Видання

Мовні і концептуальні картини світу


ID: 3771
Кількість показів: 4895
дата змінення: 14.11.2014 13:26:39
Ким змінено (ім'я): (fil14) Ірина Борисенко
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Концепт MOTHER в англомовній дитячій літературі


Юридичний факультет
Іноземних мов
Чаюк Тетяна Андріївна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.328-337
2
Наукова стаття
«Культурна зброя» як складник консцієнтальної війни


Інститут філології
Російської філології
Гречка Станіслав Олександрович
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.53-58
3
Наукова стаття
Der interkulturelle Ansatz in DaF-Lehrwerkserie von Hueber „Sicher!“


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Тимченко Євгенія Петрівна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.179-188
4
Наукова стаття
Гендерні особливості реалізації категорії експресивності в інформаційному тексті (на матеріалі журналів „Spiegel“ і „Brigitte“)


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Павличко Оксана Олексіївна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.135-141
5
Наукова стаття
До питання лінгвістичного визначення терміна "Асоціація"


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Білик Катерина Аркадіївна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.26-35
6
Наукова стаття
До питання про концепцію сучасного електронного німецько-українського юридичного словника


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Сойко Іван Васильович
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.151-163
7
Наукова стаття
Жанрові ознаки урядової декларації ФРН


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Стасюк Олександр Сергійович
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.163-172
8
Наукова стаття
Застосування експліцитних та імпліцитних засобів при відтворенні комунікативної інтенції в англомовних маркетингових текстах українською мовою (на матеріалі реклами косметичної продукції)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Колодій Богдана Миколаївна
Підмогильна Ю.І.
2018
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.79-85
9
Наукова стаття
Інтерференція мов і діалектів у художньому мовленні Грації Деледди


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Веклич Олеся Анатоліївна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.72-80
10
Наукова стаття
Лінгвокультурні та лінгвосеміотичні особливості вербалізації давньоскандинавського концепту "битва" в сучасному англомовному пісенному дискурсі


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Гусар Ангеліна Вікторівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.59-64
11
Наукова стаття
Ментальна структура субординаційного концепту “work”


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.125-135
12
Наукова стаття
Німецький конʼюнктив і модальне значення "ірреальність" (на матеріалі простого речення)


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Козловський Віктор Володимирович
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.69-77
13
Наукова стаття
Особливості реалізації мовленнєвих актів у молодіжних китайськомовних Інтернет -текстах: гендерний аспект


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кравченко Одарка Олександрівна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.95 – 102
14
Наукова стаття
Регіоналізми в арабській термінології сімейного права країн Арабського Магрибу


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Сівков Іван Вікторович
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.150-154
15
Наукова стаття
Структура та семантика найменувань частин процесів у німецькій та англійській мовах


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Материнська Олена Валеріївна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.112-124
16
Наукова стаття
Формування навичок перекладу науково-технічних текстів : досвід та перспективи


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Кучма Ольга Іванівна
2019
Мовні і концептуальні картини світу
c.94-102
17
Наукова стаття
Види перекладацьких рішень у синергетиці перекладу


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Дорофеєва Маргарита Сергіївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.81-87
18
Наукова стаття
Віддзеркалення ідеї невимушеності буття та гармонії з природою у сучасній японській мові


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Комісаров Костянтин Юрійович
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.77 – 88
19
Наукова стаття
Відношення у системі модальних операторів когнітивно-семантичного поля достовірності (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Романської філології
Охріменко Валерія Ігорівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.160-167
20
Наукова стаття
Відображення соціальної стратифікації в парфумерно-косметичному номінативному регістрі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Галицька Єлизавета Анатоліївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.35-45
21
Наукова стаття
Віртуальний образ мовної особистості (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Славова Людмила Леонардівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.240 – 245
22
Наукова стаття
Гедоністична естетика в ранній прозі Танідзакі Джюн’ічіро та її переосмислення в сучасних екранізаціях


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кузьменко Юлія Сергіївна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.167-172
23
Наукова стаття
Двомовні перекладні словники: причини недосконалості та перспективи оптимізації


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Фокін Сергій Борисович
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.214-220
24
Наукова стаття
Деградація мови у масовій культурі (на прикладі японських та українських поп-пісень)


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Комарницька Тамара Костянтинівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.66 – 77
25
Наукова стаття
Етикетні формули ділового листування в Японії


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Філонова Вікторія Олександрівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.123 – 127
26
Наукова стаття
Ідентичність і мовна політика в Європі


Інститут філології
Романської філології
Крючков Георгій Георгійович
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.122-127
27
Наукова стаття
Ідіоми на позначення емоцій у спонтанному мовленні (на матеріалі Британського національного корпусу)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Смашнюк Оксана Іванівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.217-224
28
Наукова стаття
Класифікатори у соціальній мережі Instagram (на матеріалі повідомлень National geographic)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Орлова Віра Володимирівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.41-51
29
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичні характеристики тексту Агатангела Кримського в полемічному дискурсі початку ХХ століття


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Наєнко Галина Михайлівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.282-289
30
Наукова стаття
Концепт “республіканізм” та його вербалізація у текстах конституцій арабських країн


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Сівков Іван Вікторович
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.199-205
31
Наукова стаття
Крос-модальна когезія в кінофільмі


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Єфименко Вікторія Антонівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.137-148
32
Наукова стаття
Лiнгвокомунiкативнi особливостi управлiнського дискурсу


Інститут філології
Романської філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.74-82
33
Наукова стаття
Лінгвопоетика ідентичності у французькій літературі XVIII ст.


Інститут філології
Романської філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
34
Наукова стаття
Мовленнєві тактики комунікативних стратегій в «Іліаді»


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Руда Наталя Вікторівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.160-167
35
Наукова стаття
Мовний портрет кулінарного блогера


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Карпова Катерина Сергіївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.82-89
36
Наукова стаття
Морфологічні, синтаксичні та структурні ознаки звертання в японському реченні


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Федотова Юлія Сергіївна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.119 – 123
37
Наукова стаття
Народна творчість як засіб національної ідентичності (на матеріалі португальських казок)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Орличенко Олена Василівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.202-207
38
Наукова стаття
Партіоніми України (структурний та лексико-семантичний аспекти)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Кравченко Людмила Олександрівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.122-128
39
Наукова стаття
Переклад української книги і нової платформи розширення літературних горизонтів за межі англосфери:перспективи та можливості


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
40
Наукова стаття
Перспективні напрями наукових досліджень у галузі японської ономатопеї


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кобелянська Оксана Іванівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.43 – 55
41
Наукова стаття
Пуристичні тенденції в сучасній мовній політиці Туреччини


Інститут філології
Тюркології
Корнієць Катерина Анатоліївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.117-122
42
Наукова стаття
Роль узусу в перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Карабан В'ячеслав Іванович
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.76-82
43
Наукова стаття
Специфіка етнокультурних компонентів у турецькій мовній картині світу


Інститут філології
Тюркології
Пишньоха Ольга Анатоліївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.79-89
44
Наукова стаття
Співпраця Київського національного університету імені Тараса Шевченка з Компанією «МІЦУБІШІ КОРПОРЕЙШЕН»: досягнення та перспективи


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Бондаренко Іван Петрович
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.3 – 16
45
Наукова стаття
Східноіранські та західноіранські риси авестійської мови


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Бочарнікова Анна Михайлівна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.59-65
46
Наукова стаття
Тактичний репертуар англомовних комунікантів на етапі ініціації ділової розмови


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Яшенкова Ольга Володимирівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.367-376
47
Наукова стаття
Темпоральні та паузальні аспекти просодії емоційно насичених фрагментів публічного виступу в театральних постановах


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Лисенко Катерина Вікторівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.369-379
48
Наукова стаття
Термінологічна система як дзеркало філософсько-етичної концепції Тенрійської релігії (на матеріалі "Офудесакі")


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Мазур Світлана Миколаївна
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.111-1119
49
Наукова стаття
Функціонування перифрастичних форм у текстах офіційно-ділового стилю турецької мови


Інститут філології
Тюркології
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.259-266
50
Наукова стаття
Якісні відмінності між електронним та паперовим словником з погляду штучного інтелекту


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Фокін Сергій Борисович
2018
Мовні і концептуальні картини світу
c.260-265
51
Наукова стаття
“Украдене щастя” непрямих перекладів творів української літератури


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.101-113
52
Наукова стаття
PR-Стратегія у комунікативному просторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв’ю з бізнесменами)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дегтяренко Марина Олексіївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.153-161
53
Наукова стаття
Авторська наративна стратегія в V i VI книгах "Історії..." Геродіана


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Довбищенко Федір Володимирович
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.57-64
54
Наукова стаття
Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Сівков Іван Вікторович
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.333-342
55
Наукова стаття
ВИКЛАДАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Максименко Олена Всеволодівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.385-391
56
Наукова стаття
Відтворення особливостей літературних пародій Дж. Леннона в перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Трищенко Ірина В'ячеславівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.463-468
57
Наукова стаття
Граматика і семантика ідентичності у французькій лінгвокультурі


Інститут філології
Романської філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.69-78
58
Наукова стаття
Електронний cловник le visuel: переваги та недоліки


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Андрієвська Елла Миколаївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.18-24
59
Наукова стаття
Електронні словники у Корпусі української мови: параметри пошуку та систематизації мовних одиниць


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Зубань Оксана Миколаївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.190-201
60
Наукова стаття
Засоби автоматизованого збагачення комп’ютерної перекладацької пам'яті


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.384-391
61
Наукова стаття
Історія перекладу іспанських драматичних текстів українською мовою (від золотого віку до наших днів)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Нічаєнко Ірина Ігорівна

2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.317-323
62
Наукова стаття
Категорія "чужий" у промовах чинного Президента України П. Порошенка


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Харитонова Дар'я Дмитрівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.320-327
63
Наукова стаття
Концепт play як ціннісний елемент дитячої картини світу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Чаюк Тетяна Андріївна
Чаюк Тетяна Андріївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.410-417
64
Наукова стаття
Концептосфера японського воїна (на матеріалі Книги самурая «Хаґакуре»)


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Комарницька Тамара Костянтинівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.44 – 54
65
Наукова стаття
Критерії оцінки письмового перекладу неспеціалізованого тексту в контексті н-бальної системи


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Фокін Сергій Борисович
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.311-320
66
Наукова стаття
Лексико-стилістичні особливості висвітлення подій у зоні АТО на Сході України в міжнародній пресі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.342-349
67
Наукова стаття
Мета як компонент концепту ПОДОРОЖ у новогрецькій поезії ХХ та ХХІ ст. у лінгвокультурному аспекті


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Кожуховська Юлія Віталіївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.213-218
68
Наукова стаття
Міжмовна комунікація і процеси семантичної інтерференції в добу глобалізації


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Клименко Ніна Федорівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.193-199
69
Наукова стаття
Мовне вираження директивів сучасної турецької мови


Інститут філології
Тюркології
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.289-294
70
Наукова стаття
Науково-історична література у перекладі


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Михайленко Олена Олександрівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.268-277
71
Наукова стаття
Особливості функціонування псевдоперифрастичних форм


Інститут філології
Тюркології
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.349-354
72
Наукова стаття
Первинна номінація дійових осіб «Повісті про принца Ґенджі» Мурасакі Шікібу (етимологічний аспект)


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Федотова Юлія Сергіївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.97 – 100
73
Наукова стаття
Процес номінації у сучасній французькій мові: до питання про використання зареєстрованих назв торгових марок


Інститут філології
Романської філології
Гейко Тетяна Миколаївна
Федченко Олена Дмитрівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.106-114
74
Наукова стаття
Семантичний аналіз турецьких фразеологізмів з колористичним компонентом


Інститут філології
Тюркології
Дика Леся Сергіївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.116-123
75
Наукова стаття
Специфіка етнокультурних компонентів в оповіданні «Стіни караван-сараю» Ф. Н. Чамлибеля


Інститут філології
Тюркології
Пишньоха Ольга Анатоліївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.316-323
76
Наукова стаття
Стереотипні уявлення про японську жінку (лінгвокраїнознавчий аспект)


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Еґава Хіроюкі
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.24 – 31
77
Наукова стаття
Стилістичні характеристики сучасної антиутопії (на матеріалі роману А.Смейл «Дзвони»


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Трищенко Ірина В'ячеславівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.379-383
78
Наукова стаття
Стратегії зміни комунікативних ролей у німецькому аналітичному ток-шоу.


Інститут філології
Германської філології та перекладу
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.399-407
79
Наукова стаття
Субжанрова парадигма японського казкового епосу


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Наумовська Наталія Єгорівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.129 – 136
80
Наукова стаття
Сучасний стан досліджень у галузі термінотворення перської мови


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Ющенко Ірина Олександрівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.423-427
81
Наукова стаття
Тактика дискредитації у релігійних текстах античності та сучасності (на матеріалі давньогрецької, української та російської мов)


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Левко Олександр Вадимович
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.360-367
82
Наукова стаття
Твіт як ендемічний технодискурсивний жанр Твіттер-дискурсу


Інститут філології
Романської філології
Давидюк Надія Олексіївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.98-110
83
Наукова стаття
Текстологічні особливості японської літературознавчої термінології


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Аністратенко Лідія Сергіївна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.3 – 8
84
Наукова стаття
Узус як бар'єр у перекладі з української мови іноземною мовою


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Карабан В'ячеслав Іванович
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.181-188
85
Наукова стаття
Японський жіночий характер у дзеркалі національної літератури (поезія)


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кобелянська Оксана Іванівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
c.114 – 128
86
Наукова стаття
Аудіовізуальні образні засоби в інтернет-комунікації: стратегії використання


Інститут філології
Російської філології
Снитко Олена Степанівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.52 c.194-210
87
Наукова стаття
Відтворення прагматичного потенціалу деяких складових рекламного тексту у перекладі українською мовою (на матеріалі англомовної реклами парфумерно-косметичної продукції)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Колодій Богдана Миколаївна

2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.169 – 178
88
Наукова стаття
Гендерні елементи в японській ономатопеїчній лексиці


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Еґава Хіроюкі
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.21 – 27
89
Наукова стаття
Демінутивна десегмантизазія: причини і функції (на матеріалі української, латинської та англійської мов)


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Руда Наталя Вікторівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.257-261
90
Наукова стаття
Етика перекладача у непрямому перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.287-291
91
Наукова стаття
Засоби сегментації староукраїнського наукового тексту


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Наєнко Галина Михайлівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.171-181
92
Наукова стаття
Ідеологічно мотивована асиметрія радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.123-132
93
Наукова стаття
Концептуалізація бінарної опозиції ПРАВДА – НЕПРАВДА у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.446-468
94
Наукова стаття
Концептуальна категорія ПРОСТІР можливого світу у творах жанру фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів)


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Александрук Ірина Володимирівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.3-11
95
Наукова стаття
Культурна схема ŠEKASTENAFSI (самоприниження) у складі перської системи ввічливості ta'ārof


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.241-249
96
Наукова стаття
Лінгвопрагматика довіри в міжкультурній комунікації


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.86-98
97
Наукова стаття
Метаінтертекстуальні маркери інтердискурсивності (на матеріалі парламентських текстів ФРН і Швеції)


