Видання

Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк


ID: 2847
Кількість показів: 206
дата змінення: 19.08.2014 19:29:25
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Видано:  в Україні

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Бездрагметальные адсорбционно-полупроводниковые сенсоры СО на основе SnO2 с добавками оксидов Co и Ni


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Максимович Неллі Петрівна

Ріпко Олександр Прокопович

Матушко Ігор Павлович
2007
Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк
c.65.0000
2
Тези
Влияние условий формирования Cu-содержащих нанесенных систем на основе цеолитов на их активность в окислении СО


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна
Луценко Лариса Вікторівна


2007
Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк
c.60.0000
3
Тези
Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем на основі натрієвих та кальцієвих форм цеолітів в реакції окиснення СО


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Олексенко Людмила Петрівна

Луценко Лариса Вікторівна

2007
Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк
4
Тези
Каталітична активність та кінетика реакції окиснення водню на Pt/Ta2O5 та Pd/ Ta2O5


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Лісняк Владислав Владиславович
Болдирєва Ольга Юріївна
Кіндер Тетяна Дмитрівна

2007
Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк
c.63.0000
5
Тези
Кінетика окиснення СО оксидною Cu-Co-Fe системою, що нанесена на вуглецеві нанотрубки


Хімічний факультет
Фізичної хімії

Іщенко Олена Вікторівна

2007
Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк
c.61.0000
6
Тези
Ультрадисперсні алмази як новії каталізаторів реакції окиснення СО


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Іщенко Олена Вікторівна
Яцимирський Андрій Віталійович2007
Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. конф. "Сучасні проблеми фізичної хімії", до 70-річчя Донецького національного університету. Донецьк
c.59.0000

Повернення до списку

Вгору