Видання

Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии


ID: 3806
Кількість показів: 452
дата змінення: 02.10.2017 15:28:19
Ким змінено (ім'я): (chem15) Магдалина Цапко
Посилання на журнал, показники:  http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ru/index.html / https://www.scopus.com/sourceid/21100438180?origin=resultslist
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.111 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Structure and mechanical properties of reaction-moulded ZrB2-SiC ceramics


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
Попов Олексій Юрійович
Макара Володимир Арсенійович
Гончаренко Андрій Олександрович
Чорнобук Сергій В
2018
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.16 c.129-140
2
Наукова стаття
Influence of silica on hydratability of the grinded flowers of a hibiscus sabdariffa in neutral and acidic mediums


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Цитології, гістології та репродуктивної медицини
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Островська Галина Віталіївна
Калмикова Олеся Олександрівна
Туров В. В.
Крупська Т. В.
Голован А.П.
Андрійко Л. С.
Картель Микола Тимофійович
2016
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.14 c.643-660
3
Наукова стаття
Енергетичний спектр електронів і фононів та оптична провідність вуглецевих нанотрубок з домішкою азоту


Фізичний факультет
Інститут високих технологій

Кафедра теоретичних основ високих технологій
Фізики функціональних матеріалів
Репецький Станіслав Петрович


Вишивана Ірина Григорівна
2010
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.8 c.1-1
4
Наукова стаття
Казо И.Ф., Чорнобук С.В., Когутюк П.П. Механические свойства реакционноспечённой керамики на основе диборидов гафния и титана. Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии – 2012. – т.10 – Вып.1. – c. 27 – 38.


Фізичний факультет
Фізики металів

Когутюк Павло Петрович
2012
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.10 c.27.0000
5
Наукова стаття
Механические свойства реакционноспечённой керамики на основе диборидов гафния и титана


Фізичний факультет
Фізики металів
Чорнобук Сергій Володимирович
Когутюк Павло Петрович

2012
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.10 c.27-38
6
Наукова стаття
А.В.Носенко, Носенко В.К., Семенько М.П., Захаренко М.І., Зелінська Г.М. Вплив термообробки на магнітом’які властивості аморфних сплавів Fe80Si6B14, легованих Ni та Mo // Наносистеми, наноматериалы, нанотехнологии. – 2011. – Т.9, №3. – С.


Фізичний факультет
Фізики металів

Семенько Михайло Петрович

2011
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.9
7
Наукова стаття
Електропровідність фторопластової матриці для композиційних матеріалів.


Фізичний факультет
Фізики металів
2009
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.7 c.391.0000
8
Наукова стаття
Формирование наночастиц благородных металлов в пористых и биологических матрицах


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Електрофізики
Трохимчук Анатолій Костянтинович
Овечко Володимир Сергійович

2009
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.6 c.47-66
9
Наукова стаття
Электронная структура и температурная зависимость магнитной корреляционной длины для закаленных неупорядоченных сплавов ОЦК-Fe0,5Co0,5 //ННН – 2008. –Е.6, вып.3. С. 669-683.


Фізичний факультет
Квантової теорії поля
Репецький Станіслав Петрович
Вишивана Ірина Григорівна
2008
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.6 c.669.0000
10
Наукова стаття
Электронная структура и температурная зависимость размера областей однородного магнитного ближнего порядка в закаленном неупорядоченном сплаве ОЦК-Fe0,5Co0,5


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів
Репецький Станіслав ПетровичВишивана Ірина Григорівна

2008
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.6 c.669.0000

Повернення до списку

Вгору