Видання

Мова і культура


ID: 3760
Кількість показів: 1038
дата змінення: 28.10.2014 19:48:44
Ким змінено (ім'я): (fil2) Олена Тютенко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Переклад як засіб розширення значення слова


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Кузьміна Катерина Анатоліївна
2019
Мова і культура
c.124 – 130
2
Наукова стаття
Реалізація семантики наказу афіксом –yor


Інститут філології
Тюркології
Демірезен Ірина Олександрівна
Курченко Анастасія Валеріївна
2019
Мова і культура
c.46-52
3
Наукова стаття
Мовна та концептуальна картини світу в площині лінгвокогнітивних та лінгвокультурологічних досліджень


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Пригодій Оксана Сергіївна
2019
Мова і культура
т.196 c.68–72.
4
Наукова стаття
Відтворення сучасних українських реалій в німецькомовних туристичних путівниках


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Любчук Наталія Володимирівна
2018
Мова і культура
c.258- 264
5
Наукова стаття
Етносимволіка зонімічного характеру у поезії українських шістдесятників


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Маркелова Анастасія Андріївна
2018
Мова і культура
т.3 c.309-314
6
Наукова стаття
Криза класичної поетики наприкінці ХХ – початку ХХІ століть та можливості її подолання


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Бовсунівська Тетяна Володимирівна
2017
Мова і культура
7
Наукова стаття
Парадигматичне висвітлення концептосфери маркетингу в українській мові


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Кліщевська Майя Євгеніївна
2017
Мова і культура
т.1 c.70-74
8
Наукова стаття
Розвиток навичок сприйняття іноземного тексту на слух на заняттях з перекладу (на матеріалі англо-українського перекладу)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Кузьміна Катерина Анатоліївна
2017
Мова і культура
c.304 – 308
9
Наукова стаття
Алюзія як засіб активації фонових знань читача


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Трищенко Ірина В'ячеславівна
2017
Мова і культура
т.4 c.53-57
10
Наукова стаття
Відтворення концепту ПРИСТРАСТЬ в українських перекладах романів «Грозовий перевал» Емілі Бронте та «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Пригодій Сергій Михайлович
2017
Мова і культура
т.19 c.196–200
11
Наукова стаття
"Улюблене" слово перекладача: статистичний та макростилістичний аспекти


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Фокін Сергій Борисович
2014
Мова і культура
т.17 c.292-298
12
Наукова стаття
«Думи…» Тараса Шевченка в англійському омовленні: «щиросерді», «болісні та скорботні», чи «легковажні»?


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Коломієць Лада Володимирівна
2014
Мова і культура
т.7 c.327-336
13
Наукова стаття
Аксіологічна суголосність автора і перекладача як принцип конструювання метапоетичних проектів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Пермінова Алла Вікторівна
2014
Мова і культура
т.17 c.299-304
14
Наукова стаття
Англомовний брифінг як механізм реалізації комунікативних технологій


Інститут філології
Комунікації і лінгвокраїнознавства
2013
Мова і культура
c.229-234
15
Наукова стаття
Біотехнології та людина у науковій фантастиці (на матеріалі циклу «Геном» Сергія Лук’яненка)


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
2014
Мова і культура
т.17 c.275-281
16
Наукова стаття
Дискурс жіночого божевілля у психоделічному просторі прози Цань Сюе


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Война Марина Олексіївна
2014
Мова і культура
т.17 c.411-421
17
Наукова стаття
Комунікативна стратегія карнавалізації у німецькомовних шантажних листах


Інститут журналістики
Іноземних мов
Сарміна Ганна Лембітівна
2014
Мова і культура
т.17 c.123-129
18
Наукова стаття
Комунікативне моделювання сучасного українськомовного маркетингового дискурсу: структура і параметри


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Кліщевська Майя Євгеніївна
2014
Мова і культура
т.4 c.135-142
19
Наукова стаття
Консекутивные признаки речевого события в политическом дискурсе


