік води річок басейнів Пруту і Сірету в межах України та його багаторічна просторово-часова мінливість


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
НДС Гідроекології і гідрохімії
Москаленко Станіслав Олексійович
Лук'янець Ольга Іванівна
2020
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.1 c.25-40
8
Наукова стаття
Методические аспекты мониторинга родников в условиях Украинских Карпат


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
Хільчевський Валентин Кирилович
Кравчинський Р. Л.
2020
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3 c.6-19
9
Наукова стаття
Основні аспекти морфометрії та гідрохімії Шацьких озер


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
Хільчевський Валентин Кирилович
Забокрицька Мирослава Романівна
2020
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3
10
Наукова стаття
Очерк истории гидрохимии поверхностных вод в Украине


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
Хільчевський Валентин Кирилович
2020
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.2 c.5-87

Повернення до списку

Вгору