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Стасюк Олександр Сергійович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.323-329
98
Наукова стаття
Метафори з демінутивним та аугментативним компонентом у поетичному мовленні шістдесятників крізь призму завдань перекладу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.261-270
99
Наукова стаття
Мова соціальних мереж як новітній лінгвістичний феномен


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.49-56
100
Наукова стаття
Мовленнєва маніпуляція: персуазивність та сугестія


Інститут філології
Російської філології
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.53 c.275-281
101
Наукова стаття
Навчання перекладу: обмін досвідом


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Кузьміна Катерина Анатоліївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.389 ̶ 396
102
Наукова стаття
Особливості вербалізації концепту кохання в китайській та японській мовах


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.3 - 7
103
Наукова стаття
Переклад англомовних інструкцій для застосування медичних препаратів українською мовою


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.С.292-304
104
Наукова стаття
Перекладацький диспаритет у контексті перекладів української прози англійською та німецькою мовами


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.393-400
105
Наукова стаття
Полімодельність сучасного ділового комунікативного процесу


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Торосян Оксана Миколаївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.312-321
106
Наукова стаття
Половецький світ як транслятор давніших етнічних впливів


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.342-359
107
Наукова стаття
Поняття історико-топонімічної ідіоми (на матеріалі топонімів-реплік походу Кніви 250 р.)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Тищенко Костянтин Миколайович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.437-452
108
Наукова стаття
Поняття паремії в сучасній китайській мові


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.371-381
109
Наукова стаття
Прагматичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН)


Інститут філології
Германської філології та перекладу
Стасюк Олександр Сергійович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.255-262
110
Наукова стаття
Про моделювальні засади дискурсу


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.104-119
111
Наукова стаття
Проблема побутового расизму в німецькомовному конфліктному дискурсі


Інститут філології
Германської філології та перекладу
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.149-157
112
Наукова стаття
Семантичні зсуви в назвах диких тварин типу canidae, mustelidae, felidae в далекоспоріднених мовах


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Поліщук Анна Сергіївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.241-250
113
Наукова стаття
Спектральні характеристики вигуку Well та його залежність від соціального статусу мовців


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Бабчук Юлія Йосипівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.45-48
114
Наукова стаття
Стилеметрія тексту на морфемному рівні його організації


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.55 c.356-360
115
Наукова стаття
Стратегія "витіснення" конкуренції у полікультурному комунікативному просторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв'ю з бізнесменами)


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дегтяренко Марина Олексіївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.107-116
116
Наукова стаття
Структурa та семантика іспанського футбольного жаргону


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Толстова Ольга Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.456-463
117
Наукова стаття
Теоретичні основи структурування змісту підручника з мови гінді як основного компонента навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Довбня Катерина Валеріївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.57-61
118
Наукова стаття
Терапевтический текст в Интернет-пространстве: особенности функционирования и виды


Інститут філології
Російської філології
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.53 c.175-185
119
Наукова стаття
Термінування і детермінування лексики інформатики та участь у цих процесах запозичень


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.3-12
120
Наукова стаття
Українські тавтологічні фраземи: природа, структура, деривація


Інститут філології
Стилістики та мовної комунікації
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.12-19
121
Наукова стаття
Універсальне й ідіоетнічне в латинськомовних граматиках румунської мови кінця 18-першої половини 19 ст.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Лучканин Сергій Мирославович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.111-119
122
Наукова стаття
Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Білоножко Наталія Єліковна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.54-59
123
Наукова стаття
Шляхи дослідження процесу унормування японського письма у другій половині XIXст. (на матеріалі графічного оформлення тексту "Офудесакі").


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Мазур Світлана Миколаївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.84-91
124
Наукова стаття
Явище синонімії в японській літературознавчий термінології


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Аністратенко Лідія Сергіївна
2016
Мовні і концептуальні картини світу
c.3 – 10
125
Наукова стаття
The Types of Reading: Scanning and Skimming


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.488-493
126
Наукова стаття
Адаптація в ситуації перекладу і реконструкція оригіналу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гриценко Марія Валеріївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.137-146
127
Наукова стаття
Актуалізація архетипів у мові реклами: психолінгвістичний аспект


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Овдіюк Вікторія Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.139 -144
128
Наукова стаття
Англомовна преса як засіб формування граматичної компетенції у студентів - магістрів


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Бабенко Тамара Василівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.20-25
129
Наукова стаття
Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі


Економічний факультет
Іноземних мов
Сандига Лілія Олександрівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.458-465
130
Наукова стаття
Антирелігійна адаптація російськомовних перекладів у СРСР


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.313-321
131
Наукова стаття
Арабо-перські лексичні запозичення в турецькій фаховій мові торгівлі


Інститут філології
Тюркології
Телешун Катерина Олегівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.429-435
132
Наукова стаття
Афіксальний спосіб термінотворення в японській літературознавчій термінології


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Аністратенко Лідія Сергіївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.54 c.8-13
133
Наукова стаття
Біблійні фразеологізми у болгарській мові: принципи класифікації


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.62-66
134
Наукова стаття
Вербалізація метастереотипу «Middle Easterner» у комедійних шоу


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
Пилипчук Тетяна Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.210-217
135
Наукова стаття
Відображення ґендерних стереотипів в назвах професій і посад у іспанській мові


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.58-64
136
Наукова стаття
Відтворення гумористичного наповнення роману М. Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи» у перекладі"


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.218-225
137
Наукова стаття
Відтворення іншомовного компонента в українських перекладах творів А. Переса-Реверте


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.480-488
138
Наукова стаття
Відтворення лексичних особливостей художньої мови Михайла Коцюбинського у французьких перекладах Еміля Крюби


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Кирилова Віра Андріянівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.353-363
139
Наукова стаття
Відтворення модальності в текстах франкомовного військового дискурсу та їх перекладі


Військовий інститут
Військового перекладу та спеціальної мовної підготовки
Лінгвістично-науковий центр
Бондаренко Лілія Миколаївна
Бондаренко Лілія Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.66-71
140
Наукова стаття
Відтворення персональності в текстах франкомовного військового дискурсу та їх перекладі


Військовий інститут
Лінгвістично-науковий центр
Бондаренко Лілія Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.75-80
141
Наукова стаття
Відтворення сучасних українських суспільно-політичних реалій у текстах німецьких ЗМІ


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Любчук Наталія Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.476-481
142
Наукова стаття
Відтворення фольклорних алюзій в перекладі художнього тексту


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Андрієнко Тетяна Петрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.48 – 55
143
Наукова стаття
Вчення М.Я. Марра про мову як «віртуальна реальність»


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.124–131
144
Наукова стаття
Гендерні вирази в російськомовному перекладі твору «Її високість Аоі» Мішіми Юкіо


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Еґава Хіроюкі
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.54 c.28 – 33
145
Наукова стаття
Гендерні особливості текстів публічних промов перших леді сша та їх відтворення у перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Спіцина Вікторія Євгеніївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.405-412
146
Наукова стаття
Ґендерні стереотипи в мові і мовленні


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.9-14
147
Наукова стаття
Головні стильові особливості сучасних японських науково-технічних текстів


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Комісаров Костянтин Юрійович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.224 – 233
148
Наукова стаття
Графічні особливості поезії японського футуризму (на прикладі вірша Хірато Ренкічі


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Букрієнко Андрій Олександрович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.54 c.200 – 206
149
Наукова стаття
Грецизми в сучасній румунській мові: етапи і шляхи проникнення, кількість


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Лучканин Сергій Мирославович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.261-273
150
Наукова стаття
Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.386-392
151
Наукова стаття
Дискурс англомовного брифінгу в лінгвопрагматичному аспекті


Інститут високих технологій
Комунікації і лінгвокраїнознавства
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.456-463
152
Наукова стаття
Дисфемізми та евфемізми у сучасній іспаномовній прозі та її перекладах українською мовою


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.48-53
153
Наукова стаття
До питання про наукову інтерпретацію поняття колігації у сучасному мовознавстві


Інститут філології
Романської філології
Гладка Валентина Анатоліївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.143–152
154
Наукова стаття
До проблеми створення грецько-японського лексикону православної Біблії»


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.54 c.65 – 72
155
Наукова стаття
Еволюція лінгвопоетики жанру французької авторської казки від XII


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
Чайківська Галина Святославівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.441-451
156
Наукова стаття
Електронний словник французької академії в творчій майстерні перекладача


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Андрієвська Елла Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.13-20
157
Наукова стаття
Емотивні характеристики вигуків сучасної китайської мови


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Нестеренко Ольга Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.121-126
158
Наукова стаття
Емотивність в староукраїнській проповіді XVII ст.


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.144-150
159
Наукова стаття
емотивність як підкатегорія модальності( на матеріалі іспанської мови)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.174-180
160
Наукова стаття
Емоції та їх вербальна репрезентація в українській та американській лінгвокультурах


Інститут філології
Іноземних мов природничих факультетів
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.42-48
161
Наукова стаття
Етноспецифічні аспекти перекладу англомовних медичних текстів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.154-162
162
Наукова стаття
Європейський досвід законодавчого перекладу


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Мірошниченко Марина Віталіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.65-74
163
Наукова стаття
Загальні принципи організації навчання перекладу студентів-японістів у ВНЗ України


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Комісаров Костянтин Юрійович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.54 c.158 – 168
164
Наукова стаття
Зародження та функціонування абревіатур-омонімів у турецькій мові.


Інститут філології
Тюркології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.149 - 150
165
Наукова стаття
Звуко-цветовой символизм в поэме Юрия Кузнецова «Путь Христа»


Інститут філології
Російської мови
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.197-202
166
Наукова стаття
Інтердискурсивність урочистих парламентських промов ФРН


Інститут філології
Германської філології
Стасюк Олександр Сергійович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.412–417
167
Наукова стаття
Інтертекстуальність як засіб дискредитації політичних опонентів (на матеріалі парламентської комунікації ФРН і Швеції)


Інститут філології
Германської філології
Стасюк Олександр Сергійович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.421–429
168
Наукова стаття
Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у початковій школі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.395-399
169
Наукова стаття
Категорія аргументативності у перекладних текстах популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.60-66
170
Наукова стаття
Київський осередок ученості кінця XVII - початку XVIII століття: мовознавча концепція


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Ластовець Марія Юріївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.605-613
171
Наукова стаття
Кінема як об'єкт лінгвостилістичного аналізу


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
Стародубцева Олена Анатоліївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.524-531
172
Наукова стаття
Когнітивні модифікації концепту "Angel" (на матеріалах англомовної реклами)


Інститут філології
Англійської філології
Крисальна Юліана Вячеславівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.248-256
173
Наукова стаття
Композитний спосіб словотвору у формуванні неологізмів англійської мови


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Гонта Ігор Анатолійович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.132-137
174
Наукова стаття
Комунікативна структура і книги трактату Геродіана "Історія після Марка Аврелія"


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Довбищенко Федір Володимирович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.242-253
175
Наукова стаття
Комунікативні стратегії і тактики староукраїнської проповіді XVII ст.


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.351-356
176
Наукова стаття
Концентрична структура тексту авестійського гімну Y 46: міф чи реальність?


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Бочарнікова Анна Михайлівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.30-37
177
Наукова стаття
Концепт доброчесність як універсальна домінанта культури: до питання вербалізації


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.508-516
178
Наукова стаття
Концептуальна категорія "Простір можливого світу" у творах фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських творів))


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Александрук Ірина Володимирівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.3-11
179
Наукова стаття
Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Гнатюк Лідія Павлівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.119–124
180
Наукова стаття
Критерії парадигмотворення простого речення


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Арібжанова Ірина Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.36-50
181
Наукова стаття
Культурно маркована лексика як джерело національно-культурної інформації


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Філонова Вікторія Олександрівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.54 c.143 – 147
182
Наукова стаття
Личностные наименования элиты в украинских СМИ: тенденции и динамика


Інститут філології
Російської мови
Приходько Ірина Георгіївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.414-423
183
Наукова стаття
Лінгвістична верифікація тексту з референцією до семіотичної події


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Черненко Ганна Анатоліївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.497-508
184
Наукова стаття
Лінгвопрагматичні особливості віртуального канону французького дипломатичного дискурсу (на матеріалі твітів Л.Фабіуса)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Пономаренко Ольга Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.244-252
185
Наукова стаття
Медичні опитувальники як одиниця перекладу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.233-239
186
Наукова стаття
Метафора та метонімія як засоби концептуалізації емоцій в перській мові (на прикладі концепту СТРАХ)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.3-14
187
Наукова стаття
Методика реверсивно-зіставного аналізу множинних перекладів поетичних текстів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Пермінова Алла Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.334-346
188
Наукова стаття
Механізми неологізації у художньому перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Скрильник Сергій Вікторович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.52 c.132-137
189
Наукова стаття
Місце театральних практик серед методик викладання французької мови


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.234-240
190
Наукова стаття
Мовленнєві особливості іспаномовного sms-сленгу


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Толстова Ольга Леонідівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.169–174
191
Наукова стаття
Мовна стереотипізація: стратегії виявлення та реалізації етнічних стереотипів у художньому тексті


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.349-358
192
Наукова стаття
Мовне втілення фрактальної моделі концентричних кіл у структурі біографічного наративу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.40–48
193
Наукова стаття
Модальне значення деонтичної необхідності (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Романської філології
Охріменко Валерія Ігорівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.3-13
194
Наукова стаття
Мотивно-образна парадигма народних пісень Шицзіну


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Ракітіна Марія Ігорівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.429-434
195
Наукова стаття
Національно-культурні особливості комунікативної поведінки учасників англомовних бізнес-інтерв'ю


Інститут філології
Англійської філології та міжкультурної комунікації
Дегтяренко Марина Олексіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.228-237
196
Наукова стаття
Неперервність традицій військового перекладу в Україні


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Янчук Сергій Ярославович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.544-551
197
Наукова стаття
Німецьке телевізійне ток-шоу суспільно-економічної тематики: прагмалінгвістичний аналіз жанру


Інститут філології
Германської філології
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.57 c.301-310
198
Наукова стаття
Німецько-український художній переклад: від Франка до Стуса


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Іваницька Марія Лонгинівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.143-159
199
Наукова стаття
Новела Михайла Коцюбинського "Intermezzo" - як віддзеркалення української душі у французькому перекладі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Кирилова Віра Андріянівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.202-211
200
Наукова стаття
Номінативний простір концепту маргінальність у творчому доробку Блеза Синдрара


Інститут філології
Французької філології
Бритвін Дмитро Вікторович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.93-100
201
Наукова стаття
О статусе предложения в устном научном дискурсе: экспериментальное исследование


Інститут філології
Російської мови
Палатовська Олена Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.321-332
202
Наукова стаття
Образ мовця в структурі комунікації


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Афанасьєва Ольга Миколаївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.26-34
203
Наукова стаття
Образ юного кохання в романі В. Шекспіра “Ромео та Джульєтта” очима чотирьох перекладачів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Чеботарьова Анна Артемівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.361-369
204
Наукова стаття
Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у морально-ціннісних системах французької та англійської лінгвокультур


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.621-629
205
Наукова стаття
Особливості відтворення італійських реалій української мовою у перекладі роману Грації Деледди "Тростини на вітрі"


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Веклич Олеся Анатоліївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.106-111
206
Наукова стаття
Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові порівняно з дарі-кабулі


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Шевченко Юрій Олексійович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.642-651
207
Наукова стаття
Особливості дескрипції дієслова як частини мови в іранській лінгвістиці ХІХ - ХХ століття


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Шевченко Юрій Олексійович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.310-319
208
Наукова стаття
Особливості лінгвістичних ідей у давньому та середньовічному Ірані у порівнянні з арабською мовознавчою традицією


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Шевченко Юрій Олексійович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.525-533
209
Наукова стаття
Особливості мовної ситуації в Алжирі


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.3012 c.327-333
210
Наукова стаття
Особливості процесу запозичення в дипломатичному дискурсі (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Пономаренко Ольга Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.400-409
211
Наукова стаття
Особливості розвитку художнього перекладу за умов скасування цензури


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.270-275
212
Наукова стаття
Особливості символічного вираження едіпового комплексу в японській міфології


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Букрієнко Андрій Олександрович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.54 c.206 – 211
213
Наукова стаття
Особливості синонімічної диференціації вигуків сучасної китайської мови


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Нестеренко Ольга Олександрівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.344 -351
214
Наукова стаття
Особливості становлення хорватської лексикографії


Інститут філології
Слов'янської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.423-429
215
Наукова стаття
Переваги корпусів малого обсягу для досліджень макроявищ у перекладі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Фокін Сергій Борисович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.590-597
216
Наукова стаття
Передумови формування концепту ПОДОРОЖ в новогрецькій поезії ХХ ст.


