Видання

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць


ID: 2798
Кількість показів: 2850
дата змінення: 03.12.2019 14:58:53
Ким змінено (ім'я): (bilan) Тетяна Білан
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Кольорові асоціації в літературній синестезії: перспективи теорії і методології (А. Гаталіца «Лінії життя»)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2019
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.178-191
2
Наукова стаття
Andrićevo pripovedanje o slikanju Vjekoslava Karasa


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 c.148-151
3
Наукова стаття
Діахронічні площини мовної варіативності : Рецензія на монографію Інни Царалунги «Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХVІ – ХV ст.» (Хмельницький, ФП Гонта А.С., 2017.–448 с.)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Ніка Оксана Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.314-317
4
Наукова стаття
Західна Україна часів Першої світової війни у щоденникових записах і мемуарах словенців


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.203-211
5
Наукова стаття
Західна Україна часів Першої світової війни» у щоденникових записах і мемуарах словенців


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 c.203-211
6
Наукова стаття
Зіставний аналіз сербських та українських фразем із концептом ’вода’


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
Пляшечник Єлізавета
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 c.95-103
7
Наукова стаття
Ідеологія і культура: чеська література доби "нормалізації"


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.150-161
8
Наукова стаття
Наративні стратегії «чорнобильських» повістей С. Алексієвич та Ю. Щербака: спроба компаративного прочитання


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
Маслун Анастасія Олегівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.233-242
9
Наукова стаття
Рецепція чорнобильської катастрофи в білоруській та українській прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
Давидюк Таїсія Дмитрівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.194-203
10
Наукова стаття
Рысы нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці ў слоўніках Б. Грынчэнкі і І. Насовіча


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.64-69
11
Наукова стаття
Синтез жанрів інтелектуальної і популярної прози у чеській белетристиці 60-х років ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.33 c.247-253
12
Наукова стаття
Тетяна Черниш – полоніст і славіст


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.90-95
13
Наукова стаття
Тіло майбутньої людини та людиноподібних машин у творах Станіслава Лема


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.89-97
14
Наукова стаття
Формосмисл образу українця в романі М. Продановича «Еліша в країні Святих коропів»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.159–166
15
Наукова стаття
Фразеографія — портрет фразеології в хронологічній рамці


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.17-23
16
Наукова стаття
Ще раз про місце соссюрівських дихотомій у теоретико-методологічному апараті сучасної лінгвістики


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.125-133
17
Наукова стаття
Безособові речення з дієсловом být у ролі формального граматичного предиката у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.67-72
18
Наукова стаття
Дзейнасць Францыска Скарыны ў кантэксце еўрапейскага гуманізму


Інститут філології
Слов'янської філології
Короткевич Ірина Іванівна
Короткевич Вячеслав Іванович
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.216-221
19
Наукова стаття
Л.А.Булаховський і О.С.Мельничук: спадкоємність і новаторство


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.145-151
20
Наукова стаття
Лекико-семантичні особливості поезії Марини Цветаєвої і їх відтворення у перекладі (на прикладі чеського перекладу вірша “Читатели газет”)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.54-62
21
Наукова стаття
Лексична семантика в аспекті міжмовної і міжкультурної взаємовідповідності (на прикладі зіставлення української та хорватської мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.114-120
22
Наукова стаття
Нові здобутки відомого славіста: Євген Пащенко – україніст в Хорватії


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.329-332
23
Наукова стаття
Спортске компоненте у новим српским фразеологизмима


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.3-13
24
Наукова стаття
Творчість Міхала Вівеґа – класика чеського постмодернізму або популярне чтиво?


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.249-258
25
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Наєнко М.К.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.205-206
26
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Назаренко Л.Ю.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.206-207
27
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Непорожня (Полюхович) Н.О.


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.207
28
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Неруш Г.І.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.207-208
29
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Пасічна В.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.210
30
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Рихлік Є.А.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.215-216
31
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Смоліна М.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.217
32
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Черниш Т.О.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.222-224
33
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Чмир О.Р.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.225
34
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Шелест Б.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.225-226
35
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Антоненко О.В.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.185-186
36
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Багмут А.Й.


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.186-187
37
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Білик Н.Л.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.187
38
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Булаховська Ю.Л.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.188-189
39
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Булаховський Л.А.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.189-190
40
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Вервес Г.Д.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.191
41
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Даниленко Л.І.


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.191-192
42
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Дем’яненко (Колошенко)Н.Б.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.192
43
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Деркач (Ткаченко) О.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.193
44
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Дзюба-Погребняк О.І.


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.193-194
45
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Доценко Т.С


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.194-195
46
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Єрема А.В.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.195
47
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Житник В.К.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.195-196
48
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Зарицький М.С.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.196-197
49
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Захаржевська В.О.


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.197-198
50
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Калениченко М.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.198
51
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Коваль-Костинська О.В.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.198-199
52
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Коломієць В.Т.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.199
53
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Комарова О.С.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.200
54
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Корепанова А.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.200
55
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Котляревський О.О.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.200-201
56
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Крементуло В.К.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.202
57
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Лапинська Т.В.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.202
58
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Лук’яненко О.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.203-204
59
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Матвієнко А.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.204
60
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Паламарчук О.Л.


