Видання

Економічний форум


ID: 2599
Кількість показів: 277
дата змінення: 03.12.2014 12:29:11
Ким змінено (ім'я): (econom17) Катерина Черкашина
Посилання на журнал, показники:  http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zhurnal-ekonomichniy-forum / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38233
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Луцьк

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Інтерактивність глобальних виробничих систем та логістичних послуг


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Мамедов Кянан Алексер огли
2018
Економічний форум
c.64-72
2
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність як складова звіту про рух грошових коштів: адаптація та гармонізація національних положень до міжнародних норм


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Економічний форум
c.324-329
3
Наукова стаття
Ефективність пруденційного банківського нагляду в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Економічний форум
т.69 c.231-240
4
Наукова стаття
Оцінка ризику зміни процентних ставок: рівень банківської системи України


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Економічний форум
т.3 c.1-10
5
Наукова стаття
Аналіз ефективності здійснених внутрішніх та зовнішніх облігаційних запозичень України


Економічний факультет
Фінансів
2013
Економічний форум
т.1 c.336-344
6
Наукова стаття
Економічна та облікова сутність необоротних активів та удосконалення їх класифікації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2011
Економічний форум
т.3 c.374-378
7
Наукова стаття
Концептуальні підходи до фінансового забезпечення державних вищих навчальних закладів


Економічний факультет
Фінансів
2014
Економічний форум
т.3 c.265-270
8
Наукова стаття
Міжбюжетні трансферти як інструмент вертикального фінансового вирівнювання


Економічний факультет
Фінансів
2014
Економічний форум
т.1 c.13-16
9
Наукова стаття
Діяльність банків на ринку цінних паперів в кризовий та посткризовий періоди


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
Данилов Родіон Ігорович
2013
Економічний форум
c.201-212
10
Наукова стаття
Особливості функціонування системи управління кредитним ризиком АТ "Укрсиббанк" у кризовий період


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2013
Економічний форум
т.1 c.378-386

Повернення до списку

Вгору