Інститут філології
Елліністики
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.385-390
217
Наукова стаття
Перекладацькі рішення при відтворенні українських реалій у художньому перекладі німецькою мовою (на матеріалі перекладу роману Марії Матіос "Солодка Даруся")


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Уманець Руслана Сергіївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.576-583
218
Наукова стаття
Перекладацькі стратегії відтворення української прози англійською мовою


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.225-232
219
Наукова стаття
Перекладач у суді: специфіка роботи та вимоги до кваліфікації


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Касяненко Дар'я Сергіївна

2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.240-245
220
Наукова стаття
Переклади української постколоніальної прози в європейському контексті: комплекс пережитого (оригінальна назва – Постколоніальний комплекс пережитого у європейському контексті, або пасіонарність у перекладі української сучасної прози)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.393-400
221
Наукова стаття
Позиция автора и способы её выражения в информационно-аналитических интернет-текстах


Інститут філології
Російської мови
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.176-180
222
Наукова стаття
Поліфонія як засіб створення іронії в романі К.Х. Села "Вулик" та її відтворення в перекладі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Циркунова Ірина Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.487-491
223
Наукова стаття
Понятие поликодовости в отечественном и зарубежном языкознании


Інститут філології
Російської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.61-65
224
Наукова стаття
Поняття ґендеру: лінгво-прагматичний аспект


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Андрійченко Юлія Валеріївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.58-64
225
Наукова стаття
Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на французький рекламних дискурс


Юридичний факультет
Іноземних мов
Іванченко Віікторія Олександрівна
Іванченко Віікторія Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.289-294
226
Наукова стаття
Природа й характер термінологічної варіативності в медичному перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Поворознюк Роксолана Владиславівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.354-364
227
Наукова стаття
Проблеми знака і значення у текстах сучасної французької соціальної реклами


Інститут філології
Французької філології
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.629-637
228
Наукова стаття
Репрезентація емоції "гнів" у китайській мовній картині світу (на матеріалі соматичної лексики)


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Ісаєв Сергій Сергійович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.187-197
229
Наукова стаття
Рецензійне мистецтво Володимира Митрофанова


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Тригуб Альона Миколаївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.567-575
230
Наукова стаття
Роль homena morbus в латинському лінгвокультурному просторі


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.510-515
231
Наукова стаття
Роль освітньо-виховних технологій та їх вплив на розвиток особистості в освітній системі Франції


Інститут філології
Французької філології
Зязюн Лариса Іванівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.282-289
232
Наукова стаття
Русские коммерческие наименования советского периода в аспекте прагмалингвистики


Інститут філології
Російської мови
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.472-480
233
Наукова стаття
Сакралізація текстів турецьких кросвордів


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.364 - 375
234
Наукова стаття
Символістський дискурс поезії Артюра Рембо та його відтворення в українському перекладі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Крушинська Олена Георгіївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.252-261
235
Наукова стаття
Ситуативність перекладу кросовер-літератури і культурна політика дитинства


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гриценко Марія Валеріївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.212-220
236
Наукова стаття
Складні випадки перекладу біблійних метафор японською мовою


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.217 – 224
237
Наукова стаття
Складнощі відтворення стилістичних засобів досягнення гумористичного ефекту в сучасній дитячій літературі (на матеріалі українських, англійських та французьких творів 1980-2013 рр.)


Інститут філології
Історії української літератури і шевченкознавства
Рудько Олена Владиславівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.321-327
238
Наукова стаття
Сленгизация перевода: Как избежать двусмысленности в русско-персидском диалоге?


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Моллаахмаді Дехагі Амірреза
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.82-85
239
Наукова стаття
Содержательные взаимосвязи концептов ВЕЧНОСТЬ и ИНТЕРНЕТ в русской лингвокультуре


Інститут філології
Російської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.521-526
240
Наукова стаття
Соціальна реклама як особливий різновид французького рекламного дискурсу


Інститут філології
Французької філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.504-511
241
Наукова стаття
Специфіка функціонування абревіатур у сучасній турецькій пресі.


Інститут філології
Тюркології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.210 - 218
242
Наукова стаття
Способи номінації головного героя у «Повісті про принца Ґенджі» Мурасакі Шікібу


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Федотова Юлія Сергіївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.54 c.139 – 143
243
Наукова стаття
Стилеметричні ознаки морфемних структур слів у поетичному мовленні Т. Шевченка (на матеріалі Корпусу української мови)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Зубань Оксана Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.165-179
244
Наукова стаття
Сучасний французький термін: основні характеристики і проблеми відтворення українською мовою


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.396-406
245
Наукова стаття
Таксономічний аспект перекладу японської ономатопоетич-ної лексики українською мовою


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кобелянська Оксана Іванівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.54 c.53 – 65
246
Наукова стаття
Тарас Шевченко в літературознавчих дискурсах Григорія Кочура


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Коломієць Лада Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.230-243
247
Наукова стаття
Тематическая организация информационного пространства русскоязычной прессы Украины (на примере ежедневных всеукраинских газет)


Інститут філології
Російської мови
Приходько Ірина Георгіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.258-271
248
Наукова стаття
Терминологическая фиксация коммерчески релевантного имени: история и современность


Інститут філології
Російської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.365-376
249
Наукова стаття
Термінологічна лексика в структурі турецької фахової мови торгівлі


Інститут філології
Тюркології
Телешун Катерина Олегівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
c.544-550
250
Наукова стаття
Фразеологізми в контексті загальних тенденцій у перекладі на території східної та західної України початку ХХ століття (1910-1930ті роки)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Мовчан Богдан Володимирович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.74-82
251
Наукова стаття
Фразеологізовані речення в сучасному термінологічному прочитанні


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.436-441
252
Наукова стаття
Фразеологізовані речення як особливий тип синтаксичних одиниць


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.550-555
253
Наукова стаття
Фразеологічні одиниці у засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов)


Інститут філології
Полоністики
Дем'яненко Наталія Борисівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.146-151
254
Наукова стаття
Фразеосемантичне поле "мова, мовна діяльність" у картині світу діалектоносіїв Приамур"я


Інститут філології
Російської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.221-228
255
Наукова стаття
Функціонально-стилістична специфіка перекладу науково-технічного тексту


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Михайленко Олена Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.21-29
256
Наукова стаття
Функціонування текстових концептів у поемі "Євина пісня" Шарля Ван Лерберга


Інститут філології
Французької філології
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.452-458
257
Наукова стаття
Ціннісний тезаурус в дослідженнях з аксіологічної лінгвістики


Інститут філології
Російської мови
Черненко Ганна Анатоліївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.609-621
258
Наукова стаття
Электронно-сетевые издания как новый сегмент детской периодики


Інститут філології
Російської мови
Сиромля Наталія Миколаївна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.538-544
259
Наукова стаття
Відтворення гумору в перекладу роману Тері Пратчета «Правда»


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.92-99
260
Наукова стаття
"Темники" как феномен украинского политического массмедийного дискурса.


Інститут філології
Російської мови
Приходько Ірина Георгіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.196-206
261
Наукова стаття
Bellum як ключовий концепт становлення римської державності (на матеріалі книги трактату Тіта Лівія «Ab Urbe condita»)


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.542-550
262
Наукова стаття
Cучасний англомовний готельний дискурс як різновид інституційного дискурсу


Інститут філології
Комунікації і лінгвокраїнознавства
Шебуніна Олеся Миколаївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.278-286
263
Наукова стаття
The Types of Reading


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.4 c.387-396
264
Наукова стаття
Адресатна спрямованість повідомлень у соціальних мережах та мікроблогах


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.396 - 403
265
Наукова стаття
Адресатність-адресантність у ранньобарокових панегіриках кінця XVI – першої половини XVII ст.


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Грицина Світлана Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.310-316
266
Наукова стаття
Аксіологічний потенціал турецької етикетної лексики


Інститут філології
Тюркології
Прима Олена Ігорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.238-244
267
Наукова стаття
Аксіологічний словник: принципи укладання, оцінкова інтерпретація (на матеріалі української мемуаристики Є. Чикаленка)


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.99-106
268
Наукова стаття
Аксіологічність у системі дискурсивних категорій


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.139-147
269
Тези
Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Бабенко Тамара Василівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.7-13
270
Наукова стаття
Англомовні неологізми у сфері інформаційних технологій


Економічний факультет
Іноземних мов
Сандига Лілія Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.342-349
271
Наукова стаття
Багатоударний та одноударний вібранти в іспанській мові як новий зразок артикуляційної відмінності


Інститут журналістики
Іноземних мов
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.82-90
272
Наукова стаття
Багатство символіки у творах сучасних латиноамериканських письменників та її відтворення у перекладі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Орличенко Олена Василівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.69-77
273
Наукова стаття
Бактрійські греки і буддизм у топонімічних маркерах в Україні


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.401-442
274
Наукова стаття
Безіменна номінація жіночих персонажів у «Повісті про принца Ґенджі» Мурасакі Шікібу


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Федотова Юлія Сергіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.98 – 102
275
Наукова стаття
Варіативність у поетичному метадискурсі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.129-137
276
Наукова стаття
Вербалізація інформації сенсорного сприйняття лексико-семантичного поля «запах»


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Семашко Тетяна Федорівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.285-288
277
Наукова стаття
Вербальні та візуальні маркери національної ідентичності в комерційних брендах (на матеріалі англійської мови)


Інститут журналістики
Іноземних мов
Фоменко Олена Степанівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.201-214
278
Наукова стаття
Видатні мовознавці-перекладачі 1920–1930-х років: Олександр Білецький, Михайло Калинович, Леонід Пахаревський, Андрій Ніковський, Борис Ткаченко


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Коломієць Лада Володимирівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.187–206
279
Наукова стаття
Вираження мовної картини світу в міфологічно-релігійній лексиці японської мови


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Філонова Вікторія Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.102 – 106
280
Наукова стаття
Вираження оцінки через порівняння у романах К.Х. Сели "Родина Паскуаля Дуарте"


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.370-381
281
Наукова стаття
Вирази чоловічої мови в російськомовному перекладі твору «Мій друг Гітлер» Мішіми Юкіо


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Еґава Хіроюкі
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.20 – 27
282
Наукова стаття
Відтворення гіпалаги у перекладах творів Х.Л. Борхеса


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Орлова Ірина Сергіївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.113-122
283
Наукова стаття
Відтворення засобів експресивного синтаксису іспанської мови в українському перекладі (на матеріалі творів Г. Гарсіа Маркеса)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Омельченко Ольга Володимирівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.88-97
284
Наукова стаття
Відтворення іспанських евфемізмів українською мовою у перекладі текстів економічної тематики


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Антоненко Захар Валерійович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.75-88
285
Наукова стаття
Відтворення синтаксичних особливостей франкомовних міжнародних документів виборчого права українською мовою (на матеріалі Кодексу належної практики у виборчих справах))


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Мірошниченко Марина Віталіївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.120-129
286
Наукова стаття
Вплив когнітивного стилю та провідного каналу сприйняття на перекладацькі рішення


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.70-77
287
Наукова стаття
Вплив мовної інтерференції на нормативність української мови (на матеріалі мови реклами)


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Ткаченко Лариса Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.309-315
288
Наукова стаття
Вплив цифрових медіа на формування нової графічної норми сучасної французької мови


Економічний факультет
Іноземних мов
Сизенко Анастасія Сергіївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.366-376
289
Наукова стаття
Граматичні особливості іспанської мови у провінціях Наварра, Країна Басків та Галісія


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Котенко Валентина Леонідівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.76-81
290
Наукова стаття
Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Кучеренко Аліна Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.262-271
291
Наукова стаття
Дадаїзм в Японії: між футуризмом та модернізмом


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Букрієнко Андрій Олександрович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.1162 – 166
292
Наукова стаття
Динаміка фемінних стереотипів в українській мовній свідомості (на матеріалі мас-медійних текстів)


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47.1 c.544-556
293
Наукова стаття
Дискурс колективного щастя та маніфестація емоцій у ситуації футбольних перемог


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.347-356
294
Наукова стаття
Дисфемізми в художньому перекладі: еквівалентність у мікро- та макроконтексті


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Фокін Сергій Борисович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.473-484
295
Наукова стаття
Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії ввічливості в мовленнєвому жанрі «Знайомство» (на матеріалі творчості Т.Гарді)


Інститут філології
Англійської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.104-113
296
Наукова стаття
Екзегетика та герменевтика у перекладі символістської поезії (на матеріалі українських і російських перекладів В.Б.Єйтса)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.464-473
297
Матеріали конференції
Еко-компонент як засіб створення позитивного іміджу товарів та виробників у маркетингових стратегіях


Юридичний факультет
Іноземних мов
Бабире Олена Валентинівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.60-70
298
Наукова стаття
Еко-компонент як засіб створення позитивного іміджу товарів та виробників у маркетингових стратегіях


Інститут філології
Англійської філології
Бабире Олена Валентинівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.103-113
299
Наукова стаття
Експерементальне дослідження лінгвокультурного концепту Mafia (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.296-306
300
Наукова стаття
Електронний лексикографічний ресурс Tresor de la Langue Francais


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Андрієвська Елла Миколаївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.45-48
301
Наукова стаття
Енциклопедичні відомості про Т. Г. Шевченка у вигляді електронного гіпертекста німецькою мовою


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Альшева Анна Олексіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.41-48
302
Наукова стаття
Епоніми у складі іспаномовних музичних термінів


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Сингаївська Ганна Вячеславівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.296–306
303
Наукова стаття
Етнолінгвістичні особливості перекладу англомовних кінотекстів українською мовою (на матеріалі кінострічок «Scarface» та «Gangs of New York»)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Колодій Богдана Миколаївна

2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.506 – 517
304
Наукова стаття
Етноспецифічні особливості віртуального дипломатичного дискурсу Франції (на матеріалі твотів Л.Фабіуса за січень-червень 2013 року)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Пономаренко Ольга Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.174 -188
305
Наукова стаття
Єйтс український та російський: Поетичні інтерпретації


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.171-181
306
Наукова стаття
Жінка як втілення лиха і нещастя в мовній картині світу: лінгвопрагматичний аспект


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Андрійченко Юлія Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.18-25
307
Наукова стаття
Законодавчий переклад у Канаді: історія та здобутки


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Мірошниченко Марина Віталіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.3-15
308
Наукова стаття
Зародження та функціонування абревіатур-омонімів у турецькій мові


Інститут філології
Тюркології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.149 - 154
309
Наукова стаття
Зміна дипломатичного дискурсу XV століття як реакція на нові тенденції у веденні зовнішньої політики


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Пономаренко Ольга Володимирівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.214-219
310
Наукова стаття
Информационно-аналитические интернет-тексты: подходы к изучению.