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.208-209
61
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Палій О.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.209-210
62
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Пащенко Є.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.210-212
63
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Петровська Л.Є.


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.211-212
64
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Петрусь В.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.212
65
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Погребняк О.А.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.212-213
66
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Польова Ю.С.


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.213-214
67
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Радишевський Р.П.


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.214
68
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Радченко К.Ф.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.214-215
69
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Рудяков П.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.216-217
70
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Стеблина Л.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.218
71
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Степович (Дудка Степович) А.І.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.218-219
72
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Страшкевич К.Ф.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.219-220
73
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Туницький М.Л.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.220
74
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Флоринський Т.Д.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.220-221
75
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Яворський Ю.А.


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.226-227
76
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Ярова І.М.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.228-229
77
Наукова стаття
- Фразеологічні одиниці у рекламних текстах (на матеріалі польської мови)


Інститут філології
Полоністики
Дем'яненко Наталія Борисівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.43-48
78
Наукова стаття
Булаховський – семасіолог і лексиколог-компаративіст


Інститут філології
Слов'янської філології
Черниш Тетяна Олександрівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.173-179
79
Наукова стаття
Визначний хорватський вчений Міленко Попович


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.270-271
80
Наукова стаття
Відображення ролі особистості у бутті людини та суспільства в творчості Тараса Шевченка останніх років


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.98-108
81
Наукова стаття
Дієприслівники в корпусі болгарських і українських текстів


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Сірук Олена Борисівна

2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.135-145
82
Наукова стаття
Завдання і перспективи історичної лінгвоукраїністики у XXI ст.


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Гнатюк Лідія Павлівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.27-44
83
Наукова стаття
Лінгвостилістичні функції епіграфів у Шевченкових текстах


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Домилівська Людмила Валеріївна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.52–58
84
Наукова стаття
Метафоричні моделі в науковому тексті Михайла Максимовича


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Наєнко Галина Михайлівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.85-92
85
Наукова стаття
Мифологический образ вечности в погребально-похоронном обряде и его объективация в лексиконе восточных славян


Інститут філології
Російської філології
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.159-174
86
Наукова стаття
Нацыянальныя і сэнсаўтваральныя складнікі ў фразеалогіі і парэміялогіі


Інститут філології
Слов'янської філології
Савицька Ірина Іванівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
87
Наукова стаття
Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘делови главе’


Інститут філології
Полоністики
Слов'янської філології
Непоп- Айдачич Лідія Василівна
Айдачич Деян Володимирович
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.3-11
88
Наукова стаття
Реалізація постмодерністської моделі в болгарській і чеській романістиці (Ґеоргі Ґосподінов «Природний роман» – Мілан Кундера «Нестерпна легкість буття»)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.224-232
89
Наукова стаття
"Записки из мертвого дома": имперские корни и украинская крона


Інститут філології
Слов'янської філології
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.28 c.254-263
90
Наукова стаття
«Російсько-український геологічний словник»: принципи укладання


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Стрельчук Галина Петрівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.195 -207
91
Наукова стаття
Вітальне слово до ювілею Юлії Булаховської


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Погребняк Олена Альбертівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.170-175
92
Наукова стаття
Графічні елементи латиномовного акровірша як спосіб вторинної і додаткової семантизації тексту


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Корольова Наталія Василівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.26 c.52–63
93
Наукова стаття
До питання становлення термінологічної лексики трудового права України (на матеріалі «Руської Правди»)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Охрімчук Оксана Олегівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.146-158
94
Наукова стаття
Драматургія Стерії та сербських романтиків


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.28 c.174-184
95
Наукова стаття
Інтерпретація чеського минулого в романах Владіміра Неффа (на перехресті вимислу та історизму)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.348-356
96
Наукова стаття
Іронічність як маркер модальності етнообразів у родинній сазі «Волинський телескоп» Ї. Оліча.


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.269-277
97
Наукова стаття
Компаративні фразеологізми із сполучником у системі української і польської мов


Інститут філології
Полоністики
Дем'яненко Наталія Борисівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.50-55
98
Наукова стаття
Метафоричні моделі мовлення в публіцистиці Миколи Хвильового


Інститут журналістики
Мови та стилістики
Григор'єв Олександр Миколайович
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.8-17
99
Наукова стаття
Мовна практика Тараса Шевченка і стара українська літературна мова


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Гнатюк Лідія Павлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.27–44
100
Наукова стаття
Образ автора-персонажа у сучасній українській та російській малій прозі


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.311-319
101
Наукова стаття
Осмислення концептів чарівної казки в мові фантастичного твору


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.139-145
102
Наукова стаття
Особливості формування стереотипів у психології мовленнєвого впливу


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.70-75
103
Наукова стаття
Питання словотвору в cлов’янських граматиках


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Костич Лілія Миколаївна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.85-93
104
Наукова стаття
Поетика реалізму у літературах сербів та хорватів: дефініційна площина


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.217-223
105
Наукова стаття
Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘глава’


