Видання

Інвестиції: практика та досвід


ID: 3044
Кількість показів: 2358
дата змінення: 08.11.2019 17:05:06
Ким змінено (ім'я): (voin3) Наталія Савчинська
Посилання на журнал, показники:  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32432&lang=pl / http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=1906 / https://scholar.google.com.ua/citations?user=1IdJ6xYAAAAJ&hl=ru
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 18, к. 29

Значення показника Index Copernicus
IC: 23,83 | 2014
IC: 47.90 | 2015
IC: 62.09 | 2018


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Інвестиції у необоротні активи підприємств олійно-жирової промисловості України: динаміка, проблеми та перспективи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.75-83
2
Наукова стаття
Концептуальні підходи до обгрунтування поняття «автомобільна галузь» як об’єкта наукового дослідження


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
Підмурняк Олександр Олексійович
2020
Інвестиції: практика та досвід
c.37-43
3
Наукова стаття
Напрями активізації інвестиційного потенціалу персональних фінансів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Мельник Валерія Валеріївна
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.114-119
4
Наукова стаття
Взаємозумовленість соціальних явищ, які визначають концептами "небезпека" і "безпека", та її врахування в теорії публічного управління


Філософський факультет
Державного управління
Ситник Григорій Петрович
2019
Інвестиції: практика та досвід
т.16 c.61-67
5
Наукова стаття
Аналіз видатків на деякі види соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України


Військовий інститут
Науково-організаційне відділення
Цюкало Людмила Вікторівна
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.56-60
6
Наукова стаття
Державне регулювання залучення інвестицій в економіку: принципи, інструментарій, чинники та умови ефективної реалізації


Економічний факультет
Підприємництва
Сазонов Роман Юрійович
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.83-90
7
Наукова стаття
Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Третяк Діана Дмитрівна
Поруба Яна Сергіївна
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.30-36
8
Наукова стаття
Інформаційна складова економічної безпеки Азербайджану


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Салаєв Кянан Гаджі огли
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.60-64
9
Наукова стаття
Комерціалізація інноваційних розробок у контексті сприйняття споживачами товарів-новинок


Економічний факультет
Підприємництва
Євтушевська Ольга Володимирівна
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.38-41
10
Наукова стаття
Методи мінімізації ризиків страхових компаній: зарубіжний та вітчизняний досвід


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Третяк Діана Дмитрівна
Євтушенко Лілія Анатоліївна
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.50-54
11
Наукова стаття
Оцінка перспектив економічного співробітництва України та Туреччини


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Матей Василь Васильович
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.29-36
12
Наукова стаття
Системні проблеми антикризового менеджменту банківських установ України.


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Бодрецький Михайло Вікторович
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.37-41
13
Наукова стаття
Системні проблеми кредитування суб’єктів господарювання


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Бодрецький Михайло Вікторович
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.111-118
14
Наукова стаття
Сутність та соціально-економічне значення медичного страхування


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Третяк Діана Дмитрівна
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.43-47
15
Наукова стаття
Внутрішні чинники поведінки споживачів на ринку


Економічний факультет
Підприємництва
Євтушевська Ольга Володимирівна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.42-46
16
Наукова стаття
Досвід західного та та східного Інституту державного управління у формуванні моделі державної служби України ( на прикладі Німеччини та Польщі)


Філософський факультет
Державного управління
Гребоножко Євген Петрович
2017
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.113-116
17
Наукова стаття
Європейський досвід формування системи економічної безпеки та можливості його використання в Азербайджанській республіці


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Салаєв Кянан Гаджі огли
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.67-71
18
Наукова стаття
Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків в контексті неозалежності


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко О. А.
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.5-10
19
Наукова стаття
Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
Бутко Микола Петорвич
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.20-26
20
Наукова стаття
Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко О. А.
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.5-19
21
Наукова стаття
Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко О. А.
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.5-10
22
Наукова стаття
Ринок страхування життя в Україні та його інфраструктура


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Шолойко Антоніна Сергіївна
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.32-36
23
Наукова стаття
Страхування від нещасних випадків у провідних країнах світу: перспективи адаптації в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Третяк Діана Дмитрівна
Руденко Андрій Олександрович
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.62-66
24
Наукова стаття
Сучасний зміст зони вільної торгівлі як невід’ємної категорії інтеграційного розвитку