Інститут філології
Російської мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.10-16
311
Наукова стаття
Ідіостиль Алессандро Барікко як визначальний чинник стилістики перекладу його творів


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Котлярова Наталя Костянтинівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.534-544
312
Наукова стаття
Ідіостиль Івана Франка крізь призму непрямого перекладу: повтор та алітерація


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.191–200
313
Наукова стаття
Індивідуальний лексикон особистості як особливе ментальне утворення


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Гапченко Олена Анатоліївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.239-249
314
Наукова стаття
Інформаційні технології як джерело формування англомовних неологізмів


Економічний факультет
Іноземних мов
Сандига Лілія Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.287-296
315
Наукова стаття
Історизм та вимисел у прозі Танідзакі Джюн‘ічіро.


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кузьменко Юлія Сергіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.187 – 193
316
Наукова стаття
Історія дослідження «Записок в узголів’ї» Сей Шьонаґон


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.154 – 158
317
Наукова стаття
Калабур як проблема перекладу (на матеріалі роману Любка Дереша "Культ" та його переклад французькою мовою)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Дурманенко Анна Миколаївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.487-498
318
Наукова стаття
Категорія демінутивності в англійській мові (формально-семантичний аспект)


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Руда Наталя Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.256-262
319
Наукова стаття
Кліше та сталі вирази в турецьких газетно-публіцистичних текстах


Інститут філології
Тюркології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.146-152
320
Наукова стаття
Коди культури та мовна концептуалізація емоцій (на матеріалі перської мови)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.629-643
321
Наукова стаття
Коммерческие наименования дореволюционного и советского периодов в системно-структурном аспекте (сравнительный анализ).


Інститут філології
Російської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.307-318
322
Наукова стаття
Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту


Інститут філології
Германської філології
Білик Катерина Аркадіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.49-56
323
Наукова стаття
Конструювання простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе


Інститут філології
Германської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.345-351
324
Наукова стаття
Контаміноване модальне значення епістемічної імовірності й аністемічної необхідності (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Охріменко Валерія Ігорівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.77 – 91
325
Наукова стаття
Концепт Батьківщина/VATANв турецькій мові:лексикографічний аспект


Інститут філології
Тюркології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.451 - 455
326
Наукова стаття
Концептуальний блендинг у сучасних літературних казках


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.357-363
327
Наукова стаття
Крашевський І Дж. Конрад: імагологічні аспекти творчості


Інститут філології
Полоністики
Ткачук Олена Петрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.385-391
328
Наукова стаття
Лексика на позначення особливостей помешкання німецького бюргера (der deutsche Bürger) у першій половині ХІХ ст.


Інститут філології
Германської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.461-468
329
Наукова стаття
Лексико-семантичні трансформації у перекладі французьких науково-ропулярних текстів українською мовою


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.113-118
330
Наукова стаття
Лексико-словотвірні категорії складних прикметників (зіставний аспект)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.4 c.3-16
331
Наукова стаття
Лексична репрезентація концепту "хвороба" в латинській мові


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.326-333
332
Наукова стаття
Лексична структура тексту як ключ до його інтерпретації (на матеріалі авестійського Гату № 46)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Бочарнікова Анна Михайлівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.153-163
333
Наукова стаття
Лексичні повтори та ономатопи-редуплікати в мові японської класичної поезії VIII-XX ст.


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Кобелянська Оксана Іванівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.27 – 37
334
Наукова стаття
Лінгвопрагматичні засоби реалізації категорії оцінки в іспанськомовному спортивному дискурсі (на матеріалі газетних статей футбольної тематики)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Котенко Валентина Леонідівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.206-214
335
Наукова стаття
Лінгвопрагматичні засоби творення категорії оцінки іспанськомовного спортивного дискурсу (на матеріалі газетних статей футбольної тематики)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Котенко Валентина Леонідівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.95-100
336
Наукова стаття
Маркеры реальных и ирреальных миров в русских волшебных сказках.


Інститут філології
Російської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.66-72
337
Наукова стаття
Метатропи і поетичний переклад (“The Sorrow of Love”В.Б. Єйтиса в інтерпретаціях О.Мокровольського та О. Зуєвськокого)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.316-323
338
Наукова стаття
Мовна особистість політика у дзеркалі образно-асоціативного сприйняття: США – Україна


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Славова Людмила Леонардівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.334 – 343
339
Наукова стаття
Мовний знак у контексті класичного і посткласичного підходів до проблеми пізнання


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.276-287
340
Наукова стаття
Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою «гендерна ознака»


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Домилівська Людмила Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.451-461
341
Наукова стаття
Модальне значення епістемічної можливості (на матеріалі італійської мови)


Інститут філології
Романської філології
Охріменко Валерія Ігорівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.310-321
342
Наукова стаття
Навіщо перекладачеві теорія?


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Радчук Віталій Дмитрович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c. 222–233
343
Наукова стаття
Напрямки формалізації семантики


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Дарчук Наталія Петрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.385-396
344
Наукова стаття
Національний брендинг як повідомлення ідентичності країни (на матеріалі роману Дж. Барнза England, England)


Інститут журналістики
Іноземних мов
Фоменко Олена Степанівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.214-226
345
Наукова стаття
Неосемантизми з позитивною конотацією в сучасній французькій мові


Інститут філології
Французької філології
Крючков Георгій Георгійович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.577-582
346
Наукова стаття
Нові англійські номінації годинників


Економічний факультет
Іноземних мов
Філатова Олена Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.148-153
347
Наукова стаття
Нові номінації у сфері SPA-індустрії (на матеріалі сучасної англійської мови)


Економічний факультет
Іноземних мов
Філатова Олена Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.199-207
348
Наукова стаття
Об'єктивація концепту "кінь" в українській та польській фразеології.


Інститут філології
Полоністики
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.395.0000
349
Наукова стаття
Образ-символ у сучасному іспаномовному тексті


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Орличенко Олена Василівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.105-113
350
Наукова стаття
Образные стереотипы восприятия вечности в русской лингвокультуре.


Інститут філології
Російської мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.327-337
351
Наукова стаття
Осмислення понять "ярлик", "стереотип", "канон" крізь призму перекладної "дитячої" літератури


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гриценко Марія Валеріївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.297-309
352
Наукова стаття
Основні тематичні групи галліцизмів в арабських діалектах Магрибу


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.337-344
353
Наукова стаття
Основні тенденції розвитку французької авторської казки в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.4 c.81-95
354
Наукова стаття
Особливості адаптації китайської побутової лексики в українській мов


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.45 – 53
355
Наукова стаття
Особливості когнітивних процесів у сімейній адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" (на матеріалі сучасної італійської мови)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.239-247
356
Наукова стаття
Особливості перекладу Євангелія японською мовою


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.37 – 44
357
Наукова стаття
Особливості перекладу іспаномовних верлібрів українською мовою (на прикладі поезій Х.Л Борхеса та Ф.Г. Лорки)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.320-326
358
Наукова стаття
Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. ХХ ст.


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.198-203
359
Наукова стаття
Переклад як зустріч з Іншими: філософія гостинності у працях Доменіко Єрволіно


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Чернишова Юлія Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.324-331
360
Наукова стаття
Персуазивный потенциал кинестических заголовков интернет-страниц


Інститут філології
Російської мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.329-336
361
Наукова стаття
Пізній Рим і алани у топонімії Європи


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.95-113
362
Наукова стаття
Поетичні антології класичної доби: до питання формування літературного канону


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Осадча Юлія Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.203 – 213
363
Наукова стаття
Поетичні переклади Остапа Тарнавського (на матеріалі німецько-російських перекладів)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Уманець Руслана Сергіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.390-394
364
Наукова стаття
Позиційно зумовлені зміни при відтворенні солярно-місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Качановська Тетяна Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.358-367
365
Наукова стаття
Поліаспектність дослідження комунікації між начальником і підлеглим (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Комунікації і лінгвокраїнознавства
Яшенкова Ольга Володимирівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.416-426
366
Наукова стаття
Польський південний периферійний діалект як наслідок польсько - української мовної взаємодії та його вплив на розвиток польської мови


Інститут філології
Полоністики
Совтис Наталія Миколаївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.348.0000
367
Наукова стаття
Порівняння як стилістична фігура і проблеми її інтерпретації та перекладу


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.302-308
368
Наукова стаття
Правнича термінологія в українському законодавстві


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Шеремета Наталія Романівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.535-541
369
Матеріали конференції
Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на представлення вина у французькому рекламному дискурсі


Юридичний факультет
Іноземних мов
Клавдіч Вікторія Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.286-288
370
Наукова стаття
Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на представлення вина у французькому рекламному дискурсі


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Іванченко Віікторія Олександрівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.50-56
371
Наукова стаття
Прагматичні характеристики інтертекстуальності в парламентській комунікації ФРН


Інститут філології
Германської філології
Стасюк Олександр Сергійович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.352-359
372
Наукова стаття
Префіксація і словоскладання в творенні ад’єктивів та адвербативів з темпоральною ознакою (зіставний аспект)


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.50-63
373
Наукова стаття
Прецедентність як засіб економії мовних зусиль у телевізійному дискурсі (на матеріалі британського ситкому «Father Ted»)


Інститут філології
Англійської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.491-500
374
Наукова стаття
Принципи перекладу поезії італійських герметиків українською мовою


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.317-325
375
Наукова стаття
Проблема дефініції,пошуки домінанти та труднощі перекладу літературної казки


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Лєпухова Наталія Іванівна
Лєпухова Наталія Іванівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.352-360
376
Наукова стаття
Програмне забезпечення для перекладача-фрілансера


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Ткаченко Олексій Орестович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.309-316
377
Наукова стаття
Просадичне оформлення інтерогативів в аудіозаписах радіопостанов творів В.Шекспіра


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Лисенко Катерина Вікторівна
Лисенко Катерина Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.277-284
378
Наукова стаття
Просадичні маркери варіативності квазіомонологу -розповіді з п'єси В.Шекспіра "Юлій Цезар"


Інститут філології
Іноземних мов факультетів психології та соціології
Лисенко Катерина Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.360-370
379
Наукова стаття
Разграничение креолизованных и поликодовых текстов (проблемы таксономии).


Інститут філології
Російської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.30-37
380
Наукова стаття
Реалізація комунікативно-прагматичних цілей у перекладі (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка)


Інститут філології
Іноземних мов хіміко-фізичних факультетів
Рєзнікова Наталя Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.286-299
381
Наукова стаття
Реалізація принципів комунікації в мікроблогах


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.305-311
382
Наукова стаття
Релігійний дискурс а аспекті перекладознавства


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.94-100
383
Наукова стаття
Ритмо-композиційні засоби перекладу Миколи Лукаша поезії Гійома Аполлінера "Зона"


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Крушинська Олена Георгіївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.570-577
384
Наукова стаття
Розвиток інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.517-524
385
Наукова стаття
Розмовне та сценічне мовлення: спільне та відмінне (на матеріалі іспанської та української мов)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.217-228
386
Наукова стаття
Розмовні елементи в лексиці канонічних текстів Тенрійської релігії ( на матеріалі "Офудесакі")


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Мазур Світлана Миколаївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.70-77
387
Наукова стаття
Сакралізація антономазійних номінацій у сучасній турецькій мові


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.162-169
388
Наукова стаття
Сакральні пресупозиції поетичного тексту Р. М. Рільке (на матеріалі поетичної збірки “Книга годин”)


Інститут філології
Германської філології
Білик Катерина Аркадіївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.99-105
389
Наукова стаття
Своеобразие поэтического языка Янниса Вервериса в сборнике «Господин Фогг»


Інститут філології
Елліністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.135-142
390
Наукова стаття
Символічне значення подорожі героя у японських чарівних казках (на прикладі казки «Момотаро»)


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.162 – 166
391
Наукова стаття
Синестеземи в українському медійному тексті спеціалізованих інтернет-видань мистецької тематики


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шулінова Лариса Василівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.135-141
392
Наукова стаття
Синтаксичні маркери експресивності у іспанськомовному спортивному дискурсі


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Котенко Валентина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.405-412
393
Наукова стаття
Синтаксичні фігури у романі Г. Гарсіа Маркеса "Осінь патріарха"


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.155-162
394
Наукова стаття
Смислова одиниця французького військового статутного документа


Військовий інститут
Фінансів і права
Білан Максим Борисович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.146-155
395
Наукова стаття
Соматичні фразеологізми турецької мови. Семантичний аспект


Інститут філології
Тюркології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.138-145
396
Наукова стаття
Становлення поетики вака // Проблеми сходознавства в Україні. Матеріали науково-практичної конференції


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.166 – 170
397
Наукова стаття
Стилістика повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" та її відтворення у перекладі Еміля Крюби


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Кирилова Віра Андріянівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.104-112
398
Наукова стаття
Стилістико-композиційні риси текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.56-66
399
Наукова стаття
Стильотворчі засоби (реалії та алюзія) роману І.Багряного “Тигролови” та специфіка їхнього відтворення в англомовному та непрямому німецькомовному перекладах


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.142-154
400
Наукова стаття
Структура та семантика меронімів на позначення частин сукупностей


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Материнська Олена Валеріївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.286-301
401
Наукова стаття
Структура та функції когнітивних метафор у мовній картині світу Іспанії


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Попова Наталія Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.189–195
402
Наукова стаття
Структурно-семантичні та прагматичні особливості ініціальної фази телефонних розмов (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Комунікації і лінгвокраїнознавства
Попівняк Олена Олексіївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.218-227
403
Наукова стаття
Структурно-смислові компоненти концептосфери “Сучасна Італія”


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.219-228
404
Наукова стаття
Структурно-смысловые модели эпидейктической речи (на материале выступлений академика Д.С.Лихачева).


Інститут філології
Російської мови
Палатовська Олена Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.107-116
405
Наукова стаття
Супровідний лист як елемент іншомовної жанрової компетенції: лінгво-прагматичний та лінгво-культурний аналіз


Інститут філології
Германської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.158-163
406
Наукова стаття
Тавтологічні фразеологізми в українській мові


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.3-9
407
Наукова стаття
Тавтологічні фразеологізми моделі "V+N О.В."