Інститут філології
Історії російської літератури
Філатенко Ірина Олександрівна
2014
Мова і культура
т.17 c.43-49
20
Наукова стаття
Корейський топос повісті В. Серошевського «Танцівниця Оль-cоні»


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Ковальчук Юлія Андріївна
2015
Мова і культура
c.363–370
21
Наукова стаття
Лінгвістична атрибуція казань XVII ст. в староукраїнській літературній мові


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2014
Мова і культура
т.17 c.152-157
22
Наукова стаття
Особливості входження американської поезії в українську літературну полісистему


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Мова і культура
т.16 c. 555-561
23
Наукова стаття
Персонажі абсурду у п'єсі Ґао Сінцзяня “Автобусна зупинка”: парадигма міжособистісного спілкування


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2014
Мова і культура
т.17 c.161 - 165
24
Наукова стаття
Принципи ієрархічної систематизації ціннісних концептів


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Черненко Ганна Анатоліївна
2013
Мова і культура
c.258-262
25
Наукова стаття
Проблема типології мовленнэвих жанрів. Жарт як мовленнєвий жанр


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
2015
Мова і культура
т.1 c.117-123
26
Наукова стаття
Стереотип як засіб категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Мова і культура
т.17 c.263-270
27
Наукова стаття
Трансформація силабо-тонічного вірша в поезії Бориса Олійника (зб. «Відлуння», 1970)


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Костенко Наталія Василівна
2015
Мова і культура
т.17 c.86-91
28
Наукова стаття
Українська художня проза у непрямому перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2014
Мова і культура
т.17 c.334–341
29
Наукова стаття
Функції східних ремінісценцій у прозових творах французької письменниці Юдіт-Луїзи Ґот'є


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Бондарєва Анна Олександрівна
2015
Мова і культура
т.18 c.107-112
30
Наукова стаття
Аксіологічні особливості літературно-критичних жанрів медійного дискурсу (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Петренко Сергій Володимирович
2013
Мова і культура
c.259 - 262
31
Наукова стаття
Вербалізація концепту руху в просторі в сучасній китайській мові


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Остапчук Альона Леонідівна
2014
Мова і культура
c.66 – 69
32
Наукова стаття
Вербальні засоби сугестивного впливу в тексті "Офудесакі"


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Мазур Світлана Миколаївна
2013
Мова і культура
c.143-152
33
Наукова стаття
Концепт АМЕРИКАНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ (на матеріалі американських віршованих творів 1 пол. XX ст.)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гач Наталія Олегівна
2014
Мова і культура
т.16 c.136-142
34
Наукова стаття
Не скептичний Девід Г’юм (До питання про літературний скептицизм)


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Мірошниченко Лілія Ярославівна
2013
Мова і культура
т.16 c.405-412
35
Наукова стаття
Переклад гумору: відтворення культурно-специфічної лексики


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2013
Мова і культура
т.16 c. 572-577
36
Наукова стаття
Перекладачі 1930-20-х років – видатні державно-громадські діячі Української Народної республіки: повернення із забуття


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Коломієць Лада Володимирівна
2013
Мова і культура
т.16 c.390-403
37
Наукова стаття
Принципи ієрархічної систематизації ціннісних концептів.


Інститут філології
Російської мови
Черненко Ганна Анатоліївна
2013
Мова і культура
т.3 c.258-262
38
Наукова стаття
Психологические асоциативы восточных славян в зеркале теории возможных миров.