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.26 c.3-8
106
Наукова стаття
Прийом гри образами у творчості Олександра Ірванця та братів Каправнових


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.24 c.281-285
107
Наукова стаття
Принцип национально ориентированного обучения при сопоставительном изучении фразеологических единиц русского и китайского языков


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Кушнір Наталія Олександрівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.25 c.58-65
108
Наукова стаття
Рольова (драматизована) лірика у творчому доробку поетів-футуристів Михайля Семенка та Ігоря Сєвєряніна


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.26 c.211-218
109
Наукова стаття
Сакральна фантастика: до питання жанрології та дифузії жанрів масової літератури (на матеріалі творів польської та української літератур)


Інститут філології
Полоністики
Хайдер Тетяна Василівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.397-408
110
Наукова стаття
Стан дослідження польської мови українсько-польського пограниччя ХІХ ст.


Інститут філології
Полоністики
Совтис Наталія Миколаївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.25 c.106-115
111
Наукова стаття
Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років ХХ ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.25 c.206 - 216
112
Наукова стаття
Термінотворення на основі греко-латинських елементів у сучасній українській мові


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Дерба Світлана Миколаївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.24 c.34-39
113
Наукова стаття
Художня парадигма сербської літератури першої половини – середини ХХ ст.: новаторська площина


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.294-304
114
Наукова стаття
Чужі-освоєні-свої: чеські паремії німецького походження


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.28 c.42-52
115
Наукова стаття
Ю.Л. Булаховська - видатний український славіст - Вітальне слово до ювілею


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.292-296
116
Наукова стаття
Явище міжмовної омонімії у білоруській та українській мовах


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іваненко Ірина Миколаївна
2015
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.27 c.21-29
117
Наукова стаття
"Мозаїка душі": семантична ефективність формальної своєрідності фото-екфразису в романі М.Продановича "Сад у Венеції"


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.144-153
118
Наукова стаття
Авторська парадигма "вічність-історія-сучасність" та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.167-173
119
Наукова стаття
Авторська парадигма «вічність – історія – сучасність» та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.167–172
120
Наукова стаття
Антропологічний вимір літературної критики Чеслава Мілоша


Інститут філології
Полоністики
Довжок Тетяна Володимирівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.22 c.237-248
121
Наукова стаття
Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран")"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іваненко Ірина Миколаївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.22 c.248-253
122
Наукова стаття
До 125-річчя з дня народження академіка Леоніда Арсенійовича Булаховського


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Білик Наталія Леонідівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.259-260
123
Наукова стаття
Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана «Водяник»)


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.356 - 362
124
Наукова стаття
Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана «Водяник»)


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.356-362
125
Наукова стаття
Етимологічна концепція О.С. Мельничука


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Назаров Назарій Анатолійович
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.22 c.105–116
126
Наукова стаття
Іронічний дискурс роману Богуміла Грабала «Я обслуговував англійського короля»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.188-200
127
Наукова стаття
Історизм драматургії Тадеуша Слободзянека: критика утопізму і богоборство


Інститут філології
Полоністики
Чужа Тетяна Володимирівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.22 c.98-109
128
Наукова стаття
Комікс у прозі сербського постмодернізму


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.264-269
129
Наукова стаття
Консоціації художнього концепту БОГ у поезії Р. М. Рільке в українських перекладах


Інститут філології
Германської філології
Білик Катерина Аркадіївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.25 c.10-18
130
Наукова стаття
Мілош Црнянський та його покоління


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.144–149
131
Наукова стаття
На пошану ювіляра - професора Йосипа Фрідріховича Андерша


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Даниленко Людмила Іванівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.257-259
132
Наукова стаття
На пошану ювіляра – професора Володимира Андрійовича Моторного


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Польова Юлія Сергіївна
Погребняк Олена Альбертівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.421-423
133
Наукова стаття
Повість про Петра - Золоті ключі: редакції польська та українська (на основі спостережень Володимира Рєзанова)


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.23 c.283-289
134
Наукова стаття
Предметне поле порівняльної лінгвопоетики: до постановки питання


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Дубенко Олена Юріївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.46-52
135
Наукова стаття
Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі "Кандор или откровениjе египетских таин"


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.175-183
136
Наукова стаття
Проблема поетичної мови в дослідженнях польської лінгвістики


Інститут філології
Полоністики
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.23 c.114-112
137
Наукова стаття
Рецепція України у чеській міжвоєнній прозі


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.379-392
138
Наукова стаття
Синтез пластичних мистецтв у інтермедіальномуполі роману М.Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.253-260
139
Наукова стаття
Структурне моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.74-79
140
Наукова стаття
Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років ХХ ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.206-216
141
Наукова стаття
Типологія сходження фольклорних мотивів ранньої прози Гоголя та китайської лірики доби Тан


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Іваненко Ірина Миколаївна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.24 c.240-249
142
Наукова стаття
Топос Галичини у романі «Пригоди бравого вояка Швейка» Ярослава Гашека


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.200-210
143
Наукова стаття
Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських дослідженнях


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.25 c.3-9
144
Наукова стаття
Художні моделі позитивізму у літературі українсько-польського пограниччя


Інститут філології
Полоністики
2014
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.24 c.265-271
145
Наукова стаття
«Своје и туђе» у споровима око фантастике словенских романтичара (о духу весерних народа и духу северне књижевности)


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.203-213
146
Наукова стаття
Василь Домацький і слов’янство


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.254-263
147
Наукова стаття
Виклад о церкви Теодосия Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу ІІ половини XVII ст.