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.9-16
408
Наукова стаття
Творча індивідуальність В.Б.Єйтса в інтерпретації О.Зуєвського


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.474-481
409
Наукова стаття
Текстові функції специфічних знаків культури у мовному світі Міті Карагациса


Інститут філології
Елліністики
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.491-497
410
Наукова стаття
Термінологічне планування у Туреччині (на матеріалі торгівельно-економічної термінології турецької мови)


Інститут філології
Тюркології
Телешун Катерина Олегівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.388-395
411
Наукова стаття
Типологія акцентуйованих мовних особистостей в американському політичному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.583-592
412
Наукова стаття
Топоніміка у доперекладацькому аналізі тексту


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Іваненко Ярослава Андріївна
Іваненко Ярослава Андріївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.382-387
413
Наукова стаття
Топонімічні номінації у мові подорожей та туризму


Інститут філології
Французької філології
Клименко Лада Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.444-450
414
Наукова стаття
Українська культурна спадщина у французькому перекладі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Кирилова Віра Андріянівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.428-434
415
Наукова стаття
Українські переклади з античних літератур: окремі видання та публікації в періодиці у 1920-30-ті роки.


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Коломієць Лада Володимирівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.447 c.524-534
416
Наукова стаття
Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.357-363
417
Наукова стаття
Феномен остенсивности в лингвофилософском освещении.


Інститут філології
Російської мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.147-155
418
Наукова стаття
Філософія примирення: етичні та естетичні погляди Морі Оґай в період написання історичних повістей


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Левицька Олена Юріївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.193 – 198
419
Наукова стаття
Формування компетентної вторинної культурно-мовної особистості


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.331-337
420
Наукова стаття
Формування суфійської термінології в османській мові


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.с. 239 - 243
421
Наукова стаття
Фразеологічні одиниці суфійського походження у турецькій лінгвокультурі


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.210-217
422
Наукова стаття
Французька калька як особливий вид запозичень


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.344-352
423
Наукова стаття
Функционирование перелингвистических средств в медиатексте (на материале детского журнала).


Інститут філології
Російської мови
Сиромля Наталія Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.369-377
424
Наукова стаття
Функціонально-семантична та прагмакомунікативна інтерпретація мовчання на матеріалі творів Я. Кавабата


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.49 c.107 – 114
425
Наукова стаття
Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Фокін Сергій Борисович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.192-200
426
Наукова стаття
«Фразеологічна одиниця чен’юй у публіцистичному стилі китайської мови: типологія помилок».//Мовні і концептуальні картини світу, Випуск 43, Ч.4


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.97.0000
427
Наукова стаття
Cемантико-когнітивний підхід до аналізу мовних явищ


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.42-48
428
Наукова стаття
Бароковий концепт у староукраїнській проповіді


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Ніка Оксана Іванівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.135-141
429
Наукова стаття
Види та підвиди комплексних перекладацьких трансформацій в англо-українському художньому перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.38 c.32-36
430
Наукова стаття
Відтворення головних лексико-стилістичних рис малої прози В.Стефаника, М.Коцюбинського та Лесі Українки в англомовних перекладах


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.378-386
431
Наукова стаття
Відтворення етнокультурних фразеологізмів в українському перекладі англомовної художньої літератури


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Мовчан Богдан Володимирович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.141-146
432
Наукова стаття
Відтворення у перекладі культурно-художньої специфіки гумору


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.145-151
433
Наукова стаття
Внесок Михайла Максимовича у вивчення історії української мови


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Гнатюк Лідія Павлівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.265-271
434
Наукова стаття
Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини світу в анг-ло-американській та українській традиціях


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Дубенко Олена Юріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.474-486
435
Наукова стаття
Дейктичні функції префіксоїдних основ з темпоральними значеннями у сучасній англійській мові


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.154.0000
436
Наукова стаття
Дериваційний потенціал антонімії в активних семантичних процесах сучасної медичної термінології


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Сизонов Дмитро Юрійович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.63-70
437
Наукова стаття
Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.180-187
438
Наукова стаття
Збереження стилістичних функцій фразеологізмів у англійсько-українському перекладі (на матеріалі творів художньої прози)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Мовчан Богдан Володимирович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.44 c.0.0000
439
Наукова стаття
Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоретичного румунського мовознавства XX ст.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Лучканин Сергій Мирославович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.16–23
440
Наукова стаття
Інтерпретація образу-концепту земного світу у ранній поезії В.Б. Єйтса в українських перекладах (на матеріалі перекладів О. Мокровольського)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.346-353
441
Наукова стаття
Інтерпретація поняття «національна ментальність» у сучасній лінгвістиці»


Інститут філології
Германської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.36 c.493-499
442
Наукова стаття
Історія походження та функціонування в українській мові назв одягу (кожух, каптан, жупан, свита, плащ)


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Гриценко Світлана Павлівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.278–293
443
Наукова стаття
Кліматгейт у концептах і номінаціях англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.64-74
444
Наукова стаття
Когнітивний аспект вербального символу


Інститут філології
Германської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.482–486
445
Наукова стаття
Комунікативні і дискурсивні іпостасі мовця у французькій лінгвокультурі


Інститут філології
Французької філології
Бурбело Валентина Броніславівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.192.0000
446
Наукова стаття
Комунікативні стратегії в жанрі французького ток-шоу


Інститут філології
Французької філології
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.189-197
447
Наукова стаття
Концепт "наука" в староукраїнській літературній мові


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Наєнко Галина Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.181-189
448
Наукова стаття
Концепт "свобода" (на матеріалі американських віршованих творів ХІХ ст)


Інститут філології
Англійської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.251-264
449
Наукова стаття
Концепт ANDROGYNY в сучасному англомовному фешн-дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Коваленко Ганна Миколаївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.191.0000
450
Наукова стаття
Концепт СВОБОДА (на матеріалі американських віршованих творів XIXст.)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гач Наталія Олегівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.251-264
451
Наукова стаття
Концепт ЩАСТЯ у віртуальному дискурсі : потенційність чи реалізованість?


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.506-513
452
Наукова стаття
Концептуально-практична стратегія перекладу англомовної експериментальної поезії двадцятого століття


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.76-84
453
Наукова стаття
Концепція посібника для практичних занять з української діалектології


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Суховій Оксана Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.4 c.135-143
454
Наукова стаття
Криптонім як засіб кодування мовної особистості злочинця


Інститут філології
Германської філології
Сарміна Ганна Лембітівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.5.15 c.201-207
455
Наукова стаття
Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі ХІХ століття


Інститут філології
Англійської філології
Борисович Оксана Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.177-187
456
Наукова стаття
Лексико-граматичні особливості поезії Ахавана Салеса


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Левчин Ірина Дмитрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.334-344
457
Наукова стаття
Лексичні засоби вираження просторових відносин у оповіданнях Германа Гессе


Інститут філології
Германської філології
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.0.0000
458
Наукова стаття
Лінгвістичний аналіз тексту в криміналістичній практиці


Інститут філології
Германської філології
Сарміна Ганна Лембітівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.42.2 c.89-94
459
Наукова стаття
Лінгвостилістичні та лексико-семантичні особливості вербалізації образу Кетрін Мідлтон


Інститут філології
Англійської філології
Карпова Катерина Сергіївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.160.0000
460
Наукова стаття
Маніпулятивні стратегії в міжособистісному спілкуванні


Інститут філології
Англійської філології
Дмитрук Ольга Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.21-31
461
Наукова стаття
Медійні константи масової мовної свідомості: колористика


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
Дергач Дмитро Валерійович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.286-292
462
Наукова стаття
Мовна особистість "троль" в англомовній форумній комунікації


Інститут філології
Англійської філології
Нікіфорова Євгенія Юріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.149.0000
463
Наукова стаття
Мовна особистість Джона Ешбері в контексті сучасного українського перекладознавства


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.153-159
464
Наукова стаття
Мовні засоби оцінки образу сучасної України в публіцистичних текстах ФРН та Швеції


Інститут філології
Германської філології
Стасюк Олександр Сергійович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.354-359
465
Наукова стаття
Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європейського Парламенту)


Інститут філології
Англійської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.282-290
466
Наукова стаття
Неологізми новогрецької мови в інтернет-виданнях


Інститут філології
Елліністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.231-237
467
Наукова стаття
Неузуальна словотворчість українськомовної дитини


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.56-61
468
Наукова стаття
Німецька термінологія права як особлива терміносистема (на матеріалі термінів адміністративного права Німеччини)


Інститут філології
Германської філології
Рєзнік Віта Григорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.42-52
469
Наукова стаття
Нові моно- і полілексемні номеми в заголовках англійських періодичних Інтернет-видань


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.82.0000
470
Наукова стаття
Номінації пошукових Інтернет-сервісів: словотвірний та семантичний аспекти


Інститут філології
Англійської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.147-142
471
Наукова стаття
Організація матеріалу дослідження корпусу неологізмів сучасної новогрецької мови


Інститут філології
Елліністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.128.0000
472
Наукова стаття
Особливості відтворення розмовних лексичних елементів в англійському перекладі творів В. Стефаника


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.331-335
473
Наукова стаття
Особливості давньогрецьких фразеологізмів із семантичними сегментами "мореплавство" і "міфологія" (структурно-семантичний аналіз)


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.432-440
474
Наукова стаття
Особливості родового оформлення іменників - назв національностей і територіальної належності в новогрецькій мові


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.407.0000
475
Наукова стаття
Партиципіальні звороти в структурі художнього тексту


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.250.0000
476
Наукова стаття
Пасодобль та його імплікації в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Кров і пісок"


Інститут філології
Зарубіжної літератури
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.467-476
477
Наукова стаття
Перекладач у ситуації моделювання перекладацької дії


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гриценко Марія Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.336-345
478
Наукова стаття
Популярне богослів'я другої половини XVII ст.: Йосиф Шумлянський


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Наєнко Галина Михайлівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.101-108
479
Наукова стаття
Прагматичний аспект перекладу літератури для різновікової аудиторії (кросовер-літератури)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гриценко Марія Валеріївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.184-188
480
Наукова стаття
Принцип «мозаїчного ліплення» образу міста Салоніки в сучасній новогрецькій літературі


Інститут філології
Елліністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.133.0000
481
Наукова стаття
Причини та наслідки виникнення комунікативного шуму у комунікації (на матеріалі турецької мови)


Інститут філології
Тюркології
Нікітюк Тетяна Валеріївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.235-242
482
Наукова стаття
Про науку писання листів у XVII–XVIII ст. у Києво-Могилянській академії : до постановки проблеми.


Інститут філології
Полоністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.490.0000
483
Наукова стаття
Просодичний портрет оповідача в англомовній аудіоказці


Інститут філології
Англійської філології
Задоріжна Наталія Ігорівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.48-56
484
Наукова стаття
Профетичний дискурс: підходи до визначення та аналізу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.270-277
485
Наукова стаття
Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції


Інститут філології
Французької філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.163.0000
486
Наукова стаття
Реалізація концепту "політична коректність" в мас-медійному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.137-147
487
Наукова стаття
Релігійні концепти в нерелігійній комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медійних текстів)


Інститут філології
Англійської філології
Крисальна Юліана Вячеславівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.248-256
488
Наукова стаття
Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен?


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.80.0000
489
Наукова стаття
Роль соматизмів у мовній концептуалізації внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови)


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46.2 c.438.0000
490
Наукова стаття
Символ "Київ" у мовотворчості Ю. Яновського


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Домилівська Людмила Валеріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.36-41
491
Наукова стаття
Символические свойства гласных русского языка с точки зрения студентов-китайцев


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Прожогіна Ірина Маратівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.244-253
492
Наукова стаття
Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в Інтернет-комунікації


Інститут філології
Англійської філології
Орлова Віра Володимирівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.129-136
493
Наукова стаття
Складові комічного у ідіостилі Чака Паланіка та їхнє відтворення у перекладах


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Даниліна Світлана Юріївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.100-106
494
Наукова стаття
Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.162-169
495
Наукова стаття
Співвідношення перекладознавчих феноменів "адекватність" та "еквівалентність"


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.443-449
496
Наукова стаття
Способи відтворення повтору як особливості авторського стилю Г.Гессе (на матеріалі українських і російських перекладів)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.214-221
497
Наукова стаття
Статус концепту ПОЛІТИК у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Славова Людмила Леонардівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.88-94
498
Наукова стаття
Структурні параметри риторичних заголовків у публіцистичному тексті (на матеріалі сучасних українських ЗМІ)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.58-66
499
Наукова стаття
Структурно-семантичний аналіз міжмовних омонімів на матеріалі слов’янських мов


Інститут філології
Слов'янської філології
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.133-139
500
Наукова стаття
Сучасні підходи до перекладу текстів для дітей


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.69-74
501
Наукова стаття
Феномен брехні та його інтерпретація у сучасних лінгвістичних дослідженнях» "брехні" у лінгвістичних та культурологічних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць


Інститут філології
Полоністики
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.4 c.493.0000
502
Наукова стаття
Фонологічний аналіз тексту і питання про авторство авестійського Гату № 46.


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Бочарнікова Анна Михайлівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43.1 c.177-185
503
Наукова стаття
Формування у студентів-іноземців комунікативної компетенції у професійно-орієнтованому читанні на заняттях з української мови.


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Зірко Ірина Петрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.89-97
504
Наукова стаття
Формування чоловічої антропонімічної моделі у Японії протягом VIII-XVІ ст. та її структурна організація


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Федотова Юлія Сергіївна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.45 c.102-106
505
Наукова стаття
Фразеологічні одиниці на позначення вольових рис характеру у польській, українській та російській мовах


Інститут філології
Полоністики
Дем'яненко Наталія Борисівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.299.0000
506
Наукова стаття
Ще один штрих до творчого портрета А.О. Білецького (про переклад роману Вальтера Скотта “Квентін Дорвард”)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Плющ Богдана Олесівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.190-197
507
Наукова стаття
Явище інтерференсії у німецькомовних новелах Ольги Кобилянської


Інститут філології
Германської філології
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.501
508
Наукова стаття
Японська тематика в прозі та драматургії Юдіт-Луїзи Ґот’є.//Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових статей


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Бондарєва Анна Олександрівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.45 c.213.0000
509
Наукова стаття
«Візіонерське прозріння»: Поет як Медіум (на матеріалі лірики Е. Дікінсон)


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Матасова Юліана Ревівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.44.0000
510
Наукова стаття
1. Дисфемістичні засоби викриття евфемістичних позначень (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції)


Інститут філології
Германської філології
Стасюк Олександр Сергійович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.321-325
511
Наукова стаття
Bласні назви як носії країнознавчої інформації в підручниках німецької мови як іноземної


Інститут філології
Германської філології
Тимченко Євгенія Петрівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.334-339
512
Наукова стаття
Алюзії та ремінісценції античних міфів у промові Григорія Богослова «In laudem Basilii Magni»


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Левко Олександр Вадимович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.405-413
513
Наукова стаття
Англійські дієслова в нідерландській мові


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.36 c.212.0000
514
Наукова стаття
Артикуляційно-акустичні та фонологічні критерії визначення африкат


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.125-132
515
Наукова стаття
Архівна система Японії: особливості формування, структура, тенденції розвитку


Історичний факультет
Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
Палієнко Марина Геннадіївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.40 c.314.0000
516
Наукова стаття
Асиміляційні процеси в українському мовленні (на матеріалі виступів депутатів Верховної Ради України)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Плахотнікова Олена Юріївна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.191.0000
517
Наукова стаття
Вербалізація культурно-правової інформативності у баладах про сімейні конфлікти


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Лавриненко Світлана Томівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.0.0000
518
Наукова стаття
Вербалізація соціального компоненту концепту HEALTH (на матеріалі англомовних інтернет ресурсів)


Інститут філології
Англійської філології
Лемішка Оксана Ярославівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.419.0000
519
Наукова стаття
Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.6 c.277.0000
520
Наукова стаття
Вербальні засоби впливу на аудиторію у жанрі публічного виступу (на матеріалі презентації книги Л.Костенко "Записки українського сумашедшего" у м. Харкові


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.509-517
521
Наукова стаття
Візуально-параметричні прототипи та їх об’єктивізація в мові творів Т.Шевченка


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Парасін Наталія Дем'янівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.163.0000
522
Наукова стаття
Вторинна номінація в медійному тексті: перифраз


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.140-149
523
Наукова стаття
Генетична апробація лексико-топонімічних студій


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.339.0000
524
Наукова стаття
Генетична апробація студій словникових контактів і топонімії України


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.48.0000
525
Наукова стаття
Границы и возможности эксперимента в исследовании манипулятивного воздействия на массовую аудиторию.


