Видання

Математичний вісник НТШ


ID: 3319
Кількість показів: 340
дата змінення: 09.12.2014 13:21:40
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Relative size of subsets of semigroups


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Дослідження операцій
НДЛ "Імовірнісно-статистичних методів"
Протасов Ігор Володимирович

2015
Математичний вісник НТШ
т.12 c.1-7
2
Наукова стаття
Графи Шраєра вільних добутків циклічних груп


Механіко-математичний факультет
Алгебри та математичної логіки
Федорова Марія Вікторівна
2016
Математичний вісник НТШ
c.5-16
3
Наукова стаття
Automorphisms of filters a selection of open problems


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Дослідження операцій
Інформаційних систем
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
НДЛ "Імовірнісно-статистичних методів"
Протасова Ксенія Дмитрівна
Протасов Ігор Володимирович
2013
Математичний вісник НТШ
т.10 c.122-126
4
Наукова стаття
Типи циклів композицій неперервних відображень інтервалу


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь


Федоренко Юлія Володимирівна
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.171-176
5
Наукова стаття
Вiльнi добутки циклiчних 2-груп в групах нескiнченних унiтрикутних матриць


Механіко-математичний факультет
Алгебри та математичної логіки
Олійник Андрій Степанович
2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.231-237
6
Наукова стаття
Обгрунтування застосування методу Фур'є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча


Механіко-математичний факультет
Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики


2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.330.0000
7
Наукова стаття
Узагальнене рівняння Фоккера - Планка для газу Енскоґа


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.23.0000
8
Наукова стаття
Узагальнене рівняння Фоккера -- Планка для газу Енскога


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Гап'як Ігор Васильович

2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.23-43
9
Наукова стаття
Універсальні властивості підметрик метрики Хемінга


Механіко-математичний факультет
Геометрії
2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.238-246
10
Наукова стаття
Existence of V-bounded solutions for nonautonomous nonlinear systems via the Wazewski topological principle


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2011
Математичний вісник НТШ
т.7 c.382.0000
11
Наукова стаття
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок)


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.227.0000
12
Наукова стаття
Діяльність М.М. Боголюбова з підготовки наукових кадрів у Київському університеті


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Валерій Григорович
2010
Математичний вісник НТШ
c.423.0000
13
Наукова стаття
Метрична реалізація регулярних груп підстановок


Механіко-математичний факультет
Геометрії
2011
Математичний вісник НТШ
т.8 c.151.0000
14
Наукова стаття
Неперервні розв'язки нерівності з точками спряження


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
c.215.0000
15
Наукова стаття
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
c.227.0000
16
Наукова стаття
До закону великих чисел у банахових гратках


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Дослідження операцій
Мацак Іван Каленикович
2009
Математичний вісник НТШ
т.6 c.179.0000
17
Наукова стаття
Скінченно станові фактори вільних добутків моногенних напівгруп


Механіко-математичний факультет
Алгебри та математичної логіки
Олійник Андрій Степанович
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.47.0000
18
Наукова стаття
Типи циклів композицій неперервних відображень інтервалу


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Федоренко Юлія Володимирівна

2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.5.0000
19
Наукова стаття
Усереднення квазілінійних пара-болічних задач з нелінійними крайовими умовами Фур'є та однорідними крайовими умовами Діріхле, що чергуються, в густо-му дворівневому з'єднанні типу 3:2:2


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Садовий Дмитро Юрійович
Мельник Тарас Анатолійович
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.115.0000
20
Наукова стаття
Усереднення квазілінійних параболічних задач з нелінійними крайовими умовами Фур'є та однорідними крайовими умовами Діріхле, що чергуються, в густому дворівневому з'єднанні типу 3:2:2


Механіко-математичний факультет
Механіки суцільних середовищ
Мельник Тарас Анатолійович
2010
Математичний вісник НТШ
c.144.0000
21
Наукова стаття
Збурення інваріантних торів, які розшаровують центральний многовид умовно інтегровних локально гамільтонових систем


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2007
Математичний вісник НТШ
т.4 c.177.0000
22
Наукова стаття
Хвиля трансляції та математична теорія солітонів


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2006
Математичний вісник НТШ
т.3 c.126.0000

Повернення до списку

Вгору