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.77-86
148
Наукова стаття
Витоки і перспективи розвитку українсько-сербської та українсько-хорватської лексикографії


Інститут філології
Слов'янської філології

Білик Наталія Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.134-141
149
Наукова стаття
Гетерогенність/гомогенність ідіому як проблема сучасної гуманітаристики (на матеріалі української та білоруської літературних мов ХХст.)


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.112-119
150
Наукова стаття
Елементарні безособові предикативні одиниці в чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.54-58
151
Наукова стаття
Жанр навукова-публіцыстычнай нататкі як сродак вывучэння дыялектнай фразеалогіі


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.19 c.141-145
152
Наукова стаття
Жанрова дефініція роману М. Селімовича "Дервіш і смерть"


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.355-360
153
Наукова стаття
З наукових зустрічей


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.315
154
Наукова стаття
Імагологічний аспект сучасної чеської та української літератур


Інститут філології
Історії російської літератури
Забіяка Ірина Вікторівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.213.0000
155
Наукова стаття
Інтерференція зворотних дієслів (на матеріалі чеської та української мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.134-141
156
Наукова стаття
Літературні інтерпретації біблійного образу «сторож брата»


Інститут філології
Новітньої української літератури
Ткаченко Олена Петрівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.287-295
157
Наукова стаття
Навчально-методичні засади підручника «Чеська мова для українців» (Львів, 2011)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.22-26
158
Наукова стаття
Перший перекладний словник чеської нелітературної лексики: «Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика» (Янко Бачваров і кол.)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.394-395
159
Наукова стаття
Послідовність на рації та її часова перспектива в повістях Анджея Кусьневича


Інститут філології
Полоністики
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.262-268
160
Наукова стаття
Постмодернізм як світоглядна та художня система (до історичних та теоретичних витоків)


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.288-301
161
Наукова стаття
Речі-рослини-тварини-люди на Землі Віслави Шимборської. Пам’яті Нобелівської лауреатки.


Інститут філології
Полоністики
Довжок Тетяна Володимирівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.253-259
162
Наукова стаття
Своєрідність міжтекстової поетики роману М. Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.221-228
163
Наукова стаття
Символ у ліричній прозі Іво Андрича (на матеріалі оповідання «Єлена, жінка, якої немає»)


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.248-251
164
Наукова стаття
Славістика сьогодні


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
Чмир Олена Романівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.362
165
Наукова стаття
Структура концепту РАХ у мовній картині світу давніх римлян.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.21 c.159-166
166
Наукова стаття
Сучасна українська література в слов’янському (та іншому) світі


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.275-283
167
Наукова стаття
35 років журналу «Съпоставително езикознание».


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.227.0000
168
Наукова стаття
Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у «Систематичному словнику сербохорватської мови»


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.56.0000
169
Наукова стаття
Війна і сон Тіта Строці


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.289.0000
170
Наукова стаття
До питання про сучасну композитну номінацію (на матеріалі словацької та чеської мов


Інститут філології
Слов'янської філології
Польова Юлія Сергіївна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.66.0000
171
Наукова стаття
Інтертекст як пародійне поле: оповідання Міхала Вівега та Їржі Кратохвіла


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.290-296
172
Наукова стаття
Інтертекст як пародійне поле: оповідання Міхала Вівега та Їржі Кратохвіла


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.290-295
173
Наукова стаття
Лексична міжмовна омонімія у слов`янських мовах


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.121-127
174
Наукова стаття
Лінгвокраїнознавчий компонент змісту підручників з хорватської мови для студентів-іноземців


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.128.0000
175
Наукова стаття
Місцевий відмінок як крайня периферія морфологічного вираження суб’єкта у безособових реченнях чеської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.53.0000
176
Наукова стаття
Образ змії в сучасній болгарській драмі


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.95.0000
177
Наукова стаття
Про перші кроки університетської славістики


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.97.0000
178
Наукова стаття
Про польського мовознавця Єжи Бартмінського


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.16 c.3.0000
179
Наукова стаття
Рецензія на монографію Ілони Ґвождж-Шевченко «Футуризм у чеському літературному пейзажі»


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.230-232
180
Наукова стаття
Сан и демони у словенској фантастици


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.462.0000
181
Наукова стаття
Своєрідність реалізації сакрального діалогу в українській молитві


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.19 c.40.0000
182
Наукова стаття
Семантична результативність метатекстуальності роману М. Продановича «Сад у Венеції»


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.190.0000
183
Наукова стаття
Семантичні параметри мовної картини світу в романі І.Білика "Меч Арея"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.0.0000
184
Наукова стаття
Сербські лексеми зі значенням ‘фантастичне’, ’фантастика’