Інститут філології
Російської мови
Подшивайлова Ганна Миколаївна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.200-206
526
Наукова стаття
Давальний відмінок як засіб вираження непрямого суб’єкта у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.107-112
527
Наукова стаття
Дискурсивні особливості перекладу поезії


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Кияк Тарас Романович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.3-12
528
Наукова стаття
Драматургічна майстерність А.Б. Вальєхо у створенні образів-персонажів (на матеріалі п’єс «Підвальне вікно» та «Сон розуму»)


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.38 c.365.0000
529
Наукова стаття
Еволюція порівняльно-історичного мовознавства в Румунії наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. у світлі дії позамовних чинників


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Лучканин Сергій Мирославович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.448–455
530
Наукова стаття
З історії українського співочого мовлення


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.421-6
531
Наукова стаття
Загальнотекстові індекси макростилістики Джерома Селінджера у порівняльному перекладознавчому аналізі


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Ребенко Марина Юріївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.348–357
532
Наукова стаття
Знаковість колористики в семіотиці культури:європейський контекст.


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шевченко Лариса Іванівна
Дергач Дмитро Валерійович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.8-15
533
Наукова стаття
Иранские лексические заимствования в русском и украинском языках


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Моллаахмаді Дехагі Амірреза
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.393.0000
534
Наукова стаття
Історія перекладів Гулістану Сааді у Франції: від епохи класицизму до доби модернізму


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Маленька Тетяна Федорівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.31-35
535
Наукова стаття
Казкові міфологічні персонажі в системі первісних вірувань японців // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.40 c.237.0000
536
Наукова стаття
Категорія модальності як параметр літературного аналізу поетичного тексту


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Климентова Олена Вадимівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.15 c.113.0000
537
Наукова стаття
Когнітивна метафара як засіб творення ідіостилю богослова


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.35.0000
538
Наукова стаття
Когнітивна метафора в науковому тексті


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.73-80
539
Наукова стаття
Комунікативно-прагматичні особливості спортивного заголовка (на матеріалі іспанської преси).


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Чорна Наталія Валеріївна
Котенко Валентина Леонідівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.315 – 322
540
Наукова стаття
Концепти ДУХ / ДУША в лексико-фразеологічній системі перської мови


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.0.0000
541
Наукова стаття
Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів з компонентами -назвами сільгоспзнарядь


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Андрєєва Тетяна Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.20-27
542
Наукова стаття
Королівське весілля як стратегія корекції іміджу британської монархії (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
Фоменко Олена Степанівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.392.0000
543
Наукова стаття
Креолізовані тексти в соціальній мережі Facebook


Інститут філології
Англійської філології
Орлова Віра Володимирівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.113.0000
544
Наукова стаття
Кросовер-література в теорії перекладацької дії


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гриценко Марія Валеріївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.288-297
545
Наукова стаття
Культурні коди через призму негації у фразеологічній системі української мови


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики


2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.476-481
546
Наукова стаття
Культурні символи в пісні Біллі Джоела "We did not start the fire"


Інститут філології
Англійської філології
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.370.0000
547
Наукова стаття
Лексика традиційної індійської медицини як об’єкт лінгвістичного дослідження


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Рибалкіна Юлія Олександрівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.5.0000
548
Наукова стаття
Лексико-семантичне поле ὁ ἀγών у дискурсі ранньохристиянських грекомовних письменників


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Левко Олександр Вадимович
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.15-20
549
Наукова стаття
Лінгвокультурний аспект французьких інтернаціоналізмів


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.334-343
550
Наукова стаття
Літературна критика К. Кавафіса у сучасній перспективі


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Жлуктенко Наталія Юріївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.38 c.224-231
551
Наукова стаття
Метафора як основа оформлення нових термінів у комп'ютерній лексиці сучасної англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.445.0000
552
Наукова стаття
Мовна і контекстуальна енантіосемія: синхронний і діахронний аспекти


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.195-201
553
Наукова стаття
Мовні засоби екобрендингу


Інститут філології
Англійської філології
Бабире Олена Валентинівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.51.0000
554
Наукова стаття
Мовно-стилістичні особливості авестійських Гатів


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Бочарнікова Анна Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.132.0000
555
Наукова стаття
Нові електронні ресурси на допомогу перекладачам


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Ткаченко Олексій Орестович
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.14 c.357.0000
556
Наукова стаття
Номінація понять військової тактики, стратегії та маневрування в українських писемних пам’ятках кін. XVI – XVII ст.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Гриценко Світлана Павлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.297–332
557
Наукова стаття
Орест розвтілений: нотатки до інтерпретації образу в збірці «Міт-історія» Й. Сефериса


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.251.0000
558
Наукова стаття
Особливості абревіаційних утворень у сучасному публіцистичному стилі новогрецької мови


Інститут філології
Елліністики
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.352.0000
559
Наукова стаття
Особливості відтворення українських колоративів німецькою мовою (на матеріалі роману Василя Барки "Жовтий князь")


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Шум Ольга Володимирівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.480-487
560
Наукова стаття
Особливості мовної об‘єктивації запахів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Клименко Лада Вікторівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.186-191
561
Наукова стаття
Особливості семантики кольоративів сучасного ділового китайського мовлення (компаративне дослідження на матеріалі англійської, української та китайської мов)


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.394.0000
562
Наукова стаття
Переносні значення слів як джерело виникнення нової комп'ютерної лексики в сучасній англійській мові


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.484.0000
563
Наукова стаття
Переносні назви фітонімів як наслідок міжстильових переходів лексики сучасної англійської мови


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.290.0000
564
Наукова стаття
Порівняльний аналіз сучасних програм онлайн-перекладу


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Ткаченко Олексій Орестович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.295.0000
565
Наукова стаття
Прецедентні феномени в мовленні політиків


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Славова Людмила Леонардівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.168-71
566
Наукова стаття
Провокаційне мовлення як тип комунікації


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.62.0000
567
Наукова стаття
Результати анкетування серед учнів, що вивчають японську мову, щодо вступу до ВНЗ


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Еґава Хіроюкі
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.40 c.168.0000
568
Наукова стаття
Рецепція античної спадщини у творах Августина Блаженного («Сповідь»)


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Ластовець Марія Юріївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.398-404
569
Наукова стаття
Розвиток уявлення про очуження та одомашнення в європейському перекладознавстві


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Іваницька Марія Лонгинівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.75-82
570
Наукова стаття
Роль параграфічних і графічних засобів у створенні зв’язності новогрецького законодавчого тексту


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.326.0000
571
Наукова стаття
Середньовічна латинська мова і суспільна мовна свідомість в Україні кінця XVI початку XVII століття


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Миронова Валентина Миколаївна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.64-69
572
Наукова стаття
Складні для перекладу фрагменти авестійського Баграм-Яшту


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Бочарнікова Анна Михайлівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.115.0000
573
Наукова стаття
Словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.377-381
574
Наукова стаття
Словотвірна функція граматичного роду в новогрецькій мов


Інститут філології
Елліністики
Тищенко Олена Олександрівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.347-351
575
Наукова стаття
Специфіка відтворення назв небесних тіл в українських перекладах французьких сонетів


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.30.0000
576
Наукова стаття
Співвідношення концептуально-мовних механізмів утворення фразеологічних біблеїзмів у німецькій та українській мовах


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Любчук Наталія Володимирівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41 c.461-471
577
Наукова стаття
Стилістичні засоби та прийоми творення експресіоністичного тексту в українській літературній мові (на матеріалі текстів В.Стефаника та М.Матіос)


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.211-216
578
Наукова стаття
Стратегія "співучасницької вірності" у метапоетичному проекті Юрія Андруховича


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.330-338
579
Наукова стаття
Суфіксальна деривація іменникових авторських утворень у поетичних текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Строкаль Олександр Миколайович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.230.0000
580
Наукова стаття
Сучасна лінгвістична семантика, основні здобутки і перспективи


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Смущинська Ірина Вікторівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.309-313
581
Наукова стаття
Творча майстерня Алоїза Вольдана − перекладача сучасної української літератури


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Іваницька Марія Лонгинівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.355-359
582
Наукова стаття
Текстові світи в повісті Д. Бартелма "Білосніжка"


Інститут філології
Англійської філології
Єфименко Вікторія Антонівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.33.0000
583
Наукова стаття
Терміни ἡ υἱοθεσία та ἡ θέωσις у грекомовній патристиці І-ІV ст.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Левко Олександр Вадимович
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.439-444
584
Наукова стаття
Топонім як засіб реалізації національно-культурної ідентичності в американському поетичному дискурсі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гач Наталія Олегівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c. 240-248
585
Наукова стаття
Трансформація жіночої антропонімічної моделі у Японії протягом XII-XIX ст.


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Федотова Юлія Сергіївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.143.0000
586
Наукова стаття
Український поетичний переклад 1920-30-х років: огляд окремих видань


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Коломієць Лада Володимирівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.347-365
587
Наукова стаття
Урахування мовленнєвих норм та традицій у перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Карабан В'ячеслав Іванович
2012
Мовні і концептуальні картини світу
c.131-143
588
Наукова стаття
Усний переклад в умовах міжкультурної комунікації


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Максименко Олена Всеволодівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.160.0000
589
Наукова стаття
Фактор мовної матриці в поетичній картині світу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Дубенко Олена Юріївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.38 c.84-89
590
Наукова стаття
Формирование филолого-педагогической школы в Киевском национальном университете и преподавание русского языка как иностранного


Інститут філології
Іноземних мов математичних факультетів
Рижова Ірина Анатоліївна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.67.0000
591
Наукова стаття
Формування лексичної системи мови гінді та місце юридичної лексики в ній


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Гаврецька Христина Михайлівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.41.1 c.217-223
592
Наукова стаття
Фризька мова у комунікативному просторі Нідерландів


Інститут філології
Англійської філології
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.274.0000
593
Наукова стаття
Функціонування числових оказіоналізмів у поетичних постмодерних текстах


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.260-263
594
Наукова стаття
Художні образи в китайській та японській поезії малих форм (компаративний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу.


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Мурашевич Катерина Геннадіївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.40 c.254.0000
595
Наукова стаття
Шляхи розвою української елліністики // Мовні і концептуальні картини світу


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.38 c.0.0000
596
Наукова стаття
Як ми говоримо? (експериментально-фонетичне дослідження мовлення українського студентства)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Плахотнікова Олена Юріївна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.42 c.365.0000
597
Наукова стаття
Японія у творчості Юдіт-Луїзи Ґот’є // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових статей


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Бондарєва Анна Олександрівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.40 c.214.0000
598
Наукова стаття
«Демонічний естетизм у ранніх творах Танідзакі Джюн‘ічіро» Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 35, 2011 р


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.35
599
Наукова стаття
Американська публічна дипломатія і війна в Іраку: дискурс корекції іміджу США


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.342.0000
600
Наукова стаття
Головні проблеми синтаксису сучасної японської мови: лінгвопрагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 35


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Комісаров Костянтин Юрійович
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.35
601
Наукова стаття
Еволюція мови і думки: лінгвістична перспективність ідей О.О.Потебні


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Ніка Оксана Іванівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.25-40
602
Наукова стаття
Застосування лінгвістичних категорій аксіологічності та категорії оцінки в процесі дослідження турецького медіа-політичного тексту


Інститут філології
Тюркології
Прима Олена Ігорівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.158-157
603
Наукова стаття
Звуковий рівень реалізації категорії евфуїзму в творах англійських письменників ХІХ століття


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.382.0000
604
Наукова стаття
Ігрові та маніпулітивні прийоми у комунікативній ситуації "флірт"


Інститут філології
Англійської філології
Дьяконова Ірина Леонідівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.190.0000
605
Наукова стаття
Комунікативна дистанція у педагогічному просторі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Любашенко Олеся Вадимівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.41-45
606
Наукова стаття
Консонантно-вокалическая структура звучащей речи (экспериментально-фонетическое исследование).


Інститут філології
Російської мови
Теряєв Дмитро Олексійович
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.278-283
607
Наукова стаття
Концепт кохання в італійських піснях.


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Пономаренко Ольга Володимирівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
c.427-430
608
Наукова стаття
Лукашеві переклади з німецької як надбання української літератури


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Іваницька Марія Лонгинівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.27-32
609
Наукова стаття
Метафоричне порівняння як засіб відтворення релігійних концептів


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.18.0000
610
Наукова стаття
Мовне відображення американської національної ідентичності в кодах культури (на матеріалі прізвиськ американських штатів і міст)


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.303.0000
611
Наукова стаття
Мовні рефлексії індоєвропейського *pent-: лінгвокультурний і когнітивний аспекти


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.410.0000
612
Наукова стаття
Морфологічна фігура прегнантності в українській національно-мовній картині світу (Гештальт-теоретичний аспект)


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Безпаленко Анатолій Мілетійович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.262-269
613
Наукова стаття
Нові номінації на позначення кухонної техніки (на матеріалі англійської мови ХХІ століття)


Інститут філології
Англійської філології
Філатова Олена Олександрівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.336.0000
614
Наукова стаття
Нові номінації на позначення освітлювальної техніки (на матеріалі англійської мови ХХІ століття)


Інститут філології
Англійської філології
Філатова Олена Олександрівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.297.0000
615
Наукова стаття
Олександр Потебня і школа "психології народів"


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Суховій Оксана Олександрівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.4-7
616
Наукова стаття
Орфографічні преференції англійських слів у нідерландській мові


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.138.0000
617
Наукова стаття
Особливості мовної реалізації метапрагматики адресата у текстах експериментальної теологічної прози


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.391.0000
618
Наукова стаття
Особливості сучасного підліткового мовлення в Італії.


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Пономаренко Ольга Володимирівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
c.125-128
619
Наукова стаття
Перекладацька практика Петра Лодія та науковий стиль української мови ХVІІІ століття


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Наєнко Галина Михайлівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.182-186
620
Наукова стаття
Персоніфікація у давньоанглійській загадці


Інститут філології
Англійської філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.240.0000
621
Наукова стаття
Поняття когнітивно-семантичного модального поля.