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Кочергіна Олена Юріївна
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.54-58
25
Наукова стаття
Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.15-19
26
Наукова стаття
Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.23-26
27
Наукова стаття
Досвід зарубіжних країн у галузі страхування майна


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Януль Інна Євгенівна
Касьянюк Тетяна Сергіївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.68-73
28
Наукова стаття
Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Баженова Олена Володимирівна
Черниш Юлія Миколаївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.26-33
29
Наукова стаття
Інноваційні підходи до формування маркетингової політики ринку страхових послуг в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Заколодяжний Володимир Олегович
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.71-74
30
Наукова стаття
Оподаткування доходів громадян в Україні: фіскальні новації


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.45-49
31
Наукова стаття
Проблеми забезпечення податкової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.62-64
32
Наукова стаття
Роль децентралізації фінансових ресурсів в системі модернізації бюджетної системи


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.49-53
33
Наукова стаття
Сучасна архітектура регулювання міжнародної трудової міграції


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.12-16
34
Наукова стаття
Тенденції розвитку соціального страхування на випадок безробіття в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Савченко Кристина
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.57-62
35
Наукова стаття
Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Шпакович (Сєркова) Богдана
2017
Інвестиції: практика та досвід
36
Наукова стаття
Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Лобова Оксана Миколаївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.62-67
37
Наукова стаття
Теоретичні підходи до визначення сутності та природи бюджетування


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.74-78
38
Наукова стаття
Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн Центральної та Східної Європи


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.58-63
39
Наукова стаття
Фінансовий контролінг як складова системи управління стійким розвитком підприємства


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.58-64
40
Наукова стаття
Формування державно-приватних партнерських відносин при наданні послуг за соціально-орієнтованими видами страхування в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Шимків Світлана Анатоліївна
Печко Володимир Сергійович
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.22-26
41
Наукова стаття
Transnationalization as an aggravator of the nature use problem: challenges on the way to sustainable development


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.3-7
42
Наукова стаття
Аналіз ефективності публічних закупівель як інструменту державної допомоги


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.70-76
43
Наукова стаття
Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.5-11
44
Наукова стаття
Державні послуги: сутність, категорії, класифікація


Філософський факультет
Державного управління
Штирліна Антоніна Анатоліївна
Штирліна Антоніна Анатоліївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
т.12 c.83-86
45
Наукова стаття
Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої взаємодії з Україною


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.64-72
46
Наукова стаття
Засоби подолання корупції в органах державної влади: Європейський досвід


Філософський факультет
Державного управління
Чаркіна Анастасія Олегівна
Чаркіна Анастасія Олегівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
т.16 c.95-99
47
Наукова стаття
Зовнішній фінансовий аудит у компанії нафтогазового сектору


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.108-112
48
Наукова стаття
Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні ЄС


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.44-48
49
Наукова стаття
Інкорпорування ісламських принципів у систему антикризових заходів банківського сектору України


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного бізнесу
Рубцова Марина Юріївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.34-43
50
Наукова стаття
Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Заколодяжний Володимир Олегович
Пікус Руслана Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.71–75
51
Наукова стаття
Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтинових агентств та міжнародних фінансових організацій


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.5-9
52
Наукова стаття
Інституціональне забезпечення формування та використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід


Економічний факультет
Фінансів
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.80-85
53
Наукова стаття
Інтеграційні прояви неозалежності: ризики регіональної взаємозалежності в контексті протиріч глобалізації


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко Олена Русланівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.7-11
54
Наукова стаття
Компаративний аналіз методик оцінювання ефективності злиттів та поглинань: світовий та вітчизняний досвід


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.74-79
55
Наукова стаття
Маркетингові інновації як актуальний напрям розвитку страхового ринку України в сучасних умовах


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.59-63
56
Наукова стаття
Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів США


Економічний факультет
Економічної кібернетики

Ляшенко Олена Ігорівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.17-21
57
Наукова стаття
Напрями контролінгу інвестиційної діяльності відповідно до етапів реалізації інвестиційних проектів