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.3.0000
185
Наукова стаття
Статус орудного відмінка при безособово вжитих дієсловах із значенням породження запаху (на матеріалі чеської та української мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.18 c.76.0000
186
Наукова стаття
Стратегії та моделі особистісної ідентичності героя у романі Еди Крісеової «Котячі життя»


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.302-311
187
Наукова стаття
У ТАБОРІ /ГАЛИЧИНА М.КРЛЕЖІ: галицький акцент хорватської драми


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.17 c.162.0000
188
Наукова стаття
У таборі/Галичина М.Крлежі: галицький акцент хорватської драми


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2012
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.162-169
189
Наукова стаття
165 років славістики в Київському університеті. – Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.103.0000
190
Наукова стаття
Актуальні особливості деяких слів економічної та юридичної професійної лексики в українському діловому мовленні


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
П'ятецька Ольга Василівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.142.0000
191
Наукова стаття
Антиприслів’я: старий склад на новий лад


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.41.0000
192
Наукова стаття
Викладання сербської мови у Київському університеті імені Тараса Шевченка


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.156.0000
193
Наукова стаття
Групи автоморфізмів ортогональних сум напівгруп


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.0.0000
194
Наукова стаття
Інтертекстуальна семантика роману М. Продановича «Сад у Венеції»: практика імагологічної моделі


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.319.0000
195
Наукова стаття
Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.7.0000
196
Наукова стаття
Лектори из Југославије (1973–1993) и Србије (2003–2011) на катедри славистике Кијевског националног универзитета Т. Шевченко


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.3.0000
197
Наукова стаття
Літературознавча богемістика на кафедрі слов’янської філології КНУ: традиції і сучасність


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.112-119
198
Наукова стаття
Літературознавча богемістика на кафедрі слов’янської філології КНУ: традиції і сучасність


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.112.0000
199
Наукова стаття
Омонімія в термінології (на матеріалі української екологічної термінолексики)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.15 c.191.0000
200
Наукова стаття
Особливості характеротворення в романі І.Білика "Меч Арея"


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Безкровна Наталія Валеріївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.15 c.309.0000
201
Наукова стаття
Перекладацька майстерність Максима Рильського в оцінці Євгена Рихлика (на матеріалі поеми «Пан Тадеуш» Адама Міцкевича)


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Астаф'єв Олександр Григорович
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.15 c.303.0000
202
Наукова стаття
Про Новака Килибарду та його прозу


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.298.0000
203
Наукова стаття
Урбаністичний хронотоп сучасного чеського роману


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.407-416
204
Наукова стаття
Урбаністичний хронотоп сучасного чеського роману (Віктор Фішл: «Машкари у Венеції»)


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.407.0000
205
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Антоненко Оксана Володимирівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.205.0000
206
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Багмут Алла Йосипівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.205.0000
207
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Білик Наталія Леонідівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.206.0000
208
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Булаховська Юлія Леонідівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.207.0000
209
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Булаховський Леонід Арсенійович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.208.0000
210
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Вервес Григорій Давидович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.210.0000
211
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Даниленко Людмила Іванівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.210.0000
212
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Дем’яненко Наталія Борисівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.211.0000
213
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Деркач (Ткаченко) Олена Михайлівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.213.0000
214
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Дзюба-Погребняк Олена Іванівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.212.0000
215
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Єрема Анатолій Васильович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.213.0000
216
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Житник Володимир Костянтинович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.214.0000
217
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Зарицкий Микола Степанович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.214.0000
218
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Захаржевська Вікторія Олександрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.215.0000
219
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Коваль-Костинська Оксана Володимирівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.216.0000
220
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Коломієць Віра Титівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.207.0000
221
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Корепанова Алла Пантелеймонівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.218.0000
222
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Котляревський Олександр Олександрович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.217.0000
223
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Крементуло Валентина Костянтинівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.219.0000
224
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Лапинська Тетяна Володимирівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.220.0000
225
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Лук’яненко Олександр Митрофанович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.220.0000
226
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Матвієнко Антоніна Михайлівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.221.0000
227
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Машек Олексій Антонович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.221.0000
228
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Назаренко Лілія Юріївна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.222.0000
229
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Непорожня (Полюхович) Надія Олександрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.223.0000
230
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Неруш Ганна Ісаївна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.223.0000
231
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Палій Оксана Павлівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.235.0000
232
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Пасічна Воліна Петрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.225.0000
233
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Пащенко Євген Миколайович).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.226.0000
234
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Петровська Леся Євгенівна)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Доценко Тетяна Степанівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.14 c.227.0000
235
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Петрусь Володимир Петрович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.227.0000
236
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Радченко Костянтин Федорович)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.229.0000
237
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Рихлік Євген Антонович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.230.0000
238
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Рудяков Павло Миколайович).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.231.0000
239
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Смоліна Майя Миколаївна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.231.0000
240
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Стеблина-Рудякова Леся Миколаївна).