Інститут філології
Російської мови
2013
Мова і культура
т.16 c.20-25
39
Наукова стаття
Роль біографічних елементів у творчій спадщині Анджея Кусьневича// Функції пам’яті та історії у творчості Анджея Кусьневича/


Інститут філології
Полоністики
2013
Мова і культура
т.169 c.190.0000
40
Наукова стаття
Теоретичні засади суспільно-політичної термінології


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Сидоренко Олена Анатоліївна
2013
Мова і культура
т.14 c.200 - 206
41
Наукова стаття
Художнє осмислення географічного образу України у творах Марії Стрийової


Інститут філології
Слов'янської філології
Погребняк Олена Альбертівна
2013
Мова і культура
c.312-319
42
Наукова стаття
Ціннісна картина світу в «Щоденнику» Є. Чикаленка


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2013
Мова і культура
т.16 c.296-300
43
Наукова стаття
«Четьї-Мінеї» у творчості Тараса Шевченка: рецепція та інтерпретація


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Бігун Ольга Альбертівна
2012
Мова і культура
т.15 c.263.0000
44
Наукова стаття
Historic Growth Of Humanistic Civilized Habits In the United States By the Way Of Developing Culture And Education


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2013
Мова і культура
т.1 c.56-60
45
Наукова стаття
Автомобільний сленг та його особливості


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2012
Мова і культура
т.15 c.231-236
46
Наукова стаття
Антропологічна дилема «actus humani/actus hominis»: христологічна парадигма (на матеріалі поеми «Наймичка» Т. Шевченка)


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Бігун Ольга Альбертівна
2011
Мова і культура
т.14 c.265.0000
47
Наукова стаття
Відтворення кольористики малої прози М.Коцюбинського в англомовних перекладах


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2011
Мова і культура
т.14 c.329-334
48
Наукова стаття
Динаміка дискурсивної об'єктивації соціальних питань в журналі "Жінка (1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.)


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Черненко Ганна Анатоліївна
2012
Мова і культура
т.2 c.206-211
49
Наукова стаття
До питання періодизації творчості Г.Косинки


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Жигун Сніжана Віталіївна
2012
Мова і культура
т.15 c.266.0000
50
Наукова стаття
Концепт дитини в романах Вірджинії Вулф


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Любарець Наталія Олексіївна
2012
Мова і культура
т.15 c.273-279
51
Наукова стаття
Кроскультурні ядрові семантичні структури в перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гриценко Марія Валеріївна
2013
Мова і культура
т.16 c.403-410
52
Наукова стаття
Лінгвометодологічні та дидактичні засади формування мовно-комунікативної компетентності студентів-нефілологів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2012
Мова і культура
т.8 c.202-209
53
Наукова стаття
Модифікації роману-екфразису в сучасній літературі


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Бовсунівська Тетяна Володимирівна
2012
Мова і культура
т.15 c.261-270
54
Наукова стаття
Мотив жертвоприношення у чарівних казках Китаю та України


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2011
Мова і культура
т.7 c.343-346
55
Наукова стаття
Мотив патріотизму у хорватських подорожніх нарисах 50-60х років ХІХ ст


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Мова і культура
т.15 c.334-346
56
Наукова стаття
Опозиція свій - чужий у перській мовній свідомості (на матеріалі фразеології перської мови)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Мова і культура
т.2 c.218-225
57
Наукова стаття
Ранньобароковий панегірик "Евфонія веселобрямчаа": лінгвопоетичний аспект зображення Петра Могили


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Грицина Світлана Вікторівна
2013
Мова і культура
т.6 c.285-290
58
Наукова стаття
Сюжетно-композиційні особливості новелістики С.Пилипенка


Інститут філології
Новітньої української літератури
Ленська Світлана Василівна
2013
Мова і культура
т.5 c.285-292
59
Наукова стаття
Типологічні сходження і впливи у казкових сюжетах Китаю та України


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2010
Мова і культура
т.13 c.122-128
60
Наукова стаття
Функції пам’яті та історії у творчості Анджея Кусьневича


Інститут філології
Полоністики
2012
Мова і культура
т.15 c.404-409
61
Наукова стаття
«Нова» література у межах культурно-історичного процесу Японії початку ХХ століття


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Бондаренко Іван Петрович
2012
Мова і культура
т.15 c.321-326
62
Наукова стаття
Аксіологічні настанови щодо чоловіків у листах до журналу "Жінка" (за 1984-1990 рр. та 2004-2010 рр.)


