Видання

Економіка розвитку


ID: 2579
Кількість показів: 200
дата змінення: 30.11.2015 20:51:42
Ким змінено (ім'я): (econom17) Катерина Черкашина
Посилання на журнал, показники:  http://jml2012.indexcopernicus.com/Economics+of+Development,p2911,3.html / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32869
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Харків

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |

Значення показника Index Copernicus
IC: 5,23 | 2013


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2014
Економіка розвитку
т.4 c.65-72
2
Наукова стаття
Еволюція ринку банківських послуг: теоретико-методологічні підходи


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2014
Економіка розвитку
т.3 c.59-64
3
Наукова стаття
Монетарні інструменти у системі антикризового регулювання в зарубіжних країнах


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2014
Економіка розвитку
т.4 c.33-37
4
Наукова стаття
Система формування капіталу акціонерного товариства


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Плєшакова Олена Анатоліївна
2013
Економіка розвитку
т.2 c.24-27
5
Наукова стаття
Методичні та організаційні засади проведення попереднього екологічного аналізу на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Економіка розвитку
c.86-90
6
Наукова стаття
Особливості визначення ставки дисконтування в контексті оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2013
Економіка розвитку
т.1 c.100-104
7
Наукова стаття
The role of integration in the formation the national economy sectoral structure


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2012
Економіка розвитку
т.64 c.93.0000
8
Наукова стаття
Динамічна балансова модель з врахуванням витрат на виконання обмежень за Кіотським протоколом Економіка і регіон. – 2011. – №1(28)


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
Онищенко Андрій Михайлович
2011
Економіка розвитку
c.127.0000
9
Наукова стаття
Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища


Економічний факультет
Економіка підприємства
2009
Економіка розвитку
c.0.0000
10
Наукова стаття
Бар'єри входження українських підприємств на світові галузеві ринки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Ігнатюк Анжела Іванівна
2008
Економіка розвитку
т.2

Повернення до списку

Вгору