Інститут філології
Слов'янської філології
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.232.0000
241
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Степович (Дудка Степович) Андроник Іоаникійович)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.232.0000
242
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Страшкевич Кіндратій Федорович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.233.0000
243
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Туницький Микола Леонідович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.234.0000
244
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Флоринський Тимофій Дмитрович)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.235.0000
245
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Черниш Тетяна Олександрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.236.0000
246
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Чмир Олена Романівна)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.237.0000
247
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Шелест Богдана Петрівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.238.0000
248
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Яворський Юліан Андрійович)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.238.0000
249
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Ярмак Вероніка Іванівна).


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.227.0000
250
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії (Яроцький Василь Якович).


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.241.0000
251
Наукова стаття
Чеські безособові конструкції, предикативне ядро яких пов’язане з дієсловами терморегуляційної або нюхової семантики


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.15 c.82.0000
252
Наукова стаття
„Ратни записи”. Над чим сміялися серби під час війни.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.305-310
253
Наукова стаття
Автобіографізм творчості Меши Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть"


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.382.0000
254
Наукова стаття
Акцентуаційні особливості деяких слів економічної та юридичної лексики в українському діловому мовленні


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
П'ятецька Ольга Василівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.141.0000
255
Наукова стаття
Вічність міфу в миттєвості прози: теоретичний аспект міфологічної інтертекстуальності в літературознавчій семіотиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.252.0000
256
Наукова стаття
Дослідження зі словотвору у сучасній чеській лінгвістиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.3.0000
257
Тези
Здобутки сучасної слов"янської лексикографії


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.440.0000
258
Наукова стаття
Здобутки сучасної слов"янської лексикографії. Рецензія на "Чесько-український юридичний словник Г.М.Миронової і О.Газдошової


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.440.0000
259
Наукова стаття
Колір як образ: мовно-поетичний живопис М.Вінграновського


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Гливінська Леся Костянтинівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.24.0000
260
Наукова стаття
Метафора - продуктивний спосіб утворення одиниць комп"ютерного сленгу в болгарській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.208.0000
261
Наукова стаття
Моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.199.0000
262
Наукова стаття
Національні версії слов"янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.320.0000
263
Наукова стаття
Нова хвиля у вивченні українсько-хорватських літературних взаємин. Рецензія на монографію Євгена Пащенка.


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.390.0000
264
Наукова стаття
Орнітоніми як об"єкт лінгвістичного дослідження


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.60.0000
265
Наукова стаття
Особливості підготовки студентів-славістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в сучасних умовах


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.141.0000
266
Наукова стаття
Поцілунок у вербальному і невербальному текстах: семантичні аспекти (на матеріалі болгарської мови)


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.136.0000
267
Наукова стаття
Проблема термінологічного статусу паремії у сучасній чеській лінгвістиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.30.0000
268
Наукова стаття
Ратни записи: над чим сміялися серби під час війни


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11
269
Наукова стаття
Релігійна філософія та деякі аспекти державотворення у середньовічній Сербії


Інститут філології
Слов'янської філології
Осадца Катерина Євгенівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.310-319
270
Наукова стаття
Самовизначення емігрантів в есе польських письменників другої половини ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.232.0000
271
Наукова стаття
Синкретичність дослідницької парадигми в аналізі вербалізації художнього світу Юрія Яновського


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.52.0000
272
Наукова стаття
Стан польоту героя у "світі без жінки" в оповіданні Іво Андрича "Літній відпочинок на півдні"


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.298.0000
273
Наукова стаття
Структура концепту та способи його вербалізації


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.0.0000
274
Наукова стаття
Таксономії комічного


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.117.0000
275
Наукова стаття
Тематичний словник сербської мови О.Бодянського


Інститут філології
Слов'янської філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.172.0000
276
Наукова стаття
Ти зробив, і це не пропаде. Рецензія на монографію Жанни Вацлавівни Некрашевич-Короткої «Беларуская лацінамоўная паэзія: ранні Рэнесанс»


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.3.0000
277
Наукова стаття
Українські реалії у творах М.В.Гоголя і їх відтворення у чеських перекладах.


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.123.0000
278
Наукова стаття
Формування терміносистеми чеської пареміології уХ\/-ХІХ ст. (з деякими східнослов"янськими паралелями)


Інститут філології
Слов'янської філології
Даниленко Людмила Іванівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.11 c.38.0000
279
Наукова стаття
Явища омонімії і полісемії у фразеології (до питання про особливості семантики кінематичних фразеологізмів болгарської мови)


Інститут філології
Слов'янської філології
Петровська Леся Євгенівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.152.0000
280
Наукова стаття
Ян Куклік: вчений і педагог


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2010
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.12 c.388.0000
281
Наукова стаття
Безособові речення з дієслівними формами на -no, -to у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.144.0000
282
Наукова стаття
Дарко Сувін - дослідник наукової фантастики


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.234.0000
283
Наукова стаття
Жінка "нового часу" у жіночій персоносфері Іво Андрича: проблема самоідентифікації (на матеріалі оповідання "Жінка на камені")


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.281.0000
284
Наукова стаття
Жінка "нового часу" як елемент типологічної класифікації субєктів жіночої персоносфери у творах Іво Андрича (на матеріалі роману "Міст на Дрині")