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Черненко Ганна Анатоліївна
2011
Мова і культура
т.14 c.49-53
63
Наукова стаття
Внутрішній монолог як спосіб самовираження наратора в прозових творах Анджея Кусьневича


Інститут філології
Полоністики
2011
Мова і культура
т.5 c.290.0000
64
Наукова стаття
Ґенеза корейських образів у художній прозі Дж. Лондона


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Ковальчук Юлія Андріївна
2012
Мова і культура
c.257–265
65
Наукова стаття
До проблеми виокремлення мови релігійної комунікації в контексті сучасної теолінгвістики


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2011
Мова і культура
т.5 c.149.0000
66
Наукова стаття
Дослідження внутрішнього світу людини як фрагменту мовної картини світу етносу


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2012
Мова і культура
т.5 c.5-9
67
Наукова стаття
Іронічний переказ у романі Доріс Лессінґ «Альфред та Емілі»


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Мірошниченко Лілія Ярославівна
2012
Мова і культура
c.403-410
68
Наукова стаття
Казковий наратив у світлі когнітивної наратології


Інститут філології
Англійської філології
2012
Мова і культура
т.3 c.31.0000
69
Наукова стаття
Концепт New England (на матеріалі американських віршованих творів XVII ст.


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гач Наталія Олегівна
2012
Мова і культура
т.155 c.62-68
70
Наукова стаття
Концепт New England (на матеріалі віршованих творів XVIIстоліття)


Інститут філології
Англійської філології
2012
Мова і культура
т.15 c.62.0000
71
Наукова стаття
Концепт архіву в англійському історіографічному романі


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Бойніцька Ольга Сергіївна
2012
Мова і культура
т.156 c.329-331
72
Наукова стаття
Концепт ДРУЖБА/ FRIENDSHIP як складова американського образу світу (на матеріалі новелістики О.Генрі)


Інститут філології
Зарубіжної літератури
2012
Мова і культура
т.15 c.131-137
73
Наукова стаття
Паратекстуальність наукових текстів (на матеріалі німецькомовних лінгвістичних статей)


Інститут філології
Германської філології
Тимченко Євгенія Петрівна
2011
Мова і культура
т.1 c.193-199
74
Наукова стаття
Поетичний переклад на сторінках української періодики 1920-30-х років


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Коломієць Лада Володимирівна
2011
Мова і культура
c.368-379
75
Наукова стаття
Про деякі проблеми сучасного кіно перекладу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Возна Марина Олександрівна
2012
Мова і культура
c.381-4
76
Наукова стаття
Сучасні педагогічні принципи в методиці і практиці викладання іноземних мов


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2012
Мова і культура
т.1 c.358-362
77
Наукова стаття
Тематика і художні особливості мандрівної прози А.Г. Матоша


Інститут філології
Слов'янської філології
2012
Мова і культура
т.15 c.232-236
78
Наукова стаття
У колі ідей київської історико-філологічної школи : наукова спадщина В.М. Русанівського (до 80-річчя від дня народження)


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2011
Мова і культура
c.395-401
79
Тези
Українські іменники на позначення агентів перетворення.


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Звонко Ганна Олександрівна
2012
Мова і культура
т.8 c.216-219
80
Наукова стаття
Юрій Яновський в дослідженнях мовознавців-наступників київської історико-філологічної школи


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Домилівська Людмила Валеріївна
2011
Мова і культура
c.135-1139
81
Наукова стаття
Communication Practice in ESP


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2011
Мова і культура
c.424-427
82
Наукова стаття
Взаємодія письмових літературно-критичних жанрів англомовного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології
Петренко Сергій Володимирович
2010
Мова і культура
т.7 c.253.0000
83
Наукова стаття
Майстри українського перекладу – Григорій Кочур і Микола ЛукашЧередниченко Олександр Іванович
2010
Мова і культура
c.204.0000
84
Наукова стаття
Объекты уголовно-правовой квалификации


