Видання

Журнал фізичних досліджень


ID: 2695
Кількість показів: 462
дата змінення: 22.11.2018 13:36:24
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=145506&tip=sid
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Львівський національний університет імені Івана Франка

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.087 | 2015

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0,109 | 2015


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Кероване наноструктурування з аморфного стану в багатокомпонентних сплавах на основі кобальту


Фізичний факультет
Загальної фізики
НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла
Фізики металів
Лисов Володимир Іванович
Цареградська Тетяна Леонідівна
Курилюк Алла Миколаївна
Турков Олег Володимирович
Саєнко Галина Володимирівна
2018
Журнал фізичних досліджень
т.22 c.3702-1 3702-5
2
Наукова стаття
Модель розповсюдження чуток у суспільстві з опортуністичною поведінкою


Фізичний факультет
Теоретичної фізики
Васильєв Олексій Миколайович
2018
Журнал фізичних досліджень
т.22 c.3801
3
Наукова стаття
Функція чутливості хемотаксису для двовимірної системи з радіальною симетрією


Фізичний факультет
НДС Теоретична фізика і комп'ютерно-експериментальне моделювання
Теоретичної фізики
Васильєв Олексій Миколайович
Богданов Дмитро Володимирович
2017
Журнал фізичних досліджень
т.21
4
Наукова стаття
Оптичні властивості інтерфейсів Cr/Si(001)


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Нанофізики та наноелектроніки
НДЛ Оптичної і мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ
Голобородько Андрій Олександрович
Бученко Віктор Володимирович
2016
Журнал фізичних досліджень
т.20 c.1601-1–1601-5
5
Наукова стаття
Вплив часових параметрів МР-послідовності на чутливість зваженої за дифузією візуалізації


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
Медичної радіофізики
Нетреба Андрій В`ячеславович
Нагуляк Олег Олександрович
2015
Журнал фізичних досліджень
т.19 c.102-105
6
Наукова стаття
Моделювання бактеріального хемотаксису в одномірній системі


Фізичний факультет
Теоретичної фізики
Васильєв Олексій Миколайович

2015
Журнал фізичних досліджень
т.19 c.1801
7
Наукова стаття
Генерація щілини у вейлiвських напiвметалах з кулонівською взаємодією у зовнішньому магнітному полі


Фізичний факультет
Квантової теорії поля
НДС Теоретична фізика і комп'ютерно-експериментальне моделювання
Сухачов Павло Олександрович
2014
Журнал фізичних досліджень
т.18 c.2071-1 - 2071-8
8
Наукова стаття
Нейтронні та термодинамічні дослідження магнітних рідинних систем, стабілізованих монокарбоновими кислотами


Фізичний факультет
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
Булавін Леонід Анатолійович


Нагорний Анатолій Васильович
Петренко Віктор Іванович
Ковальчук Валерій Інокентійович
2014
Журнал фізичних досліджень
т.18 c.2401-1 - 2401-6
9
Наукова стаття
Дослідження процесів стабілізації структури та властивостей металевих стекол під дією зовнішніх впливів


Фізичний факультет
Загальної фізики
НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла
Лисов Володимир Іванович
Саєнко Галина Володимирівна
Цареградська Тетяна Леонідівна
Турков Олег Володимирович
2013
Журнал фізичних досліджень
т.17 c.28-32
10
Наукова стаття
Зміни фізичних властивостей атмосфери при поширенні та загасанні атмосферних ґравітаційних хвиль


Фізичний факультет
Астрономії та фізики космосу

Козак Людмила Володимирівна
2013
Журнал фізичних досліджень
т.17 c.1.0000

Повернення до списку

Вгору