Видання

Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки


ID: 3906
Кількість показів: 1957
дата змінення: 30.05.2018 13:34:47
Ким змінено (ім'я): (jurist2) Христина Солодовнікова
Посилання на журнал, показники:  http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,6.html / http://www.lj.kherson.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Херсон

Значення показника Index Copernicus
IC: 28.77 | 2015
IC: 43.70 | 2016


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування як складовий елемент системи публічних доходів України


Юридичний факультет
Фінансового права
Головацька Анна Костянтинівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.119-121
2
Наукова стаття
Недійсність договорів страхування: проблеми практики застосування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.66-68
3
Наукова стаття
Правова визначеність у нормотворчій практиці.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Огнев’юк Ганна Зіновіївна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.17-20
4
Наукова стаття
До питання трансформації права постійного користування землею


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
Балаценко Максим Ігорович
2019
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.106-110
5
Наукова стаття
«Груба необережність потерпілого» як кримінально-правова категорія


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.48-52
6
Наукова стаття
Ґенеза адміністративно-правового забезпечення мобілізації в Україні в новітній період


Військовий інститут
Правового забезпечення
Савинець Олена Юріївна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
7
Наукова стаття
Джерела екоресурсного права


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.155-157
8
Наукова стаття
До питання про розмежування форм процесуальної діяльності спеціаліста в цивільному процесі України


Юридичний факультет
Правосуддя
Старченко Олена Олегівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.126-130
9
Наукова стаття
До питання сутності універсальної юрисдикції


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Чубінідзе Олександра Олександрівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.170-173
10
Наукова стаття
Європеїзація муніципального управління побутовими відходами в Україні


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.7-11
11
Наукова стаття
Зустрічний позов у цивільному процесі


Юридичний факультет
Правосуддя
Шурин Олена Андріївна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.131-134
12
Наукова стаття
МЦІУС як найефективніша міжнародна арбітражна установа із захисту прав іноземних інвесторів


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Сафаров Фарід Каміл огли
Сафаров Фарід Каміл огли
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
13
Наукова стаття
Особливості захисту трудових прав працівників в умовах реформування цивільного процесуального законодавства


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.73-77
14
Наукова стаття
Особливості нормотворчості суб’єктів трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.5 c.171-174
15
Наукова стаття
Підстави цивільної відповідальності за правопорушення у сфері інформаційних відносин: доктринальні засади та практичні наслідки


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
16
Наукова стаття
Поняття густонаселеного району в міжнародному гуманітарному праві


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Мороз Ігор Анатолійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.127-130
17
Наукова стаття
Поняття державного управління та державного регулювання у сфері транспорту


Юридичний факультет
Адміністративного права
Клинчук Вікторія Іванівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.22 - 25
18
Наукова стаття
Порушення адміністративного розсуду, виявлені адміністративним судом за результатами судового розгляду.


Юридичний факультет
Адміністративного права
Семеній Олена Миколаївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.130 - 134
19
Наукова стаття
Порядок, форма та момент настання правових наслідків відмови від договору у цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.115-120
20
Наукова стаття
Правова охорона лікарських засобів у системі права інтелектуальної власності.


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.91-94
21
Наукова стаття
Правовий режим неттінгу у праві Європейського Союзу


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
Лютий Василь Романович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.62-66
22
Наукова стаття
Проблемні аспекти законодавчого закріплення об’єктивної сторони незаконного використання інсайдерської інформації


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
Волинець Руслан Анатолійович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.62-67
23
Наукова стаття
Сертифікаційні транспортні процедури


Юридичний факультет
Господарського права
Клепікова Ольга Вікторівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.143-147
24
Наукова стаття
Юридична природа соціального законодавства України


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Малюга Леся Юріївна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.96-98
25
Наукова стаття
Legal regulation of social benefits in Ukraine and selected EU countries


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.109-112
26
Наукова стаття
Reconceptualization of the International Rule of Law (theoretical research)


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Ремінська Юлія Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.22-26
27
Наукова стаття
Внутрішньо переміщені особи як особливо вразлива категорія населення крізь призму міжнародного конституційного права (проблеми дискримінації)


Юридичний факультет
Конституційного права
Васильченко Оксана Петрівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.44-47
28
Наукова стаття
Екологічна етика в системі еколого-правової культури: проблеми формування правового екологічного імперативу в Україні


Юридичний факультет
Екологічного права
Позняк Еліна Владиславівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.19-24
29
Наукова стаття
Інституалізація парламентської опозиції в Україні


Філософський факультет
Політичних наук
Колюх Валерій Вікторович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.65-68
30
Наукова стаття
Інститут церковного правопорушення в законодавстві Руської держави


