Видання

Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии


ID: 3806
Кількість показів: 567
дата змінення: 02.10.2017 15:28:19
Ким змінено (ім'я): (chem15) Магдалина Цапко
Посилання на журнал, показники:  http://www.imp.kiev.ua/nanosys/ru/index.html / https://www.scopus.com/sourceid/21100438180?origin=resultslist
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SJR видання в Scopus
SJR: 0.111 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Structure and mechanical properties of reaction-moulded ZrB2-SiC ceramics


Фізичний факультет
НДЛ Фізика металів та кераміки
Фізики металів
Попов Олексій Юрійович
Макара Володимир Арсенійович
Гончаренко Андрій Олександрович
Чорнобук Сергій В
2018
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.16 c.129-140
2
Наукова стаття
Influence of silica on hydratability of the grinded flowers of a hibiscus sabdariffa in neutral and acidic mediums


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження
Органічної хімії
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Островська Галина Віталіївна

Туров В. В.
Крупська Т. В.
Голован А.П.
Андрійко Л. С.
Картель Микола Тимофійович
2016
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.14 c.643-660
3
Наукова стаття
Енергетичний спектр електронів і фононів та оптична провідність вуглецевих нанотрубок з домішкою азоту


Фізичний факультет
Інститут високих технологій

Кафедра теоретичних основ високих технологій
Фізики функціональних матеріалів
Репецький Станіслав Петрович


Вишивана Ірина Григорівна
2010
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.8 c.1-1
4
Наукова стаття
Механические свойства реакционноспечённой керамики на основе диборидов гафния и титана


Фізичний факультет
Фізики металів
Чорнобук Сергій Володимирович
Когутюк Павло Петрович
Казо Ігор Федорович
2012
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.10 c.27-38
5
Наукова стаття
Вплив термооброблення на магнетом’які властивості аморфних стопів Fe80Si6B14, леґованих Ni та Mo


Фізичний факультет
Фізики металів
Семенько Михайло Петрович
Носенко А.
Захаренко Микола Іванович
2011
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.9 c.635-643
6
Наукова стаття
Електропровідність фторопластової матриці для композиційних матеріалів.


Фізичний факультет
Фізики металів
2009
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.7 c.391.0000
7
Наукова стаття
Формирование наночастиц благородных металлов в пористых и биологических матрицах


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Електрофізики
Трохимчук Анатолій Костянтинович
Овечко Володимир Сергійович

2009
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.6 c.47-66
8
Наукова стаття
Электронная структура и температурная зависимость магнитной корреляционной длины для закаленных неупорядоченных сплавов ОЦК-Fe0,5Co0,5


Фізичний факультет
Квантової теорії поля
Репецький Станіслав Петрович
Вишивана Ірина Григорівна
2008
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.6 c.669-683
9
Наукова стаття
Электронная структура и температурная зависимость размера областей однородного магнитного ближнего порядка в закаленном неупорядоченном сплаве ОЦК-Fe0,5Co0,5


Фізичний факультет
Фізики функціональних матеріалів
Репецький Станіслав ПетровичВишивана Ірина Григорівна

2008
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.6 c.669.0000
10
Наукова стаття
Матрична та лазерна десорбційно/йонізаційна мас-ектрометрія біядерних комплексів міді (ІІ)


Хімічний факультет
Фізичної хімії
Фрицький Ігор Олегович2006
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.4 c.959.0000

Повернення до списку

Вгору