Видання

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія


ID: 2442
Кількість показів: 1881
дата змінення: 30.11.2014 17:50:15
Ким змінено (ім'я): (chem12) Анна Трохименко
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=glghge
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
271
Наукова стаття
Оцінка положення регіонів України відносно великих річок


Географічний факультет
Країнознавства та туризму
Бейдик Олександр Олексійович
2007
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.204.0000
272
Наукова стаття
Оцінка сучасних змін мінімального стоку річок басейну Дніпра


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
2007
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.102.0000
273
Наукова стаття
Параметризація моделей стійкості малих урболандшафтних басейнових геосистем


Географічний факультет
Фізичної географії та геоекології
Самойленко Віктор Миколайович
2007
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.0.0000
274
Наукова стаття
Параметризація моделей стійкості малих урболандшафтних басейнових систем


Географічний факультет
Фізичної географії та геоекології
Самойленко Віктор Миколайович
2007
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.12 c.0.0000
275
Наукова стаття
Результати джосліджень функціональних зв'язків між основними гідравлічними й русловими характеристиками річок Українських Карпат


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
Ободовський Олександр Григорович
2007
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.58.0000
276
Сучасний стан меліоративних систем Козелецького району Чернігівської області


Географічний факультет
Землезнавства та геоморфології
Комлєв Олександр Олександрович
2007
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.211.0000
277
Наукова стаття
Сучасні тенденції забруднення атмосферного повітря м. Києва


Географічний факультет
Метеорології та кліматології
Сніжко Сергій Іванович

2007
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.202.0000
278
Наукова стаття
Формування хімічного складу атмосферних опадів на території України2007
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.172.0000
279
Наукова стаття
Вплив шестивалентного хрому на фотосинтетичну активність та швидкість фото вицвітання хлорофілу А у Chlorella Vulgaris Bejer, ITR. Ларг-3


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин

Мелешко Анатолій Олександрович
2006
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.9 c.198.0000
280
Наукова стаття
Спряженість речовинно-енергетичних процесів і продуктивність гідро біонтів за підвищеного рівня сполук важких металів у середовищі


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Зоології
Гандзюра Володимир Петрович
2006
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.10 c.211.0000

Повернення до списку

Вгору