Юридичний факультет
Історії права та держави
Мацелюх Іванна Андріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
31
Наукова стаття
Особливості застосування закону місцезнаходження речі (lex reisitae) до способів забезпечення зобов’язань


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
Покачалова Альона Геннадіївна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
32
Наукова стаття
Пізнавальний потенціал антрополого-комунікативного методологічного підходу до вивчення права як самостійної категорії


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Наставна Ганна Вячеславівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
33
Наукова стаття
Порядок та форми захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів шляхом зміни та припинення правовідношення


Юридичний факультет
Цивільного права
Ромащенко Іван Олегович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3
34
Наукова стаття
Правова охорона біотопів – перспективний напрям екологічної політики України


Юридичний факультет
Екологічного права
Слепченко Анжела Анатоліївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.163-168
35
Наукова стаття
Правове регулювання біобезпеки в Україні – важливий вектор державної екологічної політики


Юридичний факультет
Екологічного права
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.24-27
36
Наукова стаття
Пред’явлення для впізнання: тактика та процесуальні гарантії законності


Юридичний факультет
Правосуддя
Ахтирська Наталія Миколаївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.68-73
37
Наукова стаття
Проблеми адаптації законодавства України у сфері соціального захисту до законодавства Єропейського Союзу


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Трудового права та права соціального забезпечення
Малюга Леся Юріївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.128-131
38
Наукова стаття
Lex concursus у регулюванні відносин транскордонної неспроможності


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
39
Наукова стаття
Вимоги забезпечення екологічної безпеки в процесі експлуатації теплових електростанцій та їх правове регулювання


Юридичний факультет
Екологічного права
Коваленко Юлія Валентинівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.102-107
40
Наукова стаття
Відповідальність державних службовців як основна характеристика, яка притаманна державній службі в європейському адміністративному просторі, як сфера модернізації української державної служби


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Губанов Олег Олександрович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.5 c.87-94
41
Наукова стаття
Відшкодування збитків від зіткнення суден як особливий вид господарських санкцій


Юридичний факультет
Господарського права
Клепікова Ольга Вікторівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.48-51
42
Наукова стаття
Договірні відносини у сфері колективного управління авторськими та суміжними правами


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.60-64
43
Наукова стаття
О двух типах преддоговорной ответственности


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.126-130
44
Наукова стаття
Особисті немайнові та майнові права співробітника наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.84-88
45
Наукова стаття
Поняття публічного порядку у справах про транскордонну неспроможність


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
46
Наукова стаття
Право на процесуальну безпеку в цивільному судочинстві.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Мельник Ярослав Ярославович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.97-107
47
Наукова стаття
Принципи законності й верховенства права: проблеми правозастосування


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.154-156
48
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання сепарації в сімейному праві України


Юридичний факультет
Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Нікітюк Олена Миколаївна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.89-92
49
Наукова стаття
Роль військової освіти у підвищенні ефективності взаємодії між громадянським суспільством та збройними силами


Військовий інститут
Фінансів і права
Коропатнік Ігор Михайлович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.23-26
50
Наукова стаття
Сутність міжнародної нормотворчості у сфері праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Сіроха Дмитро Ігорович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.87-89
51
Наукова стаття
Сучасний стан і тенденції міжнародно-правового регулювання правил щодо принципу автономії волі сторін у міжнародних комерційних відносинах


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.113-119
52
Наукова стаття
Трудові права працівника як об'єкт злочинів, передбачених в розділі V Особливої частини КК України "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина"


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
Куцевич Максим Петрович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.132-135
53
Наукова стаття
Фінансово-правові аспекти діяльності об'єднань співвласників багатоповерхових будинків в Україні


Юридичний факультет
Фінансового права
Лещенко Роман Миколайович

2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
54
Наукова стаття
Щодо  правомірності укладення  договору про визнання електронних документів між контролюючим органом та платником податків, як  передумови реалізації платником  податків обов’язку  з декларування


Юридичний факультет
Фінансового права
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
55
Наукова стаття
Міжнародно-правові норми щодо окремих категорій суддів та відповідність їх національному законодавству


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.304-307
56
Наукова стаття
Аналіз теоретичного змісту поняття "некваліфікований" працівник


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.7-9
57
Наукова стаття
Висновок органів опіки і піклування у цивільному процесі України: окремі проблемні аспекти


Юридичний факультет
Правосуддя
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.217-222
58
Наукова стаття
Глобалізація: становлення Світового уряду


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.7-10
59
Наукова стаття
Деякі юридичні аспекти "репродуктивного туризму"


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.145-149
60
Наукова стаття
Договірні засади внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу


Юридичний факультет
Інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.160-164
61
Наукова стаття
Досвід соціального забезпечення населення в провідних країнах Європейського Союзу


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.76-81
62
Наукова стаття
Європейський досвід організації та діяльності суб’єктів охорони праці


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.62-66
63
Наукова стаття
Законний склад суду в кримінальному провадженні


Юридичний факультет
Правосуддя
Сиза Наталія Петрівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.121-125
64
Наукова стаття
Здійснення майнових авторських прав подружжя


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.111-114
65
Наукова стаття
Здійснення представництва в адміністративному судочинстві з застосуванням засобів доказування


Військовий інститут
Фінансів і права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.11-15
66
Наукова стаття
Зловживання правом у цивільних корпоративних правовідносинах та механізм протидії: теоретичні проблеми та практичні пропозиції


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.193–200
67
Наукова стаття
Історія становлення акціонерного законодавства дореволюційної Росії


Юридичний факультет
Господарського права
Лукач Ірина Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.39-43
68
Наукова стаття
Міжнародні стандарти й формування суддівського корпусу України


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.162-167
69
Наукова стаття
Моделі медіації: порівняльно-правові аналіз досвіду зарубіжних країн


Юридичний факультет
Правосуддя
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.158-161
70
Наукова стаття
Об’єднання громадян у сучасному громадянському суспільстві


Юридичний факультет
Цивільного права
Пишна Людмила Георгієвна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.58-65
71
Наукова стаття
Окремі аспекти впливу останніх законодавчих змін на систему проявів та ефективність протидії зловживанню правом у корпоративних правовідносинах


Юридичний факультет
Цивільного права
Кучмієнко Ольга Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.134–140
72
Наукова стаття
Окремі питання історії становлення нагляду прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування на території сучасної України


Юридичний факультет
Правосуддя
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.159-164
73
Наукова стаття
Особливості захисту права власності Європейським судом з прав людини


Юридичний факультет
Цивільного права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.80-84
74
Наукова стаття
Особливості організаційно-управлінських відносин при вирішенні колективних трудових спорів


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.65-68
75
Наукова стаття
Перегляд рішень міжнародних інвестиційних арбітражів


Юридичний факультет
Господарського права
Поєдинок Валерія Вікторівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.305-309
76
Наукова стаття
Підходи до розуміння земельного правопорушення


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
Саркісова Тамара Борисівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.132-136
77
Наукова стаття
Правові засади аграрного ринку в Україні


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
Марченко Світлана Іванівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.10-12
78
Наукова стаття
Практика Європейського суду з прав людини у справах неповнолітніх


Юридичний факультет
Правосуддя
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.184-187
79
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання кредитування в іноземній валюті


Юридичний факультет
Цивільного права
Воєводін Богдан Володимирович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.141-143
80
Наукова стаття
Процесуальний порядок провадження на підставі угоди про визнання винуватості


Юридичний факультет
Правосуддя
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.5 c.104-107
81
Наукова стаття
Роль міжнародних організацій у процесі уніфікації норм про відповідальність морського перевізника


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.162-165
82
Наукова стаття
Роль нотаріуса в захисті спадкових прав за законодавством України


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.118-121
83
Наукова стаття
Соціально-правовий статус дітей війни як громадян похилого віку в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.21-24
84
Наукова стаття
Стратегічний план дій щодо забезпечення свободи праці в Україні


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Занфірова Тетяна Анатоліївна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.55-58
85
Наукова стаття
Теоретико-правові основи колізій у законодавстві


Юридичний факультет
Теорії права та держави
Середюк Вікторія Володимирівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.20–23
86
Наукова стаття
Трудові права працівника як об'єкт злочинів, передбачених у розділі V особливої частини КК України "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина"


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
Куцевич Максим Петрович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.68-72
87
Наукова стаття
Участь прокурора в кримінальному провадженні на підставі угод


Юридичний факультет
Правосуддя
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.49–51
88
Наукова стаття
Адміністративне законодавство як об'єкт застосування


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Губанов Олег Олександрович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.50-55
89
Наукова стаття
Безпека в кіберпросторі: міжнародно-правові аспекти


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Грицун Ольга Олександрівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.197-202
90
Наукова стаття
Веб-сайт як об’єкт відносин інтелектуальної власності в законодавстві України


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.6 c.222-226
91
Наукова стаття
Джерела правового регулювання ЗМІ в межах права ЄС


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.317-322
92
Наукова стаття
До питання про ратифікацію Римського статуту: співвідношення з національним законодавством


Юридичний факультет
Правосуддя
Ахтирська Наталія Миколаївна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.295-299
93
Наукова стаття
Добровільність як ознака згоди (прохання) особи за кримінальним правом України та Сполучених Штатів Америки


