Видання

Теоретичні та прикладні питання економіки


ID: 2815
Кількість показів: 950
дата змінення: 03.12.2014 01:29:48
Ким змінено (ім'я): (econom9) Тетяна Онисенко
Посилання на журнал, показники:  http://tppe.econom.univ.kiev.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Analysis of foreign experience of increasing the investment attractiveness of enterprises


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.56-66
2
Наукова стаття
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА КОНКУРЕНТНУ ПОЛІТИКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.33-45
3
Наукова стаття
Методичні засади оцінки впливу заінтересованих сторін на бізнес-модель підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.79-87
4
Наукова стаття
Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних автомобілебудівних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Сахарук Богдан Сергійович
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.6-14
5
Наукова стаття
Теоретичні засади формування конкурентної стратегії підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шмалій Наталія Анатоліївна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
6
Наукова стаття
Definition and Factors Contributing to the Development of Workforce Potential in Ukraine


Економічний факультет
Юридичний факультет

Економіка підприємства
НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
Магомедова Аліна Магомедівна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
7
Наукова стаття
Дослідження підходів до визначення економічної сутності поняття інвестиційної привабливості підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Акуленко Катерина Володимирівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.180-190
8
Наукова стаття
Зарубіжний досвід функціонування механізму ефективного структурування акціонерного капіталу автомобілебудівних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Сахарук Богдан Сергійович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.229-240.
9
Наукова стаття
Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів та послуг як інструмент у конкурентній боротьбі підприємства


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.107-115
10
Наукова стаття
Історико-економічний аналіз розвитку бізнес-моделювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.214-228
11
Наукова стаття
Конкурентоспроможність банківської системи України в умовах європейської інтеграції


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Альошина Ірина Василівна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.191-204
12
Наукова стаття
Побудова графіку руху транспорту логістичної компанії на основі алгоритму Кларка-Райта


Економічний факультет
Економіка підприємства
Голованенко Микола Васильович
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.71-78
13
Наукова стаття
Глобальні економічні процеси та еволюція міжнародної банківської конкуренції


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Шевченко Володимир Юліанович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.93-102
14
Наукова стаття
Міжнародні конкурентні стратегії банків на внутрішньому ринку України: загрози та перспективи


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Альошина Ірина Василівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.167-178
15
Наукова стаття
Ціннісні орієнтири європейської економічної інтеграції для України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Осецький Валерій Леонідович
Маслов Анатолій Олександрович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.44-53
16
Наукова стаття
Домінування підприємства на ринку: економіко-правові підходи


Економічний факультет
Економіка підприємства
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Филюк Галина Михайлівна
Колоша (Филюк) Василина Василівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.4-13
17
Наукова стаття
Особливості інституціоналізації конкурентного середовища в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.33-43
18
Наукова стаття
Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Баженова Олена Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.69-78
19
Наукова стаття
Партнерство как фактор повышения конкурентоспособности компании


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.126-135
20
Наукова стаття
Системний підхід до управління ризиками та фінансова стабільність підприємства (на прикладі державного підприємства «Антонов»)


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Шевченко Володимир Юліанович
Яценко Валерія Олександрівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.56-68
21
Наукова стаття
Формування конкурентних переваг підприємств ІТ-сектору України на міжнародних ринках


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Нагачевська Тетяна Володимирівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.155-166
22
Наукова стаття
Адекватність трансформації національної економіки постіндустріальному напрямку глобальних перетворень


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Сизоненко Віктор Онісимович
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.292-300
23
Наукова стаття
Законодавче регулювання ринку перестрахування в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Прокоф'єва Олена Володимирівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.472 – 478
24
Наукова стаття
Концептуальні основи моделювання впливу зовнішніх збурень за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Баженова Олена Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.60-69
25
Наукова стаття
Мировые тенденции трансформации услуг доставки и изменения бизнес-моделей почтовых операторов


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменов Сергій Анатолійович
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.135-144
26
Наукова стаття
Оподаткування корпорацій в контексті приєднання України до плану BEPS: вектори ймовірних змін


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.53-60
27
Наукова стаття
Особливості комунікаційної політики страхової компанії