Економічний факультет
Економіка підприємства
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.41-43
58
Наукова стаття
Напрямки вдосконалення системи пенсійного страхування України


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Хемій Анна Сергіївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.56-60
59
Наукова стаття
Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.5-12
60
Наукова стаття
Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Балицька Марія Валеріївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.61-64
61
Наукова стаття
Особливості державного регулювання діяльності Інтернет-засобів масової комунікації у Європейському Союзі


Філософський факультет
Державного управління
2016
Інвестиції: практика та досвід
т.16 c.75-79
62
Наукова стаття
Особливості поведінки споживачів на ринку в сучасних умовах


Економічний факультет
Підприємництва
Євтушевська Ольга Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.22-24
63
Наукова стаття
Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко Олена Русланівна
2015
Інвестиції: практика та досвід
c.22-26
64
Наукова стаття
Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
Іващенко Олена Русланівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.7-12
65
Наукова стаття
Ринок страхових послуг: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Юхименко Володимир Миколайович
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.44-48
66
Наукова стаття
Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Інвестиції: практика та досвід
c.5-8
67
Наукова стаття
Роль реінжинірингу бізнес процесів при формуванні фінансової безпеки страховика


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Шолойко Антоніна Сергіївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.58 - 62
68
Наукова стаття
Системний підхід до управління інноваційними процесами у сфері страхування


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Заколодяжний Володимир Олегович
2015
Інвестиції: практика та досвід
c.58-64
69
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку місцевих бюджетів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2016
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.48-50
70
Наукова стаття
Тенденції розвитку перестрахування в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.76-80
71
Наукова стаття
Теоретико-методичні засади діяльності страхових посередників


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.78-80
72
Наукова стаття
Теоретичні засади страхування інтелектуальної власності


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Лобова Оксана Миколаївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.5 - 9
73
Наукова стаття
Управління екологічними ризиками в Україні на мікро- та макрорівні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Шолойко Антоніна Сергіївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.21-25
74
Наукова стаття
Фінансовий ризик-менеджмент комерційного банку: класифікація та оцінка ризиків


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.39-42
75
Наукова стаття
Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.80-85
76
Наукова стаття
Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів


Економічний факультет
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.24 c.34-38
77
Наукова стаття
Державне регулювання процесів злиттів та поглинань в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.11 c.45-51
78
Наукова стаття
Інвестиції КНР на світовому ринку нафтопродуктів як чинник сталого розвитку


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного бізнесу
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.17 c.152-155
79
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.21-23
80
Наукова стаття
Контролінг у корпоративному управлінні


Економічний факультет
Економіка підприємства
Баюра Дмитро Олександрович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.24 c.6-8
81
Наукова стаття
Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.4 c.76-79
82
Наукова стаття
Лізинг в Україні і США: спільне та відмінне


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.7 c.100-104
83
Наукова стаття
Методика оцінювання інформаційних ризиків в CRM системах на підґрунті нечіткої логіки


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.17 c.56-60
84
Наукова стаття
Методичні основи оцінювання соціально-економічного розвитку підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.60-65
85
Наукова стаття
Моделювання динаміки кредитного портфелю з метою групування комерційних банків


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.86–89
86
Наукова стаття
Нормативно-правове регулювання страхування від нещасних випадків громадян України


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Шимків Світлана Анатоліївна
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.24 c.121-125
87
Наукова стаття
Особливості інвестування у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій


Економічний факультет
Економіка підприємства
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.65-69
88
Наукова стаття
Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС


Економічний факультет
Фінансів
Баскаков Андрій Юрійович
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.4 c.57-62
89
Наукова стаття
Оцінка значимості та чутливості інструментів антициклічної політики України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.15 c.70-74
90
Наукова стаття
Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Південно-Східній Азії: аспекти незалежності в контексті нового регіоналізму


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна

2015
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.29-34
91
Наукова стаття
Світовий досвід формування фінансового портфеля компаній


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.107-113
92
Наукова стаття
Система управління запасами на торговельних підприємствах


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.80-83
93
Наукова стаття
Сучасні методи управління основним капіталом підприємств та оцінка їх ефективності


