Видання

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки


ID: 3943
Кількість показів: 966
дата змінення: 13.10.2016 13:43:59
Ким змінено (ім'я): (psycholog1) Оксана Пігіда
Посилання на журнал, показники:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.12 / http://old.mon.gov.ua/ua/activity/563/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/6797/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Аналіз взаємозв’язку між показниками психічного стану офіцерів та їх фізичної підготовленості за різних умов діяльності


Військовий інститут
Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту
Глазунов Сергій Іванович
2017
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
c.15-19
2
Наукова стаття
Локус каузальності як фактор трансформації внутрішньої картини життєдіяльності особистості з розладами харчової поведінки


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
Бурлачук Леонід Фокович

2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
c.53-66
3
Наукова стаття
Особливості розвитку етнічної самосвідомості особистості юнацького віку


Факультет психологїі
Соціальної психології
Ставицький Геннадій Анатолійович
2016
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
c.127-133
4
Наукова стаття
Обгрунтування теоритичної моделі детермінації девіантної поведінки військовослужбовців


Військовий інститут
Військової психології та педагогіки
Мельник Ярослав Іванович
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
т.1 c.216-222
5
Наукова стаття
Особливості психологічної сумісності при формуванні повторного шлюбу


Факультет психологїі
Загальної психології
Погорільська Наталія Іванівна


2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
т.45 c.232-238
6
Наукова стаття
Психологічне благополуччя та його складові у атеїстів та релігійних людей


Факультет психологїі
Загальної психології
Ягіяєв Ілля Ігорович
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
т.2 c.88-96
7
Наукова стаття
Соціально-психологічні особливості особистості обдарованої молоді в ситуації досягнення


Факультет психологїі
Психодіагностики та клінічної психології
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
т.1 c.103-111
8
Наукова стаття
До питання про методологічні засади глибинного дослідження психіки


Факультет психологїі
Загальної психології
Іваненко Богдана Борисівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
т.45 c.46-51
9
Наукова стаття
Розвиток віротерпимості та толерантності молоді засобами релігійної просвіти


Факультет психологїі
Соціальної психології
Ставицький Геннадій Анатолійович
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
c.406 -412
10
Наукова стаття
Розвиток особистісного потенціалу майбутніх психологів за допомогою програми оптимізації ціннісних детермінант професійного мислення студентів (за результатами експериментального дослідження)


Факультет психологїі
Соціальної психології
Романова Юлія Владиславівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки
c.393-398

Повернення до списку

Вгору