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
Зенова Марина Володимирівна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.87-91
94
Наукова стаття
Договір про співавторство в цивільному праві України


Юридичний факультет
Цивільного права
Бажанов Валентин Олександрович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.151-154
95
Наукова стаття
Модель злочинної поведінки особи та фактори, що її обумовлюють


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.83.0000
96
Наукова стаття
Морально-психологічні властивості особи неповнолітнього правопорушника як об’єкта криміналістичного дослідження


Юридичний факультет
Правосуддя
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.136-140
97
Наукова стаття
Недоліки статті 127 КК України у світлі практики ЄСПЛ


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.112-116
98
Наукова стаття
Органи, уповноважені застосовувати забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі


Юридичний факультет
Правосуддя
Прусенко Галина Євгенівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.280-283
99
Наукова стаття
Організаційно-правове забезпечення гармонізації національних фітосанітарних стандартів і процедур України з вимогами СОТ


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.19-24
100
Наукова стаття
Перспективи законодавчого врегулювання консолідації земель в Україні


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
Куцевич Ольга Петрівна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.150-153
101
Наукова стаття
Підвищення вимог до якості закону, як передумови ефективності його реалізації


Юридичний факультет
НДС Центр досліджень проблем прав людини
Кравченко Михайло Георгійович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.67-73
102
Наукова стаття
Порівняльно-правова характеристика механізмів забезпечення прав затриманого: Habeas Corpus, Amparo de Libertad та механізм реалізації права на оскарження незаконного затримання


Юридичний факультет
Історії права та держави
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.221-226
103
Наукова стаття
Порівняльно-правова характеристика механізмів забезпечення прав затриманого: Habeas Corpus, Amparo deLibertad та механізм реалізації права на оскарження незаконного затримання


Юридичний факультет
Історії права та держави
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.216-221
104
Наукова стаття
Правова основа здійснення діяльності з дистанційного зондування Землі з космосу в Україні: досягнення та перспективи


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Бек Маріанна Володимирівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.299-303
105
Наукова стаття
Правова охорона веб-сайтів у документах ВОІВ


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного приватного та митного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.5 c.287-291
106
Наукова стаття
Правова природа роз’яснення в цивільному процесі


Юридичний факультет
Правосуддя
Ізарова Ірина Олександрівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.131-136
107
Наукова стаття
Принципи військової підготовки студентів у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України


Військовий інститут
Науково-дослідний центр
Сенюк Олег Володимирович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.164-168
108
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання та організації підготовки високопрофесійних кадрів для судової системи України


Юридичний факультет
Адміністративного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.77-90
109
Наукова стаття
Соціальне страхування осіб, які перебувають у фактичних трудових відносинах


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.307-309
110
Наукова стаття
Соціально-правовий розвиток соціального страхування як форми соціального забезпечення і ХХ ст.


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Тищенко Олена Володимирівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.4 c.142-147
111
Наукова стаття
Теоретико-правові підходи до функцій екологічного менеджменту


Юридичний факультет
Екологічного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.34-41
112
Наукова стаття
Теоретичні засади кримінологічного прогнозування


Юридичний факультет
Кримінального права та кримінології
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.126.0000
113
Наукова стаття
Терміни провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України


Юридичний факультет
Правосуддя
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.149-152
114
Наукова стаття
Цивільно-правові способи захисту права особи на власні персональні дані


Юридичний факультет
Цивільного права
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.208-214
115
Наукова стаття
Щодо проблеми конституційного закріплення права особи на достатній життєвий рівень


Юридичний факультет
Конституційного права
Мяловицька Ніна Анатоліївна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.60-68
116
Наукова стаття
Юридичні ознаки виробництва та реалізації цукру як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
Марченко Світлана Іванівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.236-239
117
Наукова стаття
Зміст зобов'язань щодо колективної безпеки, взятих в рамках Священного Союзу


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
c.С. 25 - 26.
118
Наукова стаття
Організаційно-правові основи діяльності Міжнародної супутникової системи КОСПАС-САРСАТ


Інститут міжнародних відносин
Міжнародного права
Галаган Олена Ярославівна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.173-177
119
Наукова стаття
Організаційно-управлінські відносини як об’єкт регулювання нормами трудового права


Юридичний факультет
Трудового права та права соціального забезпечення
Волинець Владислав Володимирович
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.25-30
120
Наукова стаття
Сутність поняття «сільські території» та його визначення в юридичній літературі


Юридичний факультет
Земельного та аграрного права
Марченко Світлана Іванівна
Положаєнко О.
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 c.149-151

Повернення до списку

Вгору