Видання

Економіка та держава


ID: 2580
Кількість показів: 1040
дата змінення: 03.12.2019 13:14:23
Ким змінено (ім'я): (econom13) Алла Степанова
Посилання на журнал, показники:  http://www.economy.in.ua/ / http://www.nayka.com.ua/d/ra654.pdf / http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1905 / https://journals.indexcopernicus.com/search/form
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення показника Index Copernicus
IC: 60,21 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Сучасна практика оцінки фінансового стану підприємств України із використанням національних моделей


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Лобова Оксана Миколаївна
Ломоносов Дмитро Сергійович
2020
Економіка та держава
c.29-33
2
Наукова стаття
Управління бізнес-процесами в контексті стратегічного розвитку підприємств


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Третяк Діана Дмитрівна
2020
Економіка та держава
c.104-110
3
Наукова стаття
Цифровізація у забезпеченні конкурентних переваг страхових компаній


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Базилевич Віктор Дмитрович
Приказюк Наталія Валентинівна
Лобова Оксана Миколаївна
2020
Економіка та держава
c.15-20
4
Наукова стаття
Зарубіжний досвід застосування автоматизованих систем бюджетування


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2019
Економіка та держава
c.106-111
5
Наукова стаття
Змістовна характеристика та особливості діяльності банківських установ України як суб’єктів господарювання


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Бодрецький Михайло Вікторович
2019
Економіка та держава
c.69-72
6
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність страхових компаній в україні та країнах ЄС


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Парфьонов Ярослав Вікторович
2019
Економіка та держава
c.55-58
7
Наукова стаття
Особливості механізму управління та обслуговування зовнішнього державного боргу України


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
Економіка та держава
c.73-78
8
Наукова стаття
Удосконалення системи управління якістю продукції на вітчизняних агропромислових підприємствах


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Економіка та держава
c.86-91
9
Наукова стаття
Основні акценти та пріоритети потенційних відносин української держави та Європейського угруповання


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Кочергіна Олена Юріївна
2018
Економіка та держава
c.48-51
10
Наукова стаття
Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби


Військовий інститут
Науково-організаційне відділення
Цюкало Людмила Вікторівна
2018
Економіка та держава
c.129-132
11
Наукова стаття
Підходи до визначення чинників формування ефективної виробничо-просторової організації підприємств харчової промисловості


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
Бутко Микола Петорвич
2018
Економіка та держава
c.28-32
12
Наукова стаття
Сутність страхування від нещасних випадків та його розвиток в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Семиредченко Поліна Костянтинівна
2017
Економіка та держава
c.112-116
13
Наукова стаття
Технологія blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Літошенко Андрій Володимирович
2017
Економіка та держава
т.1 c.77-78
14
Наукова стаття
Фінансово-економічні та правові основи діяльності страхових посередників


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2016
Економіка та держава
c.86-89
15
Наукова стаття
Характеристика сучасних тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Заколодяжний Володимир Олегович
2017
Економіка та держава
c.89-92
16
Наукова стаття
Хмарні обчислення як своєрідний вид аутсорсингу комп'ютерних сервісів та його перевага


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Літошенко Андрій Володимирович
2017
Економіка та держава
т.1 c.86-89
17
Наукова стаття
Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна

2016
Економіка та держава
т.7 c.84-87
18
Наукова стаття
Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з Єврозони


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко Олена Русланівна
2015
Економіка та держава
c.26-30
19
Наукова стаття
Досвід Королівства Нідерланди з впровадження внутрішнього аудиту в Збройних Силах України


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович

Сизов Алім Іванович
2016
Економіка та держава
c.46-50
20
Наукова стаття
Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко Олена Русланівна
2016
Економіка та держава
c.4-8
21
Наукова стаття
Економіко-математичне моделювання впливу макроекономічних факторів на котирування курсу долара США на валютному ринку України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2015
Економіка та держава
т.12 c.89-90
22
Наукова стаття
Економіко-правові засади державного регулювання злиттів та поглинань: шляхи гармонізації вітчизняного та європейського досвіду


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Економіка та держава
c.84-88
23
Наукова стаття
Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2016
Економіка та держава
c.39-43
24
Наукова стаття
Методи визначення кредитно-рейтингової оцінки банку


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Тлуста Ганна Юріївна

2016
Економіка та держава
c.53-57
25
Наукова стаття
Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко Олена Русланівна
2016
Економіка та держава
c.4-8
26
Наукова стаття
Особливості об’єднання банку і страхової компанії у межах фінансового супермаркету