Інститут права
Кримінально-правової політики та кримінального права
Андрушко Петро Петрович
2011
Мова і культура
c.42.0000
85
Наукова стаття
Особливості індивідуально-авторського сприйняття "вічного" сюжету (на матеріалі творів Дж.Байрона, О.Пушкіна, Леся Українки)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Кузьманенко Аліса Валеріївна
2011
Мова і культура
т.7 c.116-120
86
Наукова стаття
Особливості культурологічної семантики англо-американських та українських топонем


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Дубенко Олена Юріївна
2010
Мова і культура
т.13 c.121-126
87
Наукова стаття
Переключення кодів у мовленні нідерландців


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мова і культура
т.2 c.111.0000
88
Наукова стаття
Психологічні і методичні особливості формування навичок самостійної підготовки з іноземної мови у ВНЗ


Інститут філології
Англійської мови гуманітарних факультетів
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2010
Мова і культура
т.8 c.452-455
89
Наукова стаття
Трансформація давньогрецького міфологічного інтертексту у драмі М. Метерлінка «Непрохана»


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
Мова і культура
c.20.0000
90
Наукова стаття
В чарівному довкіллі – краса слово


Інститут філології
Тюркології
Алієва Заміна Керімкизи
2010
Мова і культура
c.175.0000
91
Наукова стаття
Волхви – парфянські маги


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2009
Мова і культура
c.628.0000
92
Наукова стаття
Діалект у просторі культурної пам'яті: тенденції розвитку (німецький досвід)


Інститут філології
Германської філології
2010
Мова і культура
т.12 c.121-126
93
Наукова стаття
Есхатологічні концепти в художньому ідіолекті Чеслова Мілоша(на матеріалі наукових есеїв)


Інститут філології
Полоністики
2010
Мова і культура
т.10 c.138-143
94
Наукова стаття
Етикетні формули сучасного ділового китайського мовлення та їх відповідники в українській мові


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2009
Мова і культура
т.12 c.45-49
95
Наукова стаття
Етноміфопоетична складова семантики українського слова:лінгвокраїнознавчий аспект


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Самусенко Оксана Миколаївна
2009
Мова і культура
c.275-282
96
Наукова стаття
Застосування методу екстраполяції в розбудові часткових теорій перекладу


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Калустова Ольга Михайлівна
2010
Мова і культура
c.289.0000
97
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичний аспект у викладанні української мови як іноземної


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Бондарєва Наталія Олександрівна
2009
Мова і культура
c.283-289
98
Наукова стаття
Концепція знаку Чарльза Пірса та її застосування до китайської ієрогліфіки


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кірносова Надія Анатоліївна
2009
Мова і культура
c.181-186
99
Наукова стаття
Мовні засоби інтимізації в епістоляріях Сань Мао


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2009
Мова і культура
c.242-248
100
Наукова стаття
Огляд програмного забезпечення для перекладачів станом на 2009 рік


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Ткаченко Олексій Орестович
2010
Мова і культура
т.135 c.111-125
101
Наукова стаття
Поняття "емоційна мовна картина світу" у сучасних лінгвокультурних дослідженняхРудковська Анна Юріївна
2010
Мова і культура
102
Наукова стаття
Реконструкция праславянских синонимов, обозначающих зной, в рамках гнездового похода


Інститут філології
Полоністики
Черниш Тетяна Олександрівна
2010
Мова і культура
т.9 c.117.0000
103
Наукова стаття
Роль містичного компоненту в китайській феміністичній прозі 90-х років // Мова і культура


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Ісаєва Наталя Станіславівна
2009
Мова і культура
c.219.0000
104
Наукова стаття
Типологические особенности речевых тактик в коммуникативной ситуации "объяснение в люб


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Кушнір Наталія Олександрівна
2009
Мова і культура
c.110-115
105
Наукова стаття
Типология текстов по данным восприятия


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Клімкіна Ольга Ігорівна
2009
Мова і культура
c.115-120
106
Наукова стаття
Функція атрибута в структурі простого речення


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2009
Мова і культура
т.128 c.236--241
107
Наукова стаття
Явление єротизации в слявянских литературах конца ХХ века.