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Охріменко Валерія Ігорівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.89.0000
622
Наукова стаття
Прецедентні імена як засіб негативної оцінки в англомовному мас-медійному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Борисович Оксана Вікторівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.96.0000
623
Наукова стаття
Прецедентні тексти античності у промові Іоанна Златоуста «De hieromartyre Babyla»


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Левко Олександр Вадимович
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.355-359
624
Наукова стаття
Про поєднання класичних творів та жанрових варіацій роману в сучасній англомовній літературі, або як Сет Грем-Сміт відправив зомбі у роман Джейн Остін


Інститут філології
Англійської філології
Борисович Оксана Вікторівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.57.0000
625
Наукова стаття
Про розподіл постійних епітетів в українських народних піснях: деякі лінгвістичні спостереження


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.334-339
626
Наукова стаття
Проблеми та перспективи створення уніфікованої системи української практичної транскрипції корейських власних назв


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Ковальчук Юлія Андріївна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.468-473
627
Наукова стаття
Семантико-когнітивний підхід до аналізу мовних явищ


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.37 c.42.0000
628
Наукова стаття
Синтаксичні засоби експресії в жанрах медійного дискурсу (на матеріалі британських газет і журналів)


Інститут філології
Англійської філології
Тирон Ірина Володимирівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.321.0000
629
Наукова стаття
Словотвірний потенціал лексем "Інтернет" та "піар" у англійській, сучасній українській та новогрецькій мові


Інститут філології
Англійської філології
Скибицька Надія Василівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.34 c.231.0000
630
Наукова стаття
Структурно-функціональні особливості антропонімів і топонімів у латиномовній ентомологічній номенклатурі


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.10-16
631
Наукова стаття
Сучасні методи дослідження мовленнєвих жанрів


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.71.0000
632
Наукова стаття
Упровадження в Україні стандартів викладання японської мови японської фундації


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Еґава Хіроюкі
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.35 c.172.0000
633
Наукова стаття
Уточнення і прикладка в сучасній українській мові


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Арібжанова Ірина Миколаївна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.46-52
634
Наукова стаття
Учення про внутрішню форму слова та його розвиток у контексті сучасної когнітивної лінгвістики


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Гапченко Олена Анатоліївна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
т.33 c.15.0000
635
Наукова стаття
Фонетичний компонент у структурі вигукової семантики


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.24-27
636
Наукова стаття
Частиномовна класифікація сучасної турецької мови


Інститут філології
Тюркології
Шавелашвілі Єлизавета Вікторівна
2011
Мовні і концептуальні картини світу
c.42.0000
637
Наукова стаття
. Особливості відтворення стилю поезії П.Верлена українською мовою (на прикладі сонета «Три роки потому» в авторському перекладі)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.104.0000
638
Наукова стаття
“Іспанські відповідники прислівника “довго”: перекладознавчий та лексикографічний аспекти”


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Фокін Сергій Борисович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.172.0000
639
Наукова стаття
Анотація в системі жанрів наукового стилю української літературної мови


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Шулінова Лариса Василівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29
640
Наукова стаття
Вербалізація концепту «криза в іспанській та українській мовах в аспекті перекладу (на матеріалі інтернет ресурсів)»


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Антоненко Захар Валерійович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.86.0000
641
Наукова стаття
Вербальна сугестія в давньоанглійських текстах


Інститут філології
Англійської філології
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.272.0000
642
Наукова стаття
Використання сучасних українських словників у французько-українському перекладі.


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Андрієвська Елла Миколаївна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.82-85
643
Наукова стаття
Відмінності у сполучуваності слів перської та української мов


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Бочарнікова Анна Михайлівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
c.294-298
644
Наукова стаття
Відображення концептуальної картини світу іспанців в усталених народних порівняннях: перекладознавчий аспект


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.177.0000
645
Наукова стаття
Гумор у романі Г.Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" та його відтворення у перекладі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Орлова Ірина Сергіївна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.190.0000
646
Наукова стаття
Етапи формування корпусу для частотного словника корейської мови


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.28 c.372-377
647
Наукова стаття
Етноспецифічні та лінгвістичні особливості поняття “ПЛОЩА” в Італії.


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Пономаренко Ольга Володимирівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.463-466
648
Наукова стаття
Жанр есе в системі функціональних стилів української літературної мови


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.358-363
649
Наукова стаття
З досвіду використання ТЗН у викладанні перекладу у вищій школі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Фокін Сергій Борисович
Зубцова Світлана Володимирівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29
650
Наукова стаття
Когнітивний аналіз концептів «ДОБРО» і «ЗЛО» в англомовних казках: діахронічний аспект


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
Гач Наталія Олегівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
c.139 – 146
651
Наукова стаття
Комерціалізація як чинник появи гібридних літературно-критичних жанрів в англомовному медіа дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Петренко Сергій Володимирович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.203.0000
652
Наукова стаття
Концептуальні метафори на позначення смерті в евфемізмах у журналістиці, комп’ютерних технологіях та кулінарії (на матеріалі англійської мови)


Економічний факультет
Іноземних мов
Сандига Лілія Олександрівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.249-254
653
Наукова стаття
Лінгвістичні виміри функціонування символу моря в ідіостилі Юрія Яновського


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Домилівська Людмила Валеріївна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.180-187
654
Наукова стаття
Лінгвокультурний діалог античності та християнства у дискурсі письменників ранньохристиянської доби


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Левко Олександр Вадимович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
c.49-53
655
Наукова стаття
Метафоризація концепту «глобальна економічна криза» в аспекті перекладу (на матеріалі іспанської та української мов)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Антоненко Захар Валерійович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.7.0000
656
Наукова стаття
Микола Лукаш - перекладач з романських мов


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Чередниченко Олександр Іванович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.0.0000
657
Наукова стаття
Місце та роль курсу «Стилістика української мови» у циклі професійної підготовки студентів-іноземців


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Бондарєва Наталія Олександрівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.416-419
658
Наукова стаття
Морфологічна фігура прегнантності в українській національно-мовній картині світу


Інститут філології
Іноземних мов історичного та філософського факультетів
Безпаленко Анатолій Мілетійович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.262-269
659
Наукова стаття
Номінація житлових будинків в англійській мові: відображення архітектурних стилів, дизайну і технологій


Інститут філології
Англійської філології
Філатова Олена Олександрівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.325-330
660
Наукова стаття
Образне вживання назв тварин у порівняннях і метафорах (на матеріалі польської, українсткої та російської мов)


Інститут філології
Полоністики
Дем'яненко Наталія Борисівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.391.0000
661
Наукова стаття
Особливості сприйняття японської поезії хайку українцями (компаративний аналіз)


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Бондаренко Іван Петрович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.28 c.197-206
662
Наукова стаття
П’єса Лао Ше «Чайна»: синтез китайського та західного драматичних мистецтв


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Воробей Ольга Сергіївна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
c.320-326
663
Наукова стаття
Проблема штампів і кліше в газетному стилі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови


2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.56-60
664
Наукова стаття
Роман Д.Дідро «Черниця» в перекладі Валер'яна Підмогильного


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.148.0000
665
Наукова стаття
Роман Тагара Бен Джеллуна "Писар"


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Кобчінська Олена Іванівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
c.162.0000
666
Наукова стаття
Семантичний аналіз пісенного (текстового) репертуару Сезарії Евори


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Орличенко Олена Василівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.165-171
667
Наукова стаття
Слилістичні особливості творів Едуардо де Філіппо та їх відтворення в українських та російських перекладах


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Агеєва Ганна Олександрівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.76.0000
668
Наукова стаття
Соціолінгвістичні особливості німецької мови права


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.31-34
669
Наукова стаття
Стилістичний аналіз художнього тексту з погляду іранської філологічної науки


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мазепова Олена Вікторівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.398.0000
670
Наукова стаття
Тематика перекладознавчих досліджень та їхня доказова база


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Верба Галина Георгіївна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.98-101
671
Наукова стаття
Українсько-азербайджанські літературні зв’язки.


Інститут філології
Тюркології
Алієва Заміна Керімкизи
2010
Мовні і концептуальні картини світу
c.334-343
672
Наукова стаття
Феномен співочого мовлення


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.32 c.119-124
673
Наукова стаття
Фонетика співочого мовлення


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.191-195
674
Праці конференції
Фразеологізми та паремії мови гінді з компонентами Khana


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мотріченко Олена Миколаївна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.121-125
675
Наукова стаття
Функції та стилістична перспектива семантичної моделі "Людина - небесне тіло" в художньому тексті шістдесятників


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29 c.28-36
676
Наукова стаття
Характерні особливості американського протокольного дискурсу в оригіналі та перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.132-138
677
Наукова стаття
Актуальні тенденції в індустрії доменних імен: лінгвістичні аспекти


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.211.0000
678
Наукова стаття
Античні алюзії у гоміліях Григорія Богослова


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Левко Олександр Вадимович
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.154-158
679
Наукова стаття
Антонімія в українській екологічній терміносистемі


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.109-114
680
Наукова стаття
Бермудський трикутник: труднощі перекладу українською мовою роману В. Набокова "Лоліта"


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.79.0000
681
Наукова стаття
Відтворення українських композитів з інтерфіксами англійською мовою


Військовий інститут
Спеціальної мовної підготовки
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.423.0000
682
Наукова стаття
Відтворення українських композитів з інтерфіксами англійською мовою (на матеріалі художньої прози)


Військовий інститут
Центр інтенсивної мовної підготовки
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.423-427
683
Наукова стаття
Відтворення функцій промовистих імен, слів-реалій та символів у німецькому та українських перекладах роману М. Булгакова „Майстер і Маргарита”


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Любчук Наталія Володимирівна

2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.187-190
684
Наукова стаття
Військовий лексикон документації миротворчих місій ООН як проблема перекладу


Військовий інститут
Інформаційно-психологічного протиборства
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.465.0000
685
Наукова стаття
Вікові особливості формування мовної картини світу школяра


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Акуленко Аліна Анатоліївна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.7-11
686
Наукова стаття
Гендерне нормування німецької мови


Інститут філології
Германської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.137-140
687
Наукова стаття
Граматичне та лексичне вираження темпоральності в тексті спортивного репортажу


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.332.0000
688
Наукова стаття
Деякі особливості перекладу вербальних нот


Військовий інститут
Лінгвістично-науковий центр
2009
Мовні і концептуальні картини світу
689
Наукова стаття
Діяльність усного перекладача під час перекладу переговорів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Іваницька Марія Лонгинівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.373-377
690
Наукова стаття
До питання передачі каламбурів при перкладі літературної казки (на матеріалі перекладів творів Лж. Ролінґ)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.8-11
691
Наукова стаття
Душевник XVII століття в контексті розвитку наукового стилю середньоукраїнського періоду


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Наєнко Галина Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.69-72
692
Наукова стаття
Еволюція засад перекладу юридичних документів Греції димотикою (на прикладі перекладів кримінального кодексу Греції)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.311– 316
693
Наукова стаття
Елементи наукового стилю в полемічній літературі XVII століття (На матеріалі "Палінодії" Захарії Копистенського


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Наєнко Галина Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.297-302
694
Наукова стаття
Запитання користувачів довідкової служби лінгвістичного порталу MOVA.info як віддзеркалення основних проблем функціонування української мови


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Сірук Олена Борисівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.136.0000
695
Наукова стаття
Змістовна еквівалентність перекладу англійських вигуків на українську мову(на матеріалі вигуку wow)


Військовий інститут
Спеціальної мовної підготовки
Бєлова Алла Дмитрівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.25-30
696
Наукова стаття
Ілокуція комунікативного акту мовчання в японській лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 26, частина 1


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії


2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.343.0000
697
Наукова стаття
Комунікативна спрямованість навчальних курсів з української мови для нефілологів


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.122-125
698
Наукова стаття
Комунікативний простір, Інтернет, ЗМІ: співвідношення понять.


Інститут філології
Російської мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.313-317
699
Наукова стаття
Контекст як обов'язкова вимога до вивчення екологічної термінології


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
Овсейчик Станіслава Володимирівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.357-360
700
Наукова стаття
Концепція навчального посібника для студентів філологів на основі японо-англійських текстів.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
Асадчих Оксана Василівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.27 c.156-160
701
Наукова стаття
Кооперативні та конфронтативні стратегії у сучасному американському та українському політичному дискурсі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.115.0000
702
Наукова стаття
Культурно-специфічні особливості вербалізації концепту DEATH за допомогою евфемізмів (на матеріалі англійської мови)


Економічний факультет
Іноземних мов
Сандига Лілія Олександрівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.78-83
703
Наукова стаття
Лексико-стилістичні особливості поезії французького символізму


Військовий інститут
Військової психології та педагогіки
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.235.0000
704
Наукова стаття
Лінгвокультурна трансформація картини світу крізь призму словотвору (на матеріалі романів Дж. Остін та Г. Філдінга)2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.212.0000
705
Наукова стаття
Метафоризація прецедентного імені “Marilyn Monroe” в американському лінгвокультурному просторі


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.30.0000
706
Наукова стаття
Микола Лукаш – перекладач поезії Ф. Шекспіра


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.277-280
707
Наукова стаття
Микола Лукаш в українській фаустіані


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.195-199
708
Наукова стаття
Національно-культурні реалії в текстах газетної комунікації (на матеріалі кенійської преси)


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.267.0000
709
Наукова стаття
Образ світового дерева у давньоанглійській епічній поезії: семантика та еволюція


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.163.0000
710
Наукова стаття
Особливості аргументації в американському професійному судовому дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Дьомкіна Олена Вікторівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.322.0000
711
Наукова стаття
Особливості аргументації у американському професійному судовому дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Дьомкіна Олена Вікторівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.322.0000
712
Наукова стаття
Особливості вербалізації концепту faith в англомовному фідеїстичному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
Малікова Ольга Валеріївна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.217.0000
713
Наукова стаття
Полемічні тексти XIV-XVII ст. у контексті діахронічної діалогічності


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Ніка Оксана Іванівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.337-341
714
Наукова стаття
Прагматичні особливості електронних полісеміотичних текстів малої форми (на матеріалі каталогу замовлень товарів Інтернет-сайту Victoria’s secret)


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.42.0000
715
Наукова стаття
Проблемні аспекти викладання професійної мови на нефілологічних факультетах вищих навчальних закладів України


Інститут філології
Української філології для неспеціальних факультетів
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.47-49
716
Наукова стаття
Просодія переконування в англомовному дискурсі радіореклами


Інститут філології
Англійської філології
Задоріжна Наталія Ігорівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.334.0000
717
Наукова стаття
Просторовий компонент картини світу давніх англійців та його відображення у епічній поемі «Битва при Малдоні»


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.289.0000
718
Наукова стаття
Семантична структура власне безособових конструкцій у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.3-8
719
Наукова стаття
Символіка груші у слов’янському фольклорі та обряді


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Прожогіна Ірина Маратівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.189-191
720
Наукова стаття
Синтаксичні фреймові моделі як засіб концептуалізації поняття ПРИРОДА в художній картині світу Т.Гарді


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.158.0000
721
Наукова стаття
Словянські прислівя з компаративними формами "кращий, краще"


Інститут філології
Слов'янської філології
Айдачич Деян Володимирович
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.3.0000
722
Наукова стаття
СОН та МРІЯ як номінаційні квазіреальності у східнослов янських і західно германських лінгвокультурах


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.410-415
723
Наукова стаття
Стандарти якості у перекладі німецьких юридичних текстів //


Інститут філології
Германської філології
Шаблій Олена Анатоліївна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.295-298
724
Наукова стаття
Створення електронних текстів за допомогою техніки ключових слів


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.306.0000
725
Наукова стаття
Створення та використання проблемно-комунікативних ситуацій у навчанні студентів мовних спеціальностей обговорення проблем англійською мовою.


