Видання

Економіка та держава


ID: 2580
Кількість показів: 1028
дата змінення: 03.12.2019 13:14:23
Ким змінено (ім'я): (econom13) Алла Степанова
Посилання на журнал, показники:  http://www.economy.in.ua/ / http://www.nayka.com.ua/d/ra654.pdf / http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1905 / https://journals.indexcopernicus.com/search/form
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення показника Index Copernicus
IC: 60,21 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
111
Наукова стаття
Корпоративно-управлінські технології, що ґрунтуються на акціонерних угодах: постановка питання та визначення кола проблем


Юридичний факультет
Господарського права
2010
Економіка та держава
c.132.0000
112
Наукова стаття
Міграція як складова процесу формування людського капіталу України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Наумова Марія Олександрівна
Харламова Ганна Олексіївна
2010
Економіка та держава
c.32-36
113
Наукова стаття
Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Економіка та держава
т.7 c.17-20
114
Наукова стаття
Роль та діяльність уряду України по подоланню наслідків фінансової кризи


Географічний факультет
Економічної та соціальної географії


2009
Економіка та держава
c.14.0000
115
Наукова стаття
Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Приказюк Наталія Валентинівна
2009
Економіка та держава
c.0.0000
116
Наукова стаття
Методологічні основи еколого-економічного моделювання положень Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2008
Економіка та держава
т.8 c.21-25
117
Наукова стаття
Причини виникнення світових фінансових криз: історичні наслідки та досвід їх подолання


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2009
Економіка та держава
c.8.0000
118
Наукова стаття
Теорії економічних циклів у перехідних економіках


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Осецький Валерій Леонідович
2009
Економіка та держава
c.4.0000
119
Наукова стаття
Банківська система України в умовах розбалансування фінансових ринків: реалії та очікування


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2008
Економіка та держава
c.20.0000
120
Наукова стаття
Компаративний аналіз закордонного та вітчизняного досвіду капіталізації банківських систем в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Васильченко Зоя Миколаївна

Кнір Марія Олександрівна
2008
Економіка та держава
c.12-15

Повернення до списку

Вгору