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.114-119
94
Наукова стаття
Сучасні моделі оцінки вартості компаній


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.99-106
95
Наукова стаття
Управління акціонерним капіталом підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
Березюк Катерина
2015
Інвестиції: практика та досвід
96
Наукова стаття
Формування та розвиток соціального капіталу підприємства ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»


Економічний факультет
Економіка підприємства
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.136-138
97
Наукова стаття
Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.10 c.32-37
98
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення фінансового механізму трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.10 c.85-90
99
Наукова стаття
Шляхи підвищення ефективності виробництва підприємств агросектору України


Економічний факультет
Економіка підприємства

Гончарова Ольга Миколаївна
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.4 c.34-38
100
Наукова стаття
Аналіз термінології в українському законодавстві, що регламентує діяльність в сфері інформатизації


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.7 c.125-128
101
Наукова стаття
Внутрішній аудит у Збройних Силах України: результати впровадження


Військовий інститут
Фінансів і права
Шрамко Олександр Володимирович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.110-113
102
Наукова стаття
Державне регулювання інтелектуальної власності в умовах глобалізації: проблеми дерегулювання та мегарегуляторів


Філософський факультет
Державного управління
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.20 c.150-153
103
Наукова стаття
Державне регулювання страхової діяльності: теоретичний аспект


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Моташко Тетяна Петрівна
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.12 c.25-28
104
Наукова стаття
Методичні аспекти оцінки вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу


Економічний факультет
Фінансів
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.16 c.124-129
105
Наукова стаття
Методичні засади Впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкіля


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.8 c.103-107
106
Наукова стаття
Напрямки інституційного вдосконалення правозахисної діяльності органів державної влади


Філософський факультет
Державного управління
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.7 c.129-134
107
Наукова стаття
Оптимізація фінансування впровадження інновацій видавничими підприємствами


Економічний факультет
Економіка підприємства
Онисенко Тетяна Сергіївна
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.16 c.107-111
108
Наукова стаття
Особливості і методи ціноутворення у процесі первинного публічного розміщення акцій


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Рогач Олександр Ігорович
2013
Інвестиції: практика та досвід
c.41-44
109
Наукова стаття
Особливості міграційної політики розвинених країн світу в ХХІ ст.


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.15 c.11-15
110
Наукова стаття
Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Лаврентьєв Максим Миколайович
2014
Інвестиції: практика та досвід
c.53-61
111
Наукова стаття
Припинення діяльності стратегічних альянсів ТНК у високотехнологічних галузях


Економічний факультет
Фінансів
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.14 c.53-57
112
Наукова стаття
Професіоналізація державних службовців як чинник забезпечення ефективного державного управління


Філософський факультет
Державного управління
Неліпа Дмитро Васильович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.45-57
113
Наукова стаття
Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства


Економічний факультет
Підприємництва
Євтушевська Ольга Володимирівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
c.14-17
114
Наукова стаття
Специфіка застосування комп’ютерного симуляційного моделювання в державному управлінні


Філософський факультет
Державного управління
Неліпа Дмитро Васильович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.144-148
115
Наукова стаття
Стан та перспективи інноваційного розвитку вугільної промисловості


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Тимченко Інна Петрівна
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.6 c.25-32
116
Наукова стаття
Стратегія формування інвестиційної привабливості національної економіки з умовах глобалізації


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.13 c.147-153
117
Наукова стаття
Сутність еколого-економічної ефективності переробки відходів: економічний аспект


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.20 c.91-97
118
Наукова стаття
Сутність категорії «поточні зобов’язання» в бухгалтерському обліку молокопереробного підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Травінська Світлана Іванівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.100-105
119
Наукова стаття
Теоретичні основи необхідності координації грошово-кредитної та бюджетної політики як умова економічного розвитку


Економічний факультет
Фінансів
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.15 c.100-106
120
Наукова стаття
Удосконалення магістерської програми спеціальності «державна служба»


Філософський факультет
Державного управління
Неліпа Дмитро Васильович
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.19 c.55-67
121
Наукова стаття
Управління вартістю підприємства в системі фінансової стратегії його стійкого розвитку


