Видання

Доповіді НАН України. Серія: Біохімія


ID: 2539
Кількість показів: 317
дата змінення: 05.12.2014 11:21:25
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Оцінка токсичності та генотоксичності квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра загальної та медичної генетики
Проценко Олександра Володимирівна
Дудка Оксана Анатоліївна
Козерецька Ірина Анатоліївна
Іномістова Марія Володимирівна
2016
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
c.111-117
2
Наукова стаття
Вплив на пухлиннi клiтини квантових точок сульфiду кадмiю, синтезованих з використанням рiзних бiологiчних систем


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
НДЛ "Фізико-хімічної біології"

Нікуліна Вікторія Вікторівна

Присяжнюк Альона ІгорівнаГарманчук Людмила Василівна
Толстанова Ганна Миколаївна

2016
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
c.117-124
3
Наукова стаття
Дiя комплексу C60 фулерену i доксорубiцину на пухлиннi клiтини in vitro та in vivo


Хімічний факультет
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Прилуцька Світлана Володимирівна
2014
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
т.6 c.146-150
4
Наукова стаття
Порівняння ефективності нової таргетної сполуки похідного малеіміду і цитостатика 5-фторурацилу при хемоіндукованому раку товстої кишки у щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
НДС Мембранології та цитології

Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
т.2 c.142-145
5
Наукова стаття
Ідентифікація вірусу СуНV-3 методами електронної мікроскопії та полімеразної ланцюгової реакції


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії

Бучацький Леонід Петрович
2013
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
т.4 c.139.0000
6
Наукова стаття
Окислювальний стрес у серці щурів при експериментальному цукровому діабеті: ефект нікотинаміду


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії


2013
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
т.8 c.176-181
7
Наукова стаття
Похідні малеіміду і дигідропіролу як потенційні антипроліферативні та апоптоз-індукуючі сполуки


ННЦ "Інститут біології та медицини"
НДС Мембранології та цитології

Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
т.12 c.149-156
8
Наукова стаття
Рівень прозапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Галенова Тетяна Іванівна

Кот Лариса Іванівна
Остапченко Людмила Іванівна
2010
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
т.3 c.184-189
9
Наукова стаття
Влияние гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, сукцината натрия и их совместного применения на Mg2+,Ca2+-АТФазную активность плазматической мембраны гепатоцитов
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Тарас Володимирович

2008
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
c.174.0000
10
Наукова стаття
Гальмівні ефекти гетерополіядерних комплексів міді (ІІ) та кобальту (ІІІ) з діетаноламіном на секрецію жовчі у щурів


Хімічний факультет
Неорганічної хімії

Весельський Станіслав Павлович
Маханькова Валерія Григорівна
Рибальченко Тарас Володимирович
Кокозей Володимир Миколайович
2008
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
c.163-166

Повернення до списку

Вгору