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2010
Мова і культура
т.12 c.144.0000
108
Наукова стаття
Ethnocultural Aspects of American Communicative Competence


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2009
Мова і культура
т.9 c.42-45
109
Наукова стаття
Богемістика в дослідженнях академіка Л.А.Булаховського


Інститут філології
Слов'янської філології
Паламарчук Ольга Леонідівна
2009
Мова і культура
т.1 c.388-391
110
Наукова стаття
Взаємодія речення і словосполучення як смислове явище


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Татьянченко Надія Федорівна
2009
Мова і культура
т.3 c.191-197
111
Наукова стаття
Етноміфопоетична складова семантики українського слова: лінгвокраїнознавчий аспект


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Самусенко Оксана Миколаївна
2009
Мова і культура
т.11 c.275-282
112
Наукова стаття
Жанрово-стилістичні особливості сучасного фідеїстичного дискурсу


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2009
Мова і культура
т.12 c.56.0000
113
Наукова стаття
Ідіостиль як категорія лінгвістики: сучасні критерії аналізу


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Домилівська Людмила Валеріївна
2009
Мова і культура
т.4 c.108.0000
114
Наукова стаття
Категорія виду дієслова в практичному курсі української мови як іноземної


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Шевченко Мирослава Вікторівна
2009
Мова і культура
т.11 c.154-159
115
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичний аспект у викладанні української мови як іноземної


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Бондарєва Наталія Олександрівна
2009
Мова і культура
т.11 c.283-289
116
Наукова стаття
Л. А. Булаховський і компаративно-етимологічне вивчення тематичних груп лексики


Інститут філології
Полоністики
Черниш Тетяна Олександрівна
2009
Мова і культура
т.1 c.375.0000
117
Наукова стаття
Лінгвопоетичний аналіз як поєднання семантичного та формального підходів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Дубенко Олена Юріївна
2009
Мова і культура
т.3 c.119-122
118
Наукова стаття
Мова спілкування студентів як чинник соціально-політичного прогнозування


Факультет психологїі
Соціальної психології
Васютинський Вадим Олександрович
2009
Мова і культура
c.5.0000
119
Наукова стаття
Особенности фреймовой структуры современных рекламных текстов.


Інститут філології
Російської мови
2009
Мова і культура
т.12 c.127-130
120
Наукова стаття
Особливості семантичних світлових образів в американському художньому мовленні


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2008
Мова і культура
т.10 c.275-280
121
Наукова стаття
Просторові символи у ранній поезії Тараса Шевченка


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Єщенко Наталія Олександрівна
2009
Мова і культура
т.11 c.11-15
122
Наукова стаття
Семантика морфеми: проблема визначення


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Тютенко Олена Федорівна
2009
Мова і культура
c.26-30
123
Наукова стаття
Семантика онімної номінації сучасного українського політикуму


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дергач Дмитро Валерійович
2009
Мова і культура
т.5 c.211-217
124
Наукова стаття
Семантичні типи предикатів у російських, українських та американських державних законодавчих актах


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2009
Мова і культура
т.11 c.314.0000
125
Наукова стаття
Типологические особенности речевых тактик в коммуникативной ситуации «объяснение в любви»


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Кушнір Наталія Олександрівна
2009
Мова і культура
т.11 c.121-126
126
Наукова стаття
Типология текстов по данным восприятия (к вопроосу об универсальной классификационной матрице)