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.312 – 321
28
Наукова стаття
Теоретичні підходи щодо дослідження особливостей та структури логістики торговельних підприємств


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.452-461
29
Наукова стаття
Фактори банківської нестабільності і конкурентоспроможність підприємств


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Шевченко Володимир Юліанович
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.174-184
30
Наукова стаття
Фінансування проектів публічно-приватного партнерства


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Овсянникова Яна Олександрівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.54-66
31
Наукова стаття
Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.110-120
32
Наукова стаття
Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Білінська Вікторія Юріївна
Павленко Ірина Ігорівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.103-112
33
Наукова стаття
Конкуренція як макрорегулятор високорозвинутого ринку


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Осецький Валерій Леонідович
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.30 c.44-53
34
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
Магомедова Аліна Магомедівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.7-14
35
Наукова стаття
Організація системи ризик-менеджменту на підприємстві


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.29-40
36
Наукова стаття
Оцінка впливу інноваційної політики на формування національної конкурентоспромож-ності України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Лозова Ганна Матвіївна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.392-400
37
Наукова стаття
Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектору економіки України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.91-103
38
Наукова стаття
Стійкість державних фінансів як фактор конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.30 c.423-433
39
Наукова стаття
Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Приказюк Наталія Валентинівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.236-247
40
Наукова стаття
Суб’єктний склад відносин інтелектуальної власності


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.222-235
41
Наукова стаття
Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі структурних зрушень і механізми її реалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Сизоненко Віктор Онісимович
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.164-175
42
Наукова стаття
Формування та використання системи управління знаннями на підприємстві


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Нетреба Ірина Олександрівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.12 c.46-51
43
Наукова стаття
Еволюція банківського регулювання для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної нестабільності


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Альошина Ірина Василівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.426-439
44
Наукова стаття
Інноваційний розвиток економіки: від модерну до постмодерну


Економічний факультет
Підприємництва
Ігнатович Неллі Іванівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.276-282
45
Наукова стаття
Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Демидюк Ольга Олександрівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.305-313
46
Наукова стаття
Інституціоналізація рентних відносин як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.296-305
47
Наукова стаття
Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович

2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.25-35
48
Наукова стаття
Розвиток цінової та нецінової конкуренції на ринку банківських послуг в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.243-253
49
Наукова стаття
Страхові об’єднання як фактор розвитку страхового ринку України


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Шолойко Антоніна Сергіївна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.382-392
50
Наукова стаття
Сутність, принципи та форми страхування від нещасних випадків на виробництві


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.362-370
51
Наукова стаття
Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.4-10
52
Наукова стаття
Формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України


Економічний факультет
Підприємництва
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.3-10
53
Наукова стаття
Формування ринку електронної комерції в Україні


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.36-42
54
Наукова стаття
Реформування пенсійної системи як чинник конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Красота Олена Вадимівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.139-145
55
Наукова стаття
Державне втручання в економіку: необхідність, наміри та результати


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
56
Наукова стаття
Розвиток державно-приватного партнерства на підприємствах житлово-комунального господарства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.13-20
57
Наукова стаття
Стан інноваційної активності підприємств харчової промисловості України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.155-160
58
Наукова стаття
Стратегічний аспект управління розвитком суб’єктів господарювання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шегда Анатолій Васильович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.21-30
59
Наукова стаття
Сучасні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.399-407
60
Наукова стаття
Удосконалення системи оподаткування суб'єктів господарювання України


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
61
Наукова стаття
Шляхи забезпечення фінансової стійкості діяльності підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.264-272
62
Наукова стаття
Маркетинг розвитку іновацій у харчовій промисловості


Економічний факультет
Економіка підприємства
Андреюк Наталія Вікторівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.180-186
63
Наукова стаття
Пріоритетні галузі економіки: підходи до визначення та оцінка для економіки України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Статистики та демографії
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.27-42
64
Наукова стаття
Реформування податкової системи України в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Варналій Захарій Степанович
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.69
65
Наукова стаття
Розвиток та інтеграція як фактори ефективності національних фінансових систем


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Альошина Ірина Василівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.239-247
66
Наукова стаття
Класифікація українських підприємств за станом платоспроможності за допомогою дерев рішень