Інститут філології
Слов'янської філології
Деркач Олена Михайлівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.257.0000
285
Наукова стаття
Запозичення як одне з джерел поповнення компютерного сленгу (на матеріалі болгарської мови)


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.215.0000
286
Наукова стаття
Історико-культурна парадигма в польській літературі ХХ століття


Інститут філології
Полоністики
Хайдер Тетяна Василівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
287
Наукова стаття
Косовська (Відовданська) ідея та Перша світова війна


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.264-274
288
Наукова стаття
Косовська (Відовданська) ідея та Перша світова війна


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.264.0000
289
Наукова стаття
Міфологічна парадигма чеського постмодерністського роману


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.274.0000
290
Наукова стаття
Міфопоетичний образ столиці в петербурзьких повістях М.Гоголя та московських повістях М.Булгакова


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.301.0000
291
Наукова стаття
Оніми в контексті лексикографічної інтерпретації мовних одиниць текстів сучасних засобів масової інформації


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дергач Дмитро Валерійович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.41.0000
292
Наукова стаття
Особливості автобіографічного дискурсу у хорватській жіночій прозі 80-90-их рр. (на прикладі романів Ірени Врклян та Словенки Дракулич)


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.393.0000
293
Наукова стаття
Палата №6 А.П.Чехова и конец героя


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.349.0000
294
Наукова стаття
Педагогічна діяльність професора А.Й.Багмут у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.141.0000
295
Наукова стаття
Педагогічна діяльність професора А.Й.Багмут у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.141.0000
296
Наукова стаття
Поетика символів Данієли Годрової "ТЕТА"


Інститут філології
Слов'янської філології
Польова Юлія Сергіївна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.398.0000
297
Наукова стаття
Початки викладання сербської мови в Київському університеті


Інститут філології
Слов'янської філології
Стеблина Леся Миколаївна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.99.0000
298
Наукова стаття
Природа засобів масової інформації в контексті лінгвістичної аналітики


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дергач Дмитро Валерійович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.137.0000
299
Проблеми вираження комічного у працях чеських вчених


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.355.0000
300
Наукова стаття
Птахи з чоловічою символікою в мовній картині світу болгар (на прикладі орла та сокола)


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.61.0000
301
Наукова стаття
Семантика ключового знаку-символу в романах І.Андрича "Міст на Дрині" й П.Загребельного "Первоміст": типологічні аналогії, міфологічний інтертекст


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.236.0000
302
Наукова стаття
Семантика слова "душа" й її роль у процесі фразеологізації


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.0.0000
303
Наукова стаття
Словянська філологія в Київському університеті


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.63.0000
304
Наукова стаття
Спомини колишнього студента про Київський університет 70-х років ХІХ сторіччя


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.311.0000
305
Наукова стаття
Становлення форм родового відмінка іменників чоловічого роду в мові пам'яток XVI-XVII ст.


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Стрельчук Галина Петрівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.9 c.6.0000
306
Наукова стаття
Стратифікаційний та комунікативний підходи у моделюванні структури національної мови (на матеріалі словянських мов)


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.232.0000
307
Наукова стаття
Тенденції розвитку сучасної теорії словотвору в словянських мовах


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.101.0000
308
Наукова стаття
Теоретичне обгрунтування категорій ідіостилістики в сучасному мовознавстві


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.54.0000
309
Наукова стаття
Теоретичні аспекти вивчення польських лексем на позначення "migrant"


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.3.0000
310
Наукова стаття
Травнева презентація


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.10 c.469.0000
311
Наукова стаття
Форми іменників чоловічого роду однини в староукраїнських пам'ятках


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Стрельчук Галина Петрівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.10.0000
312
Наукова стаття
Фразеологізми з компонентом "душа" у сербській мовній картині світу


Інститут філології
Слов'янської філології
2009
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.110.0000
313
Наукова стаття
Амбівалентність як домінантна категорія у художньому просторі роману Д.Годрової "Під обома видами"


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.331.0000
314
Наукова стаття
В.К.Житник


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.529.0000
315
Наукова стаття
Дискурс памяті у романі Дубравки Угрешич "Музей беззастережної капітуляції"


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.320.0000
316
Наукова стаття
До проблеми вивчення словесних символів слов’янської язичницької правосвідомості


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Мосенкіс Юрій Леонідович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.137.0000
317
Наукова стаття
Драматургія Станка Майцена: морально-етичні виміри війни


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.361.0000
318
Наукова стаття
Драматургія Станка Майцена: морально-етичні виміри війни.


Інститут філології
Слов'янської філології
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.361-371
319
Наукова стаття
Драматургія Станка Майцена: морально-етичні виміри війни.


