Видання

Кримський економічний вісник. Науковий журнал.


ID: 3209
Кількість показів: 1611
дата змінення: 26.05.2015 15:01:34
Ким змінено (ім'я): (econom4) Іван Дерун
Посилання на журнал, показники:  http://www.economics.crimea.ua/index.php/j/journal.html / http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37606
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Аудит за розрахунками з покупцями і замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.53-56
2
Наукова стаття
Визначення методики проведення ефективного аудиту розрахунків з податку на додану вартість


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.24-28
3
Наукова стаття
Визначення справедливої вартості поточних біологічних активів рослинництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.106-110
4
Наукова стаття
Внутрішній контроль витрат підприємства в системі фінансового управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.50-53
5
Наукова стаття
Деякі аспекти застосування мсфз 21 при відображенні в обліку операцій в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.9-13
6
Наукова стаття
Інформаційна складова облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Голубнича Галина Петрівна
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.75-79
7
Наукова стаття
Мета, завдання та етапи аудиту нематеріальних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.33-36
8
Наукова стаття
Методика та ораганізація наданих кредитів та відображення їх у звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.29-33
9
Наукова стаття
Напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку відповідно до вимог податкового законодавства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.14-17
10
Наукова стаття
Організація внутрішнього контролю виплат працівникам на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.81-85
11
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку діяльності підприємств з іноземними інвестиціями


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.63-67
12
Наукова стаття
Особливості діяльності аудиту підприємств з іноземними інвестиціям


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.60-63
13
Наукова стаття
Особливості обліку витрат майбутніх періодів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.48-51
14
Наукова стаття
Особливості обліку та оподаткування розрахунків з учасниками та засновниками підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.44-49
15
Наукова стаття
Особливості організації обліку виплат працівникм підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.85-88
16
Наукова стаття
Особливості організації обліку та облікової політики на малих підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Голубнича Галина Петрівна
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.78-81
17
Наукова стаття
Особливості податкового обліку виробничих запасів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.67-71
18
Наукова стаття
Особливості проведення аудиту біологічних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.110-114
19
Наукова стаття
Питання амортизації основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.168-171
20
Наукова стаття
Порівняльна характеристика обліку розрахунків з покупцями і замовниками за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.77-80
21
Наукова стаття
Фінансова звітність в контексті міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.17-21
22
Наукова стаття
Характеристика наданих кредитів як об'єкту обліку і звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.25-29
23
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення обліку курсових різниць при розрахунках в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.11-17
24
Наукова стаття
Defining of target segments as important component of integrated marketing in dairy company’s activity


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.65-71
25
Наукова стаття
Organization of innovation activity in the enterprise ( JSC «Prista Oil»)


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Корнілова Ірина Миколаївна

2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.229-233
26
Наукова стаття
Tax Audit the Accrual and Payment of Value Added Tax


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.49-50
27
Наукова стаття
THE PRACTICE OF INNOVATIVE PRODUCT COMMERCIALIZATION IN THE COMPANY L’OREAL UKRAINE


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Фірсова Світлана Германівна

2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.199-203
28
Наукова стаття
Аналіз доходів бюджетної установи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.197-199
29
Наукова стаття
Аналіз нормативно-правової бази бухгалтерського обліку праці та заробітної плати


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.152-154
30
Наукова стаття
Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі як шлях до інтеграції у світову спільноту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.88-91
31
Наукова стаття
Економічна сутність зобов’язань як елементу облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.166-169
32
Наукова стаття
Економічний аналіз ефективності реформування системи охорони здоров’я України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.116-118
33
Наукова стаття
Конкурентоспроможність вітчизняних сільськогосподарських підприємств та особливості її забезпечення


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Корнілова Ірина Миколаївна

2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.233-237
34
Наукова стаття
Методичні підходи до оцінювання лояльності споживачів підприємства роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.13-15
35
Наукова стаття
Методичні положення внутрішнього аудиту витрат на автотранспортних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.99-103
36
Наукова стаття
Напрями вдосконалення управління процесом вивільнення персоналу на підприємстві


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.124-127
37
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку зобов’язань


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.163-166
38
Наукова стаття
Облік доходів і видатків бюджетних установ у вітчизняній та світовій практиці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.194-197
39
Наукова стаття
Облік податку на прибуток: сучасні тенденції оподаткування прибутку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.51-53
40
Наукова стаття
Облік, аналіз і контроль собівартості продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.239-242
41
Наукова стаття
Організація аудиту нематеріальних активів у сучасних умовах господарювання України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.163-166
42
Наукова стаття
Передумови формування маркетингової стратегії розвитку внутрішнього туризму в Україні


Економічний факультет
Економіка підприємства


2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.272-274
43
Наукова стаття
Структура та особливості формування обліково-інформаційного забезпечення управління автотранспортними підприємствами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.95-99
44
Наукова стаття
Сутність витрат підприємства та їх класифікація


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.126-129
45
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності об’єктів інтелектуальної власності на основі їх гармонізації та стандартизації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.46-50
46
Наукова стаття
Факторний аналіз та моделювання ефективного формування та використання об’єктів інтелектуальної власності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.41-45
47
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення проведення контролю доходів і видатків спеціального фонду на прикладі державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина №11 МОЗ України"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.111-116
48
Наукова стаття
Аналіз руху грошових коштів та потоків для прийняття ефективних управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.15-18
49
Наукова стаття
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства: Теоретичні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
c.146.0000
50
Наукова стаття
Еволюція регулювання міжнародної трудової міграції в Фінляндії


Інститут міжнародних відносин
Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Стаканов Роман Дмитрович
2012
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.245.0000
51
Наукова стаття
Економічні та нормативно – правові фактори розвитку партнерських відносин франчайзингових підприємств


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.8-10
52
Наукова стаття
Основні аспекти складання висновку при проведенні судово-бухгалтерської експертизи


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.169-171
53
Наукова стаття
Особливості екологічного оподаткування в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.46-49
54
Наукова стаття
Особливості нормативного регулювання бухгалтерського обліку надходження та вибуття основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
c.27.0000
55
Наукова стаття
Удосконалення контролю використання основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
c.25.0000
56
Наукова стаття
Характеристика інформаційного забезпечення розробки та реалізації інноваційних проектів на підприємстві


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Нетреба Ірина Олександрівна
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.150.0000
57
Наукова стаття
Особенности интеграционного взаимодействия стран на современном этапе экономического развития


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Середа Валентина Іванівна
2012
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.36 c.300.0000
58
Наукова стаття
Особливості розроблення міжнародної інноваційної стратегії розвитку підприємства


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Козлова Анна Ігорівна
2012
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.282-284
59
Наукова стаття
Сучасна концепція маркетингу в умовах трансформації індустріального суспільства


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного бізнесу
Головко Анна Ярославівна
2012
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.102.0000
60
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку партнерських підприємницьких відносин за франчайзингових умов


Економічний факультет
Економіка підприємства
Магомедова Аліна Магомедівна
2012
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.36-39

Повернення до списку

Вгору