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Клімкіна Ольга Ігорівна
2009
Мова і культура
т.12 c.115-120
127
Наукова стаття
Уявлення про кохання майбутнього у словянській фантастичній літературіАйдачич Деян Володимирович
2009
Мова і культура
т.9 c.196.0000
128
Наукова стаття
Фонетичний аспект функціонування поетичного образу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2009
Мова і культура
c.192.0000
129
Наукова стаття
Фонічний аспект функціонування поетичного образу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Дубенко Олена Юріївна
2009
Мова і культура
т.2 c.192-196
130
Наукова стаття
Шекспірівські сонети у перекладах М.москаленка


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2008
Мова і культура
т.10 c.192-199
131
Наукова стаття
Tests as Objects with an Identity and a Purpose in English for Special Purposes


Інститут філології
Англійської мови гуманітарних факультетів
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2008
Мова і культура
т.9
132
Наукова стаття
Валоризація українського релігійного дискурсу на межі XVI-XVII ст.


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Ніка Оксана Іванівна
2008
Мова і культура
т.10 c.156-164
133
Наукова стаття
Вправи для навчання читання студентів мовних вузів на основі інтерпретації лінгвостилістичних засобів німецькомовних художніх текстів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2008
Мова і культура
т.10 c.104-112
134
Наукова стаття
Глагольные образования с коренем и.-е. *dhegh-/dhogh- в славянских языках


Інститут філології
Полоністики
Черниш Тетяна Олександрівна
2008
Мова і культура
c.97.0000
135
Наукова стаття
Етикетні формули китайської мови та способи їх перекладу українською мовою // Мова і культура


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кірносова Надія Анатоліївна
2008
Мова і культура
т.10 c.253-256
136
Наукова стаття
Культорологічна парадигма у вивченні англійської мови та переклад з неї


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови

Антонюк Наталія Миколаївна
Возна Марина Олександрівна
2008
Мова і культура
т.11 c.217.0000
137
Наукова стаття
Навчання студентів текстотворення у жанрово-стильових різновидах


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2008
Мова і культура
т.10 c.239.0000
138
Наукова стаття
Назви персонажів у кіберпросторі в сучасній словянській фантастиці


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2008
Мова і культура
т.9 c.126-130
139
Наукова стаття
Особливості написання абревіатур у франкомовному публіцистичному тексті


Інститут філології
Французької філології
2008
Мова і культура
c.176-179
140
Наукова стаття
Особливості семантики світлових образів в американському художньому мовленні


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Дубенко Олена Юріївна
2008
Мова і культура
т.5 c.275-281
141
Наукова стаття
Паралелі між неромантичною концепцією перекладу Вальтера Беньяміна і перекладацькою творчістюВасиля Барки


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2008
Мова і культура
т.10 c.251-254
142
Наукова стаття
Семантика світлового образу в американській поезії ХХ століття


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Дубенко Олена Юріївна
2008
Мова і культура
т.10 c.128-131
143
Наукова стаття
Становлення форм минулого часу дієслова у мові пам'яток ділового стилю першої половини XVII століття


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2008
Мова і культура
т.1 c.147-152
144
Наукова стаття
Tests as Objects with an Identity and a Purpose in English for Special Purposes//Збірка наукових праць. 16 міжнародна конференція ім. С. Бураго.


Інститут філології
Англійської мови гуманітарних факультетів
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2007
Мова і культура
145
Праці конференції
Вправи для навчання читання студентів мовних вузів на основі інтерпритації лінгвостилістичних засобів німецькомовних художніх текстів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2007
Мова і культура
c.78-85
146
Наукова стаття
Концепт СОН в поетичній картині світу Сохраба Сепехрі


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Мазепова Олена Вікторівна
2007
Мова і культура
т.4 c.263-270
147
Наукова стаття
Про книгу Тамари Гундорової «Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн» (2005)


Інститут філології
Теорії літератури, компаративістики і літературної творчості
Костенко Наталія Василівна
2007
Мова і культура
т.8 c.186-190
148
Наукова стаття
Структура та поліфункціональність номінативних речень у поетичному контексті


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
П'ятецька Ольга Василівна
2007
Мова і культура
т.6 c.116-120

Повернення до списку

Вгору