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Олійник Ганна Ігорівна
2016
Економіка та держава
c.58-62
27
Наукова стаття
Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах регіональної співпраці


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна

2015
Економіка та держава
28
Наукова стаття
Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка та держава
т.12 c.134-136
29
Наукова стаття
Роль монетарної політики в досягненні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко Олена Русланівна
2016
Економіка та держава
c.7-12
30
Наукова стаття
Роль фінансової стійкості страхових компаній у забезпеченні фінансової стабільності економіки країни


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Балицька Марія Валеріївна
2016
Економіка та держава
c.89-92
31
Наукова стаття
Світовий досвід реформування бюджетних систем зарубіжних країн та шляхи його впровадження в Україну


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка та держава
т.10 c.127-129
32
Наукова стаття
Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти неозалежності ЄС та КНР


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко Олена Русланівна
2015
Економіка та держава
c.3-8
33
Наукова стаття
Формування комплексу маркетингу страхової компанії


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Тлуста Ганна Юріївна

2016
Економіка та держава
c.67-72
34
Наукова стаття
Теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка та держава
т.7 c.124-128
35
Наукова стаття
Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів в контексті розвитку альтернативної енергетики України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Економіка та держава
т.11 c.121-125
36
Наукова стаття
Вчення про «економічну людину»: зміна парадигм


Філософський факультет
Релігієзнавства
Предко Олена Іллівна
2015
Економіка та держава
c.50-53
37
Наукова стаття
Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2015
Економіка та держава
т.5 c.131-135
38
Наукова стаття
Економічні ефекти «молодшого партнера» асиметричної регіональної інтеграції (на прикладі Мексики)


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2015
Економіка та держава
т.6 c.145-149
39
Наукова стаття
Міжнародна трудова еміграція та «відтік мізків»: економічне обґрунтування еміграції з України


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Черняк Євген Олександрович
2015
Економіка та держава
т.5 c.120-123
40
Наукова стаття
Мобільна стратегія як інноваційна складова розвитку страхової компанії


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Заколодяжний Володимир Олегович
2015
Економіка та держава
т.8 c.108-111
41
Наукова стаття
Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Коломієць Анна Степанівна
2013
Економіка та держава
т.5 c.84 – 87
42
Наукова стаття
Оцінка синергетичного ефекту в угодах M&A


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Економіка та держава
т.3 c.98-102
43
Наукова стаття
Оцінка синергетичного ефекту в угодах М&А


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна

2015
Економіка та держава
т.3 c.98-102
44
Наукова стаття
Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна

2015
Економіка та держава
т.9 c.6-11
45
Наукова стаття
Податкова безпека у системі фінансової безпеки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка та держава
т.11 c.135-137
46
Наукова стаття
Проблеми подолання асиметричної взаєзалежності країн в умовах регіональної співпраці


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна

2015
Економіка та держава
т.11 c.6-10
47
Наукова стаття
Рееміграція як складова міграційної політики країн світу


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Економіка та держава
т.10 c.39-42
48
Наукова стаття
Ретроспективний аналіз енергозабезпечення економіки України в умовах соціально-економічної кризи


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Тимченко Інна Петрівна
2015
Економіка та держава
т.2 c.146-151
49
Наукова стаття
Сутність податкової безпеки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка та держава
т.9 c.129-132
50
Наукова стаття
Тенденції, проблеми та напрями їх вирішення у м’ясопереробній галузі України


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Економіка та держава
т.10 c.134-138
51
Наукова стаття
Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як важливого феномена соціально-економічного аналізу


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2015
Економіка та держава
c.10-13
52
Наукова стаття
Тіньова економіка в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку


Економічний факультет
Підприємництва
2015
Економіка та держава
c.56-61
53
Наукова стаття
Торговельні пріоритети міжнародного співробітництва України із макроінтеграційними угрупованнями


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Кочергіна Олена Юріївна
2014
Економіка та держава
c.55-58
54
Наукова стаття
Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка та держава
т.7 c.108-111
55
Наукова стаття
Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка та держава
т.3 c.142-147
56
Наукова стаття
Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2015
Економіка та держава
т.3 c.138-141
57
Наукова стаття
Адміністративні методи державного регулювання ювелірної сфери в Україні


