Видання

Журнал органической и фармацевтической химии


ID: 2680
Кількість показів: 532
дата змінення: 28.11.2014 19:46:33
Ким змінено (ім'я): (chem6) Олена Ліціс
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Synthesis of fused pyrimidine derivatives using NCNCC+C approach


Хімічний факультет
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Рябухін Сергій Вікторович
Бійцева Ангеліна Володимирівна

Григоренко Олександр Олегович
2014
Журнал органической и фармацевтической химии
т.12 c.3-16
2
Наукова стаття
Синтез Конденсованих Похідних Піримідину з Використанням NCNCC+C Підходу


Хімічний факультет
Кафедра супрамолекулярної хімії
Органічної хімії
Рябухін Сергій Вікторович
Бійцева Ангеліна Володимирівна
Григоренко Олександр Олегович

2014
Журнал органической и фармацевтической химии
т.12 c.3-16
3
Наукова стаття
Carbon-Carbon And Carbon-Heteroatom Conjugate Addition Of N-Substituted Maleimides To 4H-1,2,4-Triazol-3-Thioles, 2-Amino-1,3-Thiazoles, 1H-Imidazole And 2-Phenylindolizine Catalyzed By Lewis Acids


Хімічний факультет
Органічної хімії

Горічко Мар'ян Віталійович


Войтенко Зоя Всеволодівна
2013
Журнал органической и фармацевтической химии
т.11 c.36-42
4
Наукова стаття
Синтез 1-(триетилсіліл)-3-(4-(гетарил)феніл)-5-(триметилсіліл)пента-1,4-діїн-3-олів


Хімічний факультет
Органічної хімії
Воловенко Юліан Михайлович

Войтенко Зоя Всеволодівна


2013
Журнал органической и фармацевтической химии
т.11 c.68-71
5
Наукова стаття
Синтез 6-ариліміно[1,3,5]триазино[2,1-a]ізоіндол-2,4(3Н,6Н)-діонів


Хімічний факультет
Органічної хімії
Гордієнко Ольга Василівна2012
Журнал органической и фармацевтической химии
т.10 c.38-40
6
Наукова стаття
Синтез О-амінокарбонілоксимів,N-семикарбазонів та N-тіосемикарбазонів спіродигідропиранохромен-2-онів


Хімічний факультет
Органічної хімії
Шилін Сергій Володимирович
Хиля Володимир Петрович

2012
Журнал органической и фармацевтической химии
т.10 c.57-60
7
Наукова стаття
Числові індекси структурної гнучкості — жорсткості та конформаційної доступності — обмеженості органічних молекул


Хімічний факультет
Органічної хімії
Пивоваренко Василь Георгійович

2012
Журнал органической и фармацевтической химии
т.10 c.60-65
8
Наукова стаття
Метод кількісного описання структурної гнучкості — жорсткості та конформаційної доступності — обмеженості органічних молекул


Хімічний факультет
Органічної хімії
Пивоваренко Василь Георгійович

2011
Журнал органической и фармацевтической химии
т.9 c.78-83
9
Наукова стаття
Новый способ синтеза производных 4,5-дигидро-1,4-бензотиазепин-3(2Н)-она


Хімічний факультет
Органічної хімії

Тарасюк Тарас Миколайович
Воловенко Юліан Михайлович
2011
Журнал органической и фармацевтической химии
т.9 c.60-64
10
Наукова стаття
Синтез амінокислотних похідних на основі гідразонів спіро[(4-арил-7,8-дигідро-6Н-пірано[3,2-g]хроман-2-он)-8,1’-циклогексану]


Хімічний факультет
Органічної хімії
Хиля Володимир Петрович
2010
Журнал органической и фармацевтической химии
т.8 c.64-68
11
Наукова стаття
Сравнение спектральних характеристик позиционных изомеров


Хімічний факультет
Органічної хімії
Ковтуненко Володимир Олексійович
2009
Журнал органической и фармацевтической химии
т.7 c.64.0000
12
Наукова стаття
Химия производных 3-амино-изокарбостирила. 1. Методы синтнза


Хімічний факультет
Органічної хімії
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
Журнал органической и фармацевтической химии
т.7 c.17.0000
13
Наукова стаття
Химия производных 3-амино-изокарбостирила. 2. Химические свойства


Хімічний факультет
Органічної хімії
Потіха Людмила Михайлівна
Ковтуненко Володимир Олексійович
2009
Журнал органической и фармацевтической химии
т.7 c.0.0000
14
Наукова стаття
Внутрішньо- та міжмолекулярні реакції гетероциклізації на основі 5-арил-2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)- та 5-арил-2-(1H-бензімідазол-2-іл)-5-хлор-2,4-пентадієннітрилів


Хімічний факультет
Органічної хімії
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Ольга Володимирівна
2008
Журнал органической и фармацевтической химии
т.6 c.52.0000
15
Наукова стаття
Синтез 2-(2,4-дифеніл-1Н-пірол-1-іл)бензойних кислот


Хімічний факультет
Органічної хімії
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Журнал органической и фармацевтической химии
c.80.0000
16
Наукова стаття
Синтез дипептидних похідних 2-(6-R-4-оксо-1,2,3,4-тетрагідроциклопента(С)хромен-7-ілокси)- та 2-(4-R-6-оксо-7,8,9,10-тетрагідро-6Н-бензо(С)хромен-3-ілокси)оцтових кислот


Хімічний факультет
Органічної хімії
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2008
Журнал органической и фармацевтической химии
т.6 c.13.0000
17
Наукова стаття
Синтез нової гетероциклічної системи[1]бензофуро[2,3-е][1,2,4]триазоло[1,5-а]піримідину


Хімічний факультет
Органічної хімії
2008
Журнал органической и фармацевтической химии
т.6 c.81.0000
18
Наукова стаття
Reaction of 6-methyl-5,6-dihydroisoindolo[2,1-a]quinazolin-5-ones with maleimides under thermodynamically controlled conditions


Хімічний факультет
Органічної хімії
Войтенко Зоя Всеволодівна
Кисіль Андрій Іванович

2006
Журнал органической и фармацевтической химии
т.4 c.36.0000
19
Наукова стаття
Потіха 2-(2-4-хлорфеніл)імідазо-1,2-а-піридин-3-іл)1-(4-морфолініл)-1-етанон


Хімічний факультет
Органічної хімії
Ковтуненко Володимир Олексійович

Потіха Людмила Михайлівна
2007
Журнал органической и фармацевтической химии
т.5 c.19.0000
20
Наукова стаття
8. Сульфіди з індолізинілметильним залишком


Хімічний факультет
Органічної хімії

Ковтуненко Володимир Олексійович
2006
Журнал органической и фармацевтической химии
т.4 c.35.0000
21
Наукова стаття
Вивчення ізомерії ацилгідразонів з гетероциклічними фрагментами.Воловенко Юліан Михайлович


2006
Журнал органической и фармацевтической химии
т.4 c.30.0000
22
Наукова стаття
Изучение особенностей взаимодействия солей хромон-3-ил-тиазолия с ЛСР


Хімічний факультет
Органічної хімії


Хиля Володимир Петрович
2005
Журнал органической и фармацевтической химии
т.3 c.50.0000

Повернення до списку

Вгору