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.361.0000
320
Наукова стаття
Іво Андрич в українських перекладах (І половина ХХ століття)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.320.0000
321
Наукова стаття
Іво Андрич в українських перекладах )І половина ХХ сторіччя)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.320.0000
322
Наукова стаття
Іво Андрич і українська культура (до характеристики українських творчих звязків Іво Андрича 50-60-х років ХХ торіччя)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.220.0000
323
Наукова стаття
Київськи адреси В.Ягича


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.164.0000
324
Наукова стаття
Київськи адреси Ватрослава Ягича


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.164.0000
325
Енциклопедія
М.С.Зарицький


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.530.0000
326
Наукова стаття
Місто як текст (творчість М.Айваза)


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.454.0000
327
Наукова стаття
Назви водяних демонів у польській романтичній літературі


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.209.0000
328
Наукова стаття
Особливості функціонування повторюваного дискурсивного слова ХЕМ у сучасному болгарському медійному дискурсі


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.155.0000
329
Наукова стаття
Педагогічна діяльнсть акад. Л.А.Булаховського в Київському Університеті


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.115.0000
330
Наукова стаття
Питання словянського словотвору у висітленні М.Докуліла


Інститут філології
Слов'янської філології
Антоненко Оксана Володимирівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.3.0000
331
Наукова стаття
Романи Славенки Дракулич у контексті хорватської жіночої прози 80-90-х рр. ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.475.0000
332
Наукова стаття
Семантика категорії "краси" у жіночій персоносфері роману Іво Андрича "Омер-паша Латас"


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.250.0000
333
Наукова стаття
Специфіка перекладу чеської стилстично-маркованої лексики (на матеріалі чеської художньої прози)


Інститут філології
Слов'янської філології
Шелест Богдана Петрівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.189.0000
334
Наукова стаття
Уявлення про поляків в мемуарах Сімеона Пішчевича


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.277.0000
335
Наукова стаття
Уявлення про поляків у мемуарах С.Пишчевича


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.277.0000
336
Наукова стаття
ХИЧ як маркер підсилення (на матеріалі сучасного богарського медійного дискурсу)


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.104.0000
337
Наукова стаття
Християнський іменослов у болгарській та українській мовах.


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.65.0000
338
Наукова стаття
Хроніка ("Курс чеської мови" у Чехословацькому закордонному інституті)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.634.0000
339
Наукова стаття
Хроніка (46 Літній семінар з болгарської мови та культури)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.8 c.641.0000
340
Наукова стаття
Художня інтерпретація архетипу фатальної жінки у творчості І.Андрича (на матеріалі оповідання "Аничині часи")


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.501.0000
341
Наукова стаття
Художня інтерпретація архетипу фатальної жінки у творчості Іво Андрича (на матеріалі оповідання "Анічині часи")


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.500.0000
342
Наукова стаття
Чеська література 90-х рр. ХХ століття: криза чи оновлення?


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.466.0000
343
Наукова стаття
Чесько-українські лексикографічні взаємозвязки у ХХ-ХХІ століттях


Інститут філології
Слов'янської філології
2008
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.7 c.71.0000
344
Наукова стаття
Біблія як джерело збагачення фразеологічного складу болгарської мови


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.198-202
345
Наукова стаття
Драматургія Станка Майцена: морально-етичний вимір війни


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.360.0000
346
Іво Андрич в українських перекладах (І половина ХХ сторіччя)


Інститут філології
Слов'янської філології
Білик Наталія Леонідівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.319.0000
347
Наукова стаття
Категорія абсурду в екзистенціальній прозі Л.Фукса і А.Лустіга


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.114.0000
348
Наукова стаття
Київські адреси Ватрослава Ягича


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Чмир Олена Романівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.163.0000
349
Київські адреси Ватрослава Ягича (у спіавторстві з Паламарчук О.Л.)


Інститут філології
Слов'янської філології
Чмир Олена Романівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.148.0000
350
Наукова стаття
Київські адреси Ватрослава Ягича (у спіавторстві з Чмир О.Р.)


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.163.0000
351
Наукова стаття
М.Зарицький


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.541.0000
352
Наукова стаття
Місто як текст (романи М.Айваза)


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.454.0000
353
Наукова стаття
Особливості функціонування повторюваного дискурсивного слова "хем" у сучасному болгарському медійному дискурсі


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.155.0000
354
Наукова стаття
Проблеми наукового вивчення категорії "текст"


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.522.0000
355
Наукова стаття
Проблеми перекладу фразеологічних одиниць: методологічний аспект


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.75.0000
356
Наукова стаття
Романи Славенки Дракулич у контексті хорватської "жіночої" прози 80-90-х років ХХст.


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.475.0000
357
Наукова стаття
Український художній текст у системі навчання іноземних студентів-філологів


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.4.0000
358
Наукова стаття
Уявлення про поляків у мемуарах Симеона Пишчевича


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.276.0000
359
Наукова стаття
Християнський іменослов у болгарській та українській мовах


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.65.0000
360
Наукова стаття
Чеська література 90-х років ХХ століття: криза чи оновлення?


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.466.0000
361
Наукова стаття
Чесько-українські лексикографічні взаємозвязки у ХХ ст.


Інститут філології
Слов'янської філології
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.1 c.71.0000
362
Наукова стаття
Чеський літературний екзиль у європейському та національному контексті


Інститут філології
Слов'янської філології
Палій Оксана Павлівна
2006
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
т.5 c.224-236

Повернення до списку

Вгору