Філософський факультет
Державного управління
2014
Економіка та держава
т.10 c.133-136
58
Наукова стаття
Визначення структури респондентів інфомаційної системи статистики паливно-енергетичного комплексу згідно вимог форм державних статистичних спостережень


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2014
Економіка та держава
т.3 c.137-140
59
Наукова стаття
Визначення структури респондентів інформаційної системи статистики паливно-енергетичного комплексу згідно вимог форм державних статистичних спостережень


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2014
Економіка та держава
т.3 c.137-140
60
Наукова стаття
Використання ансамблю алгоритмів для кластеризації категоріальних даних


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2014
Економіка та держава
т.1 c.50-54
61
Наукова стаття
Глобальна економічна криза: загрози та ризики в функціонуванні системи державних фінансів України


Економічний факультет
Фінансів

Лютий Ігор Олексійович
2014
Економіка та держава
т.7 c.24-27
62
Наукова стаття
Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Економіка та держава
т.4 c.94-97
63
Наукова стаття
Облік і контроль поточних зобов’язань в умовах застосування комп’ютерних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Травінська Світлана Іванівна
2012
Економіка та держава
т.6 c.60-64
64
Наукова стаття
Порівняльна характеристика ринку житла розвинутих та перехідних економік


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2011
Економіка та держава
т.9 c.98-101
65
Наукова стаття
Світовий досвід використання бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Лаврентьєв Максим Миколайович
2014
Економіка та держава
c.98-102
66
Наукова стаття
Стан та перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій в Україні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Чорноус Галина Олександрівна
2014
Економіка та держава
т.1 c.13-18
67
Наукова стаття
Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного капіталу на волатильність економічного зростання в Україні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Баженова Олена Володимирівна
2014
Економіка та держава
т.11 c.1-6
68
Наукова стаття
Фінансова стратегія стійкого розвитку підприємства і підходи до її обґрунтування


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2014
Економіка та держава
c.52-55
69
Матеріали конференції
Шляхи залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки


Юридичний факультет
Іноземних мов
Бабире Олена Валентинівна
2014
Економіка та держава
т.1 c.50-53
70
Наукова стаття
Державне регулювання співробітництва банків та страхових компаній


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Олійник Ганна Ігорівна
2013
Економіка та держава
т.1 c.75.0000
71
Наукова стаття
Дослідження статичної модифікованої моделі Леонтьєва-Форда


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
2013
Економіка та держава
т.1 c.89.0000
72
Наукова стаття
Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2013
Економіка та держава
т.11 c.6-10
73
Наукова стаття
Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ляшенко Олена Ігорівна
2013
Економіка та держава
т.8 c.6-8
74
Наукова стаття
Моделювання енергоємності ВВП як фактор підвищення енергетичної безпеки держави


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2012
Економіка та держава
c.90.0000
75
Наукова стаття
Особливості взаємодії держави з корпоративним сектором економіки в різних країнах


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2012
Економіка та держава
c.65.0000
76
Наукова стаття
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИХ (ПЕРЕСТРАХОВИХ) КОМПАНІЙ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХУВАННЯ


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Прокоф'єва Олена Володимирівна
2013
Економіка та держава
т.7 c.63.0000
77
Наукова стаття
Трансформація міграційних потоків у Румунії в XXI ст.


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Економіка та держава
т.3 c.24.0000
78
Наукова стаття
Доходи місцевих бюджетів, як складова міжбюджетних відносин


Економічний факультет
Фінансів
2012
Економіка та держава
т.2 c.53-55
79
Наукова стаття
Еволюція наукових поглядів на організацію сільськогосподарської коопераці


Економічний факультет
Підприємництва
Піменова Олена Володимирівна
2012
Економіка та держава
c.50.0000
80
Наукова стаття
Еволюція наукових поглядів на організацію сільськогосподарської кооперації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2012
Економіка та держава
c.50-56
81
Наукова стаття
Оптимізації структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Економіка та держава
т.6 c.68-70
82
Наукова стаття
Проблеми функціонування гірничо-металургійних корпорацій в умовах членства України в СОТ


Економічний факультет
Підприємництва
2012
Економіка та держава
c.88.0000
83
Наукова стаття
Рівень та динаміка захворюваності населення як фактор розвитку системи медичного страхування