Економічний факультет
Підприємництва
Бердар Маргарита Михайлівна
2014
Інвестиції: практика та досвід
c.57-61
122
Наукова стаття
Управління зовнішнім державним боргом країн Європейського валютного союзу: досвід для України


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.8 c.151-156
123
Наукова стаття
Фінансова безпека суб’єктів підприємництва основних видів економічної діяльності в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.19 c.85-87
124
Наукова стаття
Формування інноваційного кластеру за участю іноземних інвесторів


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.7 c.38-44
125
Наукова стаття
Характеристика ризику країни та фактори, що на нього впливають


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.11 c.106-111
126
Наукова стаття
«Зелені» інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.35.0000
127
Наукова стаття
Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктиуризації металургійних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Інвестиції: практика та досвід
c.100.0000
128
Наукова стаття
Визначення технологічного рівня інноваційної самостійності українських підприємств в умовах глобалізації товарних ринків


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Козлова Анна Ігорівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.85-88
129
Наукова стаття
Вплив зовнішніх запозичень на ВВП України


Економічний факультет
Фінансів
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.11 c.70-74
130
Наукова стаття
Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД: наслідки для України


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Чугаєв Олексій Анатолійович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.7 c.65-68
131
Наукова стаття
Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД: наслідки для України. Мостова І.В. Чугаєв О.А.


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.65.0000
132
Наукова стаття
Еволюція міграційної політики в Канаді


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.2 c.34.0000
133
Наукова стаття
Економічна безпека підприємства: сутність, складові та фактори забезпечення


Економічний факультет
Економіка підприємства
Пашнюк Леся Олегівна
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.22 c.48-50
134
Наукова стаття
Економічна цінність міжнародного туристичного бренду країни


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.13 c.78-82
135
Наукова стаття
Економічні теорії інноваційного розвитку


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.25.0000
136
Наукова стаття
Експліцитні чинники геоекономічного розвитку ринку високих технологій


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.4.0000
137
Наукова стаття
Інвестиційне забезпечення впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в умовах проведення виробничої реструктуризації металургійних підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
2013
Інвестиції: практика та досвід
c.57.0000
138
Наукова стаття
Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2013
Інвестиції: практика та досвід
c.32-36
139
Наукова стаття
Метод реалізації математичних моделей оптимального інвестування на фінансових ринках


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Саженюк Володимир Степанович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.16.0000
140
Наукова стаття
Метод чисельного розв’язання одного класу економіко-математичних моделей


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Саженюк Володимир Степанович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.57.0000
141
Наукова стаття
Методика оцінювання потенціалу синергізму угод злиття та поглинання


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Балан Валерій Григорович

2013
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.45-50
142
Наукова стаття
Модель економічного зростання Солоу-Свена з екзогенним капіталоінтенсивним технологічним прогресом


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Ляшенко Олена Ігорівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.15 c.14-16
143
Наукова стаття
Напрями оптимізації державної політики в сфері правозахисту в УкраїніНапрями оптимізації державної політики в сфері правозахисту в Україні


Філософський факультет
Державного управління
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.153-156
144
Наукова стаття
Необхідність здійснення екологічного оподаткування на вітчизняних молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.50.0000
145
Наукова стаття
Оподаткування доходів ТНК у контексті розвитку транскордонної податкової конкуренції


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Рогач Олександр Ігорович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.72-75
146
Наукова стаття
Основи формування механізму взаємодії страхових компаній та банків


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Олійник Ганна Ігорівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.94.0000
147
Наукова стаття
Оцінка конкурентних позицій України на основі міжнародних рейтингових методик


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.83.0000
148
Наукова стаття
Проблеми світової рівноваги та роль ТНК


Економічний факультет
Підприємництва
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.75.0000
149
Наукова стаття
Проблеми управління показниками дефіциту державного бюджету України в умовах нестабільних темпів розвитку економіки


Економічний факультет
Фінансів
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.15 c.95-99
150
Наукова стаття
Реалізація економіко-математичних моделей методом фіктивних областей


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Саженюк Володимир Степанович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.26.0000
151
Наукова стаття
Розвиток інноваційного підприємництва як чинник забезпечення конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.117-121
152
Наукова стаття
Роль мігрантів у функціонуванні ринку праці Сполученого Королівства в XXI ст.


