Видання

Журнал технической физики


ID: 2692
Кількість показів: 242
дата змінення: 22.11.2018 13:20:44
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://journals.ioffe.ru/jtf/ / https://www.scopus.com/sourceid/12310?origin=sbrowse
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  закордоном
Місце знаходження:  Росія, Санкт-Петербург

Значення імпакт фактора за Web of Science
IF: 0,569 | 2015
IF: 0.632 | 2016

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.847 | 2015
SNIP: 1.047 | 2016

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.391 | 2015
SJR: 0.414 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Особенности магнитного гистерезиса в монокристаллических одноосных гексаферритах М-типа


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Квантової радіофізики
Кріогенний комплекс
Костенко Віктор Іванович
Чевнюк Леонід Володимирович
Григорук Валерій Іванович
Сорочак Андрій Михайлович
2017
Журнал технической физики
т.87 c.390-393
2
Наукова стаття
Влияние температуры газовой смеси на эффективность получения синтез-газа из этанола в неравновесной плазме


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Медичної радіофізики
НДС Теорії і моделювання плазмових процесів
Фізичної електроніки
Цимбалюк Олександр Миколайович
Черняк Валерій Якович
Недибалюк Олег Анатолійович
Присяжна (Соломенко) Олена Василівна
2013
Журнал технической физики
т.83 c.53-58
3
Наукова стаття
Подповерхностная локализация носителей заряда в наноструктурах Si/SiO2/SixGe1-x


Фізичний факультет
Загальної фізики
Фізики металів
Надточій Андрій Борисович
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
2013
Журнал технической физики
т.83 c.84-90
4
Наукова стаття
Гибридные электромагнитно-спиновые колебания в слоистых структурах с одноосными гексаферритами


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Квантової радіофізики
Кріогенний комплекс
Костенко Віктор Іванович
Сорочак Андрій Михайлович
Чамор Таміла Григорівна
Чевнюк Леонід Володимирович
2011
Журнал технической физики
т.81 c.40-43
5
Наукова стаття
Исследования фотопроводящих и фотодиэлектрических свойств гетероструктур из пленок поли-N-эпоксипропилкарбазола и MEH-PPV с добавкой октабутилфталоцианина цинка.


Хімічний факультет
Хімії високомолекулярних сполук
Давиденко Микола Олександрович

Козинець Олексій Володимирович
Мокринська Олена Вікторівна
Скришевський Валерій Антонович
Студзинський Сергій Леонідович
Третяк Олег Васильович
Тонкопієва Лариса Сергіївна
2011
Журнал технической физики
т.81 c.103.0000
6
Наукова стаття
Коррелированные состояния взаимодействующих частиц и проблема прозрачности кулоновского барьера при низкой энергии в нестационарных системах


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
Висоцький Володимир Іванович
2010
Журнал технической физики
т.80 c.23.0000
7
Наукова стаття
Усиление магниторезистивного эффекта в нанокомпозитах на основе манганита La0.67Sr0.33MnO3 и магнетита Fe3O4


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Електрофізики
Петричук Михайло Васильович
Коваленко Валерій Фадейович
2010
Журнал технической физики
т.80 c.89-93
8
Наукова стаття
Управление процесами фотоэлектрического преобразования в гетероструктурах GaAs/AlGaAs с помощью пьезоэлектрических полей акустических колебаний


Фізичний факультет
Фізики металів
Курилюк Василь Васильович
2009
Журнал технической физики
т.79 c.146.0000
9
Наукова стаття
Гистерезис частотно-полевых зависимостей и процессы перемагничивания в бариевом гексаферрите


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Квантової радіофізики
Сорочак Андрій Михайлович
Чамор Таміла Григорівна
Чевнюк Леонід Володимирович
2008
Журнал технической физики
т.78 c.132.0000
10
Наукова стаття
Параметрическое возбуждение спиновых волн в нелинейном магнитостатическом резонаторе


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Квантової радіофізики
Попов Максим Олександрович
Зависляк Ігор Володимирович
2008
Журнал технической физики
т.78 c.82-88

Повернення до списку

Вгору