Видання

Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"


ID: 3536
Кількість показів: 144
дата змінення: 19.08.2014 19:29:44
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Видано:  в Україні

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Просторово-часове моделювання забруднення повiтря внаслiдок аварiй на хiмiчних об’єктах з використанням iнструментарiю ГIС


Факультет інформаційних технологій
Програмних систем і технологій
Пашинська Наталія Миколаївна
2017
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"
c.103-104
2
Тези
Аналiз особливостей монiторингу проектних ризикiв в IТ


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Гамоцька Сніжана Леонідівна
2016
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"
т.1 c.65-67
3
Тези
Когнитивная семиотика: определения понятия и проблемы


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
Валькман Юрій Роландович
2015
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"
т.1 c.12-15
4
Наукова стаття
Формальное представление корпоративной интегрированной информационной системы как совокупности математических моделей


Факультет інформаційних технологій
Інтелектуальних і інформаційних систем
Снитюк Віталій Євгенович
2015
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"
c.80-81
5
Тези
Програмний комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів МГУА з можливістю мережевого доступу


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теорії та технології програмування
Зосімов В'ячеслав Валерійович
2012
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"
c.176-177
6
Тези
Проблеми оптимізації в умовах невизначеності


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Наконечний Олександр Григорович
2007
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Системний аналіз та інформаційні технології ". Київ: НТУУ"КПІ"
c.20.0000

Повернення до списку

Вгору