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.14.0000
153
Наукова стаття
Роль професійних учасників на ринку акцій України


Економічний факультет
Фінансів
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.108-110
154
Наукова стаття
Сек’юритизація іпотечних активів: теорія та практика використання в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.11 c.77-83
155
Наукова стаття
Сертифікація страхових агентів та перспективи її впровадження в Україні


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Приказюк Наталія Валентинівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.7 c.73-76
156
Наукова стаття
Сутність та зміст господарювання в системі аграрних відносин


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
157
Наукова стаття
Сутність та зміст господарювання в системі аграрних відносин


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.67-72
158
Наукова стаття
Сучасні підходи до організації процесу формування міжнародного туристичного бренду країни


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.12 c.96-100
159
Тези
Сущность экономической категории «система международного производства транснациональных корпораций»


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Рогач Олександр Ігорович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.33-35
160
Наукова стаття
Трансформація державного управління в умовах демократичного транзиту


Філософський факультет
Державного управління
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.22 c.149-152
161
Наукова стаття
Формування імітаційної моделі страхової компанії


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Рибальченко Сергій Анатолійович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.114-118
162
Наукова стаття
Інноваційна інфраструктура аграрного ринку в умовах інституційних змін


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Осецький Валерій Леонідович
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.4.0000
163
Наукова стаття
Інноваційна реструктуризація промислових підприємств: сутність та особливості реалізації


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.20.0000
164
Наукова стаття
Катастрофічні облігації, як універсальний фінансовий інструмент


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
Сніжко Оксана Володимирівна
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.11 c.44-52
165
Наукова стаття
Катастрофічні облігації, як універсальний фінансовий інструмент


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.44.0000
166
Наукова стаття
Маркетингові можливості банків і страхових компаній


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Олійник Ганна Ігорівна
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.8 c.76.0000
167
Наукова стаття
Методи оцінки агрокомпаній в Україні.


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики

Стешенко Григорій Миколайович
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.83.0000
168
Наукова стаття
Модель інвестиційної діяльності страхових компаній


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.22.0000
169
Наукова стаття
Національний ринок зерна в умовах сучасної економічної нестабільності


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.9 c.75-78
170
Наукова стаття
Організаційно-правові основи створення товариств взаємного страхування


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Лобова Оксана Миколаївна
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.4 c.83.0000
171
Наукова стаття
Особливості екологізації виробництва підприємств гірничозбагачувальної промисловості


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.146-152
172
Наукова стаття
Передумови антикризового бюджетно-податкового регулювання держави у контексті зарубіжного досвіду


Економічний факультет
Фінансів
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.12 c.53-57
173
Наукова стаття
Порівняльний метод оцінки агрокомпаній.


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Стешенко Григорій Миколайович

2012
Інвестиції: практика та досвід
c.90.0000
174
Наукова стаття
Пояснення економічних шоків у поведінковій економічній теорії


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.51.0000
175
Наукова стаття
Пріоритетність використання методів оцінки акцій в управлінні активами ІСІ


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.52.0000
176
Наукова стаття
Проблеми функціонування корпоративного сектора економіки України в умовах членства в СОТ


Економічний факультет
Підприємництва
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.63.0000
177
Наукова стаття
Просторова неоднорідність інвестиційної діяльності українського бізнесу


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.4-6
178
Наукова стаття
Процедура збору первинної маркетингової інформації при дослідженні споживчої мотивації на ринках технологічних інновацій


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.23.0000
179
Наукова стаття
Реінжиніринг як метод управління реструктуризацією підприємства


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.47.0000
180
Наукова стаття
Структура ринку житла та його інституціональна складова


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.57.0000
181
Наукова стаття
Схеми поєднання добровільного та обов’язкового медичного страхування


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.4 c.88.0000
182
Наукова стаття
Теоретико-методологічні питання еволюції монополії і конкуренції


Військовий інститут
Бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи
Ульянов Костянтин Євгенович
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.40.0000
183
Наукова стаття
Термінологічний підхід до визначення поняття «інноваційне підприємництво»