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Смовженко Людмила Григорівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.25 c.295-298
726
Наукова стаття
Стратегія підготовки студентів до конкурсного іспиту на стажування в Японії за програмою міністерства науки і освіти Японії: Завдання з читання текстів


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Еґава Хіроюкі
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.27 c.174.0000
727
Наукова стаття
Стратегія позитивної само презентації представника уряду в іспаномовній урядовій прес-конференції.


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
c.109-125
728
Наукова стаття
Терміносистема європейського права та особливості перекладу українською мовою


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.195.0000
729
Наукова стаття
Тернистими життєвими шляхами Майстра ... (до 100-річчя Григоія Кочура)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.93-101
730
Наукова стаття
Типи предикативних основ безособових речень у чеській мові


Інститут філології
Слов'янської філології
Калениченко Марія Михайлівна
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.3-8
731
Наукова стаття
Функціонування числівників в текстах на упаковках


Інститут філології
Англійської філології
2009
Мовні і концептуальні картини світу
т.26 c.61.0000
732
Наукова стаття
Анекдот як результат взаємодії первинних і вторинних жанрів: етнолінгвістичні і культурологічні аспекти


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.238.0000
733
Наукова стаття
Великий майстер малого жанру


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Крупко Ольга Іванівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.156-165
734
Наукова стаття
Вираження оцінки в англомовному спортивному репортажі


Інститут філології
Комунікації і лінгвокраїнознавства
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.321.0000
735
Наукова стаття
До питання термінологічної гармонізації сучасних європейських законодавчих актів


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.135.0000
736
Наукова стаття
Досягнення адекватності при перекладі прийменникових словосполучень із каузальним значенням (на матеріалі законодавчих актів ФРН)


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.234.0000
737
Наукова стаття
Етноспецифіка комічного: підходи до відтворення при перекладі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Іваницька Марія Лонгинівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.153.0000
738
Наукова стаття
Інтерпретація понятійної складової семантичної структури лінгвокультуреми American Dream


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.180.0000
739
Наукова стаття
Історичний розвиток засадничих принципів перської лексикографії


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Бочарнікова Анна Михайлівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.89-93
740
Наукова стаття
Метафоричні моделі у поетичному дискурсі (на матеріалі творів Сохраба Сепехрі)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Мазепова Олена Вікторівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.59-64
741
Наукова стаття
Міфологеми як вияв національної ментальності в контексті етнолінгвістики


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Кияк Тарас Романович
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.210.0000
742
Наукова стаття
Мова гінді в епоху глобалізації


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мотріченко Олена Миколаївна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.89-93
743
Наукова стаття
Національно-специфічні компоненти невербальної комунікативної поведінки індійців


Інститут філології
Мов і літератур Близького та Середнього Сходу
Мотріченко Олена Миколаївна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
744
Наукова стаття
Основні текстові категорії візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі англомовних коміксів)


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.34.0000
745
Наукова стаття
Особливості англо-українського перекладу композитів у текстах художньої прози


Військовий інститут
Центр інтенсивної мовної підготовки
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.23 c.202-207
746
Наукова стаття
Особливості функціонування абстрактних іменників із суфіксом -ness у тексті роману Джейн Остін "Pride and Prejudice"


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.180.0000
747
Наукова стаття
Паремії як мовні універсалії (на матеріалі іспанської та української мов)


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Орличенко Олена Василівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.236.0000
748
Наукова стаття
Переклад конференцій: європейські вимоги та українські реалії


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Максименко Олена Всеволодівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.234.0000
749
Наукова стаття
Поняття інтриги у драматургічному дискурсі


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.5.0000
750
Наукова стаття
Розвиток системи модифікаторів якісного значення прикметників в англійській мові 18-19 столяття


Інститут філології
Англійської філології
Карабан Анна В'ячеславівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.29.0000
751
Наукова стаття
Семантика англійського вигуку oh


Інститут філології
Англійської філології
2008
Мовні і концептуальні картини світу
c.25.0000
752
Наукова стаття
Семантична структура суфіксів з вихідним морфом -ак- зі значенням ‘особа’ в українській мові (компонентний аналіз)


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Тютенко Олена Федорівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.50-56
753
Наукова стаття
Теоретично пізнавальні питання в перекладах полеміки


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Ніка Оксана Іванівна
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.80-88
754
Наукова стаття
Термінологія європейського права та особливості її перекладу


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.166.0000
755
Наукова стаття
Художні переосмислення з повторюваним семантичним компонентом як джерело утворення асоціативних тропів групи псевдототожності


Інститут філології
Російської мови
2008
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.55-64
756
Наукова стаття
Викладання багатомовності в Європі


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Саєнко Сергій Григорович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.61-63
757
Монографія
Викладання латинської мови в середовищі дистанційного навчання.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.149.0000
758
Наукова стаття
Вина художнього героя як пресупозиція комунікативної ситуації “виправдання”


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Корольов Ігор Русланович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.78-89
759
Наукова стаття
Вираження фінальних відношень у грецькій історичній прозі періоду Римського панування (на матеріалі твору Арріана)


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.136-142
760
Наукова стаття
Відтворення складних слів типу бахуврихів в англо-українському перекладі (на матеріалі художніх текстів)


Військовий інститут
Центр інтенсивної мовної підготовки
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.24 c.88-93
761
Наукова стаття
Військові полонізми доби козаччини


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Гриценко Світлана Павлівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.192–198
762
Наукова стаття
Директивний тип англомовного ділового листа


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Науменко Людмила Петрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.267.0000
763
Наукова стаття
До питання співвідношення норми і мовленнєвої практики


Економічний факультет
Іноземних мов
Сизенко Анастасія Сергіївна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.28-31
764
Наукова стаття
Жанр як фрейм-модель комунікації. Його роль у ментальній побудові комунікативної діяльності.


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Шевченко Людмила Олексіївна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.179-183
765
Наукова стаття
Загальна характеристика ханмунної лексики у сучасній корейській мові


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.48.0000
766
Наукова стаття
Загальнолінгвістичні і психологічні передумови оволодіння французькою мовою


Інститут філології
Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Андрієвська Елла Миколаївна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.95-98
767
Наукова стаття
Класифікація засобів ухильності за одиницями еклектики (на матеріалі італійського політичного дисукрсу)


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
Пономаренко Ольга Володимирівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.60-63
768
Наукова стаття
Композиція в латинській мові


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.258-261
769
Наукова стаття
Концепт «леді» у вікторіанській лінгвокультурі


Інститут філології
Методики викладання української та іноземних мов і літератур
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.169.0000
770
Наукова стаття
Концептуалізація поняття “Американська мрія”


Інститут філології
Англійської філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.23 c.71-75
771
Наукова стаття
Латинсько-російський білінгвізм у XVIII ст.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.227.0000
772
Наукова стаття
Лексико-семантичне поле простору у поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки»


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Єщенко Наталія Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.84-89
773
Наукова стаття
Лінгвістика на зламі тисячоліть: пролегомени до вивчення національно-мовних картин світу.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.166.0000
774
Наукова стаття
Лінгвокультурема як значуща одиниця лінгвокультурології


Інститут філології
Англійської філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.22 c.187-191
775
Наукова стаття
Лінгвокультурний аспект словесно-художнього образу “American dream” (на матеріалі англійської мови)


Інститут філології
Англійської філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.131-136
776
Наукова стаття
Лінгвопоетична своєрідність сучасної готичної прози


Інститут філології
Новітньої української літератури
Рудковська Анна Юріївна
2006
Мовні і концептуальні картини світу
т.20 c.118-122
777
Наукова стаття
Міфологічна ієрархія як основа типологічної класифікації латинських теонімів


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.21 c.245-249
778
Наукова стаття
Мовний феномен аттикізму і койне Нового Завіту


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.21 c.271-276
779
Наукова стаття
Німецька мова на тлі глобалізації: занепад чи розпад ?


Інститут філології
Германської філології
Кучма Ольга Іванівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.21 c.125-130
780
Наукова стаття
Нова лінгвістична парадигма: передумови, настанови, термінологічне визначення


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.52-56
781
Наукова стаття
Особливості буквено-звукових співвідношень в українському різновиді пізньосередньовічної латини (на матеріалі інскрипцій XVI-XVIII ст.)


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.73.0000
782
Наукова стаття
Особливості концептуальної інтеграції "суспільство - людина" у сучасному іспаномовному дискурсі преси


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.194-198
783
Наукова стаття
Особливості опоседкованого редагування та звертання у літературному дискурсі


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з англійської мови
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.168.0000
784
Наукова стаття
Особливості фахової комунікації та загального лексикону гуманітарних наук в німецькій мові


Інститут філології
Германської філології
Сойко Іван Васильович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.22 c.24-29
785
Наукова стаття
Питання про критерії розрізнення спеціалізованих і неспеціалізованих форм членів речення // Мовні і концептуальні картини світуАрібжанова Ірина Миколаївна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
786
Наукова стаття
Порівняння як ментальне і мовне явище


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Гапченко Олена Анатоліївна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.26-30
787
Наукова стаття
Праці І.В.Шаровольського з румунської філології та стислий огляд її історії в Києві в ХХ ст.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.205-211
788
Наукова стаття
Проблема відображення в перекладі мовленнєво-жанрових регістрів оригіналу


Інститут філології
Елліністики
Савенко Андрій Олександрович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.21 c.20-24
789
Наукова стаття
Проблема розмежування синонімічних та квазісинонімічних лексичних одиниць у сучасній китайській мові


Інститут філології
Мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
Демчук Тетяна Василівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.21.0000
790
Наукова стаття
Семантичні та структурні особливості фразеологічних одиниць з компонентом „засіб пересування” (на матеріалі сучасних англійської, німецької, російської та української мов)


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.179-184
791
Наукова стаття
Синтез значення похідних із суфіксом -ак- ‘особа’ в українській мові


Інститут філології
Української мови та прикладної лінгвістики
Тютенко Олена Федорівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.23 c.181-186
792
Наукова стаття
Структурні характеристики стандартної комунікативної ситуації


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Корольов Ігор Русланович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.182-186
793
Наукова стаття
Сугестивні технології у сучасному політичному телевізійному дискурсі (на матеріалі політичної реклами парламентських виборів 2006 року в Україні)


Інститут філології
Української та російської мов як іноземних
Самусенко Оксана Миколаївна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.125-129
794
Наукова стаття
Теорія жанрових трансформацій Елестера Фаулера


Інститут філології
Зарубіжної літератури
Бовсунівська Тетяна Володимирівна

2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.29.0000
795
Наукова стаття
Теорія і практика молодограматизму в румунському мовознавстві в порівнянні зі східнослов’янською лінгвістикою


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.170.-178
796
Наукова стаття
Теорія оптимальності в контексті порівняльно-історичного методу.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Голубовська Ірина Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.267-276
797
Наукова стаття
Тропеїчні особливості деяких паремій.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.267.0000
798
Наукова стаття
Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни


Інститут філології
Тюркології
Покровська Ірина Леонідівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.98-106
799
Наукова стаття
Українська суспільно-правова лексика давногерманського походження.


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.54.0000
800
Наукова стаття
Універсальне й ідіоетнічне в метафоризації температурних сенсибілій


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
Письменна Юлія Олександрівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.3 c.24-30
801
Наукова стаття
Фахові мови, термінологія та науково-технічний переклад


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Кияк Тарас Романович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.142.0000
802
Наукова стаття
Формальна структура та інтерпритація деяких перформативних висловлювань(на матеріалі сучасної німецької мови)


Інститут філології
Германської філології
Козловський Віктор Володимирович
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.22 c.178-181
803
Наукова стаття
Функціональне співвідношення синонімічних синтаксичних конструкцій фінальності і каузальності в новолатинській поезії кінця XVI - початку XVII століття (на матеріалі епічної поеми Симона Пекаліда “De bello Ostrogiano”


Інститут філології
Загального мовознавства та класичної філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.1 c.94.0000
804
Наукова стаття
Функція вигуку в інтерпретаційному процесі. Вигук як механізм комунікації.


Інститут філології
Іспанської та італійської філології
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.60-63
805
Наукова стаття
Центри духовного тяжіння: родина Білецьких і родина Алексіу в контексті українсько-грецьких дружніх стосунків


Інститут філології
Елліністики
Клименко Ніна Федорівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.23 c.319-335
806
Наукова стаття
Особливості біблійних крилатих висловів болгарської мови: структурний та семантичний аспекти


Інститут філології
Слов'янської філології
Доценко Тетяна Степанівна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
т.18 c.131-134
807
Наукова стаття
Вплив інформаційних технологій на сучасну французьку орфографію


Економічний факультет
Іноземних мов
Сизенко Анастасія Сергіївна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.183-185
808
Наукова стаття
Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини


Інститут філології
Теорії і практики перекладу з німецької мови
Іваницька Марія Лонгинівна
2004
Мовні і концептуальні картини світу
т.15 c.135-139
809
Наукова стаття
Історико-лінгвістичний дискурс модальності


Інститут філології
Історії та стилістики української мови
Ніка Оксана Іванівна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
c.19-20
810
Наукова стаття
Прагматична функція нелітерних знаків сучасної французької орфографії


Економічний факультет
Іноземних мов
Сизенко Анастасія Сергіївна
2004
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.240-244
811
Наукова стаття
Реалізація прагматичної функції літерними знаками французької орфографії


Економічний факультет
Іноземних мов
Сизенко Анастасія Сергіївна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.164-167
812
Наукова стаття
Синтаксичні особливості новогрецьких законодавчих текстів (на прикладі чинного кримінально-процесуального кодексу Греції)


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
c.197–202
813
Наукова стаття
Словотвірні особливості новогрецьких юридичних термінів


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2005
Мовні і концептуальні картини світу
c.229–234
814
Наукова стаття
Функціональний аналіз відмінків новогрецької мови


Інститут філології
Елліністики
Столярова Анна Анатоліївна
2004
Мовні і концептуальні картини світу
c.276–281
815
Наукова стаття
Латинська мова і мовна політика України XVI–XVII ст.


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Гриценко Світлана Павлівна
2004
Мовні і концептуальні картини світу
c.110–112
816
Наукова стаття
Мови в професійній освіті: ключові концепції


Інститут філології
Англійської мови гуманітарних факультетів
Токменко Олена Павлівна
2003
Мовні і концептуальні картини світу
c.294-298
817
Наукова стаття
Взаємодія у світлі класифікацій


Інститут філології
Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Гриценко Світлана Павлівна
2002
Мовні і концептуальні картини світу
c.103–108

Повернення до списку

Вгору