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.372.0000
67
Наукова стаття
Моделювання автобалансної мікроекономічної системи виробництва


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.333.0000
68
Наукова стаття
Напрями бюджетної політики України в період світової фінансової кризи


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Затонацька Тетяна Георгіївна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.90.0000
69
Наукова стаття
Розвиток ринку фінансового капіталу в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.19 c.191-197
70
Наукова стаття
Внутрішні детермінанти економічної безпеки України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.291.0000
71
Наукова стаття
Еволюція економічного лібералізму: методологічний аспект


Економічний факультет
Економіка підприємства

Ігнатович Неллі Іванівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.111.0000
72
Наукова стаття
Екологічні аспекти промислового виробництва в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.212.0000
73
Наукова стаття
Застосування системного підходу в управлінні якістю продукції


Економічний факультет
Економіка підприємства
Харченко Тетяна Борисівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.210.0000
74
Наукова стаття
Інституційні фактори економічної динаміки


Економічний факультет
Економіка підприємства
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.71.0000
75
Наукова стаття
Інтернет-послуги як фактор підвищення конкурентоспроможності національних компаній


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.334.0000
76
Наукова стаття
Конкурентоспроможність металургійних підприємств як фактор стратегічного розвитку національної економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Гончарова Ольга Миколаївна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.268.0000
77
Малі підприємства України: реалії та перспективи функціонування


Економічний факультет
Економіка підприємства
Мартинюк Людмила Анатоліївна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.241.0000
78
Наукова стаття
Механізми регулювання інвестиційної діяльності в системі гарантування економічної безпеки


Економічний факультет
Економіка підприємства


2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.127.0000
79
Наукова стаття
Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.225-231
80
Наукова стаття
Міжнародна конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Альошина Ірина Василівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.197-205
81
Наукова стаття
Освітній рівень як умова зростання інтелектуального потенціалу та людського розвитку


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.168-174
82
Наукова стаття
Проблеми гармонізації конкурентної та промислової політики в Україні в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
Филюк Галина Михайлівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.15 c.203-211
83
Наукова стаття
Активізація інтелектуально-інноваційної діяльності як чинник конкурентоспроможності підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства


2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.405.0000
84
Наукова стаття
Механізм оплати праці та напрямки вдосконалення його структурних складових


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Мандибура Віктор Омелянович
Мандибура Віктор Омелянович
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.5-14
85
Наукова стаття
Механізм управління природоохоронною діяльністю підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.175.0000
86
Наукова стаття
Надзвичайні ситуації та їх вплив на соціально-економічний розвиток


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.324.0000
87
Наукова стаття
Підходи до планування на малих підприємствах в умовах конкуренції


Економічний факультет
Економіка підприємства
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.217.0000
88
Наукова стаття
Теоретико-методологічні аспекти оцінки конкурентоспроможності працівників аграрного сектора економіки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Купалова Галина Іванівна

2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.12 c.207.0000
89
Наукова стаття
Управління підприємницькими ризиками – важливий інструмент підвищення конкурентоспроможності


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.92.0000
90
Наукова стаття
Аналіз впливу монетарної політики держави на розвиток регіонів України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ставицький Андрій Володимирович
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.10 c.52-58
91
Наукова стаття
До питання про спроможність комерційних банків створювати та знищувати гроші


Економічний факультет
Економіка підприємства
Отрошко Олександр Володимирович
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
92
Наукова стаття
Інвестиції в людський капітал як умова забезпечення інноваційного розвитку


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.198-205
93
Наукова стаття
Ризики при інвестиціях в людський капітал підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2006
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.11 c.179-186
94
Наукова стаття
Державне регулювання коопераційних відносин суб’єктів підприємництва в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.245-251
95
Наукова стаття
Особливості формування організаційних структур управління диверсифікованих компаній корпоративного сектору


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Горбась Ірина Миколаївна
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.8 c.153-158
96
Наукова стаття
Управління формуванням інвестиційних ресурсів акціонерного товариства


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Кухта Павло Володимирович
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.8 c.130-136
97
Наукова стаття
Методика комплексної оцінки конкурентоспроможності персоналу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Грішнова Олена Антонівна

2004
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.5 c.79-86

Повернення до списку

Вгору