Видання

Кибернетика и системный анализ (КиСА)


ID: 3124
Кількість показів: 968
дата змінення: 22.11.2018 13:20:54
Ким змінено (ім'я): (privet_tm) Сергій Вінтоняк
Посилання на журнал, показники:  http://static.springer.com/sgw/documents/1617401/application/pdf/10559_Journal+Metrics_2016_flyer.pdf
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: 0.517 | 2016

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.273 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Stochastic Optimization Models for Risk-Based Reservoir Management


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Прикладної статистики
Кнопов Павло Соломонович
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.55 c.55-64
2
Наукова стаття
Алгоритм наилуч­шей равномерной аппроксимации сплайнами со свободными узлами


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Вакал Євген Сергійович
Вакал Лариса Петрівна
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.55 c.121-128
3
Наукова стаття
Брэгмановский экстраградиентный метод с монотонной регулировкой шага


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Денисов Сергій Вікторович
Семенов Володимир Вікторович
Стецюк Петро Іванович
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.55 c.37-44
4
Наукова стаття
Двухуровневая задача оптимизации распределения межбюджетныхтрансфертов при заданных ограничениях


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Прикладної статистики
Семенова Наталія Володимирівна
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
c.30-40
5
Наукова стаття
Крайовий ефект в оцінці точності сіткового методу для розвʼязування диференціального рівняння з дробовою похідною


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
Майко Наталія Валентинівна
Макаров Володимир Леонідович
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.55 c.80-95
6
Наукова стаття
Математические модели управление риском для марковских процессов ренегерирующего типа


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Прикладної статистики
Война Олександр Андрійович
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
c.128-142
7
Наукова стаття
О больших уклонениях эмпитических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Прикладної статистики
Кнопов Павло Соломонович
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.55 c.81-86
8
Наукова стаття
Сходимость двухэтапного метода с расхождением Брэгмана для вариационных неравенств


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Номіровський Дмитро Анатолійович
Рубльов Богдан Владиславович
Семенов Володимир Вікторович
2019
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.55 c.17-27
9
Наукова стаття
Методи лінійної алгебри в задачах дослідження деяких класів нелінійних дискретно перетворюючих систем. І. Мультиплікативно нелінійні системи


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Моделювання складних систем
Стоян Володимир Антонович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
10
Наукова стаття
Методи лінійної алгебри в задачах дослідження деяких класів нелінійних дискретно перетворюючих систем. ІІ. Системи з адитивно виділеною нелінійністю


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Моделювання складних систем
Стоян Володимир Антонович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
11
Наукова стаття
Многомерное шкалирование средствами псевдообратных операций


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Моделювання складних систем
НДЛ Моделювання та оптимізації
Теоретичної кібернетики
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
12
Наукова стаття
Модели оптимального распределения ресурсов для защиты объектов критической инфраструктуры


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
НДЛ "Імовірнісно-статистичних методів"
Прикладної статистики
Кнопов Павло Соломонович
Заславський Володимир Анатолійович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 c.13-26
13
Наукова стаття
О трехмерных интегральных математических моделях динамики толстых упругих плит


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Моделювання складних систем
Стоян Володимир Антонович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
c.68-77
14
Наукова стаття
Об условиях сходимости метода эмпирических средних в стохастическом программировании


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ "Імовірнісно-статистичних методів"
Прикладної статистики
Кнопов Павло Соломонович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 c.51-66
15
Наукова стаття
Обобщенный метод эллипсоидов


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інформаційних систем
Стецюк Петро Іванович
Хомяк Ольга Миколаївна
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
c.70–80
16
Наукова стаття
Оптимальное управление переносом лекарств из систем микроигл


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Ляшко Сергій Іванович
Клюшин Дмитро Анатолійович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Ляшко Наталія Іванівна
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 c.17-26
17
Наукова стаття
Оценка с весом точности разностной схемы повышенного порядка аппроксимации для двумерного уравнения Пуассона с учетом эффекта от краевого условия Дирихле


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
Майко Наталія Валентинівна
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 c.145-153
18
Наукова стаття
Подход к классификации состояния сети на основе статистических параметров для обнаружения аномалий в информационной структуре вычислительной системы


Факультет інформаційних технологій
Кібербезпеки і захисту інформації
Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 c.142-150
19
Наукова стаття
Предметно-ориентированный язык Strumok для описания акторных систем с общей памятью


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інформаційних систем
Галкін Олександр Володимирович
Провотар Олександр Іванович
Ларін Владислав Олегович
Бантиш Олег Віталійович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 c.170-180
20
Наукова стаття
Проектирование ИТ-инфраструктуры


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Інформаційних систем
Ком'ютерної інженерії
Погорілий Сергій Дем'янович
Бойко Юрій Володимирович
Кривий Сергій Лук'янович
Глибовец Н. Н.
Сидорова Ніка Миколаївна
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 c.141-158
21
Наукова стаття
Разделение множества векторов с целыми неотрицательными координатами с использованием логических аппаратных средств


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інформаційних систем
Кривий Сергій Лук'янович
Опанасенко Володимир Миколайович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.54 c.150-159
22
Наукова стаття
Схема повышенного порядка точности для двумерного уравнения Пуассона в прямоугольнике с учетом влияния краевого условия Дирихле


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
Майко Наталія Валентинівна
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
c.122-134
23
Наукова стаття
О задачах управления динамикой неполно определенных трехмерных упругих тел. Часть I. Случай непрерывно заданного желаемого состояния


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Моделювання складних систем
Стоян Володимир Антонович
2017
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.4 c.84-95
24
Наукова стаття
О задачах управления динамикой неполно определенных трехмерных упругих тел. Часть II. Случай дискретно заданного желаемого состояния


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Моделювання складних систем
Стоян Володимир Антонович
2017
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.5 c.102-112
25
Наукова стаття
Об одной многоканальной системе массового обслуживания с повторными вызовами


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ "Імовірнісно-статистичних методів"
Прикладної статистики
Лебєдєв Євген Олександрович
Прищепа Оксана Володимирівна
2017
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
c.127-137
26
Наукова стаття
Улучшенные оценки точности разностной схемы для двумерного параболического уравнения с учетом эффекта от краевых и начальных условия


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
Майко Наталія Валентинівна
2017
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
c.99-107
27
Наукова стаття
Об инвариантности ключей относительно операций табличных алгебр


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теоретичної кібернетики
Теорії та технології програмування
Редько Володимир Никифорович
Буй Дмитро Борисович
Сенченко Олексій Сергійович
2015
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.51 c.3-13
28
Наукова стаття
Сходимость модифицированного экстраградиентного метода для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Семенов Володимир Вікторович
Денисов Сергій Вікторович

2015
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.5 c.102-110
29
Наукова стаття
Вариант экстраградиентного алгоритма для монотонных вариационных неравенств


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Семенов Володимир Вікторович
Маліцький Юрій Валерійович
2014
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.2 c.125-131
30
Наукова стаття
Гибридные методы расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Обчислювальної математики
Семенов Володимир Вікторович
2014
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.5 c.104-112
31
Наукова стаття
Об оценках точности интерполирования полиномиальных и целых функционалов в L2(0,1)


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Кашпур Олена Федорівна
Хлобистов Володимир Володимирович
2004
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
c.90-97
32
Наукова стаття
О точности полиномиального интерполирования в гильбертовом пространстве в случае возмущенных значений оператора в узлах


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Кашпур Олена Федорівна
Хлобистов Володимир Володимирович
2002
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
c.168-174

Повернення до списку

Вгору