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2012
Економіка та держава
т.2 c.103.0000
84
Наукова стаття
Технологія збуту страхових продуктів через мережі банків в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Пікус Руслана Володимирівна
Олійник Ганна Ігорівна
2012
Економіка та держава
т.6 c.57-60
85
Наукова стаття
Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2012
Економіка та держава
т.8 c.32-35
86
Наукова стаття
Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Економіка та держава
т.8 c.32-35
87
Наукова стаття
Грошові кошти населення та форми їх зберігання: світовий та вітчизняний аспекти


Економічний факультет
Фінансів
Моташко Тетяна Петрівна
2011
Економіка та держава
c.56.0000
88
Наукова стаття
Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності економіки України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2011
Економіка та держава
c.48.0000
89
Наукова стаття
Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2011
Економіка та держава
т.7 c.17-21
90
Наукова стаття
Моделювання технологічних інновацій в еколого-економічній системі


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
Онищенко Андрій Михайлович
2011
Економіка та держава
c.30.0000
91
Наукова стаття
Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Третяк Діана Дмитрівна
2011
Економіка та держава
т.4 c.53-56
92
Наукова стаття
Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2011
Економіка та держава
c.53.0000
93
Наукова стаття
Оцінка стану формування податкових надходжень в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2011
Економіка та держава
c.54.0000
94
Наукова стаття
Світова практика таргетування інфляції та сучасні проблеми його впровадження в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2010
Економіка та держава
c.50.0000
95
Наукова стаття
Стратегії та вартість міжнародних банків


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Економіка та держава
c.79.0000
96
Наукова стаття
Теоретичні аспекти золотовалютних резервів


Економічний факультет
Фінансів
2011
Економіка та держава
c.114.0000
97
Наукова стаття
«Згорнене впливання» довіри на соціо-економічні перетворення країни


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Діденко Лариса Віталіївна
2010
Економіка та держава
c.21.0000
98
Наукова стаття
Державні облігації як інструмент мобілізації грошових коштів


Економічний факультет
Фінансів
Моташко Тетяна Петрівна
2010
Економіка та держава
c.57.0000
99
Наукова стаття
Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Гайдай Тетяна Вікторівна
Новікова Ірина Едуардівна
2010
Економіка та держава
c.73.0000
100
Наукова стаття
Інтелектономіка: реальність чи міф


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна
Діденко Лариса Віталіївна
2010
Економіка та держава
c.21.0000
101
Наукова стаття
Корпоративно-управлінські технології, що ґрунтуються на акціонерних угодах: постановка питання та визначення кола проблем


Юридичний факультет
Господарського права
2010
Економіка та держава
c.132.0000
102
Наукова стаття
Міграція як складова процесу формування людського капіталу України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Наумова Марія Олександрівна
Харламова Ганна Олексіївна
2010
Економіка та держава
c.32-36
103
Наукова стаття
Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Економіка та держава
т.7 c.17-20
104
Наукова стаття
Роль та діяльність уряду України по подоланню наслідків фінансової кризи


Географічний факультет
Економічної та соціальної географії


2009
Економіка та держава
c.14.0000
105
Наукова стаття
Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Приказюк Наталія Валентинівна
2009
Економіка та держава
c.0.0000
106
Наукова стаття
Методологічні основи еколого-економічного моделювання положень Кіотського протоколу


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління
Онищенко Андрій Михайлович
2008
Економіка та держава
т.8 c.21-25
107
Наукова стаття
Причини виникнення світових фінансових криз: історичні наслідки та досвід їх подолання


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2009
Економіка та держава
c.8.0000
108
Наукова стаття
Теорії економічних циклів у перехідних економіках


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Осецький Валерій Леонідович
2009
Економіка та держава
c.4.0000
109
Наукова стаття
Банківська система України в умовах розбалансування фінансових ринків: реалії та очікування


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2008
Економіка та держава
c.20.0000
110
Наукова стаття
Компаративний аналіз закордонного та вітчизняного досвіду капіталізації банківських систем в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Васильченко Зоя Миколаївна

Кнір Марія Олександрівна
2008
Економіка та держава
c.12-15
111
Наукова стаття
Мережева економіка як елемент формування сучасної світової господарської системи


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2008
Економіка та держава
c.38.0000
112
Наукова стаття
Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту


2008
Економіка та держава
c.13.0000
113
Наукова стаття
Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту


2008
Економіка та держава
c.6.0000
114
Тези
Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємств


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2008
Економіка та держава
c.42.0000

Повернення до списку

Вгору