Видання

Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки


ID: 3975
Кількість показів: 433
дата змінення: 25.11.2015 18:06:34
Ким змінено (ім'я): (kyv) Юлія Кузь
Посилання на журнал, показники:  http://nz.ukma.edu.ua/
Журнал у переліку наукових фахових видань України:  Видання ДАК
Видано:  в Україні
Місце знаходження:  Київ

Значення SNIP видання в Scopus
SNIP: |


Публікації у виданні

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
21
Навчальний посібник
Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
Лялецький Олександр Олександрович
Афонін А.О.
2014
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
c.1-56
22
Наукова стаття
Транзиційні композиційно-номінативні модальні логіки та їх числення


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
НДЛ Високопродуктивних систем обробки інформації
Шкільняк Оксана Степанівна
2013
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.151 c.48–54
23
Наукова стаття
Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик.


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Обчислювальної математики
Стеля Олег Борисович


2012
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.138 c.85-90
24
Наукова стаття
Кластеризація даних з використанням теорії можливостей


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теоретичної кібернетики
Касьянюк Веда Станіславівна

2013
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.151 c.56.0000
25
Наукова стаття
Особливості інтелектуальної обробки інформації у сучасних системах автоматизації міркувань


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Афонін А.О.

2013
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
c.21-28
26
Наукова стаття
Числення секвенційного типу для чистих першопорядкових логік квазіарних предикатів


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теорії та технології програмування
Шкільняк Степан Степанович
2013
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.151 c.24-31
27
Наукова стаття
Kомпозиційно-номінативні логіки епістемічного типу


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Інтелектуальних програмних систем
Теорії та технології програмування
Шкільняк Степан Степанович
Шкільняк Оксана Степанівна
2011
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.125 c.4-7
28
Наукова стаття
Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теоретичної кібернетики
Касьянюк Веда Станіславівна


2012
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
c.30-35
29
Наукова стаття
Секвенційні числення реномінативних логік квазіарних предикатів


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теорії та технології програмування
Шкільняк Степан Степанович
2012
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.138 c.23-29
30
Наукова стаття
Bідношення логічного наслідку для множин формул в композиційно-номінативних логіках


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Теорії та технології програмування
Шкільняк Степан Степанович
2011
Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки
т.125 c.22-26

Повернення до списку

Вгору