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.17.0000
184
Наукова стаття
Удосконалення механізму валютного регулювання України в контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.8 c.30-34
185
Наукова стаття
Удосконалення нормативно-правової бази в сфері переробки побутових відходів в контексті євроінтеграційних інновацій


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.19 c.56.0000
186
Наукова стаття
Удосконалення системи видової класифікації інновацій


Економічний факультет
Економіка підприємства
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.72.0000
187
Наукова стаття
Удосконалення системи статистичної звітності сміттєпереробних підприємств щодо утилізації та переробки побутових відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.48-51
188
Наукова стаття
Формування системи ефективного корпоративного управління в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Плєшакова Олена Анатоліївна
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.57.0000
189
Наукова стаття
Бюджетна політика у системі соціально-економічного розвитку суспільства


Економічний факультет
Фінансів
2011
Інвестиції: практика та досвід
т.10 c.59
190
Наукова стаття
Економічна природа та призначення ринку державних цінних паперів


Економічний факультет
Фінансів
Боринець Станіслав Якович

2011
Інвестиції: практика та досвід
c.29.0000
191
Наукова стаття
Ефективність банківської діяльності з позиції акціонерів


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.50.0000
192
Наукова стаття
Європейська модель внутрішньгосподарського контролю: орієнтація на ефективність


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.53.0000
193
Наукова стаття
Концептуальні основи розробки інвестиційних стратегій інститутів колективного інвестування


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Камінський Андрій Борисович

2011
Інвестиції: практика та досвід
c.3.0000
194
Наукова стаття
Моделювання матеріально-вартісної галузевої структури в умовах обмежень на викиди парникових газів


Факультет інформаційних технологій
Технологій управління

Онищенко Андрій Михайлович
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.10 c.24-26
195
Наукова стаття
Напрями підвищення активності населення на внутрішньому ринку державних запозичень України


Економічний факультет
Фінансів
Моташко Тетяна Петрівна
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.45.0000
196
Нормативне регулювання оцінки необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2011
Інвестиції: практика та досвід
197
Наукова стаття
Обґрунтування ефективності інвестиційних проектів розвідки та розробки перспективних нафтогазових об’єктів українського сектору глибоководної частини Чорного моря


ННІ "Інститут геології"
Гідрогеології та інженерної геології
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.18-23
198
Наукова стаття
Особливості поняття «валютне регулювання» в сучасних економічних умовах


Економічний факультет
Фінансів
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.102.0000
199
Наукова стаття
Особливості розвитку корпоративного сектора в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2010
Інвестиції: практика та досвід
c.46.0000
200
Наукова стаття
Проблеми інтеграції українського ринку цінних паперів


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.44.0000
201
Наукова стаття
Розміщення активів інвестиційних фондів: практика в Україні та світовий досвід


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.40.0000
202
Наукова стаття
Становлення та розвиток бюджетної системи і міжбюджетних відносин в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2011
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.134-136
203
Наукова стаття
Стратегічне маркетингове управління в умовах глобалізації економічних інтересів стейкхолдерів


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2010
Інвестиції: практика та досвід
c.25.0000
204
Наукова стаття
Стратегічні пріоритети державного регулювання фінансових посередників у сучасному світі


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
2011
Інвестиції: практика та досвід
т.8 c.49.0000
205
Наукова стаття
Стратегія глобальної маркетингової діяльності та етапи її формування


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.70.0000
206
Наукова стаття
Транснаціоналізація банківського сектора нових ринкових економік як чинник посткризового розвитку


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Батрименко Валерій Васильович
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.52.0000
207
Наукова стаття
Трансформація відносин власності та розвиток фермерства у XIX – XXI століттях в аграрному секторі


Економічний факультет
Економіка підприємства
Піменова Олена Володимирівна
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.59-63
208
Наукова стаття
Управління кредитними ризиками як необхідна складова врегулювання проблемної заборгованості банків


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.63.0000
209
Наукова стаття
Утворення стратегічних альянсів як спосіб розвитку партнерських відносин


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2011
Інвестиції: практика та досвід
т.19 c.47-49
210
Наукова стаття
Утворення стратегічних альянсів як спосіб розвитку партнерських відносин / Магомедова А.М.


