Видання

Математичний вісник НТШ


ID: 3319
Кількість показів: 399
дата змінення: 09.12.2014 13:21:40
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Relative size of subsets of semigroups


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Дослідження операцій

Протасов Ігор Володимирович

2015
Математичний вісник НТШ
т.12 c.1-7
2
Наукова стаття
Графи Шраєра вільних добутків циклічних груп


Механіко-математичний факультет
Алгебри та математичної логіки
Федорова Марія Вікторівна
2016
Математичний вісник НТШ
c.5-16
3
Наукова стаття
Automorphisms of filters a selection of open problems


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Дослідження операцій
Інтелектуальних програмних систем
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації

Протасова Ксенія Дмитрівна
Протасов Ігор Володимирович
2013
Математичний вісник НТШ
т.10 c.122-126
4
Наукова стаття
Типи циклів композицій неперервних відображень інтервалу


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь


Федоренко Юлія Володимирівна
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.171-176
5
Наукова стаття
Вiльнi добутки циклiчних 2-груп в групах нескiнченних унiтрикутних матриць


Механіко-математичний факультет
Алгебри та математичної логіки
Олійник Андрій Степанович
2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.231-237
6
Наукова стаття
Обгрунтування застосування методу Фур'є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами з простору Орліча


Механіко-математичний факультет
Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики


2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.330.0000
7
Наукова стаття
Узагальнене рівняння Фоккера - Планка для газу Енскоґа


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.23.0000
8
Наукова стаття
Узагальнене рівняння Фоккера -- Планка для газу Енскога


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Гап'як Ігор Васильович

2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.23-43
9
Наукова стаття
Універсальні властивості підметрик метрики Хемінга


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
2012
Математичний вісник НТШ
т.9 c.238-246
10
Наукова стаття
Existence of V-bounded solutions for nonautonomous nonlinear systems via the Wazewski topological principle


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2011
Математичний вісник НТШ
т.7 c.382.0000
11
Наукова стаття
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок)


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.227.0000
12
Наукова стаття
Діяльність М.М. Боголюбова з підготовки наукових кадрів у Київському університеті


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Валерій Григорович
2010
Математичний вісник НТШ
c.423.0000
13
Наукова стаття
Метрична реалізація регулярних груп підстановок


Механіко-математичний факультет
Геометрії, топології і динамічних систем
2011
Математичний вісник НТШ
т.8 c.151.0000
14
Наукова стаття
Неперервні розв'язки нерівності з точками спряження


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
c.215.0000
15
Наукова стаття
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
c.227.0000
16
Наукова стаття
До закону великих чисел у банахових гратках


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Дослідження операцій
Мацак Іван Каленикович
2009
Математичний вісник НТШ
т.6 c.179.0000
17
Наукова стаття
Скінченно станові фактори вільних добутків моногенних напівгруп


Механіко-математичний факультет
Алгебри та математичної логіки
Олійник Андрій Степанович
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.47.0000
18
Наукова стаття
Типи циклів композицій неперервних відображень інтервалу


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Федоренко Юлія Володимирівна

2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.5.0000
19
Наукова стаття
Усереднення квазілінійних пара-болічних задач з нелінійними крайовими умовами Фур'є та однорідними крайовими умовами Діріхле, що чергуються, в густо-му дворівневому з'єднанні типу 3:2:2


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Садовий Дмитро Юрійович
Мельник Тарас Анатолійович
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.115.0000
20
Наукова стаття
Усереднення квазілінійних параболічних задач з нелінійними крайовими умовами Фур'є та однорідними крайовими умовами Діріхле, що чергуються, в густому дворівневому з'єднанні типу 3:2:2


Механіко-математичний факультет
Механіки суцільних середовищ
Мельник Тарас Анатолійович
2010
Математичний вісник НТШ
c.144.0000
21
Наукова стаття
Збурення інваріантних торів, які розшаровують центральний многовид умовно інтегровних локально гамільтонових систем


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
2007
Математичний вісник НТШ
т.4 c.177.0000
22
Наукова стаття
Хвиля трансляції та математична теорія солітонів


Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2006
Математичний вісник НТШ
т.3 c.126.0000

Повернення до списку

Вгору