Видання

Математичний вісник НТШ


ID: 3319
Кількість показів: 398
дата змінення: 09.12.2014 13:21:40
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
21
Наукова стаття
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок)


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.227.0000
22
Наукова стаття
Діяльність М.М. Боголюбова з підготовки наукових кадрів у Київському університеті


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Валерій Григорович
2010
Математичний вісник НТШ
c.423.0000
23
Наукова стаття
Метрична реалізація регулярних груп підстановок


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
2011
Математичний вісник НТШ
т.8 c.151.0000
24
Наукова стаття
Неперервні розв'язки нерівності з точками спряження


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
c.215.0000
25
Наукова стаття
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
c.227.0000
26
Наукова стаття
До закону великих чисел у банахових гратках


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Дослідження операцій
Мацак Іван Каленикович
2009
Математичний вісник НТШ
т.6 c.179.0000
27
Наукова стаття
Скінченно станові фактори вільних добутків моногенних напівгруп


Механіко-математичний факультет
Алгебри та математичної логіки
Олійник Андрій Степанович
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.47.0000
28
Наукова стаття
Типи циклів композицій неперервних відображень інтервалу


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Федоренко Юлія Володимирівна

2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.5.0000
29
Наукова стаття
Усереднення квазілінійних пара-болічних задач з нелінійними крайовими умовами Фур'є та однорідними крайовими умовами Діріхле, що чергуються, в густо-му дворівневому з'єднанні типу 3:2:2


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Садовий Дмитро Юрійович
Мельник Тарас Анатолійович
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.115.0000
30
Наукова стаття
Усереднення квазілінійних параболічних задач з нелінійними крайовими умовами Фур'є та однорідними крайовими умовами Діріхле, що чергуються, в густому дворівневому з'єднанні типу 3:2:2


Механіко-математичний факультет
Механіки суцільних середовищ
Мельник Тарас Анатолійович
2010
Математичний вісник НТШ
c.144.0000

Повернення до списку

Вгору