Економічний факультет
Економіка підприємства
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.47.0000
211
Наукова стаття
Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2010
Інвестиції: практика та досвід
c.64.0000
212
Наукова стаття
Етапи становлення системи пенсійного забезпечення в Україні


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2010
Інвестиції: практика та досвід
c.47.0000
213
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.2 c.7-9
214
Наукова стаття
Інвестиційна позиція та перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний простір


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2009
Інвестиції: практика та досвід
т.20 c.3-8
215
Наукова стаття
Інвестиційний капітал як каталізатор акумуляції людського капіталу України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.8 c.4-8
216
Наукова стаття
Компаративний аналіз закордонних моделей функціонування пенсійних систем і недержавних фондів


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2009
Інвестиції: практика та досвід
c.60.0000
217
Наукова стаття
Місце вартості у формуванні корпоративної стратегії розвитку комерційних банків


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2010
Інвестиції: практика та досвід
c.138.0000
218
Наукова стаття
Місцеві запозичення як джерело фінансового забезпечення реструктуризації економіки регіонів


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Третяк Діана Дмитрівна
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.18 c.60-63
219
Наукова стаття
Місцеві запозичення як джерело фінансового забезпечення реструктуризації економіки регіонів


Економічний факультет
Фінансів
2010
Інвестиції: практика та досвід
c.60.0000
220
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності аутсайдерів серед українських фондових бірж


Інститут міжнародних відносин
Міжнародних фінансів
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.39.0000
221
Наукова стаття
Роль інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування в системі інвестиційних взаємовідносин


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2010
Інвестиції: практика та досвід
c.78.0000
222
Наукова стаття
Становлення і розвиток недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2010
Інвестиції: практика та досвід
c.66.0000
223
Наукова стаття
Стратегічне маркетингове управління в умовах глобалізації економічних інтересів стейкхолдерів


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Длігач Андрій Олександрович
2010
Інвестиції: практика та досвід
т.22 c.25-29
224
Наукова стаття
Банківський капітал: соціально-економічна сутність та структура


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2009
Інвестиції: практика та досвід
c.9.0000
225
Наукова стаття
Динамічна стохастична модель загальної рівноваги України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
2009
Інвестиції: практика та досвід
c.41.0000
226
Наукова стаття
Ефекти конвергенції\дивергенції у регіональному інвестиційному кліматі України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2009
Інвестиції: практика та досвід
т.4 c.4-7
227
Наукова стаття
Інвестиційні ризики: еволюція поглядів та класифікація


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
2009
Інвестиції: практика та досвід
c.10.0000
228
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади ризик-менеджменту в банках


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту

Пікус Руслана Володимирівна
2009
Інвестиції: практика та досвід
c.26.0000
229
Наукова стаття
Аудит витрат страхових компаній у комп’ютерному середовищі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шибіріна Світлана Олександрівна
2008
Інвестиції: практика та досвід
c.40.0000
230
Наукова стаття
Вплив бюджетних інструментів на інвестиційні процеси в країні


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Затонацька Тетяна Георгіївна
2008
Інвестиції: практика та досвід
c.27.0000
231
Наукова стаття
Екологічні аспекти конкурентоспроможності систем теплозабезпечення


Економічний факультет
Економіка підприємства
2008
Інвестиції: практика та досвід
c.44.0000
232
Наукова стаття
Методика оцінки інвестиційної привабливості галузей промисловості України


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Харламова Ганна Олексіївна
2008
Інвестиції: практика та досвід
т.6 c.11-18
233
Наукова стаття
Організація аудиторської перевірки у страхових компаніях


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шибіріна Світлана Олександрівна
2008
Інвестиції: практика та досвід
c.45.0000
234
Наукова стаття
Особливості становлення та розвитку системи іпотечного кредитування будівництва житла в країнах із трансформаційною економікою


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
Тригуб Олена Володимирівна
2008
Інвестиції: практика та досвід
c.30.0000

Повернення до списку

Вгору