Видання

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія


ID: 2442
Кількість показів: 1883
дата змінення: 30.11.2014 17:50:15
Ким змінено (ім'я): (chem12) Анна Трохименко
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=glghge
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
281
Сучасна характеристика якості води української частини Дунаю


Географічний факультет
Метеорології та кліматології
Сніжко Сергій Іванович
2006
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.34.0000
282
Наукова стаття
Аналіз функціональних можливостей програмного продукту Surfer для створення цифрових моделей рельєфу


Географічний факультет
Геодезії та картографії
Бондаренко Едуард Леонідович
2003
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.5 c.359-364
283
Наукова стаття
Можливості застосування мови гіперпосилань в регіональній еколого-географічній ГІС


Географічний факультет
Геодезії та картографії
Бондаренко Едуард Леонідович
2002
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3 c.196-199
284
Наукова стаття
Гідроекологічні аспекти урболандшафтогенезу


Географічний факультет
Географії України
Дмитрук Олександр Юрійович
2002
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3 c.199-203
285
Наукова стаття
Візуальний експресний тест-моніторинг іонів деяких токсичних елементів у водах


Хімічний факультет
Аналітичної хімії
Лисенко Олена Миколаївна
Трохименко Ольга Митрофанівна
Сухан Василь Васильович
Зуй Марина Федорівна
2001
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.2 c.414-421

Повернення до списку

Вгору