Видання

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія


ID: 2442
Кількість показів: 1882
дата змінення: 30.11.2014 17:50:15
Ким змінено (ім'я): (chem12) Анна Трохименко
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=glghge
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
31
Наукова стаття
Методологічна єдність геологічних та геоморфологічних пам’яток


Географічний факультет
Землезнавства та геоморфології
Бортник Сергій Юрійович
Герасименко Наталія Петрівна
Комлєв Олександр Олександрович
Стецюк Володимир Васильович
Палієнко Едуард Тимофійович
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.179-183
32
Наукова стаття
Морфохронодинамічна концепція - перспективний напрямок сучасної геоморфології


Географічний факультет
Землезнавства та геоморфології
Комлєв Олександр Олександрович
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.201-202
33
Наукова стаття
Научная гидрохимическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – полвека исследований качества вод


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
Хільчевський Валентин Кирилович
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.82-86
34
Наукова стаття
О влиянии атмосферных осадков на химический состав воды в водных объектах


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
Хільчевський Валентин Кирилович
Курило Святослав Михайлович
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3 c.86-88
35
Наукова стаття
Особливості міського острова тепла в Харкові


Географічний факультет
Метеорології та кліматології
Матвієнко Марія Олегівна
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.131-133
36
Наукова стаття
Особливості розрізнення геолого-геоморфологічних пам’яток на рівнинах та у горах України


Географічний факультет
Землезнавства та геоморфології
Лаврук Тетяна Миколаївна
Макаренко Володимир Васильович
Стецюк Володимир Васильович
2018
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.208-212
37
Наукова стаття
Особливості соліфлюкційних процесів у плейстоцені на території Волинської височини


Географічний факультет
Землезнавства та геоморфології
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
c.177-178
38
Наукова стаття
Особливості хімічного складу води озера Кагул


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
Куликівська І.М.
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3
39
Наукова стаття
Оценка стока для расчета водохозяйственного баланса в бассейне Днестра


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
НДС Гідроекології і гідрохімії
Гребінь Василь Васильович
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3 c.24-26
40
Наукова стаття
Оцінка впливу основних гідрографічних характеристик водозборів річок бассейну Тиси (в межах України) на формування мінімального стоку води


Географічний факультет
Гідрології та гідроекології
НДС Гідроекології і гідрохімії
Почаєвець Олена Олександрівна
Ободовський Олександр Григорович
2018
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.4 c.76-86

Повернення до списку

Вгору